Rss Feed
Đăng lúc: 10-06-2016 09:00:24 AM | Đã xem: 634 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khoa học Công nghệ
Đăng lúc: 01-06-2016 10:59:13 AM | Đã xem: 682 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khoa học Công nghệ
Đăng lúc: 27-05-2016 11:37:42 AM | Đã xem: 640 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khoa học Công nghệ
Đăng lúc: 18-05-2016 07:33:50 AM | Đã xem: 763 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khoa học Công nghệ
Đăng lúc: 02-04-2016 12:32:29 PM | Đã xem: 681 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khoa học Công nghệ
Khoa học hình sự Việt Nam - Bộ sách đầy đủ và hoàn chỉnh nhất về Ðiều tra tội phạm ở Việt Nam

Khoa học hình sự Việt Nam - Bộ sách đầy đủ và hoàn chỉnh nhất về Ðiều tra tội phạm ở Việt Nam

Bước vào thế kỷ 21, tình hình thế giới và trong nước có những diễn biến phức tạp, tạo ra những thời cơ thuận lợi và những thách thức cho mỗi dân tộc, quốc gia trong đó có Việt Nam. Toàn cầu hóa đã trở thành xu thế tất yếu trên nhiều lĩnh vực trong đó có vấn đề đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đăng lúc: 04-08-2014 12:33:21 PM | Đã xem: 1308 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khoa học Công nghệ
  Trang trước  1 2 3 4 5 6
 

Văn bản mới

Số: 991/BGDĐT-QLCL
Tên: (Về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018)

Ngày BH: (15/03/2018)

Số: Số: 430/QĐ-BCA-V19
Tên: (Ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2018)

Ngày BH: (29/01/2018)

Số: Số: 304/T48
Tên: (V/v khảo sát chất lượng đào tạo của Nhà trường)

Ngày BH: (14/03/2018)

Số: 13/2017/QH14
Tên: (Luật Cảnh vệ)

Ngày BH: (20/06/2017)

Số: Chỉ thị số 13-CT/TW
Tên: (Về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng)

Ngày BH: (12/01/2017)

Số: Thông tư 49/2017/TT-BCA
Tên: (Quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; thành phần, số người thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai quật tử thi)

Ngày BH: (26/10/2017)

Số: Chỉ thị số 14-CT/TW
Tên: (Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng)

Ngày BH: (19/07/2017)

Số: 1884/QyĐ-T48
Tên: (Quy định về văn hóa ứng xử của cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên Trường Đại học CSND)

Ngày BH: (13/10/2017)

Số: 27/2017/TT-BCA
Tên: (Quy định về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân)

Ngày BH: (22/08/2017)

Số: 124/2015/NĐ-CP
Tên: (NGHỊ ĐỊNH SỐ 185/2013/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2013)

Ngày BH: (15/11/2013)