Rss Feed
Đăng lúc: 15-05-2015 11:44:26 PM | Đã xem: 2070 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện , Giáo dục - Đào tạo , Quản lý đào tạo
Tác dụng của cuộc họp tiểu đội trong công tác quản lý giáo dục học viên

Tác dụng của cuộc họp tiểu đội trong công tác quản lý giáo dục học viên

Sống, chiến đấu, lao động, học tập và rèn luyện trong môi trường kỉ luật tập trung tại Trường Đại học CSND cũng như các học viện, trường cao đẳng, trung cấp CAND nói chung, công tác giáo dục, quản lí học viên được xem là một trong những nhiệm vụ then chốt và quan trọng hàng đầu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ chiến sĩ CAND, phục vụ công tác giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự - an toàn xã hội cho các tỉnh thành trong khắp cả nước.

Đăng lúc: 24-02-2014 12:16:59 PM | Đã xem: 1553 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo dục - Đào tạo , Quản lý đào tạo
Tăng cường hoạt động đối ngoại trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Bộ môn Pháp luật - Trường Đại học CSND

Tăng cường hoạt động đối ngoại trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Bộ môn Pháp luật - Trường Đại học CSND

Nhằm thúc đẩy hoạt động hợp tác trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên Bộ môn với các trường có giảng dạy các môn Luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; được sự đồng ý của Ban Giám hiệu Nhà trường, từ đầu năm học 2013 - 2014, lãnh đạo đơn vị đã chủ động liên hệ với lãnh đạo Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh; Khoa Luật - Trường Đại học kinh tế Luật thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Khoa Nhà nước Pháp luật - Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực II để cử các cán bộ, giảng viên tham gia vào công tác giảng dạy cũng như nghiên cứu khoa học của các đơn vị nêu trên.

Đăng lúc: 24-02-2014 12:15:21 PM | Đã xem: 1498 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo dục - Đào tạo , Quản lý đào tạo , Đối ngoại và hợp tác quốc tế
Đoàn giảng viên trường Đại học CSND tham gia Hội giảng cấp Bộ các học viện, trường CAND năm 2013 chụp hình lưu niệm với đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS. Nguyễn Xuân Tư – Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục XDLL CAND

Hoạt động dạy giỏi của giảng viên trường Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân

Gần 40 năm xây dựng, phát triển và hơn 10 năm trở thành một trường đại học độc lập, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Đội ngũ cán bộ giảng viên ngày càng tăng về số lượng, mạnh về chất lượng, những nhà khoa học có học hàm, học vị cao ngày càng nhiều; cơ sở vật chất được đầu tư đúng hướng; quy mô đào tạo của Nhà trường được mở rộng, chất lượng đào tạo được nâng cao, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Đăng lúc: 30-11-2011 03:36:36 PM | Đã xem: 1315 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo dục - Đào tạo , Quản lý đào tạo
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

Văn bản mới

Số: Số 52-NQ/TW
Tên: (Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư)

Ngày BH: (26/09/2019)

Số: Số 3304/LĐTBXH-BGĐ
Tên: (V/v hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019)

Ngày BH: (05/08/2019)

Số: Kế hoạch Bộ Y tế
Tên: (Tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 (kèm theo Công văn số 5930/BYT-UBQG50))

Ngày BH: (07/10/2019)

Số: 08/CT-BYT
Tên: (Chỉ thị về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế)

Ngày BH: (28/07/2019)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Về việc phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (10/04/2013)

Số: 01/QĐ-BCĐTW
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (14/08/2018)

Số: 772/QĐ-TTg
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (25/06/2018)

Số: 491/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất răn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050)

Ngày BH: (06/05/2018)

Số: 1250/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030)

Ngày BH: (30/07/2013)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (10/04/2013)