Rss Feed
Mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu 2021

Giảng viên trẻ không ngừng phấn đấu để trở thành Nhà giáo Công an nhân dân

Đăng lúc: Thứ hai - 04/08/2014 12:38 - Người đăng bài viết: admin
Đặc thù của lực lượng Công an nhân dân (CAND) là thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đây là một nhiệm vụ lớn đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sỹ công an phải thực sự vững vàng về chính trị, giỏi về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ và có trình độ ngoại ngữ, khoa học kỹ thuật tương xứng.
Đặc thù của lực lượng Công an nhân dân (CAND) là thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đây là một nhiệm vụ lớn đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sỹ công an phải thực sự vững vàng về chính trị, giỏi về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ và có trình độ ngoại ngữ, khoa học kỹ thuật tương xứng. Với yêu cầu trên thì giáo dục và dạy học trong CAND, nhất là dạy học đại học cũng có những điểm đặc thù riêng, vừa phải gắn liền với yêu cầu và nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao cho ngành Công an, vừa phải gắn liền với những yêu cầu của ngành giáo dục nói chung. Do đó, nhà giáo công an bên cạnh những tiêu chí, chuẩn mực của một nhà giáo nói chung còn phải đảm bảo các yêu cầu và yếu tố mang tính đặc thù riêng của giáo dục trong CAND. Chúng tôi, những giảng viên trẻ trong môi trường giáo dục công an nỗ lực phấn đấu với những tiêu chí về phẩm chất và năng lực cụ thể như sau:
Ba phẩm chất cần thường xuyên tu dưỡng là phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức và phẩm chất nghề nghiệp
Nhà giáo dục Nga Usinxki đã nhận định: “Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác”[1]. Câu nói này khẳng định người thầy giáo là một tấm gương nhân cách để học trò noi theo. Thầy nào thì trò ấy. Thầy giỏi sẽ đào tạo học trò giỏi. Người thầy có phẩm chất đầy đủ và chuẩn mực thì học trò sẽ hình thành những phẩm chất nhân cách tốt, có ích cho xã hội.
Để đào tạo các hàng ngũ sỹ quan công an đủ đức, đủ tài thực hiện nhiệm vụ khó khăn, phức tạp trên mặt trận phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, người nhà giáo công an không những phải trang bị cho sinh viên tri thức, mà còn phải truyền thụ cho sinh viên những phẩm chất chính trị, đạo đức về lòng yêu ngành, yêu nghề, tận tụy phục vụ nhân dân. Do đó, nhà giáo công an phải là những tấm gương sáng về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống để sinh viên noi theo.
Về phẩm chất chính trị, với công tác đặc thù là đào tạo cán bộ chiến sĩ công an thực hiện những nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng và nhân dân giao phó, nhà giáo công an phải không ngừng học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị theo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyệt đối trung thành với Đảng và có niềm tin cách mạng; gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm túc 5 lời thề danh dự của CAND Việt Nam, 19 điều cấm đảng viên và 11 điều cấm cán bộ chiến sĩ CAND không được làm. Người nhà giáo công an không những rèn luyện, tu dưỡng để hoàn thiện bản thân mình mà còn phải có sự khơi nguồn, lan tỏa đến sinh viên thông qua các tiết giảng, bài học. Cụ thể trong công tác giảng dạy phải thường xuyên nghiên cứu, cập nhật những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Ngành Công an và thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Về phẩm chất đạo đức, người nhà giáo công an phải thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, tư cách tác phong theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND; tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; không có biểu hiện, hành vi tiêu cực trong giảng dạy, dám đấu tranh và kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực trong môi trường giáo dục. Phẩm chất đạo đức của nhà giáo công an còn thể hiện ở đức tính khiêm tốn, không được tự thỏa mãn với chính mình mà luôn luôn phấn đấu, tiếp tục vươn lên, biết tiếp thu, lắng nghe sự đóng góp chân thành từ phía đồng chí, đồng nghiệp và sinh viên; cần nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế của bản thân trong quá trình công tác nhằm từng bước hoàn thiện về phẩm chất. Đặc biệt hầu hết nhà giáo công an là Đảng viên nên cần thực hiện nghiêm túc, thường xuyên kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”.
Về phẩm chất nghề nghiệp, được hình thành xuất phát từ phẩm chất đạo đức của nhà giáo. Nhà văn hào Nga L.Tolstoi đã nói rằng: “Để đạt được thành tích trong công tác, người thầy giáo phải có một phẩm chất - đó là tình yêu. Người thầy giáo có tình yêu trong công việc là đủ cho họ trở thành người giáo viên tốt”[2]. Như vậy, tình yêu của người thầy giáo đối với công việc chính là yếu tố cấu thành phẩm chất nghề nghiệp của họ. Phẩm chất nghề nghiệp của nhà giáo công an đó là lòng yêu ngành, yêu nghề, lòng thương yêu học trò hay nói cách khác phải có cái tâm với nghề: “Tâm đối với nghề giáo là một yêu cầu quan trọng không thể thiếu được. Người thầy phải có tâm huyết với nghề mới có hứng thú, say mê chăm chút từng bài giảng, từng nội dung tiết giảng; mới thường xuyên tìm tòi, nghiên cứu, chỉnh lý, bổ sung nội dung và phương pháp giảng dạy để đem lại hiệu quả cao nhất cho người học"[3]
Thực tế trong thời gian qua, với cái tâm nhiệt huyết với nghề, các thế hệ nhà giáo trường Đại học Cảnh sát nhân dân đã đạt những thành tựu to lớn trong công tác đào tạo. Hàng chục ngàn sỹ quan cảnh sát ra trường đáp ứng yêu cầu công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Nhiều cán bộ chiến sĩ giờ đã là những cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong lực lượng Cảnh sát nhân dân. Đó là thành quả rất vinh dự và tự hào của đội ngũ nhà giáo nhà trường từ khi thành lập trường đến nay.
  Tuy nhiên, thực tế cũng thấy rằng đã có số ít cán bộ giảng viên sau khi ở lại trường bước vào nghề dạy học, do chưa có tâm thế tốt với nghề, đến với nghề vì nhiều lý do khác nhau hoặc “đứng ở núi này, trông núi nọ” dẫn đến phẩm chất đạo đức, nghề nghiệp không được hình thành và phát triển một cách toàn diện.
Bốn năng lực cần thường xuyên rèn luyện, trao dồi là năng lực sư phạm, năng lực thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học và năng lực ngoại ngữ, tin học
Nhà giáo là biểu tượng cao quí tượng trưng cho trí tuệ, tài năng và thuộc tầng lớp trí thức của xã hội. Bao đời nay chúng ta vẫn nói “không thầy đố mày làm nên”, người thầy có vai trò quyết định trong sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Để thực hiện vai trò đó, là nhà giáo công an phải không ngừng học tập nâng cao trình độ năng lực, trong đó chú trọng về năng lực sư phạm, năng lực thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học và năng lực ngoại ngữ, tin học.
Về năng lực sư phạm, đây là vấn đề đặt lên hàng đầu của năng lực nhà giáo. Đã nói đến nghề giáo là nói đến hoạt động sư phạm. Nhà giáo dục học Liên Xô Xukhomlinxki cho rằng:  “Đối với người giáo viên, cần phải có kiến thức, có hiểu biết sư phạm về quy luật xã hội, có khả năng dùng lời nói để tác động đến tâm hồn học sinh.”[4]. Như vậy, bên cạnh kiến thức, người thầy giáo phải có hiểu biết về sư phạm và là nhà sư phạm thực thụ.
Đa số các giảng viên trường Đại học Cảnh sát nhân dân được bổ sung từ nguồn sinh viên chính quy sau khi tốt nghiệp ở lại trường công tác. Đầu ra của họ là những cử nhân luật được trang bị đầy đủ hệ thống kiến thức về khoa học Mác - Lênin, pháp luật và nghiệp vụ chuyên ngành chứ chưa được trang bị kiến thức sư phạm nào. Do vậy, khi ở lại trường đội ngũ giảng viên tập sự phải tham gia học tập các lớp nghiệp vụ sư phạm do trường và Bộ Công an tổ chức trong khoảng thời gian ngắn từ 2 đến 3 tháng. Còn lại tự mỗi cán bộ giảng viên phải tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi và phát triển nghiệp vụ sư phạm cho bản thân trong suốt quá trình công tác.
Khi đánh giá về năng lực sư phạm của người Thầy, nhà giáo dục học Mỹ William A. Warrd cho rằng: "Người thầy trung bình chỉ biết nói, Người thầy giỏi biết giải thích, Người thầy xuất chúng biết minh họa, Người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng"[5]. Nói đến năng lực sư phạm của người nhà giáo công an hiện nay đó là vấn đề đổi mới phương pháp giảng dạy gắn với quan điểm dạy học "lấy người học làm trung tâm" đáp ứng yêu cầu về chất lượng đào tạo. Để thực hiện hiệu quả quan điểm dạy học "lấy người học làm trung tâm" trước hết giảng viên phải đầu tư nghiên cứu vận dụng các phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của sinh viên trong học tập, chú trọng rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên. Trong đó cần nghiên cứu và vận dụng các phương pháp dạy học: Nêu và giải quyết vấn đề; dạy học tình huống; dạy học sắm vai mô phỏng, dạy học theo nhóm... Qua sử dụng các phương pháp dạy học cần đúc rút kinh nghiệm, đánh giá ưu điểm, hạn chế của từng phương pháp để từng bước hoàn thiện.
 Về năng lực thực tiễn, đây cũng là vấn đề cần trau dồi và tích lũy của người nhà giáo công an. Vì năng lực thực tiễn là yếu tố cốt lõi để làm phong phú hoạt động giảng dạy. Thực tế thấy rằng các giảng viên trẻ mới ra trường thì việc thiếu kiến thức thực tiễn là một hiện tượng khá phổ biến. Nhiều giáo viên trẻ nắm vững lý thuyết, thuộc làu giáo án, có phương pháp giảng dạy tốt, có khả năng sư phạm nhưng bài giảng vẫn chưa hay, còn thiếu sức thuyết phục, nguyên nhân cơ bản là bài giảng thiếu tính thực tiễn. Cụ thể là thiếu những dẫn chứng, những ví dụ sinh động, nóng hổi mang tính thời sự về tình hình hoạt động của tội phạm đang diễn ra hàng ngày.
Ở trường Đại học Cảnh sát nhân dân, khi ở lại trường, giảng viên tập sự đi thực tế 6 tháng ở Công an địa phương đã tích lũy được kiến thức thực tiễn phục vụ công tác duyệt giảng nhưng vẫn chưa đủ phục vụ cho hoạt động giảng dạy sau này. Do đó đội ngũ giảng viên cần tiếp tục đăng ký đi nghiên cứu thực tế hằng năm từ 2 đến 3 tháng, trực tiếp tham gia vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, thu thập các tài liệu, số liệu vụ án thực tiễn để phục vụ bài giảng, đặc biệt là các giảng viên khoa nghiệp vụ chuyên ngành. Bởi vì hiện nay, một trong những tiêu chí chuẩn đầu ra đối với sinh viên công an là những kỹ năng nghề nghiệp được vận dụng hiệu quả vào thực tiễn. Do đó, giảng dạy trong CAND cần hướng đến mục tiêu, phương châm cụ thể như giảm giờ giảng lí thuyết, tăng giờ thực hành; tăng cường liên hệ thực tiễn; nâng cao hiệu quả áp dụng các phương tiện khoa học kĩ thuật trong giảng dạy…
Về năng lực nghiên cứu khoa học, đây cũng là năng lực cần có đối với người nhà giáo công an, đặc biệt là trong giảng dạy đại học. Mỗi người nhà giáo công an phải là một nhà khoa học luôn chủ động nghiên cứu, tìm tòi, giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn thuộc lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành mà mình phụ trách. Hoạt động đó vừa nâng cao năng lực nghiên cứu, áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm vừa phục vụ hiệu quả cho hoạt động giảng dạy góp phần đổi mới về nội dung và phương pháp giảng dạy, học tập.
Trong thời gian qua, cán bộ giảng viên trường Đại học Cảnh sát nhân đã đạt nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học, nhiều đề tài khoa học cấp Bộ, cấp cơ sở, các công trình, sáng kiến, cải tiến nghiệm thu đạt loại xuất sắc phục vụ hiệu quả cho công tác nghiên cứu, áp dụng vào thực tiễn và công tác giảng dạy. Thời gian gần đây, với sự ra đời tạp chí Khoa học giáo dục Cảnh sát nhân dân của Nhà trường đã tạo cơ hội và môi trường khoa học cho đội ngũ cán bộ, giảng viên tham gia tích cực vào công tác nghiên cứu khoa học, viết bài báo khoa học. Là nhà giáo công an phải say mê trong nghiên cứu khoa học, đó vừa là mục tiêu vừa trách nhiệm của người nhà giáo nhằm đảm bảo chức danh giảng dạy và nâng cao chất lượng giảng dạy.
Về năng lực ngoại ngữ, tin học, đây là năng lực cần đảm bảo của nhà giáo nói chung và nhà giáo công an nói riêng trước điều kiện mở cửa hội nhập sâu rộng của nước ta trên mọi lĩnh vực cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, sự bùng nổ về thông tin và internet. Người nhà giáo công an bên cạnh kiến thức chuyên môn về lý luận chính trị, pháp luật và nghiệp vụ cần phải không ngừng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học để đáp ứng yêu cầu của công tác đào tạo hiện nay.
Có ngoại ngữ thông thạo sẽ giúp giảng viên nghiên cứu được các tài liệu nước ngoài, tiếp cận được kho tràng tri thức của nhân loại, học hỏi được những kinh nghiệm bổ ích của các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới để vận dụng vào Việt Nam. Trước đây, trong thời gian bôn ba ở nước ngoài, chủ tịch Hồ Chí Minh nhờ tự học mà thành thạo nhiều thứ tiếng trên thế giới, từ đó Người đã tiếp cận được chân lý, tìm ra con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam. Ngày nay, trong điều kiện thuận lợi hơn, đội ngũ giảng viên cần ý thức học tập và tự học ngoại ngữ để đáp ứng được yêu cầu của nghề dạy học trong tình hình mới. Ngoài ra, kiến thức về tin học cũng rất cấp thiết để giảng viên tiếp cận tri thức thông qua mạng thông tin internet, đồng thời thiết kế bài giảng theo ý đồ sư phạm thông qua giáo án điện tử để làm phong phú và sinh động hơn hoạt động giảng dạy.
Tiếp nối truyền thống 37 năm xây dựng và trưởng thành, khắc phục những khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất hiện tại trong giai đoạn chuyển đổi cơ sở mới, đội giảng viên trẻ trường Đại học CSND tâm nguyện không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thiện về phẩm chất và năng lực để thực hiện nhiệm vụ "trồng người" - đào tạo những sỹ quan cảnh sát vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

                                                 ThS Nguyễn Anh Tài
                                                 GV Khoa CSPCTPKT


[1] www.hdu.edu.vn/vi-vn/444/Nhung -cau-sanh-ngon-ve-nguoi-thay-.html
[2] L.N. Tônxtôi - Tác phẩm sư phạm”. Nxb. Giáo dục Matxcơva. 1953
[3] Hoàng Long - Suy nghĩ về người thầy tốt. Tạp chí khoa học giáo dục CSND, số 6/2009
[4] www.hdu.edu.vn/vi-vn/444/Nhung -cau-sanh-ngon-ve-nguoi-thay-.html
[5] www.hdu.edu.vn/vi-vn/444/Nhung -cau-sanh-ngon-ve-nguoi-thay-.html
Tác giả bài viết: ThS Nguyễn Anh Tài
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc