Rss Feed
Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng Sản Việt Nam

Bàn về tác dụng của công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và một số định hướng đối với Lực lượng cảnh sát giao thông trong thời gian tới

Đăng lúc: Thứ ba - 19/04/2016 11:58 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
       Nhận thức về công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông
       Tuyên truyền, giáo dục pháp luật là một hoạt động  thường xuyên,  cơ  bản của Nhà nước đối với công dân, đó là sự tác động một cách có hệ thống, có mục đích và thường xuyên tới nhận thức của con người nhằm trang bị cho họ những kiến thức pháp luật nhất định để từ đó họ có ý thức đúng đắn về pháp luật, tôn trọng và tự giác xử sự theo yêu cầu của pháp luật. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông cũng là một bộ phận của công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhưng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông.
      Thực chất của tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông là quá trình các chủ thể có chức năng quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông sử dụng những hình thức, biện pháp khác nhau theo quy định của pháp luật để tác động đến người tham gia giao thông, giúp họ nắm được các quy định  về  pháp  luật  giao  thông nhằm nâng cao ý thức tự giác, tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật giao thông, qua đó góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế tai nạn xảy ra, làm giảm thiệt hại về người và tài sản cho xã hội.
       Pháp luật giao thông là hệ thống các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông như Luật Giao thông đường bộ, Luật  Đường  sắt,  Luật  đường  thủy  nội địa, Luật Xử lý vi phạm hành chính; các nghị định của Chính phủ, các thông tư của Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, Ngành có liên quan đến hoạt động quản lý trật tự an toàn giao thông. Do vậy, nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông tập trung vào các vấn đề cơ bản như:
       - Tuyên truyền, giáo dục cho mọi người về trách nhiệm và nghĩa vụ công dân trong việc chấp hành pháp luật giao thông và tham gia quản lý trật tự an toàn giao thông.
      - Tuyên truyền, phổ biến cho mọi người nắm được các quy định cơ bản của pháp luật giao thông, như: Quy định về các hành vi bị nghiêm cấm, quy định về quy tắc giao thông, quy định về hệ thống báo hiệu giao thông, quy định về điều kiện bảo đảm an toàn của phương tiện và người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông...
     - Thông tin về tình hình vi phạm an toàn giao thông và kết quả xử lý của các lực lượng chức năng và lực lượng Cảnh sát giao thông; các biện pháp phòng ngừa vi phạm; tình hình đăng ký, quản lý các loại phương tiện giao thông; công tác tổ chức điều khiển giao thông. Trong đó phải tập trung tuyên truyền cho mọi người biết về tình hình tai nạn giao thông và hậu quả của nó đối với xã hội.
       2.  Tác dụng của công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông trong việc giảm thiểu tai nạn giao thông
       Thứ nhất: Thông qua tuyên truyền, giáo dục sẽ góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật giao thông cho người tham gia giao thông
       Theo Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ, một trong những nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông là do: “ý thức tự giác chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông của một bộ phận người tham gia giao thông còn rất yếu kém. Các hành vi vi phạm: Đi không đúng phần đường, làn đường; điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ quá tốc độ cho phép; lái xe ôtô sử dụng rượu, bia; người điều khiển xe môtô, xe gắn máy có nồng độ cồn vượt quá quy định; người tham gia giao thông bằng xe môtô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm; học sinh, sinh viên chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe vẫn điều khiển xe môtô, xe gắn máy; lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, mở đường ngang trái phép…còn xảy ra thường xuyên, phổ biến”1.
       Do vậy, thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông sẽ từng bước hình thành nhận thức pháp luật giao thông cho mọi người theo các cấp độ từ thấp đến cao như sau: Trước hết là sẽ hình thành những nhận thức cơ bản về pháp luật giao thông cho mọi người; Sau đó là mở rộng và làm sâu sắc thêm nhận thức về pháp luật giao thông; Tiếp theo là giúp mọi người hiểu biết một cách đầy đủ, chính xác về pháp luật giao thông; Cuối cùng là giúp họ biết đánh giá một cách đúng đắn các hành vi pháp lý khi tham gia giao thông.
      Trên cơ sở nhận thức đầy đủ, sâu sắc về pháp luật giao thông sẽ giúp cho người tham gia giao thông thật sự tự giác, tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật giao thông, đó chính là yếu tố cơ bản góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông.
      Thứ hai: Thông qua tuyên truyền, giáo dục sẽ từng bước hình thành và củng cố niềm tin về pháp luật giao thông cho mọi người
      Đây là tác dụng được xem xét ở góc độ tâm lý tình cảm của người tham gia giao thông. Bởi vì, pháp luật giao thông chỉ có thể được thực hiện một cách nghiêm chỉnh, triệt để khi mọi người có niềm tin thật sự vào pháp luật. Vấn đề giáo dục tình cảm về pháp luật giao thông bao gồm việc giáo dục tình cảm công bằng, tình cảm trách nhiệm, tình cảm không khoan nhượng và tình cảm pháp chế, cụ thể:
      - Giáo dục tình cảm công bằng là giáo dục cho mọi người biết cách đánh giá các quy phạm pháp luật giao thông, biết cách xác định các tiêu chuẩn về tính công bằng của pháp luật giao thông, biết quan hệ với người khác và chính mình trong hoạt động giao thông bằng các quan hệ pháp luật.
      - Giáo dục tình cảm trách nhiệm là quá trình làm cho người được giáo dục có ý thức về nghĩa vụ pháp lý khi tham gia giao thông, thực hiện nghiêm túc những mệnh lệnh pháp luật và hoàn thành nghĩa vụ pháp lý khi tham gia giao thông.
      - Giáo dục tình cảm không khoan nhượng đối với hành vi vi phạm pháp luật giao thông là giáo dục cho mọi người ý thức đấu tranh không khoan nhượng đối với các hành vi vi phạm pháp luật giao thông.
      - Giáo dục tình cảm pháp chế là quá trình giáo dục nhằm hình thành ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật giao thông, làm cho mọi người khi tham gia các quan hệ xã hội trong hoạt động giao thông phải tự giác và triệt để dựa vào pháp luật.
      Từ việc giáo dục tình cảm theo các góc độ nêu trên sẽ từng bước hình thành và củng cố niềm tin về pháp luật giao thông cho mọi người khi tham gia giao thông. Đây cũng chính là yếu tố tích cực góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông nói  chung và giảm  thiểu  tai  nạn  giao thông nói riêng.
      Thứ ba: Thông qua tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông sẽ góp phần tạo ra những thói quen chuẩn mực, nghiêm túc đối với người tham gia giao thông
      Đây là vấn đề quan trọng nhất của công  tác  tuyên  truyền  giáo  dục  pháp luật giao thông. Bởi vì, chỉ khi nào người tham gia giao thông tự mình có những thói quen chuẩn mực về pháp luật giao thông, khi đó trật tự an toàn giao thông mới được bảo đảm, tai nạn giao thông mới được kiềm chế. Tác dụng của tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông được thể hiện dưới các dạng như:
      - Tạo thói quen tuân thủ nghiêm túc pháp luật giao thông đối với mọi người; biết kiềm chế, không thực hiện những hành vi lệch chuẩn hay thực hiện hành vi quá khích, manh động khi tham gia giao thông.
      - Tạo thói quen thực hiện quyền và nghĩa vụ pháp lý cho mọi người. Đó là tạo thói quen về các hành vi tích cực theo quy định của pháp luật trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của xã hội và của chính bản thân mình trong hoạt động giao thông và trong quản lý trật tự an toàn giao thông.
      - Tạo thói quen sử dụng quy phạm pháp luật giao thông. Đó là thói quen sử dụng các quyền do pháp luật quy định để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình và của xã hội trong hoạt động giao thông và quản lý trật tự an toàn giao thông.
      Như vậy, có thể nói thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông sẽ giúp mọi người có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về pháp luật giao thông; hình thành, củng cố niềm tin về pháp luật giao thông và đặc biệt là tạo ra những thói quen tốt khi tham gia giao thông, như: Không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông; không chạy quá tốc độ; luôn đi đúng phần đường, làn đường; không tránh, vượt sai quy định; không chở quá tải, quá số người quy định; khi cần chuyển hướng phương tiện đều quan sát kỹ; luôn đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy... Đó chính là những việc làm tích cực góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông ở nước ta.
      3.  Một số định hướng đối với lực lượng Cnh sát giao thông trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông thời gian tới
     Xuất phát từ những tác dụng thiết thực của công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông trong góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông ở nước ta, trong thời gian tới lực  lượng Cảnh sát giao thông cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị để nghiên cứu và triển khai thực hiện theo một số định hướng cơ bản sau đây:
      - Trước hết, Cảnh sát giao thông các cấp từ Trung ương đến cơ sở phải xác định là lực lượng nòng cốt trong việc tham mưu cho Nhà nước, Bộ Công an, chính  quyền  địa  phương  xây  dựng  và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch cụ thể về công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật giao thông.
     - Nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông của lực lượng Cảnh sát giao thông trong thời gian tới phải bám sát và triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực trật tự an toàn  giao thông, nhất là Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm an toàn giao thông.
     - Phải huy động được sự tham gia tích cực, chủ động của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và cả hệ thống chính trị vào công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông.
      - Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, rộng rãi và phải đặc biệt chú trọng vấn đề xây dựng “văn hóa giao thông” và ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho tất cả các đối tượng tham gia giao thông.
     - Thường xuyên nghiên cứu, đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông và phải bảo đảm tính đa dạng, linh hoạt, đồng bộ, toàn diện phù hợp với từng đối tượng tham gia giao thông.
      - Triệt để sử dụng hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức hợp lý khác nhằm tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về hậu quả của tai nạn giao thông cũng như ý thức chấp hành pháp luật giao thông.
      - Sử dụng có hiệu quả các cuộc thi về pháp  luật  giao  thông  để  tuyên  truyền, giáo dục như: Thi tìm hiểu pháp luật giao thông; thi viết phóng sự gương người tốt việc tốt trên các báo, tạp chí; thi sân khấu hóa tìm hiểu pháp luật giao thông với các chủ đề gắn với các đối tượng cụ thể như: Công nhân với an toàn giao thông, sinh viên học sinh với an toàn giao thông; thi lái xe giỏi, an toàn trong các doanh nghiệp vận tải; thi liên hoan băng hình về an toàn giao thông; thi sáng tác ca khúc, triển lãm phim ảnh về đề tài an toàn giao thông.
      - Nghiên cứu đưa nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông vào chương trình đào tạo ở các bậc học một cách hợp lý nhằm trang bị cho đối tượng là học sinh, sinh viên có ý thức tuân thủ nghiêm túc pháp luật giao thông ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
     - Chú trọng công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông như: Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật giao thông; phát hiện và áp dụng các hình thức xử phạt như: cảnh cáo, phạt tiền, bồi thường thiệt hại, tạm giữ phương tiện, tước giấy phép... để giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật đối với mọi người khi tham gia giao thông.
      -  Nghiên cứu, nhân rộng mô hình tổ chức viết cam kết thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật giao thông tại cơ sở như: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư để cho các đối tượng tham gia giao thông tự giác ký cam kết thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật khi tham gia giao thông.
Tác giả bài viết: TS. Hồ Đăng Dự - Trưởng Khoa Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt , Trường Đại học CSND
Nguồn tin: Bài viết đã được đăng tải trên Tạp chí KHGD CSND số 72 (tháng 2/2016)
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc