Rss Feed
Chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2020)

Hoạt động phòng ngừa học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ theo chức năng của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM

Đăng lúc: Thứ hai - 16/03/2020 11:04 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
Bài viết phản ánh tình hình và kết quả hoạt động phòng ngừa học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ theo chức năng của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua; đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động này trong thời gian tới.
         Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh, trong 5 năm từ năm 2014 đến năm 2018 số lượng học sinh, sinh viên vi phạm bị phát hiện và xử lý trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là 3.313 trường hợp; trung bình mức thu ngân sách nhà nước là 294.750.000 đồng/năm, số vụ vi phạm từ năm 2014 đến năm 2018 là 663 vụ/ năm[1]. Các vi phạm chủ yếu là không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm và chở quá số người quy định, lưu thông hàng 2, hàng 3; đậu, dừng trên lòng, lề đường không đúng quy định. Tình trạng này làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình trật tự an toàn giao thông. Trong những năm qua, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch, tiến hành đồng bộ nhiều hoạt động nghiệp vụ nhằm phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ của học sinh, sinh viên và đã đạt được những thành quả đáng khích lệ, cụ thể: Lãnh đạo Công an Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cho Công an các quận, huyện thực hiện các công tác phòng ngừa và xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông nói chung và học sinh, sinh viên nói riêng. Phòng PC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các Đội, Trạm CSGT tổ chức tuyên truyền giáo dục Luật giao thông đường bộ cho nhân dân nói chung và học sinh, sinh viên nói riêng, từ 2014 đến năm 2018, đã tiến hành 935 buổi tuyên truyền thu hút 301.343 học sinh, sinh viên tham dự; tập trung tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm pháp luật giao thông đường bộ mà đối tượng là học sinh, sinh viên. Chủ động phối hợp với lực lượng Công an phường, mở nhiều đợt cao điểm tuần tra kiểm soát với đối tượng học sinh, sinh viên trên địa bàn. Theo thống kê từ năm 2014 đến năm 2018, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với các lực lượng khác trong quản lý trật tự an toàn giao thông nói chung và phòng ngừa vi phạm pháp luật đối với học sinh, sinh viên là 480 lần. Kết quả phối hợp tuần tra, kiểm soát và xử lý theo chuyên đề xử lý học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ là 1.480 trường hợp.
        Bên cạnh những kết quả đạt được như trên, còn nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Công tác lãnh đạo, chỉ huy trong phòng ngừa vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ đối với học sinh, sinh viên chưa được chú trọng, các kế hoạch phòng ngừa chưa phổ biến cụ thể cho từng cán bộ, chiến sĩ. Việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa còn chưa triệt để và hiệu quả. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả chưa cao. Sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật chưa chặt chẽ, việc tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật về giao thông đường bộ có lúc chỉ làm mang tính hình thức và diễn ra theo thời vụ, do đó chưa có tác dụng tích cực trong nâng cao hiểu biết về luật giao thông của học sinh, sinh viên. Việc tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong trong công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật giao thông đường bộ đối với học sinh, sinh viên của lực lượng Cảnh sát giao thông chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục.
        Những hạn chế này xuất phát từ một số nguyên nhân sau: Công tác tham mưu các cấp có thẩm quyền chưa bám sát tình hình vi phạm của học sinh, sinh viên. Nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền pháp luật giao thông đường bộ còn chưa phù hợp. Do biên chế về lực lượng và trang bị phương tiện phục vụ công tác phòng ngừa học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật giao thông đường bộ chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra trong thực tế. Công tác trao đổi thông tin, chế độ trực ban, trực chiến và tiếp nhận tin báo, tổng hợp, rút kinh nghiệm trong phòng ngừa vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ của học sinh, sinh viên chưa kịp thời. Sự phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát giao thông với các lực lượng trong và ngoài ngành Công an chưa được đồng bộ, thống nhất, còn có sự chồng chéo, chưa có quy chế phối hợp rõ ràng nên việc phối hợp còn chưa chặt chẽ, nhịp nhàng, chưa thường xuyên, còn xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các đơn vị liên quan.
        Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông cần thực hiện một số giải pháp sau:
        Một là, tăng cường hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và Công an cấp trên trong công tác phòng ngừa học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ. Chủ động tham mưu, đề xuất những chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác gắn với từng địa bàn và trong từng thời điểm cụ thể. Phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nội dung của công tác phòng ngừa học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ, giúp cán bộ chiến sỹ làm công tác tham mưu chuyên trách kịp thời tham mưu, đề xuất với lãnh đạo cấp trên đề ra các biện pháp khắc phục.
        Hai là, đảm bảo đội ngũ cán bộ, chiến sĩ đầy đủ về số lượng đáp ứng được việc quản lý địa bàn, tuyến giao thông, đảm bảo về chất lượng như: Giỏi về chính trị, nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ. Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ, chiến sĩ và ưu tiên trang bị phương tiện phục vụ công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật giao thông đường bộ đối với học sinh, sinh viên. Chú trọng kĩ năng thực hành cho lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng Cảnh sát trật tự - Cơ động, Công an quận, huyện bao gồm các nội dung về công tác phòng ngừa và xử lý vi phạm về pháp luật giao thông đường bộ đối với học sinh, sinh viên.
        Ba là, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền pháp luật giao thông đường bộ cho học sinh, sinh viên và vận động chấp hành luật, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ. Triển khai rộng mô hình tuyên truyền thông qua hệ thống phương tiện thông tin đại chúng hướng đến đối tượng là học sinh, sinh viên. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc tổ chức các buổi tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông ngay tại các trường học. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông của học sinh, sinh viên. Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các cuộc thi, hoạt động tìm hiểu về pháp luật giao thông đường bộ theo hướng tích cực, đơn giản, trọng tâm và thu hút học sinh, sinh viên tham gia.
        Bốn là, thường xuyên tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ. Công tác tổng kết đánh giá nên tiến hành định kỳ theo tháng hoặc theo hàng quý, hàng năm nhưng phải đảm bảo tính thường xuyên và liên tục mới đem lại hiệu quả. Khi thực hiện tổng kết, đánh giá phải xây dựng kế hoạch, chương trình rõ ràng, phải có sự chuẩn bị chu đáo về điều kiện cơ sở vật chất cũng như các nguồn tin cụ thể, chính xác.
        Năm là, xây dựng chuyên đề, kế hoạch phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng khác của Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong phòng ngừa vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ của học sinh, sinh viên. Lực lượng Cảnh sát giao thông cần chủ động trong xây dựng quy chế phối hợp với các lực lượng có liên quan trong phòng ngừa học sinh, sinh viên vi phạm, trong đó, xác định cụ thể vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan, từng cá nhân liên quan trong thực hiện mối quan hệ phối hợp, giúp các cá nhân, các lực lượng nâng cao trách nhiệm của mình, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, hạn chế tối đa sự tham gia chưa tích cực, hiệu quả của các lực lượng có liên quan.
        ------------------
        Tài liệu tham khảo
        [1]  . Đại học Cảnh sát nhân dân, Giáo trình luật giao thông và tuyên truyền giáo dục quần chúng chấp hành luật giao thông, năm 2010.
       2. Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an thành phố Hồ Chí Minh, Báo cáo tổng kết năm từ năm 2014 đến năm 2018.
        3. Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Báo cáo công tác điều tra cơ bản năm 2018.
 

[1] Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2014 đến năm 2018.

Tác giả bài viết: Nguyễn Quốc Nhựt
Nguồn tin: **Bài viết đã được đăng tải trên Tạp chí KHGD CSND số 120
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc