Rss Feed

Điểm mới trong quy định của Thông tư số 15/TT-BCA về đối tượng, điều kiện dự thi tuyển sinh cao học, dự tuyển nghiên cứu sinh

Đăng lúc: Thứ hai - 16/05/2016 21:43 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
       Ngày 16/3/2016 Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 15/TT-BCA thay thế Thông tư số 71/TT-BCA quy định về tuyển sinh trong các trường CAND. So với quy định tại Thông tư số 71/2011/TT-BCA ngày 17/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tuyển sinh trong các trường Công an nhân dân (được áp dụng từ năm 2011 đến 04/5/2016), Thông tư số 15/TT-BCA ngày 16/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an có những điểm mới cơ bản sau:
       1. Điểm mới trong quy định về dự thi tuyển sinh cao học
       - Thứ nhất, thu hẹp đối tượng dự thi cao học:
       Điểm a Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 71 quy định đối tượng dự thi cao học gồm: giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các trường Công an nhân dân; các chức danh chuyên viên, trợ lý công tác tham mưu, nghiên cứu khoa học; lãnh đạo cấp đội trở lên thuộc Công an các đơn vị, địa phương, các chức danh yêu cầu công tác phải có trình độ thạc sĩ. Trên tinh thần quy định này, Thông tư số 15 quy định đối tượng dự thi cao học gồm: Giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các trường CAND; cán bộ có chức danh chuyên viên, trợ lý công tác tham mưu, nghiên cứu khoa học thuộc cơ quan Bộ; chỉ huy cấp đội và tương đương trở lên thuộc Công an các đơn vị, địa phương.
       Như vậy, so với Thông tư số 71, Thông tư số 15 đã thu hẹp đối tượng dự thi cao học. Những đối tượng có chức danh chuyên viên, trợ lý công tác tham mưu, nghiên cứu khoa học không thuộc cơ quan Bộ thì không được dự thi cao học. Ngoài ra, Thông tư số 15 cũng bỏ quy định về “các chức danh yêu cầu công tác phải có trình độ thạc sĩ” để tránh việc vận dụng của một số đơn vị, địa phương khi cử cán bộ không thuộc đối tượng dự thi đi thi cao học.
       - Thứ hai, mở rộng điều kiện dự thi cao học:
       Trước đây, Thông tư số 71 quy định điều kiện văn bằng khi đăng ký dự thi trình độ thạc sỹ phải “có bằng tốt nghiệp đại học chính quy, nếu tốt nghiệp đại học hệ vừa làm vừa học hoặc liên thông trình độ đại học phải đạt từ loại khá trở lên đúng ngành hoặc chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành đào tạo ở trình độ thạc sỹ”. Về thâm niên công tác và độ tuổi, Thông tư số 71 cũng quy định: “người có bằng tốt nghiệp đại học chính quy từ loại khá trở lên thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi được đăng ký dự thi sau 02 (hai) năm công tác thực tế; những đối tượng còn lại phải có ít nhất 03 (ba) năm công tác thực tế (kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi); không quá 45 tuổi”.
       Trên thực tế, quy định trên của Thông tư số 71 có những điểm chưa phù hợp vì đa số cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Công an các tỉnh, thành phố phía Nam có bằng tốt nghiệp đại học hệ vừa làm vừa học hoặc liên thông trình độ đại học (hệ chuyên tu trước đây) nhưng có rất ít trường hợp tốt nghiệp loại khá.
       Từ vướng mắc trên, Thông tư số 15 đã sửa đổi quy định về điều kiện văn bằng của thí sinh dự thi cao học như sau: “Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ thạc sĩ; trường hợp tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác với ngành, chuyên ngành dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi.
       Về thời gian công tác chuyên môn, Thông tư số 15 cũng quy định: “Người dự tuyển phải có ít nhất 24 tháng công tác thực tế trở lên (kể từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi). Riêng đối với giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các trường Công an nhân dân phải có ít nhất 12 tháng công tác thực tế trở lên (kể từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi)”.
       Như vậy, kể từ ngày 05/05/2016, cán bộ Công an đúng đối tượng, tốt nghiệp đại học trong hoặc ngoài ngành Công an (đúng ngành, phù hợp với ngành hoặc ngành gần với ngành, chuyên ngành dự thi thạc sĩ), không phân biệt tốt nghiệp đại học hệ chính quy hay tại chức, có ít nhất 24 tháng công tác thực tế trở lên (Riêng đối với giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các trường Công an nhân dân phải có ít nhất 12 tháng công tác thực tế trở lên) sẽ đủ điều kiện dự thi cao học.
       2. Điểm mới trong quy định về dtuyển nghiên cứu sinh
       - Thứ nhất, thu hẹp đối tượng dự tuyển nghiên cứu sinh:
       Thông tư số 71 quy định đối tượng dự tuyển nghiên cứu sinh gồm: giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các trường Công an nhân dân; các chức danh chuyên viên, trợ lý công tác tham mưu, nghiên cứu khoa học, cán bộ quy hoạch lãnh đạo từ cấp phòng trở lên thuộc Công an các đơn vị, địa phương, các chức danh yêu cầu công tác phải có trình độ tiến sĩ theo quy định. Thu hẹp đối tượng dự thi Thông tư số 15 quy định đối tượng dự tuyển nghiên cứu sinh gồm: Giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các trường Công an nhân dân; cán bộ là lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên thuộc Công an các đơn vị, địa phương; các chức danh yêu cầu công tác phải có trình độ tiến sĩ.
       Như vậy, Thông tư số 15 bắt buộc đối tượng dự thi ở Công an các đơn vị, địa phương phải là lãnh đạo cấp phòng và tương đương. Những cán bộ có chức danh chuyên viên, trợ lý công tác tham mưu, nghiên cứu khoa học, cán bộ quy hoạch lãnh đạo cấp phòng thuộc Công an các đơn vị, địa phương trước đây được Thông tư số 71 quy định cho dự tuyển nghiên cứu sinh nay không được dự thi.
       - Thứ hai, mở rộng điều kiện dự tuyển nghiên cứu sinh:
       Ngoài những quy định về điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư số 71 quy định: người dự tuyển phải có bằng thạc sỹ đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành đào tạo ở trình độ tiến sĩ; có thời gian làm việc chuyên môn, giảng dạy, công tác thực tiễn từ 05 (năm) năm trở lên (không kể thời gian đi học, thời gian phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân); không quá 50 tuổi.
       Trên tinh thần của Thông tư số 71, ngoài những quy định về điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư số 15 cũng quy định về điều kiện đăng ký dự thi: người dự tuyển phải có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành đào tạo ở trình độ tiến sĩ; không quá 50 tuổi. Ngoài ra, điểm mới trong thông tư số 15 là quy định về: Đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành đào tạo ở trình độ tiến sĩ thì có thể đăng ký dự tuyển tiến sĩ tại các Trường Công an nhân dân và Thủ trưởng cơ sở đào tạo phải xây dựng nội dung, chương trình đào tạo báo cáo Tổng cục Chính trị Công an nhân dân phê duyệt trước khi tổ chức xét tuyển.
       Tóm lại, ngày 16/3/2016 Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 15/TT-BCA thay thế Thông tư số 71/TT-BCA quy định về tuyển sinh trong các trường Công an nhân dân là phù hợp với nhu cầu của thực tiễn. Nội dung Thông tư số 15/TT-BCA ngày 16/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an đã có nhiều điểm mới trong quy định về tuyển sinh đào tạo trình độ sau đại học trong các trường Công an nhân dân. Đặc biệt, những quy định mở rộng về điều kiện dự thi sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ Công an thuộc các đơn vị, địa phương đăng ký dự thi sau đại học với số lượng ngày càng cao. Đòi hỏi Nhà trường, các đơn vị tham mưu cần làm tốt công tác chuẩn bị và thực hiện tốt quy trình tổ chức đào tạo sau đại học. Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ sau đại học cho lực lượng CSND của Công an các tỉnh, thành phố phía Nam trong thời gian tới.
Tác giả bài viết: ThS Phạm Hồng Anh - Khoa ĐT SĐH & BDNC, Trường Đại học CSND
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Văn bản mới

Số: 491/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất răn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050)

Ngày BH: (06/05/2018)

Số: 1250/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030)

Ngày BH: (30/07/2013)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (10/04/2013)

Số: 25/CT-TTg
Tên: (CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG)

Ngày BH: (30/08/2016)

Số: 991/BGDĐT-QLCL
Tên: (Về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018)

Ngày BH: (14/03/2018)

Số: Số: 430/QĐ-BCA-V19
Tên: (Ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2018)

Ngày BH: (28/01/2018)

Số: Số: 304/T48
Tên: (V/v khảo sát chất lượng đào tạo của Nhà trường)

Ngày BH: (13/03/2018)

Số: 13/2017/QH14
Tên: (Luật Cảnh vệ)

Ngày BH: (19/06/2017)

Số: Chỉ thị số 13-CT/TW
Tên: (Về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng)

Ngày BH: (11/01/2017)

Số: Thông tư 49/2017/TT-BCA
Tên: (Quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; thành phần, số người thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai quật tử thi)

Ngày BH: (25/10/2017)