Rss Feed
Chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2020)

Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục học viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân không ngừng học tập, thực hiện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đăng lúc: Thứ năm - 24/11/2016 08:20 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
       Công tác quản lý, giáo dục học viên có một vị trí vô cùng quan trọng trong sự nghiệp giáo dục đào tạo của Trường Đại học CSND. Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục học viên đã nỗ lực hết mình, luôn tâm huyết, không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, sáng tạo trong công tác quản lý và có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của Nhà trường. Trước những thách thức, khó khăn mà xã hội và thực tiễn công tác đang đặt ra, vấn đề nêu cao tinh thần học tập, thực hiện theo tấm gương đào đức Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng, thiết thực trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục học viên.
       Đảng và Nhà nước ta đã xác định: “giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu”. Nhiệm vụ của giáo dục đào to là nâng cao dân trí, bi dưỡng nhân tài đào tạo ra thế hệ nhân lực mới có kiến thc, phm cht cách mng, có kỹ năng để xây dng và bo vệ đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế mạnh mẽ. Để thực hiện đúng mục tiêu, nhiệm vụ đó, đội ngũ nhà giáo cán bộ quản lí giáo dục giữ một vai trò quan trọng được xã hi tôn vinh trong sự nghiptrng người”. Đạo đức của nhà giáo nói chung và đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục nói riêng có ảnh hưởng to lớn đến việc hình thành nhân cách, đạo đức của người học, của các thế hệ học sinh, sinh viên. Bởi vậy, việc nâng cao phẩm chất đạo đức của nhà giáo là vấn đề vô cùng quan trọng đặt ra ở bất cứ thời đim nào, nhất là trong giai đoạn hiện nay.
       Với mục tiêu thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/1/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục theo hướng chuẩn hóa; đặc biệt chú trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức và lương tâm nghề nghiệp cũng như trình độ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, trong giai đoạn hiện nay, đội ngũ nhà giáo phải không ngừng học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác đào to.
       Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức nhà giáo bao gồm những phẩm chất cơ bản: Hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân; thương yêu học trò và yêu nghề; yêu lao động và quý trọng người lao động chân tay; có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; luôn có tinh thần cầu tiến, học ở đồng đội và học từ thực tiễn công tác; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Ngoài ra, yếu tố quan trọng nhất đó chính là phải gương mẫu về đạo đức và có ý thức tu dưỡng, rèn luyện suốt đời, kiên trì bền bỉ, không được chủ quan, tự mãn.
       Thời gian qua, công tác quản lý giáo dục học viên Trường Đại học CSND đã góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ của lực lượng CSND có lập trường tư tưởng vững vàng, có tri thức cao, phẩm chất đạo đức tốt, có kỹ năng nghề nghiệp phục vụ sự nghiệp giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục học viên luôn tâm huyết, có ý thức phẩm chất đạo đức chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có tinh thn trách nhim, tn ty vi công vic, sáng to trong công tác qun lý và có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của Nhà trường. Bên cạnh đó, luôn chấp hành, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tận tụy, sáng tạo, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia học tập, nghiên cứu, không ngừng nâng cao trình độ về lý luận chính trị và năng lực công tác, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu đào to; giữ gìn tư cách đạo đức, nhân cách và hình mẫu “mô phạm” của người thầy; nghiêm túc chấp hành quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường.
       Tuy nhiên, thực tiễn công tác giáo dục và đào tạo của Trường Đại học CSND hiện nay đang đặt ra nhiều vấn đề mà đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục học viên cần phải xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong suốt quá trình công tác. Cụ thể là: Giữ vững lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, đấu tranh lên án những biểu hiện có nguy cơ suy thoái về chính trị; giữ gìn phẩm chất đạo đức, tránh những biểu hiện tiêu cực trong quản lý giáo dục học viên như chưa chủ động, sáng tạo trong việc quản lý, điều hành và đề xuất biện pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục sinh viên thời gian tới; gương mẫu chấp hành điều lệnh, lễ tiết tác phong và ứng xử để làm tấm gương sáng cho sinh viên học tập, noi theo.
       Để nêu cao tinh thần học tập và thc hin theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục học viên Trường Đại học CSND giai đoạn hiện nay cần chú trọng một số nội dung sau đây:
       Thứ nhất, Đảng ủy, Ban Giám hiu Nhà trường và Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Qun lý hc viên phi chú trng công tác giáo dc chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục học viên, nâng cao vị thế và tầm quan trọng của đạo đức nghề nghiệp trong tình hình hiện nay, đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). Trong chương trình công tác năm học cần đề cao hơn nữa việc tích cực và sáng tạo đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện các Quy định về “những điều đảng viên không được làm” gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thực hiện một cách toàn diện, song có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tế. Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, mỗi cán bộ phải xây dựng kế hoạch phấn đấu, đề ra nội dung, biện pháp cụ thể, phù hợp làm cơ sở để điều chỉnh hành vi, xác định ý chí quyết tâm, nhất là trong những tình huống khó khăn, phức tạp, chi phối đến tâm tư, tình cảm của bản thân để hạn chế và đẩy lùi tiêu cực.
       Thứ hai, phải quán triệt nghiêm túc, sâu sắc Quy định về đạo đức nhà giáo đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và những quy định về chuẩn mực đạo đức nhà giáo theo Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Từ đó, đơn vị phải hướng đến xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục học viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và lương tâm nghề nghiệp trong sáng, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có lối sống và ứng xử chuẩn mực, thực sự là tấm gương cho sinh viên noi theo.
       Thứ ba, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ và phương pháp, tác phong công tác tốt thông qua công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức cho mỗi cán bộ quản lí giáo dục. Nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, nhiệm vụ chính trị để cán bộ quản lý giáo dục học viên thấy rõ trách nhiệm của mình với việc đào tạo bồi dưỡng lực lượng sỹ quan cảnh sát; khơi dậy lương tâm, trách nhiệm, nhiệt huyết trong mỗi cá nhân để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo chung của đơn vị, của nhà trường. Ngoài ra, cần bồi dưỡng phương pháp, tác phong khoa học, sâu sát, tận tình với sinh viên, phục vụ tốt công tác quản lý giáo dục học viên.
       Thứ tư, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh và xử lí kịp thời, nghiêm túc những biểu hiện vi phạm, góp phần làm trong sạch môi trường giáo dục; đồng thời tuyên dương những tấm gương tiêu biểu có lương tâm, trách nhiệm, tận tụy, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đoàn kết sẽ tạo ra bầu không khí vui vẻ thoải mái, kích thích sự khám phá, sáng tạo trong công tác, nghiên cứu, đồng thời sẽ tạo ra môi trường thi đua lành mạnh, phát huy được khả năng của cá nhân và sức mạnh của tập thể. Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ điều lệnh CAND, các quy chế, quy định trong đào tạo, lối sống có kỷ cương, văn hóa, yêu thương, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ; giải quyết hài hòa các mối quan hệ trong quá trình công tác.
       Việc học tập, thực hiện đạo đức Hồ Chí Minh trong đội ngũ nhà giáo nói chung và cán bộ quản lý giáo dục học viên nói riêng là nhiệm vụ thường xuyên, suốt đời. Vì vậy, mỗi cán bộ quản lý giáo dục học viên Trường Đại học CSND phải thấm nhuần các tư tưởng của Người, phấn đấu không ngừng để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác của bản thân, thật sự là tấm gương sáng về điều lệnh nội vụ, tư thế tác phong và phẩm chất đạo đức để sinh viên học tập. Để đạt được mục tiêu đó, cán bộ phòng Qun lý hc viên mong mun luôn luôn được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, sự phối kết hợp của các đơn vị khoa, phòng, bộ môn, trung tâm, đoàn thể quần chúng cũng như sự thống nhất, đoàn kết trong toàn bộ sinh viên Nhà trường đối với công tác quản lý giáo dục học viên, góp phần đưa Trường Đại học CSND phát triển xứng tầm là trung tâm giáo dc, nghiên cu khoa hc ca lc lượng Công an nhân dân.  
Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Công – Nguyễn Thị Quỳnh Nhi
Nguồn tin: Bài viết đã được đăng tải trên Tạp chí KHGD CSND số chuyên đề cchào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc