Rss Feed
Chào mừng Khai giảng năm học 2020-2021 Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Phong trào dạy giỏi tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân năm học 2014-2015 và phương hướng trong năm học 2015-2016

Đăng lúc: Thứ sáu - 11/03/2016 06:29 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
      Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (CSND) là một trong những cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học của ngành Công an, thực hiện nhiệm vụ đào tạo bậc đại học và sau đại học. Trường có cơ cấu tổ chức gồm 34 đơn vị trực thuộc, với biên chế 511 cán bộ, giảng viên, công nhân viên. Từ năm 1976 đến nay, Trường Đại học CSND đã trải qua 39 năm xây dựng và phát triển và trưởng thành. Trường Đại học CSND là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học đầu ngành của lực lượng Công an nhân dân, có nhiệm vụ đào tạo sỹ quan Cảnh sát có trình độ đại học, sau đại học các lĩnh vực nghiệp vụ, chuyên môn bảo vệ trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, Trường Đại học CSND là cơ sở đào tạo và cung cấp nguồn lực chủ yếu cho lực lượng công an các tỉnh, thành phố phía Nam. Mục tiêu đào tạo ra đội ngũ sĩ quan cảnh sát có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, phương pháp tư duy và làm việc khoa học, có trình độ và năng lực chuyên môn nghiệp vụ bảo vệ trật tự xã hội, có trình độ tin học và ngoại ngữ, có thể lực tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
      Đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đã có bước phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng; trình độ, năng lực  chuyên  môn  của  giảng  viên  ngày càng nâng cao, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đào tạo. Đây là một trong những thành công nổi bật trong công tác giáo dục, đào tạo của Trường Đại học CSND những năm qua. Trải qua nhiều khó khăn trong các giai đoạn lịch sử phát triển của Nhà trường, bằng sự quyết tâm của các cấp lãnh đạo và nỗ lực của đội ngũ giảng viên, đến nay Nhà trường có 489 giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, trong đó có 01 Giáo sư; 9 Phó Giáo sư; 42 Tiến sĩ; 198 Thạc sĩ; 92 đồng chí đang nghiên cứu sinh; 59 đồng chí đang học Cao học1.
      Hiện tại, Trường Đại học CSND đang tổ chức đào tạo các trình độ: Trình độ tiến sĩ; Trình độ thạc sĩ (theo hai hình thức tập trung và không tập trung); Trình độ đại học: Đào tạo đại học theo hình thức chính quy và hình thức vừa làm vừa học với 06 ngành học (11 chuyên ngành) gồm: Điều tra hình sự, Điều tra trinh sát, Kỹ thuật hình sự, Quản lý nhà nước về an ninh trật tự, Quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân, Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ an ninh trật tự; Đào tạo liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp lên đại học; Đào tạo cấp bằng đại học thứ hai.
      Trong quá trình đào tạo, Nhà trường luôn quan tâm đến chất lượng đào tạo, đảm bảo chuẩn đầu ra theo quy định của Bộ. Vì vậy, hằng năm, Trường Đại học CSND đều tổ chức phong trào dạy giỏi nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường; một mặt, nhằm không ngừng nâng cao trình độ sư phạm của giảng viên, mặt khác, góp phần hoàn thiện các tiêu chí chức danh cho đội ngũ giảng viên Nhà trường.
      1. Về tình hình, kết quả công tác dạy giỏi năm học 2014-2015
      a. Tình hình công tác dạy giỏi
      Trên cơ sở quy định của Thông tư số 56/2010/TT-BCA  ngày  14/12/2010  của Bộ Công an quy định về dạy giỏi trong các học viện, các trường Công an nhân dân, từ đầu năm học, Trường Đại học CSND đã xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào dạy giỏi triển khai đến các đơn vị.
       Xây dựng phong trào dạy giỏi trong Nhà  trường  trên  cơ  sở  hai  hoạt  động chính là dạy giỏi và Hội thi giảng viên giỏi với các nội dung sau:
     - Tổ chức các Hội đồng đánh giá bài dạy giỏi cấp trường (Học kỳ I);
     - Tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường (Học kỳ II);
     - Tổ chức thực hiện giờ dạy giỏi, bài dạy giỏi cấp khoa, bộ môn;
     - Tổ chức thẩm định, công nhận giảng viên dạy giỏi cấp trường, đề nghị xét công nhận danh hiệu giảng viên giỏi cấp bộ.
      b. Kết quả
      Kết thúc năm học 2014-2015, toàn trường có 116 giảng viên đăng ký thực hiện bài dạy giỏi, giờ dạy giỏi và tham gia hội thi giảng viên dạy giỏi. Kết quả cụ thể:
      - Bài dạy giỏi cấp trường: Có 47 giảng viên đăng ký thực hiện 48 bài dạy giỏi cấp trường, Hội đồng dạy giỏi đã dự và đánh giá 48/48 bài đạt yêu cầu của bài dạy giỏi cấp trường.
      -  Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường: Có 22 giảng viên đăng ký tham
gia, thực hiện 22 bài dạy giỏi. Kết quả, có 21/22 bài dự thi đạt yêu cầu của bài dạy giỏi cấp trường.
      - Bài dạy giỏi cấp khoa, bộ môn: 31 đồng chí đăng ký thực hiện bài dạy giỏi cấp khoa, bộ môn, đã thực hiện 28 bài được đánh giá đạt yêu cầu bài dạy giỏi, 03 đồng chí xin rút chỉ tiêu thực hiện do tham gia tập luyện điều lệnh phục vụ Hội thi điều lệnh, quân sự võ thuật CAND lần thứ 4 và đã được Ban Giám hiệu phê duyệt.
      - Giờ dạy giỏi: 16 đồng chí đăng ký thực hiện giờ dạy giỏi, đã thực hiện 15 giờ được đánh giá đạt yêu cầu của giờ dạy giỏi cấp khoa, bộ môn; 01 đồng chí xin rút chỉ tiêu do tham gia tập luyện điều lệnh phục vụ Hội thi điều lệnh, quân sự võ thuật CAND lần thứ 4 và đã được Ban Giám hiệu phê duyệt.
     Theo đó, trong năm học đã có 111/116 chỉ tiêu dạy giỏi được thực hiện đúng tiến độ (đạt 95,96%), 04/116 đồng chí xin rút chỉ tiêu (chiếm 3,45%), 01/116 chỉ tiêu không đạt (chiếm 0,86%). Trong năm học, đã có 31 giảng viên đăng ký danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp trường. Qua tổng kết phong trào dạy giỏi, đối chiếu với các tiêu chí theo quy định trong Thông tư 56/2010/TT-BCA ngày  14/12/2010  của  Bộ  Công  an  quy định về dạy giỏi trong các học viện, các trường Công an nhân dân, Nhà trường đã  thành lập  Hội  đồng  xét  danh  hiệu giảng viên dạy giỏi cấp trường và tổ chức họp xét, công  nhận  31  giảng  viên  đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp trường năm học 2014-2015.
     2. Ưu điểm và hạn chế
     a. Ưu điểm:
     - Phong trào dạy giỏi của Nhà trường được duy trì và phát triển. Quá trình tổ chức, thực hiện, xét đánh giá công nhận đảm bảo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như quy định của Bộ Công an, của Trường. Trong đó, kết quả nổi bật là Nhà trường đã tổ chức thành công  Hội  thi  giảng  viên  dạy  giỏi  cấp trường năm học 2014-2015.
     - Các bài giảng, giờ giảng có sự đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng về bài dạy, tư liệu, dụng cụ, tư thế, tác phong sư phạm của giảng viên mẫu mực, chuẩn xác, giọng nói rõ ràng, truyền cảm, tạo được không khí thân thiện, cởi mở, sôi nổi trong các tiết giảng.
     -  Hầu  hết  các  bài  giảng,  giờ  giảng đều đảm bảo truyền tải đầy đủ các nội dung trọng tâm, kiến thức, kỹ năng đảm bảo chính xác, có hệ thống. Nhiều giảng viên đã liên hệ thực tiễn sinh động, hấp dẫn, hình thành thái độ đúng đắn cho người học.
     -  Các bài giảng, giờ giảng đều thể hiện việc đổi mới phương pháp theo hướng tích cực lấy sinh viên làm trung tâm của quá trình dạy học, phù hợp với nội dung bài học, phù hợp với chuyên ngành đào tạo.
     - Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy sử dụng nhuần nhuyễn, hiệu quả; tư liệu dạy học được chọn lọc, khai thác làm nổi bật kiến thức trọng tâm của bài học. Các hình thức dạy học thảo luận theo nhóm được tổ chức hợp lý.
     - Việc tổ chức, bao quát lớp học, điều khiển hoạt động học tập, phân bổ thời gian hợp lý.
     Đạt được những thành tích nêu trên, trước hết do có sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu bằng những chủ trương, kế hoạch cụ thể. Bên cạnh đó, các Khoa, Bộ môn đã nắm bắt, chỉ đạo kịp thời và tổ chức cho giảng viên các đơn vị mạnh dạn đăng ký tham gia ở nhiều cấp khác nhau, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Trường.
     b. Hạn chế:
     Quá trình dạy giỏi mặc dù đã có những chuyển biến tích cực ở tất cả các khâu từ công tác chuẩn bị đến quá trình tổ chức thực hiện, song vẫn còn một số tồn tại cần chấn chỉnh, khắc phục để đưa phong trào dạy giỏi trong những năm học tới ngày càng tốt hơn, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đặt ra, cụ thể:
     - Đối với Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường, do đây là năm đầu tiên Trường tổ chức Hội thi với quy mô rộng khắp các đơn vị nên công tác chuẩn bị và tổ chức thi còn nhiều bỡ ngỡ, chưa đảm bảo tiến độ theo đúng kế hoạch. Còn một số đơn vị xem nhẹ vai trò, mục đích và ý nghĩa của Hội thi nên không cử giảng viên tham gia.
     - Một số giảng viên còn thụ động, phụ thuộc nhiều vào giáo trình và kiến thức có sẵn. Bài giảng vẫn chưa để lại những dấu ấn riêng của người thầy trong các tiết giảng.
     - Việc đánh giá chất lượng của bài dạy giỏi, giờ dạy giỏi cấp khoa bộ môn còn chưa đồng đều, chưa sát với tiêu chí, còn chênh lệch cao về điểm giữa các đơn vị với nhau.
     3. Nguyên nhân của những hạn chế
     Hiện nay, Nhà trường đang phải đảm nhiệm đào tạo nhiều khóa học kể cả trong trường và ngoài trường, do đó, giảng viên phần nào cũng chịu áp lực công việc bởi tình trạng đội ngũ giảng viên còn thiếu so với quy mô đào tạo. Tuy vậy, chúng ta cũng phải nghiêm túc đánh giá phong trào dạy giỏi của trường trong năm học 2014-2015  ngoài  những  nguyên  nhân khách quan còn có những nguyên nhân chủ quan sau:
     - Một bộ phận giảng viên mới được bổ nhiệm chức danh còn lúng túng trong việc xác định lộ trình phấn đấu, trong đó có việc nắm bắt các quy định của Bộ Công an, của Trường trong hoạt động dạy giỏi và xét danh hiệu giảng viên dạy giỏi. Bản thân một số giảng viên chưa tập trung đầu tư thời gian chuẩn bị hồ sơ bài giảng, dụng cụ, phương tiện, chưa thường xuyên nghiên cứu, sưu tầm và cập nhật những kiên thức mới. Nội dung, phương pháp giảng dạy của một số giảng viên chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra.
     - Lãnh đạo một số đơn vị có giảng viên tham gia chưa quan tâm đôn đốc, kiểm tra trong quá trình giảng viên chuẩn bị hồ sơ bài dẫn đến tình trạng hồ sơ bài chưa đảm bảo, dụng cụ, phương tiện chưa đáp ứng yêu cầu, nội dung giảng dạy còn nhiều hạn chế. Một số thành viên trong Hội đồng được phân công tham gia đánh giá bài dạy giỏi còn chưa tham dự đầy đủ các khâu, khi tham gia đánh giá còn có sự nể nang dẫn đến tình trạng nhiều giảng viên còn chủ quan, không đầu tư thời gian nghiên cứu cũng như chuẩn bị vì luôn có tư tưởng đăng ký tham gia là đạt.
     4. Biện pháp khắc phục
    - Giảng viên đăng ký tham gia thực hiện bài dạy giỏi, giờ dạy giỏi, tham gia Hội thi dạy giỏi phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung đầu tư thời gian chuẩn bị hồ sơ bài giảng, công cụ, phương tiện và đặc biệt nội dung bài giảng cũng như những ví dụ, tình huống mới, hấp dẫn phù hợp với đối tượng học. Giảng viên thực hiện bài dạy giỏi phải đúng tiến độ đăng ký, thực hiện theo quy trình mà Nhà trường quy định.
     - Lãnh đạo các đơn vị có giảng viên tham gia bài dạy giỏi phải thường xuyên quan tâm, đôn đốc, kiểm tra quá trình giảng viên chuẩn bị hồ sơ bài, dụng cụ, phương tiện và đặc biệt là nội dung, phương pháp giảng dạy của giảng viên.
    - Thành viên Hội đồng khi được Ban Giám hiệu phân công dự giờ đánh giá bài dạy giỏi phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ các khâu, khi tham gia đánh giá bài dạy giỏi phải khách quan, không có sự nể nang. Nếu trường hợp giảng viên không đảm bảo phải báo cáo Ban Giám hiệu đình chỉ yêu cầu chuẩn bị và thực hiện vào thời gian khác.
     5.  Phương  hướng  phong  trào  dạy giỏi năm học 2015-2016
     - Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào dạy giỏi tại Trường Đại học CSND theo tinh thần Thông tư số 56/2010/TT- BCA ngày 14/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về dạy giỏi trong các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp  CAND  và  Hướng  dẫn  số  10884/ X11-X14 ngày 23/12/2010 của Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND (nay là Tổng cục Chính trị CAND phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế của Trường.
    - Tiếp tục duy trì việc tổ chức phong trào dạy giỏi trong Nhà trường ở các cấp độ, hình thức như năm học 2014-2015. Tập trung chỉ đạo rút kinh nghiệm những hạn chế trong các năm học trước để đẩy mạnh chất lượng phong trào trong năm học 2015-2016.
    -  Thông qua phong trào dạy giỏi nhằm đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp sư phạm; nâng cao vị thế của người thầy; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, công trình sáng kiến vào công tác giảng dạy; khuyến khích đội ngũ giảng viên tích cực tham gia phong trào dạy giỏi để phấn đấu hoàn thiện các chức danh theo quy định.
Tác giả bài viết: ThS. Lê Quý Long - Cán bộ phòng Quản lý đào tạo - Trường Đại học CSND
Nguồn tin: Bài viết đã được đăng tải trên Tạp chí KHGD CSND số 68 (tháng 11/2015)
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc