Rss Feed
Chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2020)

Công tác quản lý, khai thác tài liệu tại thư viện Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Đăng lúc: Thứ năm - 30/05/2019 09:28 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
Bài viết đánh giá tình hình và kết quả công tác quản lý, khai thác tài liệu tại thư viện Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Đồng thời đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm cải thiện hoạt động thư viện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập của cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường.
         Trong những năm gần đây việc tổ chức quản lý, sắp xếp để tiện cho việc khai thác, sử dụng vốn tài nguyên thông tin tại Trung tâm Lưu trữ và thư viện, Trường Đại học CSND được coi là nhiệm vụ hàng đầu. Hiện nay Trung tâm gồm các phòng chuyên dụng, trong đó được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại, cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ tương đối hoàn chỉnh. Đây là nơi quản lý, lưu trữ, bảo quản tài liệu và tổ chức các hoạt động học tập tại thư viện.
        Nguồn tài liệu của Trung tâm được phân loại (theo kho) thành: Tài liệu chuyên ngành có số lượng 234 nhan đề với 120.867 cuốn; tài liệu cơ bản có số lượng 140 nhan đề với 55.791 cuốn; tài liệu các môn luật có số lượng 187 nhan đề với 50.314 cuốn; tài liệu tổng hợp có số lượng 6.583 nhan đề với 46.138 cuốn; tài liệu đào tạo sau đại học có số lượng 2.909 nhan đề với 9.648 cuốn; tài liệu liên kết có số lượng 117 nhan đề với 115.113 cuốn. Tài liệu trong thư viện được cán bộ thư viện sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp theo khoa học thư viện, theo môn loại, chủ đề bao gồm: Tài liệu về chính trị, pháp luật, tôn giáo, các chủ đề văn hóa, kinh tế và quan hệ quốc tế; tài liệu chuyên ngành được sắp xếp theo chuyên ngành mà nhà trường đào tạo: Giao thông, cải tạo phạm nhân, quản lý hành chính, hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường...; các tài liệu về luật, ngoại văn, văn học; hệ thống tài liệu tra cứu, đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên... Nguồn tài liệu nói trên được phân bố đều ở cả hai cơ sở, về cơ bản đã kịp thời đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, giảng dạy của toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên sau đại học. Trung tâm luôn quan tâm đổi mới quy trình mượn giáo trình tài liệu phục vụ tối đa nhu cầu nghiên cứu của cán bộ, giảng viên và sinh viên.
        Để phục vụ khai thác thông tin, từ năm 2008, việc chính thức đưa phần mềm quản lý Libol 5.5 được nâng cấp Libol 6.0 năm 2014, và việc thay đổi phương thức phục vụ từ kho đóng sang kho mở đã làm thay đổi diện mạo của thư viện. Bên cạnh đó, thư viện điện tử được kết nối mạng thông tin độc lập, gồm những tài liệu đã được số hóa và xử lý bằng phần mềm, giáo trình tài liệu mật, đề tài khoa học các cấp, công văn, chỉ thị của ngành, hồ sơ kết luận vụ án, cơ sở dữ liệu điện tử. Mặt khác, thư viện liên thông toàn trường trên mạng nội bộ gồm: Cơ sở dữ liệu toàn văn ở thư viện sau đại học là 6.0GB với 2.500 file tương đương 2.500 nhan đề; Thư viện số với tương đương 60.000 tài liệu. Hiện nay Trung tâm thường xuyên có trên 40 máy tính kết nối Internet thông qua mạng Wifi của trường.
 

STT Năm học Bạn đọc Tài liệu phục vụ
1 2013-2014 21.233 43.501
2 2014-2015 25.218 50.236
3 2015-2016 27.231 54.148
4 2016-2017 29.200 55.402
5 2017-2018 29.401 55.456
6 Tổng số 132.283 258.743
Bảng thông tin về người dùng tin và số lượng tài liệu phục vụ từ năm 2013 đến năm 2018
 
        Trong những năm qua thư viện Trường Đại học Cảnh sát nhân dân có sự phát triển về nhiều mặt, tuy nhiên vẫn còn không ít khó khăn, nhất là về cơ sở vật chất. Thư viện chưa được xây dựng cơ sở đồng bộ, đặc thù cho nghiệp vụ thông tin và lưu trữ. Hiện nay thư viện được đặt kết hợp trong kho sách, vốn tài liệu còn có những hạn chế nhất định, phòng chuyên dụng chưa đạt chuẩn, đã ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ nhu cầu người dùng tin. Các sản phẩm và dịch vụ thông tin còn ít, chủ yếu là dạng thư mục, đặc thù là thư viện phục vụ theo chế độ bao cấp nên người dùng tin chưa khai thác và đặt yêu cầu về sử dụng các sản phẩm dịch vụ mà Thư viện cung cấp.
        Trong tình hình hiện nay nguồn cán bộ chuyên môn nghiệp vụ vẫn còn thiếu, một người kiêm nghiệm nhiều công việc nên hiệu quả phục vụ người sử dụng thư viện chưa cao, đó là một trong những khó khăn khi đơn vị đồng thời tổ chức công tác tại hai cơ sở. Đại bộ phận cán bộ, công nhân viên chưa được đào tạo chính quy các chuyên ngành về lĩnh vực thư viện và lưu trữ, ít được tham gia các lớp tập huấn chuyên sâu về công tác thư viện đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý thư viện.
        Việc tập huấn, hướng dẫn người dùng tin tra cứu tài liệu còn hạn chế, nhất là bản thân người đọc chưa đặt đúng tầm ý nghĩa của việc sử dụng thư viện trong quá trình học tập, còn có khuynh hướng tìm kiếm tài liệu để làm bài thi là chủ yếu, ít coi trọng quá trình nghiên cứu tự học.
        Mặc dù giảng viên, giáo viên trong quá trình lên lớp đã định hướng tài liệu cho sinh viên tìm kiếm và nghiên cứu trong quá trình giảng dạy nhưng đại bộ phận sinh viên vẫn chưa có thói quen tự tìm tòi, tra cứu tài liệu.
        Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác tài liệu tại thư viện Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, trong thời gian tới cần tiến hành các nội dung sau:
        Một là, hoàn thiện hệ thống thông tin Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, căn cứ vào hiện trạng Thư viện, nhu cầu tin của người dùng sử dụng thư viện, kinh phí được cấp, Thư viện xác định diện tài liệu cần bổ sung, kế hoạch bổ sung phù hợp. Ưu tiên bổ sung những tài liệu là giáo trình chuyên ngành, tài liệu pháp luật, các báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng kết của Công an các địa phương, qua đó làm tăng nguồn tài liệu thực tế, nhất là nguồn tài liệu được thu thập từ Công an các đơn vị, địa phương do cán bộ, giảng viên trong quá trình đi công tác sưu tầm.
        Hai là, củng cố, nâng cấp cơ sở vật chất và tăng cường các phương tiện thông tin phục vụ quản lý, khai thác tài liệu. Việc sử dụng các ứng dụng tin học để hiện đại hóa hoạt động thư viện là điều tất yếu, đã và đang trở thành hiện thực. Hiệu quả của việc sử dụng máy tính vào việc xử lý thông tin tài liệu, việc liên kết mạng và sử dụng phần mềm thư viện tạo điều kiện cho công tác quản lý thông tin được khoa học, chính xác, cũng như hoạt động khai thác thông tin được nhanh chóng, hiệu quả. Ngoài ra, cần mở rộng mặt bằng Thư viện, tổ chức thêm các phòng phục vụ mới như: Phòng học nhóm, phòng đọc báo, tạp chí, phòng nghiên cứu đề tài, phòng hướng dẫn sử dụng Thư viện...
        Ba là, nâng cao chất lượng các sản phẩm và dịch vụ thông tin. Sản phẩm thông tin là kết quả của quá trình xử lý thông tin do một cá nhân hay tập thể thực hiện nhằm thỏa mãn nhu cầu người dùng tin. Hiện nay, Thư viện trường có các sản phẩm tra cứu như: Tra cứu mục lục trên máy, tra cứu Internet, thông tin thư mục sách mới. Trong thời gian tới, Thư viện sẽ biên soạn mục tài liệu điện tử theo từng chuyên ngành cụ thể để người dùng tin có thể tra tìm chính xác những thông tin họ cần và tăng cường cung cấp thông tin có giá trị cao được thu thập bởi nhiều nguồn, được phân tích, cô đọng, tổng luận, cung cấp những sản phẩm đã được biên soạn theo chủ đề...
        Bốn là, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Lưu trữ - thư viện đủ về số lượng, phù hợp về kiến thức, năng lực chuyên môn, phục vụ tốt nhu cầu cập nhật, khai thác, quản lý và phục vụ nguồn tài nguyên thông tin cho cán bộ, giảng viên và sinh viên. Đây là một nhân tố quyết định đối với sự thành công và hiệu quả của mọi công tác nói chung và công tác thư viện nói riêng.
        Năm là, cần triển khai các lớp hướng dẫn chuyên đề: Như cách sử dụng các trang thiết bị tra cứu để tìm tin, khai thác tài liệu trên thư viện điện tử, trên Internet, nội quy, quy trình sử dụng tài liệu trong thư viện... Thực hiện việc đào tạo người dùng tin sẽ hỗ trợ tốt cho bạn đọc sử dụng tối đa các nguồn lực thông tin, cơ sở, thiết bị của Thư viện và sẽ giảm được áp lực công việc cho cán bộ thư viện. Điều này sẽ cải thiện các sản phẩm, dịch vụ thông tin thư viện, đem lại hiệu quả ngày càng tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân trong thời gian tới. Bên cạnh đó, giảng viên trong quá trình lên lớp, ngoài việc định hướng các loại tài liệu cần nghiên cứu, giáo dục, hướng dẫn học viên, sinh viên nâng cao ý thức và tầm quan trọng của việc tra cứu và tự nghiên cứu tài liệu, tạo thói quen học tập, nghiên cứu tại thư viện.
 
        ------------------------
        Tài liệu tham khảo
        [1] Lê Ngọc Oánh (2009), Cẩm nang thư viện trường học, Nxb Sư phạm, Thành phố Hồ Chí Minh.
        2. Lê Ngọc Oánh (2000), Vai trò của thư viện đại học trong việc đổi mới và phát triển giáo dục, Bản tin điện tử Câu Lạc bộ Thư viện.
        3. Lê Văn Viết (2000), Cẩm nang nghề thư viện, Nxb Văn hóa - thông tin, Hà Nội.
        4. Nguyễn Minh Hiệp (2002), Sổ tay quản lý thông tin - thư viện, Nxb Đại học Quốc gia, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tác giả bài viết: Phùng Thị Thủy – Trường Đại học CSND
Nguồn tin: *Bài viết đã được đăng tải trên Tạp chí KHGD CSND số 112
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc