Rss Feed

Menu

Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh
Bông Hồng Xanh
tap chi

Thống kê

  • Đang truy cập: 46
  • Khách viếng thăm: 44
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 5438
  • Tháng hiện tại: 106521
  • Tổng lượt truy cập: 2081131
Đăng lúc: 06-12-2016 04:03:47 AM | Đã xem: 475 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nghiên cứu - Trao đổi
Kỳ vọng tạo bước chuyển mới (Phần 1)

Kỳ vọng tạo bước chuyển mới (Phần 1)

Từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, nhất là dưới ánh sáng các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (HNTƯ 4) khóa XII vừa được ban hành, những vấn đề cốt lõi trong lãnh đạo đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị được nhìn nhận đầy đủ, với tư duy mới, rõ ràng, khoa học, cách mạng; mang đến kỳ vọng lớn và quyết tâm cao trong hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhằm phát huy thành tựu 30 năm đổi mới, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới với tiến độ và trình độ cao hơn. Ban biên tập website trân trọng giới thiệu loạt bài viết với chủ đề "Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng".

Đăng lúc: 03-12-2016 03:28:42 AM | Đã xem: 559 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nghiên cứu - Trao đổi
Đăng lúc: 24-10-2016 09:29:17 PM | Đã xem: 522 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nghiên cứu - Trao đổi
Đăng lúc: 23-10-2016 06:13:00 AM | Đã xem: 485 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nghiên cứu - Trao đổi
Mục tiêu và động lực phát triển từ mô hình kinh tế thị trường Việt Nam (Phần 2)

Mục tiêu và động lực phát triển từ mô hình kinh tế thị trường Việt Nam (Phần 2)

Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII đã thảo luận, cho ý kiến về Đề án Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đây là nội dung vô cùng quan trọng, làm rõ hơn con đường phát triển của đất nước ta, mở ra những kỳ vọng lớn lao về một thời kỳ mới-thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng vững chắc và hiệu quả hơn.

Đăng lúc: 19-10-2016 10:10:40 PM | Đã xem: 400 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nghiên cứu - Trao đổi
Động lực và thách thức phát triển kinh tế bền vững (Phần 1)

Động lực và thách thức phát triển kinh tế bền vững (Phần 1)

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp để thảo luận, cho ý kiến về nhiều vấn đề lớn của Đảng, của đất nước như: Tình hình kinh tế-xã hội năm 2016, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và một số vấn đề quan trọng khác. Để triển khai nhanh chóng, sâu rộng các nội dung theo tinh thần chỉ đạo của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, Ban Biên tập website trân trọng giới thiệu loạt bài viết với chủ đề “Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và động lực cho thời kỳ mới”.

Đăng lúc: 18-10-2016 11:40:55 PM | Đã xem: 400 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nghiên cứu - Trao đổi
Đăng lúc: 07-10-2016 07:26:03 AM | Đã xem: 396 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nghiên cứu - Trao đổi
Đăng lúc: 04-10-2016 05:10:55 AM | Đã xem: 460 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nghiên cứu - Trao đổi
Đăng lúc: 03-10-2016 11:52:06 PM | Đã xem: 476 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nghiên cứu - Trao đổi

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 5 6  Trang sau