Rss Feed
Mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu 2021

Hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học cảnh sát nhân dân đáp ứng yêu cầu hội nhập

Đăng lúc: Thứ ba - 01/03/2016 16:32 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
      Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của lực lượng Công an nhân dân có một vị trí quan trọng về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Đến nay, Bộ Công an đã thiết lập quan hệ hợp tác với 161 cơ quan an ninh và cảnh sát thuộc 56 quốc gia, vùng lãnh thổ; tham gia 22 tổ chức, diễn đàn hợp tác an ninh, trật tự trong khu vực và trên thế  giới,  trong  đó  Việt  Nam  là  thành viên thứ 156 của tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol)1. Nghị quyết số 40- NQ/TW ngày 08/11/2004, của Bộ Chính trị đã xác định đối ngoại là một trong những biện pháp công tác cơ bản của lực lượng CAND. Ngày 17/9/2014 tại Hà Nội, Cục Đối ngoại Bộ Công an đã chính thức ra mắt trên cơ sở hợp nhất giữa Văn phòng  Interpol  Việt  Nam  thuộc  Tổng cục  Cảnh  sát  phòng, chống tội phạm với Vụ Hợp tác quốc tế. Theo Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, việc Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Cục Đối ngoại Bộ Công an khẳng định rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới2. Để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, nhằm tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của  lực  lượng  CAND  trong  bối  cảnh Việt nam hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, lãnh đạo Bộ Công an đã ra nhiều văn bản để quán triệt chỉ đạo đến các đơn vị, cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng về công tác này.
      Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học CSND cũng rất quan tâm, chú trọng chỉ đạo công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế. Trong mục tiêu công tác năm học của Trường đã xác định “Triển khai đồng bộ các mặt công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế: Kiện toàn Ban đối ngoại, hợp tác quốc tế; triển khai bản ghi nhớ hợp tác với Đại học CSQG Hàn Quốc; triển khai hợp tác mới trong và ngoài ngành, tăng cường hợp tác quốc tế trong khu vực”3. Ban Đối ngoại và hợp tác quốc tế của Trường (sau đây gọi tắt là  Ban  Đối  ngoại)  đã  được  thành  lập gồm 14 thành viên do một đồng chí Phó Hiệu trưởng làm Trưởng ban và đồng chí Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp làm Phó Trưởng ban thường trực. Hiệu trưởng Nhà trường cũng đã ký Quyết định phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong Ban Đối ngoại.
     Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Đối ngoại đã tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường tổ chức nhiều hoạt động về đối ngoại và hợp tác quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân trên diễn đàn đa phương hóa và đa dạng hóa theo đúng quan điểm chỉ đạo của Bộ Công an. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi xin điểm lại một vài ghi nhận về hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân thời kỳ hội nhập.
       1. Kết quả hoạt động thời gian qua
     Theo quy định của Bộ Công an, các đoàn của ta đi công tác, học tập ở nước ngoài gọi tắt là đoàn ra; Các đoàn khách quốc tế vào ta làm việc gọi tắt là đoàn vào4. Những năm qua, Trường Đại học CSND đã giải quyết thủ tục cho  các đoàn ra và tổ chức đón tiếp các đoàn vào như sau:
      Đối với đoàn ra
      Nhà trường đã tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên đi học tập, nghiên cứu, hội thảo, tham quan ở một số nước nhằm  nâng  cao trình độ tiếng Anh, học thạc sỹ, nghiên cứu sinh, đi nghiên cứu thực tế, học hỏi kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và quản lý giáo dục đào tạo…
      Ngày 24/12/2013, đoàn cán bộ của Trường đã sang Yongin Korea tổ chức ký kết bản ghi nhớ về quan hệ hợp tác và trợ giúp lẫn nhau trong công tác đào tạo Cảnh sát giữa Trường Đại học Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc với Trường Đại học CSND. Đây là sự kiện lớn để đánh giá sự phát triển của Nhà trường trong hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo.
      Trong thời gian từ năm 2008 đến nay, được sự quan tâm của Đảng ủy và Ban Giám hiệu, Nhà trường đã tạo điều kiện cho 199/lượt cán bộ, giảng viên đi học tập, nghiên cứu, hội thảo, tham  quan ở nhiều nước nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm trong nghề nghiệp cho đội  ngũ  cán bộ, giảng viên.  Số lượng được cử đi nước ngoài qua các năm học cụ thể như sau:
      Năm học 2008-2009 có 47 lượt người. Năm học 2009-2010 có 61 lượt người. Năm học 2011-2012 có 13 lượt người. Năm học 2012-2013 có 24 lượt người. Năm học 2013-2014 có 33 lượt người. Học kỳ I năm học 2014-2015 có 21 lượt người5.
      Tháng 12/2009, Nhà trường cử người tham gia Đoàn cán bộ các trường CAND đi thăm và làm việc tại trường Đại học Tổng hợp Moskva  -  Bộ Nội vụ Liên bang Nga. Tính đến nay Trường Đại học CSND đã cử 7 sinh viên đi học các trường ở Liên bang Nga theo đúng tiêu chí của Bộ Công an quy định6.
      Nhìn chung các đoàn ra của ta sau khi kết thúc chuyến đi tại các nước đều đã ghi nhận, học hỏi được những kinh nghiệm từ phía bạn. Nhiều đoàn đi về đã có báo cáo kết quả chuyến đi để các đơn vị và cá nhân có nhu cầu nghiên cứu tham khảo. Các sinh viên được gửi đào tạo ở nước ngoài, sau khi tốt nghiệp ra trường trở về nước đều phát huy được năng lực trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
      Đối với đoàn vào
     Trong Quy chế tiếp đoàn vào của Ban Giám hiệu đã đề cập: “Đón tiếp và làm việc với  khách  quốc  tế  phải  theo đúng thể thức ngoại giao, đảm bảo các quy định của nhà nước, Bộ Công an về quan hệ với nước ngoài trên tinh thần cởi mở, trọng thị và giao lưu học hỏi lẫn nhau, phục vụ cho mục tiêu phát triển và lợi ích chung của nhà trường”7. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Trường, để không ngừng phát triển mối quan hệ hợp tác quốc tế trong giao lưu, học hỏi về chất lượng đào tạo, phương pháp, kinh nghiệm quản lý giáo dục sinh viên, từ năm 2007 đến nay, Ban Đối ngoại đã tổ chức đón tiếp và giao lưu với 22 đoàn cán bộ thuộc Bộ Nội vụ, Cảnh sát, chuyên viên các nước đến thăm trường, giao lưu, thuyết trình, hội thảo, báo cáo chuyên đề, trao đổi thông tin về công tác phòng chống các loại tội phạm. Cụ thể đoàn vào các năm như sau:
      Năm 2007 có 2 đoàn  (Hoa Kỳ và Ấn độ). Năm 2008 có 3 đoàn (Mozam- bique, Hàn Quốc và Hoa Kỳ). Năm 2009 có 1 đoàn (Australia). Năm 2010 có 1 đoàn (Australia). Năm 2011 có 3 đoàn (Campuchia, Australia Nhật bản). Năm 2013 có 3 đoàn (Hoa Kỳ, Australia, Hoa Kỳ).  Năm  2014 có 7 đoàn (Australia, Hàn Quốc, Thái Lan, Australia, Hòa Kỳ, Australia, Hoa Kỳ). Năm 2015 (tính đến tháng 4) có 2 đoàn (Hoa Kỳ, Australia).
      Bảng thống kê trên cho thấy, hầu hết các châu lục đều có nước cử đoàn vào, trong đó một số quốc gia có nhiều đoàn vào làm việc với Trường Đại học CSND như Australia (8 đoàn), Hoa Kỳ (7 đoàn), Hàn Quốc (2 đoàn). Nội dung các đoàn vào làm việc đa số là hội thảo, trao đổi kinh nghiệm trong đấu tranh phòng chống  tội  phạm  về  ma  túy,  rửa  tiền, buôn người, kiểm soát hành vi chống đối trong điều tra. Một số đoàn của Hoa Kỳ có các buổi tuyên truyền chủ đề về luật như: Bào chữa trong tố tụng hình sự và sự phối hợp với cơ quan điều tra; Quyền của bị cáo theo luật quốc tế và luật Hoa Kỳ; Hệ thống cải tạo và nhà tù liên bang tại Hoa Kỳ…
      Trong công tác hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, từ năm 2005 đến nay, Nhà trường đã tổ chức đào tạo 20 khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ phòng chống tội phạm cho cán bộ lãnh đạo cấp quận, huyện 01 khóa bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, cải tạo phạm nhân cho cán bộ Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia và tiếp nhận 34 sinh viên Campuchia đào tạo với các khóa đại học cảnh sát hệ chính quy tại trường (D20S có 9 sinh viên, D23 có 14 sinh viên và D24S có 11 sinh viên)8.
      Trường Đại học CSND đã quan hệ phối hợp tốt với Trường Cao đẳng ANND II trong công tác tổ chức đào tạo. Sự phối hợp giữa hai đơn vị trong nhập học, tổ chức hoạt động đầu khóa, xây dựng lịch trình đào tạo, giảng dạy, bế giảng, trao giấy chứng nhận, thanh toán kinh phí đào tạo… đều được thực hiện chặt chẽ theo đúng Quy chế, quy định của Bộ Công an. Đa số lưu học viên Campuchia có tinh thần, thái độ học tập đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt nội quy của Nhà trường và chú ý giữ gìn, phát triển tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc và lực lượng Công an hai nước. Các đoàn vào sau khi kết thúc chuyến thăm và làm việc tại trường, khi ra về đều có chung nhận xét Trường Đại học CSND đã tổ chức đón tiếp đúng nghi thức, trọng thị, mến khách, để lại ấn tượng tốt cho các thành viên trong đoàn.
      Tuy nhiên, do hoạt động hợp tác quốc tế của nhà trường chưa có nhiều kinh nghiệm, kinh phí trao đổi đoàn ra, đoàn vào còn phụ thuộc nhiều vào ngân sách nhà nước, thông tin về các đoàn vào còn hạn chế nên chưa khai thác hết thế mạnh của đối tác trong việc mở rộng quan hệ hợp tác. Việc cử cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu, học tập ở nước ngoài cũng còn hạn chế và phụ thuộc vào chỉ tiêu của Bộ Công an giao hàng năm.
      2. Định hướng hoạt động trong thời gian tới
     Về nhiệm vụ hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của ngành Công an trong thời gian tới, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh: Cục Đối ngoại cần đổi mới công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế của lực lượng Công an nhân dân; mở rộng, phát triển quan hệ hợp tác song phương, đa phương với các đối tác; đưa các mối quan hệ đã được thiết lập với cơ quan thực thi pháp luật của các nước và tổ chức quốc tế đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững. Phối hợp chặt chẽ với các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước; tăng cường củng cố và không ngừng mở rộng mối quan hệ hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật của các nước và các tổ chức quốc tế; tạo vị thế và nâng tầm ảnh hưởng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại trong thời kỳ hội nhập toàn diện hiện nay…9
      Lãnh đạo Bộ Công an cũng yêu cầu: “Tổng cục III phối hợp với V12 nghiên cứu, xây dựng và định hướng cho các học viện, trường, Công an các đơn vị, địa phương về công tác hợp tác quốc tế; tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi cho các học viện, trường chủ động trong hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với các đối tác trong và ngoài nước. Mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống và các nước láng giềng, nâng cao hiệu quả hợp tác đào tạo với các tổ chức quốc tế, các nước có nền tư pháp tiên tiến. Các học viện, trường Công an nhân dân cần nghiên cứu, xây dựng kế hoạch nhằm huy động các nguồn lực, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc phát triển quan hệ hợp tác về giáo dục đào tạo”10.
      Quán triệt nội dung trên và căn cứ vào điều kiện hiện nay của Trường, Ban Đối ngoại cần tham mưu cho Ban Giám hiệu mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế  song  phương,  đa  phương,  trao  đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên để góp phần nâng cao tiềm lực và sức mạnh của Trường. Cụ thể Ban Đối ngoại cần tham mưu tốt các việc sau:
      1. Trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực khó dự đoán, hoạt động của các loại tội phạm diễn biến phức tạp, tính chất manh động, nhất là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm buôn bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao… Bởi vậy hoạt động quan hệ quốc tế của trường (kể cả đoàn ra và đoàn vào) cần chú ý trao đổi khai thác kinh nghiệm của bạn nhằm phục vụ tốt cho công tác đào tạo sinh viên về phòng, chống các loại tội phạm nêu trên. Muốn vậy chúng ta phải có sơ kết, tổng kết đánh giá sau mỗi hoạt động. Các đoàn ra học tập, nghiên cứu ở nước ngoài về phải báo cáo kết quả đã thu hoạch được những gì hay của bạn, những kinh nghiệm tốt cần phổ biến để các đơn vị, cá nhân tham khảo, vận dụng. Mặt khác, Nhà trường cần tiếp tục tạo điều kiện (về pháp lý và kinh phí) cho cán bộ, giảng viên đi học tập, nghiên cứu, hội thảo, tập huấn ở nước ngoài hoặc các lớp do các cơ quan nước ngoài tổ chức tại Việt Nam. Những cán bộ được phân công tiếp và làm việc với các đoàn vào cần chủ động khai thác thông tin có lợi cho mình. Muốn vậy trong chương trình, kế hoạch tiếp đoàn phải chi tiết, cụ thể hóa những vấn đề cần hỏi trên cơ sở nắm thông tin về đối tác sẽ đến làm việc với ta.
      2. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của trường ta có vai trò rất quan trọng và sẽ ngày càng phát triển. Bởi vậy, đề xuất Ban Giám hiệu bố trí cán bộ giỏi ngoại ngữ về Ban đối ngoại để chủ động trong giao dịch với các đối tác. Ta có thể coi đây là cầu nối để nâng tầm thực lực tiềm năng hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của Trường lên một tầm cao hơn.
      3. Bộ phận giúp việc cho Ban đối ngoại cần chuẩn bị thật chu đáo các tài liệu, vật phẩm phục vụ hoạt động đối ngoại một cách tốt nhất.  Tùy thành phần và nội dung làm việc của từng đoàn mà chuẩn bị tài liệu, vật phẩm phục vụ cho phù hợp, để lại hình ảnh đẹp, kỷ niệm đẹp sau mỗi chuyến đoàn vào Đại học CSND.
      4. Tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho sinh viên nước ngoài theo kế hoạch hàng năm của Bộ Công an. Báo cáo đề xuất lãnh đạo Bộ Công an về việc cho phép Nhà trường tổ chức đào tạo trình độ sau đại học cho học viên một số nước trong khu vực như Lào, Thái Lan và Campuchia.
      5. Trao đổi với đối tác để có lộ trìnhthực hiện Bản ghi nhớ với Đại học Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc.
     Từ những thông tin ở phần đầu bài viết, chúng ta thấy rằng mặc dù còn một vài tồn tại nhưng có thể nói hoạt động hợp  tác  quốc  tế  của  Trường  Đại  học CSND thời gian qua đã có những đóng góp nhất định (mặc dù còn rất khiêm tốn) để lực lượng Công an Nhân dân tạo được thế trận mới, vững chắc, có tiếng nói quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế, nâng cao tiềm lực, vị thế của Công an Việt Nam, góp phần bảo đảm tốt an ninh trật tự và thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị với các nước trên thế giới. Qua hoạt động này, hình ảnh Trường Đại học CSND cũng đã lan tỏa được nhiều nơi trên trường quốc tế.

 
Tác giả bài viết: ThS. Nguyễn Trọng Tam - Thượng tá, Phó trưởng Phòng HCTH , Trường Đại học CSND
Nguồn tin: *Bài viết đã được đăng tải trên Tạp chí KHGD CSND số 66 (tháng 9/2015)
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc