Rss Feed

Cách mạng tháng mười Nga và vai trò của V.I.Lênin

Đăng lúc: Thứ hai - 06/11/2017 02:09 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
        Trong những ngày này trên khắp thế giới và nước Nga đang diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, một cuộc cách mạng làm chấn động địa cầu, làm thay đổi cục diện thế giới và đưa thế giới bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên mà khái niệm về “chủ nghĩa xã hội” không còn là ý tưởng của các nhà “chủ nghĩa xã hội khoa học”, để rồi sau nước Nga, một loạt nước tuyên bố độc lập đều đi theo con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và một hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa ra đời với 13 nước. Hai mươi sáu năm kể từ sau biến cố xảy ra ở Liên Xô và Đông Âu (1991), hiện nay chủ nghĩa xã hội tuy không còn là một phong trào lớn nhưng những ý tưởng về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc, ở Việt Nam, ở Cu Ba, ở Lào,… cho chúng ta những suy ngẫm về Cách mạng Tháng Mười Nga, về V.I.Lênin một cách biện chứng, khách quan. Dù kẻ thù của chủ nghĩa xã hội có sử dụng lời lẽ biện minh thế nào đi chăng nữa thì chủ nghĩa xã hội mà Cách mạng Tháng Mười Nga và V.I.Lênin khai sáng vẫn là lý tưởng của nhân loại.
 
        Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga chúng tôi xin được có mấy dòng suy ngẫm cần đánh giá đúng tầm vóc, sự cống hiến của Cách mạng Tháng Mười Nga và V.I.Lênin đối với lịch sử thế giới cận, hiện đại.
 
        1. Tại sao cách mạng xã hội chủ nghĩa lại nổ ra ở nước Nga? Và nổ ra vào tháng 10 năm 1917?
 
        Điều mà chúng ta dễ nhận thấy chính là sự chuyển biến mau lẹ của nước Nga trong phát triển công nghiệp, sự phát triển của giai cấp công nhân Nga những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, đặc biệt là tình hình nước Nga sau cách mạng tháng 2 năm 1917. Các yếu tố thời cơ khách quan, chủ quan: nhân dân không thể sống như trước được nữa phải đứng dậy làm cách mạng; chính quyền Sa Hoàng Nga mục ruỗng, áp bức nhân dân; lực lượng cách mạng “Bôn Sê Vích” do Lênin tập hợp, lãnh đạo đã đủ sức để đập tan chính quyền cũ. Có thể nói thời cơ của cách mạng đã chín muồi cả về khách quan và chủ quan. Tuy nhiên điểm khác biệt ở đây là sự ra đời của một nhà nước mới, nhà nước xã hội chủ nghĩa khác về bản chất so với các cuộc cách mạng trước đó. Sự vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga chính là thể chế chính trị đã được V.I.Lênin nghiên cứu, đúc rút qua phong trào cách mạng của các nước ở châu Âu thời kỳ cuối thế kỷ XIX, những vấn đề về chủ nghĩa xã hội khoa học của Mác – Ăngghen và thực tiễn phong trào đấu tranh giai cấp của công nhân Nga trong thời kỳ tư bản chủ nghĩa đã được giải quyết. Như vậy sự chối bỏ sự cống hiến của Cách mạng Tháng Mười Nga và V.I.Lênin đối với lịch sử phát triển của thế giới là phi lý; thành quả Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa Lênin vẫn sẽ sống mãi và là sự trường tồn ý chí của nhân loại cần lao.
 
        2. Nhiều ý tưởng của V.I.Lênin trước, trong và sau Cách mạng Tháng Mười Nga là xuất phát từ thực tế cuộc sống và cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị
 
        - Thứ nhất, V.I.Lênin nghiên cứu về chủ nghĩa tư bản, về sự ra đời, phát triển, suy vong luôn gắn với những vấn đề về kinh tế, chính trị, xã hội không chỉ ở Châu Âu mà cả thế giới. Đọc các tác phẩm của Lênin luôn cho ta thấy sự phân tích, đánh giá sâu sắc, ông nhìn nhận và phát hiện vấn đề tinh tế, chính xác. Ai đó phủ nhận về V.I.Lênin, đòi xét lại thì nên đọc và nghiền ngẫm thêm về các tác phẩm của ông.
 
        - Thứ hai, việc Lênin có những lời phát biểu khi đến với nông dân trong một chuyến thăm trang trại sản xuất nông nghiệp “Chủ nghĩa xã hội là bánh mì”, đến thăm công nhân một nhà máy cơ khí “Chủ nghĩa xã hội là nền đại công nghiệp”, khi thăm nhà máy điện “Chủ nghĩa xã hội là điện khí hóa toàn quốc”,… mỗi lời nói của Lênin ở những thời điểm khác nhau, bối cảnh nói với những đối tượng khác nhau, nhưng đây vừa là lời hiệu triệu, đồng thời nó cũng làm rõ mục tiêu của chủ nghĩa xã hội cần đạt được. Đó là làm cho xã hội loài người bước vào một kỷ nguyện mới mà ở đó con người có đời sống ấm no hạnh phúc, xã hội phát triển văn minh; một xã hội phát triển đến trình độ cao, sản xuất ra được nhiều của cải vật chất.
 
        - Thứ ba, sự tiên lượng, dự đoán của Lênin về chủ nghĩa xã hội là có căn cứ, phải xem và phải đánh giá ông gắn với các tác phẩm kinh điển về kinh tế, chính trị, xã hội, nhất là sự vận dụng của Đảng Bôn-sê-vích Nga trong chính sách kinh tế mới. Ông ra đi khi sự nghiệp còn dang dở, vì vậy cần có cái nhìn nhận, phân tích tích cực hơn.
 
        3. Cách mạng Tháng Mười Nga, Liên Xô và thế giới
 
        Kể từ sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga, sự ra đời của nhà nước Xô Viết đã góp phần cho lịch sử thế giới cận, hiện đại bước những bước tiến quan trọng góp phần cho sự tiến bộ của nhân loại. Điểm lại thành tựu của thế giới trong thế kỷ XX và XXI chúng ta đều thấy có sự đóng góp to lớn của Liên Xô, đó là:
 
        - Chỉ từ năm 1935 – 1939 tức là đến trước Chiến tranh thế giới lần thứ hai, nền kinh tế của Liên Xô phát triển vượt bậc và đạt vượt mức 5 lần so với thời kỳ 1928 – 1933. Văn hóa xã hội đã làm thay đổi toàn diện đời sống nhân dân. Nhiều nhà nghiên cứu đã ví Liên Xô như một thiên đường đáng sống và cần vươn tới. Chế độ XHCN không chỉ giải quyết những vấn đề thuộc quan hệ xã hội trong quan hệ sản xuất mà còn thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển mạnh mẽ.
 
        - Chiến tranh thế giới lần thứ hai, Liên Xô có hơn 20 triệu người hy sinh, nhiều thành phố, làng mạc bị phá hủy, nhưng sự hy sinh đã không uổng, vì chính chiến thắng của Liên Xô đã tạo bước tiền đề quan trọng đập tan chủ nghĩa phát-xít, giúp cho nhiều nước ở Đông Âu giành độc lập và đi theo con đường mà mỗi nước lựa chọn. Chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu dưới ảnh hưởng của Liên Xô giờ chỉ còn là hoài niệm. Tuy nhiên, sự giúp sức của Liên Xô trong thời kỳ “Chiến tranh lạnh” là hết sức quan trọng, đã gióp phần cho các nước, các dân tộc thuộc khu vưc phát triển mạnh mẽ.
 
        - Từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai đến năm 1990, các nước, các dân tộc bị áp bức trên thế giới luôn nhận được sự giúp đỡ của Liên Xô về vật chất, tinh thần, đặc biệt là đào tạo bồi dưỡng cán bộ, hỗ trợ xây dựng các công trình phục vụ quốc kế, dân sinh. Sự giúp đỡ của Liên Xô đã giúp cho phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế phát triển mạnh mẽ góp phần tạo sự cân bằng thế giới.
 
        - Những thành công của Liên Xô trong khoa học vũ trụ đưa người vào không gian, chế tạo thành công bom hạt nhân không chỉ góp phần tạo thế cân bằng chiến lược với Mỹ mà còn góp phần làm cho khoa học công nghệ phát triển hơn và nhìn sâu xa, đây còn là tiền đề cho cách mạng số.
 
        4. Nhìn nhận về Cách mạng Tháng Mười Nga và Lênin trong thế kỷ XXI và kỷ nguyên số
 
        Với kỷ nguyên số đã làm cho nhận thức của mỗi người về Cách mạng Tháng Mười Nga và V.I.Lênin có nhiều thay đổi, nhất là nhận thức về vị trí, tầm ảnh hưởng, bản chất cách mạng của Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa Lênin.
 
        Vấn đề là chúng ta cần bóc tách để thấy được các bản chất cách mạng đối với nhân loại của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa V.I.Lênin, đó là:
 
        - Lịch sử cuộc cách mạng đã diễn ra, đã làm thay đổi lịch sử phát triển nhân loại và nhiều người ví cuộc cách mạng như một “cơn lốc xoáy”. Đặc biệt cuộc cách mạng đã đưa loài người bước vào giai đoạn phát triển tiến bộ hơn, tính khách quan của sự phát triển đã được khẳng định.
 
        - Chủ nghĩa Lênin và nội hàm của nó về mặt lý luận không phải tất cả đều “bất biến”, nhiều nội dung ông đưa ra có thể đến nay không còn phù hợp cần phải bổ sung, hoàn thiện và làm phong phú thêm.
 
        - Không gian mạng cho ta thấy sự đa chiều của kỷ nguyên số nhưng Cách mạng Tháng Mười Nga và Lênin cho ta thấy sự vĩ đại của cấu trúc tổ chức để giành chiến thắng và tổ hợp trí tuệ của con người, con người gắn với lịch sử, với thời đại.
 
          Tóm lại, lịch sử thế giới đã sang trang, chúng ta tìm hiểu Cách mạng Tháng Mười Nga và V.I.Lênin không phải để tiếc nuối mà là để bảo vệ chân lý, lý tưởng. Dù thế nào đi nữa thì Cách mạng Tháng Mười Nga và vai trò của Lênin vẫn là sự kiện vĩ đại, nhân vật vĩ đại của thế kỷ XX.
Tác giả bài viết: Trần Đăng Kế
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc

 

Văn bản mới

Số: 491/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất răn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050)

Ngày BH: (06/05/2018)

Số: 1250/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030)

Ngày BH: (30/07/2013)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (10/04/2013)

Số: 25/CT-TTg
Tên: (CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG)

Ngày BH: (30/08/2016)

Số: 991/BGDĐT-QLCL
Tên: (Về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018)

Ngày BH: (14/03/2018)

Số: Số: 430/QĐ-BCA-V19
Tên: (Ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2018)

Ngày BH: (28/01/2018)

Số: Số: 304/T48
Tên: (V/v khảo sát chất lượng đào tạo của Nhà trường)

Ngày BH: (13/03/2018)

Số: 13/2017/QH14
Tên: (Luật Cảnh vệ)

Ngày BH: (19/06/2017)

Số: Chỉ thị số 13-CT/TW
Tên: (Về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng)

Ngày BH: (11/01/2017)

Số: Thông tư 49/2017/TT-BCA
Tên: (Quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; thành phần, số người thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai quật tử thi)

Ngày BH: (25/10/2017)