Rss Feed
Mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu 2021

Vai trò người giảng viên của Trường Đại học CSND trong thời kỳ mới

Đăng lúc: Chủ nhật - 03/04/2016 19:40 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
      Cùng với sự chuyển mình của nền giáo dục nước nhà, đổi mới căn bản, toàn diện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Trường Đại học CSND đang từng bước đổi mới và phát triển, góp phần quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực cho công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Trong quá trình đổi mới và phát triển của Nhà trường, giảng viên luôn được xác định là đội ngũ tiên phong, lực lượng nòng cốt và vai trò của người giảng viên đã được chúng ta định hình là một người giáo viên, người chiến sĩ Côngan nhân dân. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, các yếu tố về kinh tế, xã hội, quốc tế có những biến đổi sâu sắc, trong đó có những yếu tố ảnh hưởng, tác động đến an ninh quốc gia và trật tự xã hội thì việc xác định và nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của đội ngũ giảng viên là rất quan trọng, vì đây là tiền đề cho hoạt động đổi mới phương pháp dạy và học cũng như nâng cao chất lượng đào tạo. Trong phạm vi bài viết này, với nhận thức có giới hạn của mình, chúng tôi chỉ xác định và phân tích 03 vai trò cơ bản của người giảng viên Trường Đại học CSND: Nhà giáo Công an nhân dân; nhà khoa học trong lĩnh vực tội phạm học và điều tra tội phạm; chuyên gia cung ứng dịch vụ tri thức.
      1.  Giảng viên Đại học CSND - Nhà giáo công an nhân dân
      Đây là vai trò truyền thống, quan trọng và tiên quyết của người giảng viên. Từ vai trò này nên giảng viên được gọi là “Thầy” và nhận thức của chúng ta về vai trò của giảng viên được gói gọn trong chữ “Thầy” mà thôi, tức là “Thầy” thì phải giỏi, phải uyên bác về kiến thức chuyên môn mà mình giảng dạy. Điều này hoàn toàn đúng, nhưng theo chúng tôi, uyên bác về kiến thức chuyên môn giảng dạy mới chỉ là điều kiện cần chứ chưa đủ đối với Nhà giáo Công an nhân dân. Theo khoa học giáo dục sư phạm cũng như thực tiễn hoạt động giảng dạy, chúng tôi thấy rằng giảng viên với vai trò Nhà giáo Công an nhân dân phải thể hiện sự toàn diện của các nhóm kiến thức sau:
      Thứ nhất,phải giỏi về kiến thức chuyên ngành, người thầy phải thực sự có kiến thức chuyên sâu về chuyên nghành mìnhnghiên cứu và giảng dạy. Đây là điều kiện tiên quyết để khẳng định năng lực giảng dạy chuyên môn của giảng viên, sự truyền thụ kiến thức cũng như đánh giá sinh viên đều bắt nguồn từ kiến thức chuyên môn của người thầy.Mặt khác, đây là cơ sở đầu tiên để sinh viên đặt niềm tin vào người thầy của mình.
      Thứ hai,phải có kiến thức về lực lượng công an nhân dân. Người thầy giáo Công an nhân dân mà không hiểu biết tường tận về lực lượng của mình là một thiếu sót và ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của người giảng viên. Sự am hiểu về lực lượng của mình, nắm vững lịch sử, truyền thống cũng như vai trò của lực lượng Công an nhân dân và thể hiện nó một cách phù hợp trong các giờ giảng chuyên môn sẽ hun đúc niềm tự hào đối với lực lượng trong sinh viên, tạo ra động lực tích cực cũng như củng cố tư tưởng “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của tầng lớp, thế hệ chiến sỹ mới. Mặt khác, kiến thức chuyên môn của người thầy truyền đạt cho sinh viên đặt trong nhiệm vụ của lực lượng sẽ góp phần tạo dựng sự yêu ngành, yêu nghề của sinh viên.
      Thứ ba,giảng viên phải có khối kiến thức nhất định về chương trình đào tạo. Chúng ta đều biết rằng mỗi giảng viên đều có thể là chuyên gia trong một lĩnh vực chuyên môn nhất định, họ có kiến thức sâu về một chuyên ngành mà họ đảm nhận giảng dạy.Tuy nhiên, để bảo đảm sự gắn kết giữa các môn học, sự liên thông giữa các ngành học, giảng viên phải tự trang bị những kiến thức về chương trình đào tạo đã được phê duyệt.Người giảng viên có kiến thức tổng thểvề chương trình đào tạo sẽ nhận thức rõ được vị trí, vai trò và sự tương tác giữa môn học mình đang đảm nhận, chuyên nghành mình đang giảng dạy với các môn học và chuyên ngành khác. Điều này làm cho các kiến thức chuyên môn trong một chuyên ngành hẹp khi truyền đạt cho sinh viên sẽ trở lên sinh động, thực tiễn và có tính ứng dụng cao, đồng thời làm cho sinh viên nhận thức được ý nghĩa của việc nghiên cứu môn học đối với chuyên nghành mà họ đang theo học. Nếu giảng viên không nhận thức được vấn đề này, các kiến thức chuyên môn mà họ truyền đạt sẽ trở lên đơn điệu, tẻ nhạt và mang nặng tính giáo điều, lý luận, sinh viên có cảm giác khiêng cưỡng và nảy sinh tư tưởng học đối phó.
      Xu hướng đào tạo hiện nay của Lực lượng Công an nói chung và của Trường Đại học CSND nói riêng là đào tạo chuyên sâu kết hợp với định hướng tư duy liên ngành, đa ngành (thực tế chúng ta phân chuyên ngành đào tạo ngay khi bắt đầu nhập học) vì chính những kiến thức này sẽ giúp cho sinh viên sau khi ra trường có trình độ nghiệp vụ chuyên ngành sâu, đồng thời phối hợp tốt với các lực lượng chuyên ngành khác đáp ứng thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm. Vì vậy người thầy Công an nhân dân cũng cần phải có tư duy liên ngành, đa ngành trên nền tảng chuyên môn sâu và nắm vững chương trình đào tạo đã được phê duyệt.
      Thứ tư,giảng viên phải có kiến thức về năng lực sư phạm và môi trường giáo dục.
      Năng lực sư phạm là yếu tố hàng đầu để đánh giá giảng viên có khả năng đáp ứng đòi hỏi, yêu cầu của các chức danhgiảng dạy cao hơn.Vì vậy, đã là người dạy học phải luôn có ý thức và thực các hoạt động cụ thể khác để nâng cao năng lực sư phạm. Năng lực sư phạm được cấu thành bởi nhiều năng lực khác nhau như: năng lực nắm vững và làm chủ tri thức thuộc lĩnh vực giảng dạy của mình (năng lực này càng được mở rộng và liên kết đối với các lĩnh vực liên quan thì càng tốt); Năng lực soạn bài giảng (Giảng viên phải biết đưa các tri thức vào bài giảng một cách khoa học và hợp lý nhất); Năng lực dạy học trên lớp (Diễn đạt nội dung chính xác, mạch lạc, văn phong giản dị, cường độ hợp lý, giọng nói biểu cảm, sử dụng thuần thục phương tiện dạy học hiện đại, áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, phù hợp...); Năng lực ứng xử sư phạm (giải quyết các tình huống phát sinh trong giờ học, nắm bắt diễn biến tâm lý của sinh viên, thiết lập cơ chế tương tác phù hợp, sinh động, thân thiện để sinh viên tham gia tích cực vào hoạt động dạy học)...
      2.  Giảng viên Đại học CSND - Nhà khoa học trong lĩnh vực tội phạm học và điều tra tội phạm
      Nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ của người giảng viên và đồng thời nó cũng khẳng định tính chất “đại học”, là thành tố quan trọng của một trường đại học trung tâm đào tạo và trung tâm nghiên cứu khoa học. Giảng viên Trường Đại học CSND ngoài vai trò nhà giáo còn phải thực hiện tốt vai trò của nhà khoa học trong lĩnh vực tội phạm học và điều tra tội phạm. Với vai trò này, người giảng viên phải đi đầu trong nghiên cứu về tình hình tội phạm, phân tích làm rõ cấu trúc và đặc điểm tội phạm học của từng loại tội phạm cụ thểcũng như đưa ra những dự báo chính xác, khách quan về diễn biến của tội phạm trong từng giai đoạn cụ thể. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa các loại tội phạm.
      Mặt khác, người giảng viên phải biết tổng hợp, phân tích đúc rút những kinh nghiệm thực tế trong đấu tranh đối với các loại tội phạm, đồng thời bằng kiến thức và tư duy liên kết của mình, người giảng viên tạo ra các công trình khoa học trong lĩnh vực phòng chống tội phạm có tính ứng dụng cao. Tuy không phải là các công trình kỹ thuật, nhưng tính ứng dụng trong các sản phẩm khoa học của giảng viên thể hiện ở chỗ đánh giá đúng thực trạng, phát hiện đúng nguyên nhân và điều kiện, nhìn nhận thẳng những hạn chế, thiếu sót đồng thời phải đưa ra những kiến nghị, giải pháp sát với thực tế và có thể triển khai được trên những điều kiện thực tế của các đơn vị chức năng. Những kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên phải được công bố bởi chính giảng viên chủ nhiệm công trình thông qua các bài viết tóm tắt thành tựu nghiên cứu và ý nghĩa thực tiễn của công trình thông qua các tạp chí khoa học của ngành.
      Vai trò Nhà khoa học của người giảng viên còn thể hiện ở phương diện hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, thu hút sinh viên cùng tham gia với thầy để nghiên cứu và thực hiện các nhiệm vụ khoa học phù hợp với năng lực và chuyên ngành sinh viên đang theo học. Đồng thời, giảng viên đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên, giúp sinh viên hoàn thiện các kỹ năng thu thập và xử lý thông tin, phân tích đánh giá, tổnghợp các dữ liệu khoa học, đưa ra các nhận định khoa học dựa trên các căn cứ lý luận và thực tiễn cụ thể. Có thể nói những kết quả cụ thể về nghiên cứu khoa học và sự tiến bộ về nghiên cứu khoa học của sinh viên, phản ánh vai trò của người giảng viên trong hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.
      3. Giảng viên Đại học CSND - Chuyên gia cung ứng dịch vụ tri thức
      Nhiều người cho rằng đã là giảng viên của trường đại học, đặc biệt là giảng viên của Trường Đại học CSND thì không có vai trò dịch vụ, vì hoạt động của giảng viên không vì mục đích lợi nhuận. Chúng tôi cho rằng, không phải loại dịch vụ nào cũng nhằm mục tiêu lợi nhuận, có những dịch vụ đặc biệt mà mục tiêu hướng tới là công ích xã hội.Giảng viên của Trường Đại học CSND có những hoạt động mang tính chất đó, chỉ có điều sự nhận diện nó là chưa cụ thể. Thực tế, những hoạt động sau đây mang tính chất dịch vụ trí thức: làm phản biện các cho các công trình khoa học, các bài tạp chí; tổ chức và tham dự các hội thảo khoa học; tư vấn không thu phí những vấn đề pháp lý, nghiệp vụ cho các đơn vị thực tiễn; liên hệ và hướng dẫn sinh viên thực tập, thực tế; cung cấp các thông tin khoa học đối với các Nhà khoa học có nhu cầu...
      Với vai trò là chuyên gia cung ứng dịch vụ tri thức, vị thế của người giảng viên được nâng cao, là cầu nối quan trọng giữa khoa học pháp lý nói chung, khoa học điều tra hình sự nói riêng đối với thực tế đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Vì thế, trong thời gian tới, giảng viên cần phải xác định và nhận thứcsâu sắc hơn về vai trò này, đáp ứng yêu cầu đào tạo gắn với nhu cầu thực sự của thực tế.
      Với nhận thức về vai trò của giảng viên như trên, chúng tôi cho rằng người giảng viên với tư cách nhà giáo Công an nhân dân không chỉ đơn thuần là người truyền thụ kiến thức mà là người tổ chức, hỗ trợ, hướng dẫn, tư vấn sinh viên tìm tòi, lựa chọn và xử lý các thông tin khoa học. Người thầy Công an nhân dân trong thời kỳ hiện nay phải tạo ra và củng cố niềm tin bằng trí tuệ và sự từng trải của mình, dẫn dắt sinh viên tự học, đồng thời động viên sinh viên tích cực trong tự nâng cao năng lực nhận thức và tư duy, phát triển các kỹ năng học tập độc lập như tự xác định mục tiêu của bản thân, tự đánh giá được năng lực và chất lượng học tập của mình.
      Định hướng tương lai của đất nước trong thời đại mới là phát triển và xây dựng xã hội tri thức, nền kinh tế tri thức, trong đó tri thức là yếu tố quyết định đối với sự ổn định và phát triển xã hội, đối với nền kinh tế của đất nước. Để đạt được mục tiêu trên, giáo dục phải đáp ứng được yêu cầu đào tạo để phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của con người Việt Nam. Từ mục tiêu như vậy, vai trò của người giảng viên đại học nói chung và giảng viên Đại học CSND nói riêng càng được khẳng định trong thực tế của quá trình đào tạo. Với ý nghĩa đó, chúng tôi mạnh dạn biểu đạt cảm nhận của mình về vai trò của người giảng viên Trường Đại học CSND trong thời kì mới.Xin được chia sẻ cùng với bạn đọc.
Tác giả bài viết: ThS. Ngô Quang Cảnh - Phó trưởng Bộ môn NVCS, Trường Đại học CSND
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc