Rss Feed
Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng Sản Việt Nam

Quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát giao thông với các cơ quan, tổ chức xã hội trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Đăng lúc: Thứ ba - 05/05/2020 09:38 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
Thời gian qua, nhằm đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Yên đã chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp công tác nghiệp vụ; trong đó, đặc biệt chú trọng tới hoạt động phối hợp với các cơ quan, tổ chức xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đã đạt được và những khó khăn của địa phương khi thực hiện hoạt động công tác, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả mối quan hệ phối hợp này trong thời gian tới.
        Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Phú yên từ năm 2014 đến 2018 trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra vụ 1.023 vụ TNGT làm chết 655 người, bị thương 1.560 người và gây thiệt hại lớn về tài sản[1]. Qua nghiên cứu, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến TNGT phần lớn xuất phát từ người tham gia giao thông (870/1.023 vụ, chiếm 85,04%), thiếu nhận thức về pháp luật và không có ý thức chấp hành các quy định của luật giao thông, dẫn đến các hành vi vi phạm, gây thiệt hại cho bản thân và người tham gia giao thông khác.
        Trong thời gian qua, để đảm bảo TTATGT trên địa bàn, lực lượng CSGT Phú Yên đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện nhiều biện pháp công tác, đặc biệt, đã xác định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT là giải pháp hàng đầu, hiệu quả và mang tính bền vững để phòng ngừa TNGT, chống ùn tắc giao thông trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, lực lượng CSGT đã chủ động xây dựng và tiến hành mối quan hệ phối hợp với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn để tạo sự đồng bộ, gắn kết trong phát động, xây dựng chương trình, triển khai công tác. Trong 5 năm qua, lực lượng CSGT đã phối hợp 121 lượt với Sở và Phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã tổ chức các hoạt động thông tin về TTATGT và tuyên truyền pháp luật cho học sinh, sinh viên tại các trường học; phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin thực hiện 192 lượt nhằm xây dựng hệ thống chương trình phát thanh, truyền hình phổ biến thông tin về tình hình TTATGT, pháp luật giao thông. Qua đó, đã thực hiện 112 chương trình phát thanh khắp phường, xã, thị trấn của tỉnh, cung cấp cho quần chúng nhân dân thông tin nhanh chóng, chính xác cũng như phổ biến kịp thời các chính sách về TTATGT trên địa bàn. Chủ động trao đổi thông tin về quản lý nhân hộ khẩu và nắm tình hình các đối tượng có biểu hiện gây rối về trật tự công cộng, TTATGT, nhằm chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả. Phối hợp, trao đổi thông tin, tài liệu về tình hình TTATGT với các cơ quan, tổ chức khác có liên quan được 7.188 lượt như: Đài phát thành và truyền hình Tỉnh Phú Yên, kênh VTV8 - Đài truyền Việt Nam tại Phú Yên[2] để tư vấn, xây dựng các chương trình về giao thông cho nhân dân theo dõi. Tổ chức các buổi tọa đàm chuyên đề về an toàn giao thông, họp kiểm điểm người tham gia giao thông có hành vi vi phạm luật giao thông, với sự tham gia của hơn 626.000 người tại các cụm dân cư; phối hợp 183 lượt với công đoàn cơ sở tại các công ty, xí nghiệp tổ chức tuyên truyền với hơn 45.000 người tham gia. Vận động hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ, phụ huynh, học sinh, các hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức, tiệm sửa xe trên địa bàn đảm trách ký cam kết đảm bảo TTATGT.
        Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được như trên, mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng CSGT và các cơ quan, tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên trong thời gian qua vẫn còn những hạn chế như: Mối quan hệ phối hợp trong tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông chưa chặt chẽ và thường xuyên, chỉ dừng ở mức thời vụ, đôi khi là hình thức. Nội dung quan hệ phối hợp còn khá đơn giản, chưa phù hợp với yêu cầu trong từng thời gian, từng đối tượng. Kết quả phối hợp tiến hành tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông vẫn còn nhiều hạn chế.
        Những tồn tại, hạn chế nêu trên xuất phát từ một số nguyên nhân cơ bản sau: Hệ thống văn bản quy định về vai trò, trách nhiệm của các lực lượng trong thực hiện mối quan hệ phối hợp còn chưa đầy đủ. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của một bộ phận cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT trong lực lượng CSGT và các cơ quan, tổ chức xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Việc kiểm tra đôn đốc của cấp ủy, lãnh đạo trong hoạt động phối hợp vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Việc phát động, xây dựng các phong trào thi đua, đánh giá tổng kết quan hệ phối hợp giữa lực lượng CSGT với các các cơ quan, tổ chức xã hội chưa được quan tâm đúng mức và tiến hành thường xuyên. Kinh phí trang bị phương tiện, đầu tư tài liệu phục vụ cho hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông đường bộ còn có những hạn chế nhất định.
        Để nâng cao hiệu quả công tác phối 2 hợp trong tuyên truyền pháp luật về TTAGT trên địa bàn trong thời gian tới, lực lượng CSGT cần chú trọng thực hiện một số giải pháp cụ thể sau:
        Một là, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT trong lực lượng CSGT và các cơ quan, tổ chức. Duy trì thực hiện thường xuyên qua việc tổ chức các đợt tập huấn, các lớp nghiệp vụ, các buổi tọa đàm về công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật giao thông nói riêng. Việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT trong lực lượng CSGT và các cơ quan, tổ chức xã hội vừa phải tiến hành theo những nội dung, kế hoạch cụ thể. Thường xuyên giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức và nâng cao nhận thức tầm quan trọng của mối quan hệ phối hợp, coi trọng việc tự giác, chủ động sáng tạo, tránh tình trạng đùn đẩy, lảng tránh, thờ ơ trong việc phối hợp.
        Hai là, tăng cường công tác lãnh đạo, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện quan hệ phối hợp giữa lực lượng CSGT với các cơ quan, tổ chức trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT. Lãnh đạo lực lượng CSGT có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức xã hội phân công trách nhiệm, bố trí lực lượng, giao việc cụ thể cho từng cán bộ chiến sĩ CSGT và các thành viên của các cơ quan, tổ chức xã hội, xác định trách nhiệm của các bên tham gia, tránh sự chồng chéo, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thủ trưởng mỗi cơ quan, tổ chức xã hội cũng phải chủ động kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót khi thực hiện mối quan hệ phối hợp của các thành viên để kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cũng như chấn chỉnh cán bộ, chiến sĩ đơn vị mình.
        Ba là, thường xuyên phát động các phong trào thi đua và đánh giá tổng kết quan hệ phối hợp giữa lực lượng CSGT với các các cơ quan, tổ chức xã hội trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị và chủ đề thi đua do cấp trên phát động, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở cả bốn khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Tập trung làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, sớm phát hiện, biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện hoạt động phối hợp tuyên truyền pháp luật về TTATGT.
        Bốn là, tăng cường trang thiết bị, tài liệu, kinh phí cho việc thực hiện quan hệ phối hợp giữa lực lượng CSGT với các cơ quan, tổ chức xã hội trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT. Đầu tư nguồn kinh phí nhằm trang bị cho các đơn vị hệ thống máy chiếu; các tài liệu cần thiết cho báo cáo viên; phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho lễ ra quân tuyên truyền cổ động hay những thiết bị cần thiết để có thể tổ chức một cuộc thi tìm hiểu pháp luật giao thông hoàn chỉnh cho các đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện công tác. Đề xuất Ban an toàn giao thông và Ủy ban nhân dân tỉnh tăng thêm kinh phí, để tự chủ trong việc thực hiện quan hệ phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT.
 
-----------------
Tài liệu tham khảo
1. Ban Bí thư Trung ương Đảng (2012), Chỉ thị số 18/CT-TW ban hành ngày 04/9/2012 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, Hà Nội.
3. Chính phủ (2011), Nghị định số 88/2011/NĐ-CP ban hành ngày 24/8/2011 về tăng cường các giải pháp trọng tâm đảm bảo trật tự an toàn xã hội, Hà Nội.
3. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Yên, Báo cáo tổng kết năm từ 2014 đến năm 2018.
 
Lê Viết Lập - Lại Thị Như Quỳnh
Công an Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Trường Đại học CSND


[1] Báo cáo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ năm 2014 đến 2018 của Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên.
[2] Báo cáo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ năm 2014 đến 2018 của Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên.


Nguồn tin: *Bài viết đã được đăng tải trên Tạp chí KHGD CSND số 120
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc