Rss Feed

Điều kiện chuyển từ nghĩa vụ công an sang chuyên nghiệp

Đăng lúc: Thứ năm - 29/08/2019 09:12 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
Nội dung này được nêu tại Nghị định 70/2019/NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân do Chính phủ ban hành ngày 23/8/2019.

Điều kiện chuyển từ nghĩa vụ công an sang chuyên nghiệp (Ảnh minh họa)
 
        Theo đó, có 02 trường hợp có thể được chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp:
        Trường hợp 1: Được xét, dự tuyển vào các học viện, trường công an nhân dân.
        Lúc này, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ phải đáp ứng các điều kiện sau:
        - Có thời gian phục vụ tại ngũ từ 15 – 24 tháng (tính đến thời điểm dự thi);
        - Có kết quả phân loại hằng năm đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên;
        - Đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn phục vụ trong chế độ chuyên nghiệp của công an nhân dân.
        Khi tốt nghiệp ra trường sẽ được phong cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp.
        Trường hợp 2: Được xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp.
        Để được xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp thì các hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ phải đáp ứng được các điều kiện:
        - Không thuộc trường hợp quy định tại trường hợp 1;
        - Tự nguyện;
        - Đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu sử dụng của công an nhân dân;
        - Công an nhân dân có nhu cầu.
        Lúc này, việc xét chuyển phải đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch và công bằng với mọi đối tượng.
        Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/10/2019.
        *Chi tiết Nghị định xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-70-2019-ND-CP-thuc-hien-nghia-vu-tham-gia-Cong-an-nhan-dan-422275.aspx
Tác giả bài viết: Ngọc Ngọ
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Văn bản mới

Số: Số 52-NQ/TW
Tên: (Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư)

Ngày BH: (27/09/2019)

Số: Số 3304/LĐTBXH-BGĐ
Tên: (V/v hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019)

Ngày BH: (06/08/2019)

Số: Kế hoạch Bộ Y tế
Tên: (Tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 (kèm theo Công văn số 5930/BYT-UBQG50))

Ngày BH: (08/10/2019)

Số: 08/CT-BYT
Tên: (Chỉ thị về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế)

Ngày BH: (29/07/2019)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Về việc phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (11/04/2013)

Số: 01/QĐ-BCĐTW
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (15/08/2018)

Số: 772/QĐ-TTg
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (26/06/2018)

Số: 491/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất răn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050)

Ngày BH: (07/05/2018)

Số: 1250/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030)

Ngày BH: (31/07/2013)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (11/04/2013)