Rss Feed
Chào mừng Khai giảng năm học 2020-2021 Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học của nữ giảng viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Đăng lúc: Thứ hai - 18/07/2016 20:37 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
       Tại Trường Đại học CSND, trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường luôn xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng là yếu tố quan trọng hàng đầu; tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, phục vụ công tác giảng dạy học tập trong tình hình mới, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng và  phát triển Nhà trường. Trong đó, đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lí giáo dục nữ đã được Nhà trường quan tâm, tạo điều kiện để học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và các hoạt động của Hội Phụ nữ. Chương trình hành động số 02-CTr/ĐU(XDLL), ngày 03/4/2012 của Đảng ủy Trường Đại học CSND về công tác bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ giai đoạn 2012 - 2015 đã nhấn mạnh quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ nữ Nhà trường học tập, nâng cao trình độ, năng lực, chú trọng công tác bồi dưỡng và quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo là nữ. Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Thông tư số 60/2013/TT-BCA   “Quy định trách nhiệm của Công an các đơn vị địa phương trong việc đảm bảo cho các cấp Hội Phụ nữ trong Công an nhân dân tham gia Quản lý nhà nước”. Trong Nghị quyết của Đảng uỷ Nhà trường về công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ giai đoạn 2013 - 2015 và 2016 - 2021 xác định quan tâm, đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ cán bộ nữ. Thực hiện chủ trương đó, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị luôn quan tâm đến công tác cán bộ nữ và thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm phấn đấu đạt được các mục tiêu bình đẳng giới, tạo điều kiện để phụ nữ phát triển, phát huy năng lực, đóng góp trí tuệ vào sự nghiệp phát triển của Nhà trường. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ nữ được chú trọng. Hội Phụ nữ Nhà trường cũng đã làm tốt việc tham mưu và đề xuất chủ trương bồi dưỡng, phát triển cán bộ nữ, phối hợp với cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trong công tác bồi dưỡng, giới thiệu quy hoạch, bổ nhiệm lãnh đạo các cấp là phụ nữ, đặc biệt việc tạo điều kiện cho giảng viên nữ tham gia nghiên cứu khoa học và nâng cao trình độ.
       Trong 5 năm qua, cùng với phong trào học tập của cán bộ, giảng viên toàn trường, chị em hội viên nữ nói chung, hội viên là giảng viên, cán bộ quản lý giá dục nói riêng đã không ngừng nỗ lực và đạt nhiều thành tích cao trong học tập, nghiên cứu khoa học, từng bước khẳng định vị trí của mình trong hệ thống giáo dục của Nhà trường. Hiện toàn trường có 101 hội viên trong biên chế, 56 hội viên là giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục, có 5 chị đạt trình độ tiến sỹ (chiếm 4,95%); 29 chị thạc sỹ (chiếm 28,7%), 10 chị đang nghiên cứu sinh, 7 chị đang học cao học, 12 chị đăng kí học văn bằng 2 lý luận chính trị. Về nghiên cứu khoa học, tỷ lệ nữ giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học không ngừng tăng, từ năm 2011 đến nay đã có 1 chị chủ nhiệm đề tài cấp bộ (chiếm 6,6%), 12 chị chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở (chiếm 11,6%), 34 chị thực hiện công trình sáng kiến cải tiến (chiếm 24%); có 10 chị đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp Bộ (chiếm 20%), có 11 chị đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp Trường (chiếm 13,75%), 19 chị có bài dạy giỏi cấp Trường (chiếm 8,4%). Nhiều công trình nghiên cứu khoa học của nữ giảng viên Nhà trường đã được đánh giá cao trong lực lượng Công an nhân dân. Về tham gia công tác lãnh đạo, quản lí hiện có 1 chị là Đảng ủy viên (chiếm 4,8%), 19 chị trong cấp ủy các đơn vị (chiếm 16,4%), 14 chị lãnh đạo cấp phòng (chiếm 12,2%), chỉ huy cấp tổ đội có 8 chị (chiếm 8,3%). Đặc biệt, trong 5 năm qua, Hội viên là giảng viên đã có 8 bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế, 15 bài tham luận đăng trên kỷ yếu các hội thảo quốc tế, 1 chị được học bổng nghiên cứu sinh tại Australia, so với nam giới, đây là thành quả to lớn trong công tác nghiên cứu khoa học mà phụ nữ Trường Đại học CSND đã đạt được. Chính những đóng góp tích cực và cụ thể của đội ngũ nữ giảng viên, cán bộ quản lí giáo dục vào thành quả chung của Trường Đại học CSND đang làm thay đổi dần những định kiến về vai trò của phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.
       Để đạt được kết quả trên, bên cạnh sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thì đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục, giảng viên nữ của Trường Đại học CSND cũng có những lợi thế cho việc học tập, nghiên cứu khoa học. Đó là:
       - Đại bộ phận cán bộ, giảng viên nữ tuổi đời còn trẻ, năng động, sáng tạo, ham  học  hỏi,  tìm  tòi,  khám  phá  cái mới, nắm bắt rất nhanh các nhu cầu của xã hội.
       - Họ luôn  xác  định  đúng  đắn  học tập nâng cao trình độ và nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ quan trọng - bắt buộc - cần thiết của người giảng viên, học tập nâng cao trình độ phục vụ cho công tác giảng dạy, đào tạo, đồng thời nghiên cứu khoa học là một biện pháp để hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng khắt khe của xã hội.
       - Các giảng viên nữ đều có trình độ học vấn cao, được trang bị những kiến thức khoa học và đã từng làm quen hoặc trực tiếp thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học. Do đó, các giảng viên trẻ đều đáp ứng được yêu cầu về kiến thức cũng như phương pháp để thực hiện một công trình nghiên cứu khoa học.
       - Nguồn tài liệu phục vụ nghiên cứu phong phú từ sách, báo, Internet,... từ các máy tính ngày càng trở nên dễ dàng tìm kiếm hơn, đây cũng là lợi thế giúp chị em nghiên cứu, khắc phục phần nào việc phải đi đến các địa phương. Ngoài ra, đa số giảng viên nữ, trẻ tuổi hiện nay có trình độ ngoại ngữ khá tốt nên bên cạnh việc nghiên cứu các nguồn tài liệu bằng tiếng Việt, họ còn nghiên cứu nhiều nguồn tài liệu bằng tiếng nước ngoài.
       Nghiên cứu khoa học và học tập nâng cao trình độ vốn là những nhiệm vụ đầy gian khó đối với nam giới lẫn phụ nữ, tuy nhiên, để khẳng định mình trong các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, cán bộ, giảng viên nữ còn phải đối mặt với những rào cản từ nhiều phía, đó là:
       - Sự khác biệt về giới là một yếu tố cơ bản khiến người cán bộ, giảng viên nữ học tập, nghiên cứu khoa học khó khăn hơn nam giới.  Đặc biệt, Việt Nam lại là một nước đang phát triển, chịu ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo, do đó, họ phải đối mặt với nhiều thách thức, định kiến về bình đẳng giới, về vai trò và năng lực nghiên cứu của phụ nữ.
       - Phụ nữ thiếu thời gian để học tập, nghiên cứu khoa học. Thách thức  lớn nhất đối với nữ cán bộ, giảng viên trong học tập, nghiên cứu khoa học là việc cân đối giữa công việc và gia đình, là làm sao để người phụ nữ có thể dồn hết tâm lực vào học tập, nghiên cứu khoa học nhưng cũng phải có một gia đình hạnh phúc. Bởi, với thiên chức rất quan trọng là làm vợ, làm mẹ, thì dù làm công tác gì, người phụ nữ cũng không thể sao nhãng việc gia đình, không quan tâm chăm lo gia đình. Gánh nặng gia đình là nguyên nhân lớn làm giảm sút sự thăng tiến, vươn lên của nhiều chị em, tạo cho họ tâm lý an phận, ít nỗ lực phấn đấu học tập và không tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học.
       - Nếu phần lớn người chồng đều được ủng hộ, động viên học tập, nghiên cứu khoa học thì nhiều nữ cán bộ, giảng viên ít được động viên, khuyến khích. Nhiều người thân, đặc biệt là những người chồng đã không ủng hộ vợ học tập, tham gia công tác NCKH. Vấn đề giải quyết hài hoà giữa sự nghiệp và gia đình luôn là bài toán khó đối với phụ nữ. Một bất lợi nữa là tuổi về hưu của phụ nữ sớm hơn nam giới 5 năm, trong khi đó, việc sinh con và nuôi con nhỏ đã chiếm một khoảng thời gian nhất định, vì vậy ảnh hưởng đến vấn đề đào tạo, thời gian nghiên cứu cũng như phát triển tài năng của phụ nữ.
       Trong thời gian tới, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giảng viên vẫn là những mục tiêu cơ bản được Nhà trường xác định tại Nghị quyết Đảng bộ Nhà trường nhiệm kì 2015-2020, đó là “phấn đấu đến hết nhiệm kì có 1-2 giáo sư, có thêm 5-7 phó giáo sư, có 25% tiến sỹ và nghiên cứu sinh, trên 50% thạc sỹ... Tăng dần số nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đăng ký và nhận nhiệm vụ cấp nhà nước, mỗi năm có thêm 4-5 nhiệm vụ cấp Bộ, 10- 20 nhiệm vụ cấp cơ sở…”. Trên cơ sở đó, Nhà trường tiến hành nghiên cứu để có nhiều cơ chế, hình thức hoạt động, nhiều giải pháp mang tính đột phá nhằm tạo điều kiện, khuyến khích giảng viên Nhà trường nói chung, cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên nữ nói riêng không ngừng học tập, nghiên cứu khoa học. Để khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học đối với nữ giảng viên, chúng tôi xin trao đổi một số vấn đề sau:
       Thứ nhất, để trở thành một nhà sư phạm, nhà chuyên môn có trình độ cao, một cán bộ nghiên cứu khoa học giỏi thì trên hết, mỗi người nữ giảng viên phải tự mình khắc phục khó khăn, vượt qua những rào cản để học tập, tham gia nghiên cứu khoa học. Đối với giảng viên nữ, để cân bằng giữa công việc và gia đình, đó không đơn giản là một nghệ thuật sống, mà phải xuất phát từ tấm lòng và niềm đam mê công việc thì mới có thể thành công khi tham gia học tập, nghiên cứu khoa học. Muốn thỏa lòng đam mê đó, người nữ giảng viên phải hoàn thành thiên chức của một người con, người vợ và người mẹ. Khi thiên chức này vững chắc, họ mới có thể yên tâm công tác, học tập và nghiên cứu khoa học. Nói cách khác, để đảm bảo sự công bằng, bình đẳng giới, mỗi giảng viên nữ phải không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao kiến thức, trí tuệ và luôn đấu tranh tạo cơ hội học tập, làm việc, thăng tiến cho phụ nữ bình đẳng với nam giới.
       Thứ hai, để có thời gian học tập, nghiên cứu khoa học mỗi giảng viên nữ cần sử dụng các tổ chức, dịch vụ phục vụ đời sống gia đình như nhà trẻ, siêu thị, dụng cụ gia đình hiện đại… một cách có nghệ thuật, đảm bảo tiết kiệm nhưng vẫn làm nhẹ bớt công việc nội trợ và giảm bớt thời gian nội trợ cho người phụ nữ. Từ đó, phụ nữ sẽ có nhiều thời gian hơn để tham gia các công tác xã hội, học tập và nghiên cứu khoa học. Một yếu tố quan trọng nữa là cần sự ủng hộ từ nhiều phía: gia đình, cơ quan, cộng đồng. Đây là hậu phương, tiền đề vững chắc chắp cánh cho những nữ giảng viên thành công trong học tập, nghiên cứu khoa học.
       Thứ ba, mỗi nữ giảng viên cần dung hòa tốt mối quan hệ trong nội bộ gia đình để tạo động lực hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, học tập và tham gia nghiên cứu khoa học. Không thể là người phụ nữ thành công nếu chỉ tập trung vào công tác chuyên môn, học tập, nghiên cứu khoa học, và ngược lại, không thể có nữ giảng viên giỏi khi người đó chỉ tập trung toàn bộ thời gian cho gia đình. Tuy nhiên, nếu không có động lực quan trọng từ phía gia đình thì người giảng viên nữ không thể hoàn thành được công việc, sẽ tạo nên sức ì rất lớn. Do đó, mỗi giảng viên nữ phải biết sắp xếp, ưu tiên theo từng thời điểm phù hợp, biến thời gian bên gia đình trở thành nguồn động lực, bổ sung sức mạnh để họ học tập, tham gia nghiên cứu khoa học, nỗ lực theo đuổi mục tiêu đến cùng.
       Thứ tư, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị cần quan tâm, khuyến  khích, tạo điều kiện cho hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên nói chung, giảng viên nữ nói riêng, coi đây là giải pháp quan trọng để giúp chị em hoàn thiện các chức danh nâng cũng như góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy.
       Thứ năm, Hội phụ nữ Nhà trường chủ động tham mưu Ban Giám hiệu tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu bình đẳng giới, thường xuyên quan tâm, động viên, giúp đỡ để chị em vượt những khó khăn trong thực hiện công tác chuyên môn, trong nghiên cứu học và học tập nâng cao trình độ. Chủ động đề xuất, giới thiệu lên Đảng ủy, Ban Giám hiệu những chị em có đủ tiêu chuẩn tham gia cấp ủy, tham gia công tác lãnh đạo, quản lý; chủ động đề xuất biểu dương, khen thưởng những hội viên có thành tích xuất sắc để động viên chị em.
Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng nữ giảng viên Trường Đại học CSND đã, đang và sẽ nỗ lực không ngừng để tham gia học tập, nghiên cứu Khoa học phục vụ công tác giảng dạy chung của nhà trường. Với sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, sự ủng hộ, giúp đỡ từ phía gia đình, đồng nghiệp và xã hội, đặc biệt là tinh thần quyết tâm, phấn đấu hết mình vì sự nghiệp giáo dục của mỗi người nữ giảng viên, chúng tôi tin rằng chất lượng công tác nghiên cứu khoa học của Nhà trường sẽ ngày càng được nâng cao, qua đó, góp phần khẳng định vị thế, vai trò của người nữ giảng viên đối với quá trình trưởng thành và phát triển của Trường Đại học CSND.
Tác giả bài viết: Cao Thị Hà
Nguồn tin: Bài viết đã được đăng tải trên Tạp chí KHGD CSND số 74 (4/2016)
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc