Rss Feed
Mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu 2021

Suy nghĩ về lời dạy “Đối với đồng sự phải thân ái, giúp đỡ” trong Sáu điều Bác Hồ dạy CAND

Đăng lúc: Thứ năm - 06/09/2018 03:29 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
        Cách đây 70 năm, ngày 11/03/1948, Bác Hồ đã có thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII về “Tư cách người Công an cách mệnh”. Đây cũng là lời huấn thị chung cho toàn lực lượng Công an nhân dân (CAND), là di sản tinh thần thiêng liêng, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng,… làm nên chiến thắng của lực lượng CAND trong suốt chặng đường cách mạng đầy chông gai, thử thách của đất nước và dân tộc. Trong 6 điều được nêu, Bác có dạy: “Đối với đồng sự phải thân ái, giúp đỡ”. Đã 70 năm trôi qua nhưng lời huấn thị của Người đối với lực lượng CAND vẫn luôn mang tính thời sự và ngày càng trở nên có ý nghĩa thiết thực trong giai đoạn hiện nay.
        Đối với lực lượng CAND, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác giáo dục, đào tạo, huấn luyện thanh niên, đặc biệt là giáo dục đạo đức cách mạng. Đây là một trong những vấn đề hết sức hệ trọng, có ý nghĩa chiến lược, quyết định đến sự thành công của cách mạng trong mọi thời kỳ lịch sử. Giáo dục cán bộ, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ CAND là công việc gốc của Đảng và của Ngành Công an. Người chỉ rõ: “Đảng, Chính phủ rất chú ý đến công tác của Công an và đến việc giáo dục cán bộ công an”. Kế thừa những tư tưởng tốt đẹp của Người, hơn 70 năm qua, lực lượng CAND Việt Nam luôn coi trọng công tác rèn luyện đạo đức và phẩm chất chính trị; luôn ra sức học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy; lấy 6 điều Bác Hồ dạy và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động trong công tác cũng như trong cuộc sống hằng ngày. 70 năm trôi qua, việc học tập thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy CAND vẫn còn mang tính thời sự, giá trị lý luận và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Lời dạy của Người “Đối với đồng sự, phải thân ái, giúp đỡ” hàm chứa những nội dung tư tưởng thân ái, biết cách giúp đỡ đồng đội thông qua tự phê bình và phê bình để cùng nhau khắc phục khuyết điểm, trở thành một phương châm hoạt động mang tính cách mạng và khoa học.
        “Đồng sự” là đồng đội, là đồng chí cùng công tác trong một đơn vị. Hay rộng hơn, đó chính là toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an cùng chiến đấu cho sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn TTATXH. “Đối với đồng sự” trong lời Bác dạy muốn nói đến mối quan hệ của mỗi thành viên trong một tổ chức, nhân tố tạo nên sức mạnh của tổ chức. Bởi lẽ, tổ chức và cá nhân có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.
        Tổ chức mạnh sẽ tạo điều kiện cho từng cá nhân phấn đấu tốt và ngược lại, từng cá nhân phấn đấu tốt là điều kiện để xây dựng tổ chức đoàn kết, vững mạnh. Tổ chức là nơi tạo sự liên kết, sự hợp đồng giữa những cá nhân, do vậy yêu cầu phải có những cá nhân tốt thì tổ chức mới vững mạnh. Do đó, vì lợi ích chung, vì mục tiêu chung của tập thể mà các cá nhân phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện mình để gắn bó, giúp đỡ nhau chính là nhằm xây dựng tổ chức, đơn vị vững mạnh, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ cách mạng, đồng thời qua đó mà nâng cao sức mạnh của từng người. Bởi thế, có thể thấy, “thân ái giúp đỡ” là phương châm ứng xử của mỗi cá nhân trong quan hệ với đồng sự, là tình cảm giai cấp, tình cảm cách mạng, là tình đồng chí thiêng liêng, cao cả. Muốn có tình thân ái thì trước hết phải giác ngộ lý tưởng cách mạng và tự nguyện chiến đấu vì lý tưởng đó, phải thấy được mình trong mọi người, mọi người trong mình. Thực hiện tốt điều Bác dạy là cách cán bộ chiến sĩ CAND thực hiện tốt mục tiêu xây dựng lực lượng CAND Việt Nam chính quy hơn, tận tụy hơn, lễ phép hơn, quyết liệt hơn, uy tín hơn trong tình hình mới.
        Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao và coi trọng nghĩa vụ đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ thanh niên CAND. Đạo đức của thanh niên trước hết là đạo đức làm người, biểu hiện ở lòng thương yêu con người sâu sắc, sống với nhau có tình nghĩa, thân ái giúp đỡ đồng chí, đồng sự, đồng nghiệp. Điều Bác dạy “Đối với đồng sự, phải thân ái, giúp đỡ” cũng là điều Bác mong muốn cán bộ, chiến sĩ CAND phải biết kế thừa và phát huy một nét đẹp trong truyền thống đạo đức của cha ông. Đó là tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân. Thân ái, đoàn kết đồng sự, đồng nghiệp trên cơ sở nhất trí cao với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết, chỉ thị của ngành, kỷ luật của đơn vị, tổ chức. Tuy nhiên, thân ái, giúp đỡ theo Hồ Chí Minh không phải là “chén chú chén anh, che giấu khuyết điểm”, né tránh đấu tranh, phê bình mà là để giúp đồng đội nhận rõ thành tích, khuyết điểm để thật thà sửa chữa. Người chỉ ra phương thuốc hiệu nghiệm để sửa chữa các căn bệnh đó là tự phê bình và phê bình với tinh thần thân ái và lập trường cách mạng, phải ra sức chống chủ nghĩa cá nhân. Thân ái, giúp đỡ theo Bác cũng không có nghĩa là giúp đỡ theo nghĩa tiêu cực, nghĩa là lôi kéo đồng sự vào con đường sai trái, vào những việc làm trái với đạo đức, tác phong nghề nghiệp,… để thoát khỏi cuộc sống khó khăn, nghèo khó. Mà thân ái, giúp đỡ có nghĩa là hành động để giúp đồng đội mình tiến bộ hơn, thoát khỏi những tư tưởng lệch lạc để vững vàng về bản lĩnh chính trị, có tác phong nghề nghiệp, có đạo đức, phẩm chất và lối sống trong sáng, lành mạnh.
        Trong thực tiễn hoạt động của lực lượng CAND, do sống, chiến đấu và công tác gắn bó với nhau hằng ngày, cùng vào sinh ra tử, khó khăn gian khổ đều có nhau,… nên rất dễ có tâm lý và thái độ nể nang, bỏ qua, vì sợ mất lòng nhau khi đóng góp ý kiến xây dựng trong kiểm điểm công tác cũng như ứng xử trước khuyết điểm, sai phạm của đồng đội. Nếu đấu tranh tư tưởng không tốt, không đặt đạo đức cách mạng, lợi ích đại cục lên trên thì tất yếu dẫn đến suy nghĩ và hành động không đúng, như Chủ tịch Hồ Chí Minh phân tích, đó là: “Nể nang không phê bình, để cho đồng chí mình cứ sa vào lầm lỗi, đến nỗi hỏng việc. Thế thì khác nào thấy đồng chí mình ốm mà không chữa cho họ. Nể nang mình, không dám tự phê bình, để cho khuyết điểm của mình chứa chất lại. Thế thì khác nào tự bỏ thuốc độc cho mình”. Nhằm né tránh những sai lầm đó và nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình với lực lượng, trong điều dạy về tư cách người Công an cách mạng, Người nêu rõ: “Đối với đồng sự, phải thân ái, giúp đỡ”. Đây là điều dạy mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc về tự phê bình và phê bình. Người nêu quan điểm phê bình là để cho cán bộ, đảng viên, tổ chức được tốt hơn; do đó, thái độ phê bình phải thân tình, yêu thương, khích lệ tâm đức người có lỗi lầm, không làm cho người có sai phạm bi quan, chán nản, bất mãn, uất ức. Tự phê bình và phê bình chính là giúp đỡ đồng chí, đồng đội, khơi dậy nhiệt tình trong mỗi con người, làm cho cán bộ, đảng viên phấn khởi tin tưởng, phát huy ưu điểm, hăng hái tự vượt qua trở ngại của chính mình để tiến lên.
        Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vị trí đặc biệt của thanh niên đối với tương lai của dân tộc, với tiền đồ của Tổ quốc. Người thường xuyên quan tâm đến giáo dục, bồi dưỡng, tạo điều kiện để thanh niên tích cực tham gia có hiệu quả vào sự nghiệp cách mạng. Đất nước thịnh hay suy, yếu hay mạnh, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công hay thất bại đều phụ thuộc phần lớn vào việc giáo dục, bồi dưỡng con người, đặc biệt là những thế hệ kế tục sự nghiệp cách mạng. Trước lúc đi xa, Người đã ân cần căn dặn toàn Đảng, toàn dân ta rằng: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có ý chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng, vừa chuyên”.
        Thanh niên Công an chiếm tỉ lệ lớn, có vai trò nòng cốt trong xây dựng, phát triển của lực lượng CAND. Đảng ủy Công an Trung ương luôn đặt niềm tin và kỳ vọng đối với lực lượng thanh niên, xác định rõ công tác thanh niên là một bộ phận của xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng CAND; giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, vun đắp niềm tự hào truyền thống dân tộc, truyền thống lực lượng Công an, đồng thời tiếp thêm sức mạnh cho mỗi đoàn viên thanh niên trong sự nghiệp chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
        Từ việc nhận thức đúng đắn những giá trị nhân văn sâu sắc trong lời dạy “Đối với đồng sự, phải thân ái, giúp đỡ” nói riêng và 6 lời dạy của Bác nói chung, mỗi người cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên công an phải tự hình thành, tự điều chỉnh hành vi, thái độ của mình trong ứng xử với đồng đội, trong ứng xử với nhân dân trong công tác, chiến đấu và cuộc sống hằng ngày. Hành động chính trị ở đây được hiểu là sự tận tụy, tận tâm trong công việc; giúp đỡ đồng chí, đồng đội theo hướng tích cực; không quản ngại nguy hiểm, vất vả, hi sinh và sẵn sàng cống hiến hết mình cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Đó còn là hành vi, cách ứng xử có văn hóa, thái độ kính trọng, lễ phép với nhân dân, làm cho dân tin dân yêu, dân ủng hộ; là những hành động nhân văn, thân ái, giúp đỡ đồng chí, đồng đội trong công tác, chiến đấu, nâng cao sức mạnh đại đoàn kết của lực lượng,… Nói tóm lại, trong mỗi hành động, lời ăn, tiếng nói hằng ngày của người cán bộ, chiến sĩ đều phải tuân thủ theo những nguyên tắc ứng xử phù hợp, có văn hóa, tuân theo những giá trị phẩm chất tốt đẹp của tư cách người Công an cách mệnh trong 6 điều Bác Hồ dạy CAND. Bởi mỗi hành vi, cử chỉ, lời nói hay thái độ ứng xử của cán bộ, chiến sĩ chính là thước đo để nhân dân đánh giá về trình độ văn hóa, năng lực công tác, tư cách đạo đức cũng như uy tín của lực lượng CAND.
        Như vậy, có thể thấy lời dạy của Người “Đối với đồng sự, phải thân ái, giúp đỡ” hàm chứa những nội dung tư tưởng thân ái, biết cách giúp đỡ đồng đội thông qua tự phê bình và phê bình để cùng nhau khắc phục khuyết điểm, trở thành một phương châm hoạt động mang tính cách mạng và khoa học. Đó là sự đúc kết, kế thừa truyền thống đoàn kết, nhân ái của dân tộc Việt Nam trong Tư tưởng Hồ Chí Minh, là một nội dung có ý nghĩa nhân văn sâu sắc về tự phê bình và phê bình. Lời dạy của Người trở thành một nét đẹp trong văn hóa trong truyền thống đạo đức của lực lượng CAND, là tiền đề để giúp lực lượng CAND nói chung, thanh niên CAND nói riêng không ngừng vươn lên, lớn mạnh về trí tuệ, phẩm chất cách mạng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo TTATXH trong mọi thời kỳ cách mạng./.
Tác giả bài viết: Đại tá, PGS, TS. Trần Thành Hưng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng T48
Nguồn tin: *Bài viết được đăng trong kỷ yếu Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BCA-X11 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013 – 2018 tại Trường Đại học CSND
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc