Rss Feed

Nâng cao chất lượng công tác quản lý giáo dục học viên tại Trường Đại học cảnh sát nhân dân

Đăng lúc: Thứ hai - 19/12/2016 10:38 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
       Chỉ thị số 14/CT-BCA ngày 23/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc chấn chỉnh nền nếp, kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác quản lý giáo dục học viên trong các học viện, trường CAND đã chỉ rõ “công tác quản lý giáo dục học viên trong các học viện, các trường CAND là mặt công tác hết sức quan trọng, góp phần vào việc hình thành và phát triển nhân cách người cán bộ CAND theo mục tiêu đào tạo”. Ngày 2/12/2015, Tổng cục chính trị CAND ban hành văn bản số 14247/X11-X14 về việc tăng cường công tác quản lý giáo học viên đã tiếp tục khẳng định “Xác định nhiệm vụ quản lý giáo dục học viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016”. Quán triệt chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục Chính trị CAND, Trường Đại học CSND luôn xác định công tác quản lý giáo dục học viên là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa then chốt trong việc giáo dục, đào tạo, rèn luyện, hoàn thiện nhân cách học viên để đáp ứng yêu cầu bổ sung lực lượng cho Công an các tỉnh, thành phía Nam. Đảng ủy - Ban Giám hiệu Nhà trường luôn xác định đúng và đề ra được mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý giáo dục học viên thông qua các Nghị quyết, Đề án, chương trình công tác năm học của Đảng bộ, nhà trường. Cụ thể trong chương trình công tác năm học 2015 - 2016, Đảng ủy-Ban Giám hiệu Nhà trường đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ “quản lý giáo dục học viên đảm bảo giữ vững kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm điều lệnh; thường xuyên tổ chức tốt các hoạt động thi đua trong phong trào học tập tốt, rèn luyện tốt khối sinh viên”. Đây là quan điểm chỉ đạo có ý nghĩa xuyên suốt để các đơn vị chức năng của Nhà trường đề ra các biện pháp, phương pháp thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý giáo dục học viên góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo.
       Chương trình công tác năm học 2015 – 2016, Ban Giám hiệu Nhà trường đã xác định mục tiêu “Kết thúc năm học có 05 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể học viên xuất sắc”, 30 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể học viên tiên tiến”, 40% sinh viên đạt danh hiệu “Học viên khá” trở lên, trong đó có 3% sinh viên đạt “Học viên xuất sắc và “Học viên giỏi”…”. Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý giáo dục học viên năm học 2015-2016 trong điều kiện gặp không ít khó khăn như: vừa tổ chức đào tạo, vừa sửa chữa, xây dựng cơ sở vật chất tại 2 cơ sở; trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, rèn luyện, sinh hoạt của cán bộ, giảng viên và sinh viên còn nhiều khó khăn, hạn chế so với yêu cầu; số lượng sinh viên nhiều so với đội ngũ cán bộ quản lý, giảng dạy.
       Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy - Ban Giám hiệu mà trực tiếp là đồng chí Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng, đồng chí Phó hiệu trưởng phụ trách công tác quản lý giáo dục học viên và sự thống nhất của Lãnh đạo các đơn vị, cán bộ giảng viên nhà trường, công tác quản lý giáo dục học viên năm học 2015 - 2016 đã đạt được một số kết quả nhất định như: Phong trào thi đua học tập tốt - rèn luyện tốt, phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học đã tạo được không khí sôi nổi, thu hút đông đảo học viên tham gia, tạo động lực mạnh mẽ để mỗi học viên nỗ lực phấn đấu đạt kết quả cao nhất. Tổng kết công tác năm học 2015 - 2016 có 436 học viên tham gia nghiên cứu 156 đề tài nghiên cứu khoa học (tăng 13 đề tài so với năm học trước); có 106 sinh viên tham gia thi viết chuyên đề khoa học; có 3.061 sinh viên đăng ký thi học sinh giỏi các môn học, đạt 14 giải Nhất, 22 giải Nhì và 24 giải Ba (tăng 6 giải Nhì, 02 giải Ba so với năm học trước); các lớp học tổ chức 39 buổi hội thảo môn học, 23 buổi báo cáo chuyên đề và 30 lượt lớp học tổ chức sân chơi, giao lưu trao đổi kinh nghiệm về học tập; tỷ lệ điểm thi học phần loại Xuất sắc chiếm 2,28%, tăng 1,4%; loại Giỏi chiếm 17,63%, tăng 2,84%; tỷ lệ học viên phân loại rèn luyện Xuất sắc chiếm 59,51%, tăng 22,67%. Năm học 2015 - 2016, công tác quản lý giáo dục học viên đã vượt các chỉ tiêu được đề ra trong chương trình công tác năm học: Có 06 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể học viên Xuất sắc”, 43 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể học viên Tiên tiến”, 59,76% sinh viên đạt danh hiệu “Học viên Khá” trở lên, trong đó có 11,79% sinh viên đạt “Học viên Xuất sắc” và “Học viên Giỏi”.
       Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác quản lý giáo dục học viên năm học 2015 - 2016 ở Trường Đại học CSND còn có một số tồn tại, hạn chế nhất định. Tinh thần, thái độ động cơ học tập của một số sinh viên chưa tốt, chưa tận dụng hết thời gian nghiên cứu tự học hoặc học tập mang tính đối phó, lúng túng trong phương pháp học tập và làm bài thi, chủ quan, lười biếng nghiên cứu tự học dẫn đến kết quả học tập chưa cao. Tình hình học viên vi phạm các lỗi thông thường còn xảy ra nhiều, có 500 lượt học viên vi phạm bị xử lý trừ điểm rèn luyện, trong đó có 48 học viên bị phê bình dưới cờ. Có 15 học viên vi phạm bị xử lý kỷ luật, tăng 05 học viên so với năm học 2014 - 2015. Học viên vi phạm với lỗi có tính chất, mức độ nghiêm trọng hơn như: lừa dối, báo cáo sai sự thật với cấp trên, bỏ học không có lý do nhiều ngày, vi phạm quy chế thi, vi phạm pháp luật giao thông,...; diễn biến, biểu hiện tiêu cực của học viên chưa được cán bộ quản lý lớp học phát hiện kịp thời. Theo thông báo của Tổng cục Chính trị CAND, tình hình vi phạm của học viên các trường CAND trong thời gian qua còn diễn biến phức tạp, nhiều vụ có tính chất, mức độ đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của ngành Công an.
Những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý học viên nêu trên xuất phát từ một số nguyên nhân cơ bản sau đây:
       Một là, số lượng học viên ngày càng tăng trong khi hệ thống cơ sở vật chất đang tiếp tục xây dựng, chưa hoàn thiện; trang thiết bị và phòng học chưa đáp ứng kịp yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu, học tập của cán bộ, học viên.
       Hai là, hoạt động của một số trang mạng xã hội thiếu tính tích cực, tính giáo dục thẩm mỹ đã tác động không nhỏ đến đời sống tinh thần của một số học viên. Trong khi đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học viên ở lớp học, Chi đoàn, chi bộ còn có mặt hạn chế.
       Ba là, công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin về tình hình học tập, rèn luyện của học viên giữa Phòng QLHV với một số đơn vị Khoa, Phòng, Trung tâm, Bộ môn, giữa giảng viên và chủ nhiệm lớp học có lúc còn chậm, chưa kịp thời, chưa thường xuyên.
       Bốn là, một số chủ nhiệm lớp học chưa nêu cao trách nhiệm trong công việc, có biểu hiện đạo đức, tác phong nghề nghiệp chưa chuẩn mực, chưa nắm chắc tình hình học viên dẫn đến những tồn tại trong học viên chưa được phát hiện kịp thời để chấn chỉnh, khắc phục.
       Năm là, ý thức tổ chức kỷ luật của một số học viên còn kém, chưa tự giác thực hiện nhiệm vụ học tập rèn luyện, còn biểu hiện học với động cơ trung bình chủ nghĩa.
       Để khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên và tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý giáo dục học viên trong thời gian tới, theo tôi cần thực hiện đồng bộ, thường xuyên những biện pháp chủ yếu sau đây:
       Thứ nhất, thường xuyên quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản của Bộ công an, của Tổng cục chính trị CAND về công tác quản lý giáo dục học viên. Phòng QLHV phải thường xuyên quán triệt đầy đủ và tổ chức cho học viên thực hiện nghiêm túc các văn bản như: Chỉ thị số 05/CT-BCA ngày 19/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CAND học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013 - 2018; Chỉ thị số 05/CT-BCA-X11 ngày 10/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục chấn chỉnh nề nếp, kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác quản lý giáo dục học viên các học viện, trường CAND; Công văn số 14247/X11-X14 ngày 02/12/2015 của Tổng cục Chính trị CAND về việc tăng cường công tác quản lý giáo dục học viên. Phòng QLHV phải là cơ quan tham mưu chính cho Đảng ủy - Ban Giám hiệu Nhà trường trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung, biện pháp, phương pháp quản lý giáo dục học viên theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của Nhà trường.
       Thứ hai, thường xuyên chú trọng, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho học viên và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng và hiệu quả công tác quản lý giáo dục học viên. Phòng QLHV cần tập trung đi sâu đổi mới nội dung, biện pháp, phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, ý thức chấp hành nghiêm Pháp luật, Điều lệnh CAND, giáo dục kỹ năng sống cho học viên như: giáo dục về lập trường, quan điểm tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương, chính sách của Đảng ủy, Ban Giám hiệu về các vấn đề xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp; giáo dục về truyền thống của Trường, của ngành Công an; về xây dựng nhân cách người cán bộ, chiến sỹ Công an theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND; về ý thức trách nhiệm trong học tập và rèn luyện của học viên. Phòng CTĐ,CTCT&CTQC cần chủ động tham mưu cho Đảng ủy- Ban Giám hiệu ban hành các chủ trương, nội dung, biện pháp, phương pháp để các đơn vị thực hiện thống nhất công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho học viên nói riêng và cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên Nhà trường nói chung. Trong đó, chú ý thực hiện tốt nội dung, biện pháp nêu gương và thực hành gương mẫu của cán bộ, giảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, công tác, học tập và sinh hoạt để học viên noi theo thực hiện.
       Thứ ba, cần xác định đúng công tác quản lý, giáo dục học viên là trách nhiệm, nhiệm vụ chung của các đơn vị Khoa, Phòng, Bộ môn, Trung tâm và của cán bộ, giảng viên toàn trường. Do vậy, đòi hỏi các đơn vị Phòng, Khoa, Bộ môn, Trung phải tâm thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình học tập, rèn luyện của học viên trong quá trình giảng dạy, sinh hoạt với Phòng QLHV để kịp thời giải quyết. Lãnh đạo các đơn vị và cán bộ, giảng viên phải thường xuyên chú trọng và thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Đảng ủy - Ban Giám hiệu về các biện pháp, phương pháp quản lý giáo dục học viên như: “kết hợp giữa quản lý giáo dục học viên theo quy luật dạy học và quản lý theo Điều lệnh CAND”, “quản lý học viên theo hướng siết chặt kỷ luật, kỷ cương gắn với phát huy năng lực và sức sáng tạo của học viên”. Các đơn vị, chi bộ phải quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu và triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong Nghị quyết số 02-NQ/ĐU ngày 25/12/2015 của Đảng ủy trường về tăng cường công tác quản lý, giáo dục học viên tại Trường Đại học CSND.
       Thứ tư, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên Nhà trường vững mạnh theo đúng tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/ TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đối với nhiệm vụ. Đó là “Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và hội nhập quốc tế. Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo từng cấp học và trình độ đào tạo”. Mỗi cán bộ, giảng viên nhà trường phải là người nắm chắc và vận dụng sáng tạo các quy luật dạy học, có hiểu biết sâu sắc về phương pháp học tập, phương pháp nghiên cứu khoa học, đam mê hiểu biết, khám phá cái mới để hướng dẫn, giảng dạy cho học viên phương pháp học, phương pháp nghiên cứu khoa học và những kỹ năng hoạt động tập thể. Trong giảng dạy, phải triển khai sâu rộng và duy trì thường xuyên, hiệu quả phong trào thi đua dạy giỏi, học tốt, rèn luyện tốt, gắn với chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND, học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ.
       Thứ năm, thường xuyên làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, lựa chọn, bố trí cán bộ có năng lực, có trách nhiệm, có phẩm chất đạo đức trong sáng để phân công chủ nhiệm lớp học; không ngừng nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của chủ nhiệm lớp học và cán bộ chỉ huy lớp học trong mọi hoạt động. Phát huy tinh thần tự giác, tự quản trong học tập, nâng cao chất lượng tự quản trong học viên. Động viên, hướng dẫn học viên sử dụng hiệu quả thời gian thực hiện các khâu trong quá trình học tập, tự học, tự nghiên cứu để thực hiện tốt kế hoạch, lịch trình học tập. Duy trì thường xuyên phong trào thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt trong học viên.
       Thứ sáu, siết chặt công tác quản lý, giáo dục học viên; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp học viên vi phạm quy định về quản lý, giáo dục học viên của Bộ Công an, Tổng cục Chính trị CAND và của Trường Đại học CSND; giữ vững kỷ cương, kỷ luật. Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội điều lệnh nhà trường, trực ban quản lý học viên, trực ban lớp học trong công tác kiểm tra học viên thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện, sinh hoạt. Đồng thời, thường xuyên động viên, khen thưởng kịp thời đối với những học viên có thành tích xuất sắc và nhân rộng điển hình tiến tiến trong học tập và rèn luyện.
 
-----------------------
Tài liệu tham khảo
1.  Chỉ thị số 14/CT-BCA ngày 23/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc chấn chỉnh nền nếp, kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác quản lý giáo dục học viên trong các học viện, trường CAND;
2.  Công văn số 14247/X11-X14 ngày 02/12/2015 của Tổng cục Chính trị CAND về việc tăng cường công tác quản lý giáo dục học viên;
3.  Chương trình công tác năm học 2015-2016 của Trường Đại học CSND;
4.  Báo cáo số 146/BC-T48 ngày 28/6/2016 của Ban Giám hiệu về tổng kết công tác năm học 2015-2016 và phương hướng công tác năm học 2016-2017 khối sinh viên.
5.  Nghị quyết số 02-NQ/ĐU ngày 25/12/2015 của Đảng ủy trường về tăng cường công tác quản lý, giáo dục học viên tại Trường Đại học CSND.
Tác giả bài viết: Phan Văn Đuộc
Nguồn tin: Bài viết đã được đăng tải trên Tạp chí KHGD CSND số 80 (tháng 9/2016)
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc

 

Văn bản mới

Số: 491/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất răn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050)

Ngày BH: (07/05/2018)

Số: 1250/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030)

Ngày BH: (31/07/2013)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (11/04/2013)

Số: 25/CT-TTg
Tên: (CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG)

Ngày BH: (31/08/2016)

Số: 991/BGDĐT-QLCL
Tên: (Về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018)

Ngày BH: (15/03/2018)

Số: Số: 430/QĐ-BCA-V19
Tên: (Ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2018)

Ngày BH: (29/01/2018)

Số: Số: 304/T48
Tên: (V/v khảo sát chất lượng đào tạo của Nhà trường)

Ngày BH: (14/03/2018)

Số: 13/2017/QH14
Tên: (Luật Cảnh vệ)

Ngày BH: (20/06/2017)

Số: Chỉ thị số 13-CT/TW
Tên: (Về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng)

Ngày BH: (12/01/2017)

Số: Thông tư 49/2017/TT-BCA
Tên: (Quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; thành phần, số người thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai quật tử thi)

Ngày BH: (26/10/2017)