Rss Feed
Mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu 2021

Giải pháp hạn chế rác thải nhựa tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Đăng lúc: Thứ hai - 25/11/2019 10:28 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
Bài viết hệ thống các văn bản chỉ đạo của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường nói chung, chủ trương trong việc hạn chế sử dụng chai nhựa một lần và túi nilon nói riêng. Từ đó, đề ra các giải pháp hạn chế rác thải nhựa tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân thời gian tới.
         Nghị quyết số 41- NQ/TW, ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước đã nêu: “Bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn của nhân loại; là nhân tố bảo đảm sức khoẻ và chất lượng cuộc sống của nhân dân; góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc gia và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta...”. Bước vào giai đoạn đầu của thế kỷ 21, là thế kỷ của sự phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin với những sản phẩm trí tuệ nhân tạo, bên cạnh những thuận lợi, nhân loại cũng đang phải giải quyết những vấn đề cấp thiết về môi trường và biến đổi khí hậu, trong đó ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa đang là vấn đề nhức nhối được nhiều quốc gia quan tâm. Báo cáo của Chương trình môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) năm 2018 cho thấy, cứ mỗi phút trên thế giới lại có một triệu chai nước uống bằng nhựa được mua bán, trung bình mỗi năm thải ra 5 nghìn tỷ túi nilon dùng một lần. Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Việt Nam hiện đứng thứ 4 trên thế giới về lượng rác thải nhựa thải ra biển, với khoảng từ 0,28 - 0,73 triệu tấn mỗi năm. Trung bình khoảng 10% chất thải nhựa, túi nilon không được tái sử dụng, mỗi năm nước ta sẽ phát sinh khoảng 2,5 triệu tấn rác thải nhựa[1].
        Thời gian qua, vấn đề rác thải nhựa đã và đang được Chính phủ nước ta đặc biệt quan tâm, nhiều chính sách, quy định liên quan trực tiếp đến quản lý, kiểm soát chất thải nhựa và túi nilon được ban hành và triển khai thực hiện. Năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 2149/QĐ-TTg (Chiến lược này tiếp tục được phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 7/5/2018); Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 11/4/2013 về việc phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020. Cùng với quy định về quản lý chất thải rắn trong Luật bảo vệ môi trường năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Quốc hội đã ban hành Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 2010, trong đó quy định túi nilon không thân thiện với môi trường là một trong những đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường. Ngày 25/4/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có Thư kêu gọi chung tay hành động giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra.
        Thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân nhằm hạn chế việc sử dụng các sản phẩm nhựa một lần và chống rác thải nhựa, Bộ Công an đã ban hành Công văn số 2841/BCA-H06 ngày 9/11/2018 về việc phát động phong trào chống rác thải nhựa; Công văn số 1498/H06-P6 ngày 16/8/2019 của Cục y tế hướng dẫn giảm thiểu rác thải nhựa y tế trong Công an nhân dân; Công văn số 2777/BCA-H06 ngày 23/9/2019 của Bộ Công an về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 với chủ đề “Hành động địa phương, tác động toàn cầu”.
        Tại Trường Đại học CSND, ngày 17/10/2019, Ban Giám hiệu Nhà trường đã ban hành Kế hoạch hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 với nhiều hoạt động cụ thể như tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Chiến dịch với khẩu hiệu “Nói không với rác thải nhựa và túi ni-lon”, “Chung tay bảo vệ môi trường – Góp phần giữ gìn hành tinh xanh; tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, nhất là các công việc thu gom, phân loại rác thải; ra quân làm vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy xung quanh trường; Tổ chức viết, đăng tin, bài tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng chiến dịch trên trang điện tử của Nhà trường... Thông qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với công tác bảo vệ môi trường, không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, thay thế bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường; đồng thời lan tỏa mạnh mẽ Chiến dịch, chung tay vì một cộng đồng không rác thải nhựa và vì một môi trường học tập, sinh hoạt xanh - sạch - đẹp. Để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác này tại Trường thời gian tới, các đơn vị cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên cần triển khai thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau:
        Một làđẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, sinh viên, nhân rộng điển hình tiên tiến về hoạt động hạn chế sử dụng túi nilonrác thải nhựa.
        Nhằm hạn chế sử dụng các vật dụng nhựa một lần và túi nilon, góp phần bảo vệ môi trường tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân cần sự chung tay của tất cả các đơn vị và toàn thể cán bộ, sinh viên. Do vậy, phải coi trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác hại của rác thải nhựa, những biện pháp tiết kiệm, trong đó tái sử dụng rác thải nhựa là hoạt động trọng tâm, xuyên suốt. Đối với các lãnh đạo, chỉ huy, nhất là thủ trưởng các đơn vị, cần phổ biến, quán triệt và yêu cầu mỗi cá nhân nêu cao tinh thần gương mẫu trong hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa một lần và túi nilon khó phân hủy, đồng thời tăng cường tuyên tuyền vận động người thân, gia đình, bà con khu phố hạn chế sử dụng chai nhựa một lần và túi nolon. Cần chú trọng tuyên truyền đối với cán bộ, công nhân viên phục vụ tại các đơn vị như nhà ăn, bệnh xá, căntin, vì đây là các đơn vị thường xuyên sử dụng, tiếp xúc với nguồn rác thải này; Hình thức tuyên truyền phải sát thực, phù hợp với đối tượng; Tổ chức các hoạt động thi tìm hiểu, viết bài về bảo vệ môi trường; bình chọn, tuyên dương và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, các sáng kiến thiết thực, hiệu quả nhằm khuyến khích, tôn vinh kịp thời các tập thể, cá nhân có đóng góp trong việc giải quyết vấn đề rác thải, rác thải nhựa tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.
        Hai là, xây dựng ban hành nội quy, quy chế về quản lý rác thải nhựa, sử dụng các sản phẩn nhựa một lần và túi nolon tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.
        Phòng Hành chính tổng hợp triển khai xây dựng ban hành Quy chế về quản lý rác thải nhựa, sử dụng các sản phẩm nhựa một lần và túi nolon tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân với các nội dung chính: Rà soát chính sách, quy định của pháp luật về quản lý chất thải nhựa và túi nilon để xây dựng quy chế thực hiện tại Trường; triển khai hoạt động tăng cường thu gom, phân loại, tái chế chất thải nhựa, thực hiện kinh tế tuần hoàn chất thải nhựa, tiến tới kiểm soát và giảm tối đa lượng phát thải chất thải nhựa ra môi trường; sử dụng những vật liệu thân thiện môi trường, thay thế việc sử dụng túi nilon trong hoạt động của Nhà trường. Các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ làm cam kết hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa một lần và túi nilon, xây dựng tiêu chí này để phục vụ đánh giá công tác thi đua của cá nhân và đơn vị.
        Ba là, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, huy động sự tham gia của các đoàn thể, đơn vị trong việc chống rác thải nhựa, túi nilon và bảo vệ môi trường.
        Tăng cường sự tham gia, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong phong trào chống rác thải nhựa và túi nilon khó phân hủy, trong đó yêu cầu triển khai có hiệu quả hoạt động thu gom, phân loại, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt nói chung và rác thải nhựa nói riêng; sử dụng các sản phẩm, vật liệu thay thế các sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Công đoàn, Hội Phụ nữ trong tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên, hội viên, chị em phụ nữ tích cực tham gia vào việc không sử dụng túi nilon một lần, thay thế các loại túi khi đi chợ, mua sắm sản phẩm, hàng hóa; vận động hội viên tham gia vào phong trào tiêu dùng bền vững, không sử dụng túi nilon, bao bì nhựa một lần, căntin nhà trường hạn chế sử dụng các chai nhựa, ly uống nước sử dụng một lần. Phòng Hậu cần nghiên cứu thay thế các sản phẩm nhựa dùng một lần bằng các vật dụng thủy tinh sử dụng nhiều lần trong các hoạt động của nhà trường, sớm nghiên cứu thay thế nước uống đóng chai của nhà trường từ chai nhựa sang chai thủy tinh.
        Bốn là, thực hiện phân loại rác thải hiệu quả, tăng cường tái sử dụng túi nilon và rác thải nhựa trong hoạt động của Nhà trường.
        Thực hiện phân loại rác thải hiệu quả tại nguồn để thu gom rác thải nhựa phục vụ cho hoạt động tái chế, đặc biệt đối với các tập thể, đơn vị và cá nhân như Phòng Quản lý học viên, nhà ăn, căntin... thường có nguồn chất thải lớn trong quá trình hoạt động cần có giải pháp thu gom hiệu quả. Rà soát lại tính hiệu quả của các công trình thu gom và phân loại rác thải, trong đó chú ý từ khâu thu gom rác thải tại nguồn, phân loại rác thải để thuận lợi cho việc thu gom, phục vụ tái chế sử dụng. Việc chuyển giao chất thải cho các đối tác để xử lý phải đúng quy định pháp luật. Việc vận hành nhà máy xử lý nước thải phải duy trì 24/24, ứng dụng công nghệ mới, hiện đại trong xử lý, tái chế rác thải nhựa./.
 
Hoàng Văn Sao
        -------------------------
        Tài liệu tham khảo
        1. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX (2004), Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương về bảo vệ môi trường trong thời ký đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Hà Nội.
        2. Bộ Công an, Công văn số 2841/BCA-H06, ngày 09 tháng 11 năm 2018, về việc tổ chức phát động phong trào chống rác thải nhựa, Hà Nội.
        3. Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2149/QĐ-TTg về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội.
        4. Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm-2025, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội.
        5. Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 11/4/2013 về việc phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020, Hà Nội.
        6. Trường Đại học CSND, Kế hoạch số 280/KH-T48(HC) về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019, tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Ngày 17 tháng 10 năm 2019, thành phố Hồ Chí Minh.
  

[1] Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và môi trường năm 2018.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc