Rss Feed
Đăng lúc: 29-03-2016 08:47:36 AM | Đã xem: 4349 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nghiên cứu - Trao đổi
Đăng lúc: 11-03-2016 06:14:08 PM | Đã xem: 3694 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nghiên cứu - Trao đổi , Tạp chí KHGD CSND
Đăng lúc: 08-04-2015 10:17:42 AM | Đã xem: 1098 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nghiên cứu - Trao đổi
Những thay đổi về chính sách quốc phòng của các nước và vùng lãnh thổ thuộc khu vực Đông Bắc Á trong thời gian gần đây

Những thay đổi về chính sách quốc phòng của các nước và vùng lãnh thổ thuộc khu vực Đông Bắc Á trong thời gian gần đây

Những năm gần đây, thế giới đã chứng kiến sự tăng mạnh về ngân sách quốc phòng của các nước châu Á[1] nói chung và Đông Bắc Á nói riêng. Mỗi nước đều có lý do riêng cho sự hiện đại hóa quân sự của mình, song hệ quả của việc làm này là tạo ra sự nghi ngờ và đề phòng lẫn nhau và đẩy các quốc gia vào một cuộc cạnh tranh về sức mạnh quân sự trong khu vực.

Đăng lúc: 31-03-2015 11:33:41 AM | Đã xem: 1641 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nghiên cứu - Trao đổi
  Trang trước  1 2 3 ... 16 17 18  Trang sau
 

Văn bản mới

Số: 01/QĐ-BCĐTW
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (15/08/2018)

Số: 772/QĐ-TTg
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (26/06/2018)

Số: 491/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất răn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050)

Ngày BH: (07/05/2018)

Số: 1250/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030)

Ngày BH: (31/07/2013)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (11/04/2013)

Số: 25/CT-TTg
Tên: (CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG)

Ngày BH: (31/08/2016)

Số: 991/BGDĐT-QLCL
Tên: (Về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018)

Ngày BH: (15/03/2018)

Số: Số: 430/QĐ-BCA-V19
Tên: (Ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2018)

Ngày BH: (29/01/2018)

Số: Số: 304/T48
Tên: (V/v khảo sát chất lượng đào tạo của Nhà trường)

Ngày BH: (14/03/2018)

Số: 13/2017/QH14
Tên: (Luật Cảnh vệ)

Ngày BH: (20/06/2017)