Rss Feed
Mừng đảng mừng xuân tân sửu 2021

Trao đổi một số vấn đề cần lưu ý về hoạt động viết bài đăng trên các tạp chí quốc tế của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân

Đăng lúc: Thứ tư - 17/10/2018 03:31 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
Trong thời gian qua hoạt động viết bài và được công bố bài viết của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân trên các tạp chí quốc tế uy tín đã thu được những kết quả khả quan. Tuy nhiên, trong hoạt động này cũng còn khá mới mẻ và có những khó khăn nhất định đối với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân. Bài viết chia sẻ một số vấn đề cần lưu ý trong hoạt động viết bài đăng trên các tạp chí quốc tế của cán bộ, chiên sĩ Cảnh sát nhân dân, bao gồm: việc lựa chọn chủ đề bài viết, cấu trúc của một bài báo quốc tế, lựa chọn tạp chí công bố và những lưu ý để hạn chế việc bị từ chối công bố bài viết.
         Theo Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ (Thông tư số 08/2017/TT- BGDĐT) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 04 tháng 4 năm 2017 và dự thảo tiêu chuẩn xét Giáo sư, Phó giáo sư thì việc công bố nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế (sau đây được gọi tắt là công bố quốc tế) là một yêu cầu bắt buộc đối với các ứng cử viên cho chức danh Giáo sư, Phó giáo sư, người hướng dẫn và các thành viên hội đồng tiến sĩ cũng như các nghiên cứu sinh. Trong khi với các ngành khoa học tự nhiên, số lượng các công bố quốc tế đã có sự gia tăng nhanh chóng trong những năm vừa qua thì các ngành khoa học xã hội nói chung và khoa học an ninh nói riêng, việc công bố quốc tế còn hạn chế. Để góp phần nâng cao chất lượng bài viết, đảm bảo về nội dung, hình thức và đăng bài trên các tạp chí quốc tế, các tác giả cần lưu ý những vấn đề sau:
          1. Về việc lựa chọn nội dung bài viết
          Hiện nay nhiều nhà nghiên cứu và cán bộ thực tiễn trong lực lượng Cảnh sát nhân dân còn băn khoăn việc viết bài và công bố các bài viết làm sao vừa được các tạp chí quốc tế chấp nhận vừa không vi phạm các yêu cầu về bảo mật công tác của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Qua nghiên cứu yêu cầu của các tạp chí, có rất nhiều nội dung liên quan đến công tác Cảnh sát nhân dân có thể công bố như luật học, tâm lý học tội phạm, tội phạm học, các hoạt động phòng ngừa xã hội, một số hoạt động điều tra, công tác giáo dục và cải tạo phạm nhân, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông... Trong đó có những nội dung liên quan đến các tội phạm đang được các nhà khoa học trên thế giới quan tâm và tập trung nghiên cứu như các tội phạm về ma tuý, mua bán người, mua bán vũ khí hay tội phạm khủng bố. Bên cạnh đó, các nghiên cứu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của Việt Nam hiện nay công bố chưa nhiều trên các tạp chí quốc tế nên đây là một thuận lợi cho các tác giả. Qua thực tiễn tham gia viết bài cho thấy có nhiều vấn đề không mới với giới khoa học trong nước nhưng lại là vấn đề được thế giới rất quan tâm vì chưa từng được công bố quốc tế.
           2. Bố cục của một bài tạp chí quốc tế
           Qua khảo sát các tạp chí uy tín trong danh mục ISI và Scopous, tác giả nhận thấy có sự khác biệt về bố cục và yêu cầu so với các tạp chí trong nước. Ngoài những phần bắt buộc trong một bài tạp chí như tóm tắt (Abstract), từ khoá (Key­words), giới thiệu vấn đề nghiên cứu (In­troduction), kết luận (Conclusion), và tài liệu tham khảo (References); các bài tạp chí quốc tế thường có 4 phần: Tổng quan nghiên cứu (Literature Review), phương pháp nghiên cứu (Study/research meth­ods), kết quả nghiên cứu (Findings/Re- sults), và thảo luận (Discussion).
           Tổng quan nghiên cứu (Literature Re­view): Tùy vào ý đồ tác giả, mục này có thể gộp chung hoặc tách riêng với mục giới thiệu vấn đề nghiên cứu. Trong phần này, tác giả phải nêu những nghiên cứu quan trọng đã công bố trên thế giới liên quan đến vấn đề mình nghiên cứu. Không chỉ đơn giản liệt kê tên các công trình, tác giả phải chỉ ra các nghiên cứu trước đã đi tới đâu, đạt kết quả gì, những vấn đề nào còn thiếu, chưa hoàn chỉnh về mặt lý luận và thực tiễn. Trên cơ sở đánh giá đó, tác giả chứng minh công trình nghiên cứu của mình có những đóng góp mới cho sự phát triển khoa học. Để có được phần tổng quan tốt, tác giả cần đọc và trích dẫn nhiều nghiên cứu quốc tế uy tín trước đó. Các tác giả cần lưu ý đa số nghiên cứu về khoa học Cảnh sát trong nước chưa được công bố quốc tế nên bài báo sẽ không được đánh giá cao nếu chỉ tập trung bàn luận các nghiên cứu trong nước. Đây là rào cản không nhỏ đối với không chỉ các tác giả nghiên cứu khoa học Cảnh sát mà còn các nhà khoa học khác ở Việt Nam vì chúng ta chưa có hệ thống thư viện đầy đủ về các công trình khoa học trên thế giới. Trong khi đó các công trình uy tín thường không được đọc miễn phí và nếu mua 01 bài báo trong danh mục ISI với tư cách cá nhân, tác giả phải trả khoảng 35-50 đôla Mỹ.
           Phương pháp nghiên cứu (Study/re- search methods): Phần này mô tả các phương pháp nghiên cứu được sử dụng, ví dụ phân tích định tính (qualitative analysis), phân tích định lượng (quantitative analysis), thực nghiệm (empirical study)... Tác giả phải chứng minh đó là những phương pháp phù hợp với vấn đề nghiên cứu thông qua trích dẫn qua điểm của các chuyên gia về phương pháp nghiên cứu. Bên cạnh đó, tác giả nên mô tả các thức thu thập, xử lý số liệu cũng như việc tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu về đạo đức nghiên cứu.
          Kết quả và thảo luận (Results and Dis­cussion): Đối với phần lớn nhà nghiên cứu, đây là phần khó viết nhất vì nó không có một cấu trúc cố định nào cả. Nếu như phần kết quả đơn thuần là trình bày các kết quả thu được thì phần thảo luận tác giả phải trả lời câu hỏi “Những kết quả này có nghĩa gì?”. Trong phần thảo luận, tác giả phải giải thích, thảo luận về các kết quả mình mới tìm thấy và so sánh với các nghiên cứu trước đó. Tác giả cũng phải chỉ ra những ưu điểm và khuyết điểm của cuộc nghiên cứu; sau đó đưa ra kết luận xem nghiên cứu của mình có những gì mà các nghiên cứu trước đó chưa tìm ra, phản bác lại kết quả của các nghiên cứu trước hay không, hoặc bổ sung gì để hoàn thiện về lý luận, thực tiễn cho các nghiên cứu trước đây. Ngoài ra, nhà nghiên cứu còn phải có trách nhiệm tự mình vạch ra những thiếu sót, hạn chế của cuộc nghiên cứu, cũng như đưa ra các giải pháp khắc phục hay những đề xuất hướng nghiên cứu trong tương lai.
          Trên đây là cấu trúc của một bài báo khoa học thông thường, trong thực tế có thể có thay đổi tuỳ thuộc từng loại bài báo. Các bài báo tổng quan sẽ có cấu trúc khác với bài báo công bố các công trình nghiên cứu thực tiễn. Bên cạnh đó, khi nộp bản thảo bài báo cho các tạp chí, tác giả cũng phải lưu ý về các yêu cầu về cấu trúc và định dạng của tạp chí đó.
         3. Cách thức tìm kiếm những tạp chí trong danh mục ISI, Scopous và tìm hiểu những yêu cầu của các tạp chí đó
          Trên phạm vi toàn thế giới, hiện nay có rất nhiều tạp chí có thể đăng các sản phẩm nghiên cứu khoa học của lực lượng Cảnh sát. Tuy nhiên để tránh việc gửi và đăng bài trên các tạp chí chất lượng thấp, các tác giả trước hết nên chọn các tạp chí trong danh mục ISI và Scopous. Bên cạnh đó, các tác giả có thể chọn các tạp chí ngoài hai danh mục trên nhưng phải có hệ thống thẩm định bài trước khi đăng (peer-reviewed/refereed journal). Các tạp chí thẩm định quốc tế (interna­tional peer-reviewed/refereed journal) là các tạp chí có ban biên tập gồm các thành viên từ nhiều nước khác nhau trên thế giới. Các tạp chí này thường có mã số chuẩn quốc tế (ISSN - International Standard Serial Number) cho cả hai hình thức xuất bản phẩm là “in” (print ver­sion) hoặc “điện tử” (electronic version).
         Để kiểm tra tạp chí định gửi bài có nằm trong danh mục ISI hay không, các tác giả truy cập trang web http://mjl. clarivate.com hoặc chuyên mục dành riêng cho khoa học xã hội (social sci­ences citation index) http://mjl.clarivate. com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=SS. Trong trường hợp muốn tìm một tạp chí để đăng thì tác giả nhập từ khoá vào mục tìm kiếm, một danh mục các tạp chí có liên quan sẽ xuất hiện để tác giả lựa chọn. Ví dụ nếu nhập cụm từ Criminology (tội phạm học), chúng ta sẽ có danh mục 20 tạp chí về tội phạm học với đầy đủ thông tin về mã số ISSN, nhà xuất bản và địa chỉ xuất bản. Tương tự, nếu nhập cụm từ Law (luật), chúng ta có danh mục 269 tạp chí luật học (truy cập ngày 7/7/2018). Để kiểm tra các tạp chí trong danh mục Scopous, các tác giả truy cập trang web https://www.elsevier.com/en-xs/au- thors/journal-authors/submit-your-pa- per hoặc https://www.scimagojr.com.
         Khi đã chọn được tạp chí phù hợp để đăng, tác giả cần truy cập vào trang web chính thống của tạp chí để tìm hiểu những yêu cầu để gửi bài. Những mục cần phải tìm hiểu kỹ bao gồm mục tổng quan về tạp chí (Journal overview) và mục hướng dẫn cho các tác giả muốn đăng bài (Instructions for authors). Mục tổng quan thường cung cấp các thông tin về mục tiêu của tạp chí, các vấn đề mà tạp chí quan tâm, danh sách hội đồng biên tập và phản biện... Đọc kỹ mục này sẽ giúp tác giả xác định công trình của mình có phù hợp để đăng hay không. Mục hướng dẫn đăng bài thường trình bày một cách chi tiết tất cả các yêu cầu cho một bản thảo bài báo (manuscript) như: cách thức gửi bài; yêu cầu về tên tạp chí, tóm tắt, từ khoá, định dạng nội dung, bảng biểu, cách thức trích dẫn, danh mục tài liệu tham khảo.; yêu cầu về đạo đức nghiên cứu; hiệu đính ngôn ngữ. Tác giả nên đọc kỹ và chỉnh sửa bản thảo cho phù hợp với yêu cầu của tạp chí vì mỗi tạp chí lại có những yêu cầu khác nhau.
         4. Những lý do bài báo bị từ chối và hướng khắc phục
          Một là: Chọn tạp chí không phù hợp.
        Nếu gửi bản thảo cho các tạp chí không phù hợp, ban biên tập sẽ từ chối bản thảo mà không cần gửi đến các phản biện. Do đó sau khi hoàn thành bản thảo, tác giả nên chọn ra ba đến năm tạp chí để tìm hiểu tạp chí nào phù hợp với nội dung mình vừa nghiên cứu thông qua tìm hiểu mục tiêu của tạp chí, phạm vi nghiên cứu tạp chí chấp thuận và đối tượng độc giả của tạp chí. Tác giả cũng nên đọc các bài mẫu trên các tạp chí đó (thường được đọc miễn phí). Cuối cùng loại dần còn một tạp chí phù hợp nhất để gửi bài. Tác giả nên chọn tạp chí với tầm ảnh hưởng (IF - impact factor) phù hợp với kết quả nghiên cứu. Những tạp chí có hệ số ảnh hưởng IF càng thấp thì xác suất đăng cao hơn.
           Hai là: Kết quả và bàn luận không mới hoặc không thuyết phục.
         Tính mới của bài báo, có thể về phương pháp, cách tiếp cận, kết quả, cách diễn giải là một trong những yêu cầu quan trọng nhất mà ban biên tập của bất cứ tạp chí nào đặt ra. Những nghiên cứu mà kết quả chẳng gây tác động gì đến lý luận và thực tiễn sẽ khó có cơ hội được công bố. Các tạp chí hàng đầu thường nhận được rất nhiều bản thảo nhưng chọn đăng rất ít. Ví dụ tạp chí Tội phạm học Châu Á (Asian Journal of Criminology - một trong những tạp chí hàng đầu thế giới về Tội phạm học) hàng năm chỉ kiểm duyệt và đồng ý đăng từ 20 đến 24 bài. Quy trình kiểm duyệt thường kéo dài sáu tháng đến một năm, thậm chí hai năm. Chính vì vậy các nhà nghiên cứu cần khảo sát kỹ lĩnh vực mình nghiên cứu để tập trung công bố các kết quả mới, không trùng lặp lại các nghiên cứu trước đó, có giá trị lý luận cũng như thực tiễn cao.
           Ba là: Phương pháp nghiên cứu không phù hợp hoặc chưa chứng minh được sự cần thiết của các phương pháp mà tác giả đã sử dụng.
          Về phương pháp, hiện nay nhiều nhà nghiên cứu khoa học Cảnh sát trong nước gặp khó khăn trong việc tiếp cận, cập nhật các phương pháp nghiên cứu tiên tiến của thế giới và thành tựu nghiên cứu của thế giới. Bên cạnh đó các tác giả ít được tham dự hội thảo quốc tế nên ít có cơ hội trao đổi học thuật hoặc liên kết với chuyên gia, giới nghiên cứu nước ngoài. Các công trình nghiên cứu thường chỉ dừng lại ở việc liệt kê các phương pháp đã sử dụng trong thu thập và xử lý số liệu. Để khắc phục hạn chế này, các tác giả cần phải tìm hiểu lý luận về phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực mình đang nghiên cứu. Nội dung bài báo phải dành một mục riêng để mô tả cụ thể các hoạt động đã tiến hành và những minh chứng về sự phù hợp của các phương pháp đó.
           Bốn là: Hình thức và cấu trúc không đúng qui định.
          Sau khi lựa chọn được nơi sẽ gửi bài báo, người viết cần tìm hiểu xem tạp chí đó yêu cầu hình thức và cấu trúc thế nào để đáp ứng. Tác giả cần nghiên cứu kỹ và tuân thủ chặt chẽ những hướng dẫn đó vì trước hết nó thể hiện sự tôn trọng với tạp chí mình muốn đăng. Ví dụ, trên thế giới có các trường phái khác nhau về tiêu chuẩn cho việc viết danh mục tài liệu tham khảo và mỗi tạp chí lại có yêu cầu riêng. Để đảm bảo đúng quy định, tác giả nên sử dụng các phần mềm như EndNote hoặc Zotero, vừa đảm bảo lưu trữ danh mục và nội dung tài liệu một cách có hệ thống, vừa đảm bảo việc trích dẫn được chính xác.
           Năm là: Không đạt tiêu chuẩn ngôn ngữ.
          Hầu hết các tạp chí trong danh mục ISI và Scopous đều sử dụng ngôn ngữ quốc tế là tiếng Anh. Cho nên muốn đăng được trên các tạp chí thẩm định quốc tế, tác giả phải trình bày bài báo và trao đổi với các phản biện viên bằng tiếng Anh. Việc dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh không đúng từ ngữ chuyên ngành hoặc quá nhiều lỗi ngôn ngữ sẽ làm bài báo dễ dàng bị từ chối. Đây là trở ngại không nhỏ đối với các nhà nghiên cứu trong nước. Giải pháp đưa ra cho vấn đề này là các tác giả phải đọc nhiều bài báo liên quan đến chủ đề mình đang nghiên cứu để học văn phong và từ ngữ của những bài báo đã được chấp thuận. Bên cạnh đó, bản thảo nên được các chuyên gia ngôn ngữ hiệu đính trước khi gửi.
           Sáu là: Các lý do khác như đạo văn, không đạt tiêu chuẩn đạo đức...
          Hiện nay trên thế giới đã có nhiều phần mềm chống đạo văn hoạt động rất hiệu quả, điều đó đòi hỏi người viết phải đảm bảo sự trung thực trong quá trình viết nhằm tránh bị trả hoặc từ chối đăng. Bên cạnh đó, vấn đề đạo đức trong nghiên cứu khoa học Cảnh sát hầu như chưa được đề cập đến trong các bài báo trong nước, nhưng đây là một yêu cầu rất quan trọng trong nghiên cứu khoa học trên thế giới.
              -------------------
              Tài liệu tham khảo
          1. Aijaz A. Shaikh, 7 steps to publish­ing in a scientific journal, Elsevier (Aijaz A. Shaikh, 7 bước để công bố trên các tạp chí khoa học, Trang web Elsevier) https:// www.elsevier.com/connect/7-steps-to- publishing-in-a-scientific-journal
         2. Andrew Plume & Daphne van Wei- jen, Publish or perish? The rise of the frac­tional author, Scholarly Communica­tion, Issue 38, September 2014 (Andrew Plume & Daphne van Weijen, Xuất bản hay là chết? Sự gia tăng số' lượng đồng tác giả, Tạp chí Scholarly Communication, số 38, 9/2014)
       3. Bích Ngọc, Vì sao khoa học xã hội và nhân văn ít có công bố quốc tế?, https:// vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/trong- nuoc/vi-sao-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan- van-it-co-cong-bo-quoc-te-3745891. html, cập nhật ngày 07/07/2018.
Tác giả bài viết: Lê Tiến Hoàng
Nguồn tin: *Bài viết đã được đăng tải trên Tạp chí KHGD CSND số tháng 9/2018
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc