Rss Feed
Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng Sản Việt Nam

Một số kinh nghiệm trong việc thực hiện phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc của Bộ môn Nghiệp vụ cơ sở, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Đăng lúc: Thứ năm - 31/03/2016 23:57 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
      Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến phong trào thi đua yêu nước, Người đã dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Câu nói của Bác luôn nhắc nhở mỗi chúng ta cần thể hiện lòng yêu nước của mình bằng sự thi đua rèn luyện, cống hiến cho đất nước thông qua các mặt công tác của mình, cụ thể là cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, phát triển nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục, đào tạo trong  giai đoạn  hội nhập và phát triển đất nước hiện nay.
      Thực hiện lời dạy của Bác, trong gần 40 năm xây dựng phấn  đấu và trưởng thành tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” luôn luôn được duy trì và không ngừng phát triển, lan rộng trên khắp các lĩnh vực công tác, đến từng tổ chức, từng cá nhân và được cụ thể hóa bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú. Trong đó xây dựng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” là một hoạt động thi đua điển hình, rất có ý nghĩa nên Nhà trường đã tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục, gắn với từng giai đoạn cụ thể để phù hợp với yêu cầu giáo dục, đào tạo trong tình hình mới.
      Hòa cùng phong trào thi đua của Trường, Bộ môn Nghiệp vụ cơ sở (NVCS) đã không ngừng phấn đấu, tích cực tham gia phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với những nỗ lực và sự sáng tạo cao nhất. Giai đoạn thi đua Vì an ninh tổ quốc 2010-2015 mặc dù trong bối cảnh có những khó khăn nhất định, khi Nhà trường cùng lúc đào tạo 2 cơ sở. Cơ sở chính của trường ở phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh mới đi vào hoạt động, hệ thống thư viện, phòng học, trang thiết bị dạy học còn thiếu nên có ảnh hưởng đến kết quả phong trào thi đua của toàn trường nói chung và của Bộ môn NVCS nói riêng. Tuy nhiên Bộ môn NVCS đã rất nỗ lực với nhiều giải pháp để vượt qua  mọi  khó  khăn,  đạt  được những thành tích cao trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân cụ thể là:
      Trong giai đoạn  từ  năm  2010 đến năm 2015, Bộ môn NVCS đã thực hiện các chỉ tiêu hàng năm đều vượt xa định mức chung. Kết quả có đến 5 năm đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng. Trong đó năm 2011 được Bộ Công an tặng danh hiệu: Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh  Tổ quốc” cấp cơ sở; năm 2015 được Tổng cục Chính trị Công an nhân  dân tặng danh hiệu: Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở. Ngoài ra Bộ môn NVCS còn đạt được nhiều thành tích khác như: Năm 2010 Tổng cục Xây dựng lực lượng (nay là Tổng cục Chính trị CAND) tặng Giấy khen vì: “Đã đạt thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ”; năm 2011 Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen vì: “Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2009-2010”; năm 2012 “Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen vì: “Đã lập thành  tích  xuất  sắc trong phong trào thi đua vì ANTQ năm học 2009-2010 đến 2010-2011, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội”; năm 2013 Bộ trưởng Bộ Công an  tặng  Bằng khen  vì: “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ  dạy”, giai  đoạn  2008-2013”; năm 2012 Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng III vì: “Đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, từ năm học 2006-2007 đến năm  học 2010-2011, góp phần  vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”. Từ năm học 2009-2010 đến nay, Bộ môn liên tục đạt danh hiệu: “Đơn vị kiểu mẫu về điều lệnh CAND”. Bên cạnh đó còn có nhiều cá nhân trong đơn vị đã có những thành tích xuất sắc được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của Chính phủ, của Bộ Công an, Tổng cục Chính trị CAND và của Trường.
      Nhìn lại quá trình nỗ lực thi đua của đơn vị, chúng tôi đúc kết được một số kinh  nghiệm  quý báu  trong  việc thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Bộ môn nghiệp vụ cơ sở cụ thể như sau:
      Trước hết là cần tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, sự phối hợp, giúp đỡ của các đơn vị bạn.
     Thời gian qua đã chứng minh  rằng Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường đã có những chủ trương, quyết sách đúng đắn tác động mạnh mẽ đến phong trào thi đua trong toàn trường. Bộ môn NVCS cũng luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, định hướng của lãnh đạo Ban Giám hiệu để kịp thời khắc phục những khó khăn, xác định phương hướng đúng đắn trong việc thực hiện phong trào thi đua của đơn vị; cùng với đó là sự phối hợp thống  nhất,  nhịp  nhàng  giữa Bộ môn với các đơn vị bạn trong nhiều lĩnh vực công tác, ví dụ điển hình là trong công tác tổ chức giảng dạy, thi, kiểm tra đánh giá. Từ thực tế cho thấy cần phải có sự phối hợp thống nhất, khoa học của nhiều đơn vị chức năng thì công việc thực hiện mới có hiệu quả và chất lượng mới được nâng cao. Vì vậy, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường cùng với sự phối hợp thật nhịp nhàng,  thống  nhất,  khoa học giữa Bộ môn và các đơn vị chức năng là yêu cầu cần thiết để thực hiện tốt những nhiệm vụ cụ thể gắn với phong trào thi đua do Nhà trường phát động.
      Hai là, cần bám sát đề án công tác của Trường để xây dựng chương trình công tác, chỉ tiêu thi đua của đơn vị cho phù hợp và phải tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch.
      Trên cơ sở Đề án công tác của Trường và chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của đơn vị, Bộ môn  luôn chủ động xây dựng chương trình công tác và chỉ tiêu thi đua cụ thể, tất cả các nhiệm vụ trong đề án công tác của Trường có liên quan đến đơn vị, đều được lãnh đạo đơn vị quán triệt và triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, trong đó xác định rõ những công việc trọng tâm, trọng điểm cần quan tâm chỉ đạo. Bên cạnh đó lãnh đạo đơn vị thường xuyên động viên, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở cán bộ giảng viên hoàn thành tốt những nhiệm vụ theo đúng thời gian, đúng kế hoạch đề ra.
      Ba là, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đến từng cá nhân, xây dựng, phát huy sự đoàn kết thống nhất trong đơn vị, cấp ủy,  lãnh đạo đơn vị phải gương mẫu.
      Để mỗi cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lãnh đạo đơn vị cần quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trong đó, đặc biệt chú trọng đến xây dựng đoàn kết đơn vị được cấp ủy, lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm, nắm bắt diễn biến tư tưởng của các đồng chí có những  hoàn  cảnh cá biệt, qua đó chủ động phát hiện và cùng nhau tháo gỡ; thường xuyên quan  tâm đến đời sống của cán bộ chiến sỹ, đặc biệt ngoài mối quan hệ giữa từng thành viên trong đơn vị, việc quan tâm này được lan tỏa đến gia đình, người thân  của từng cán bộ, giảng viên, từ đó hình thành môi trường công tác tích cực. Lấy truyền thống vẻ vang của đơn vị để động viên, bồi dưỡng làm cho mỗi cá nhân thấy được niềm tự hào, tinh thần quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ để xứng đáng với truyền thống tốt đẹp đó.
      Trong các mặt công tác, lãnh đạo đơn vị luôn tiên phong, gương mẫu về mọi mặt, nhất là trong phong trào dạy giỏi và nghiên cứu khoa học, gương mẫu chấp hành  nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, thực hiện nghiêm túc về hoạt động phê bình và tự phê bình trong tập thể đơn vị.
      Bốn là, coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, luôn tạo những điều kiện thuận lợi nhất để từng cá nhân phát huy tối đa năng lực, sở trường.
      Trong những năm qua, Bộ môn NVCS thường xuyên coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để từng cá nhân phát huy tối đa năng lực, sở trường. Chú trọng việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, tin học. Cho đến nay Bộ môn có 02 đồng chí có học vị tiến sĩ, 03 đồng chí đang làm NCS, 08 đồng chí thạc sĩ, 02 đồng chí đang học cao học; 01 đồng chí có trình độ cử nhân tin học, 04 đồng chí có trình độ cử nhân Anh văn, 02 đồng chí đang học cử nhân Anh văn, 01 đồng chí có trình độ Anh văn IELT 6,5. Tất cả giảng viên trong đơn vị đều có đủ trình độ tin học và ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công tác tại trường.
      Năm là, kế thừa, phát huy thành quả đã đạt được trong những năm học trước, gắn kết các phong trào thi đua với nhau, lấy hai nhiệm vụ trọng tâm là giảng dạy và nghiên cứu khoa học làm khâu đột phá.
      Từ các phong trào thi đua như chào mừng ngày thành lập Đảng, ngành Công an, ngày Nhà giáo Việt Nam; các đợt thi đua thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND chấp hành  nghiêm  điều lệnh, vì nước quên thân, vì dân phục vụ… cần phải có sự gắn kết với nhau, phong trào sau kế thừa, phát huy kết quả đạt được từ phong trào trước, trong đó luôn lấy hai nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị là giảng dạy và nghiên cứu khoa học làm khâu đột phá. Là đơn vị trực tiếp tham gia giảng dạy, Bộ môn NVCS luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, thường xuyên cập nhật  kiến thức mới vào nội dung bài giảng, thường xuyên xây củng cố hồ sơ bài giảng của đơn vị ngày càng hoàn thiện. Đồng thời tất cả giảng viên của Bộ môn  luôn tích cực nghiên cứu khoa  học (như  thực  hiện  đề tài khoa học, công trình  sáng kiến, viết bài báo khoa học…) và vận dụng kết quả nghiên cứu vào quá trình giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Nghiệp vụ cơ sở. Trong quá trình tổ chức thực hiên phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, lãnh đạo đơn vị thường xuyên quan tâm chỉ đạo kịp thời nhằm đảm bảo cho phong trào thi đua được thực hiện đi vào thực chất, tránh hình thức, qua loa đại khái.
Tác giả bài viết: TS. Nguyễn Thanh Dương - Trưởng Bộ môn Nghiệp vụ cơ sở, Trường Đại học CSND
Nguồn tin: Bài viết đã được đăng tải trên Tạp chí KHGD CSND số 70 (tháng 12/2015)
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc