Rss Feed
Chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2020)

Thông tin tóm tắt và những kết quả mới của Luận án NCS Nguyễn Đình Trọng

Đăng lúc: Thứ tư - 18/12/2019 14:38 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
BỘ CÔNG AN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CSND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRANG THÔNG TIN
VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
                                                                              
                          
        Tên luận án: Chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm cướp giật tài sản của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Nam
        Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm   Mã số: 9380105
        Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Đình Trọng           Khoá: 5 - 2015
        Người hướng dẫn khoa học:
        Hướng dẫn 1: GS, TS Đường Minh Giới
        Hướng dẫn 2: PGS, TS Võ Quốc Công
        Cơ sở đào tạo: Đại học Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an
 
Những đóng góp mới của luận án:

 
        Chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm cướp giật tài sản là một biện pháp nghiệp vụ đặc biệt quan trọng. Vì vậy, việc nghiên cứu về chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm cướp giật tài sản luôn là một vấn đề được các nhà nghiên cứu, cán bộ hoạt động thực tiễn quan tâm. Tuy nhiên, qua các công trình nghiên cứu đã được công bố, chưa công trình nào nghiên cứu về vấn đề đấu tranh chuyên án trinh sát chống tội phạm cướp giật tài sản của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Nam. Do vậy, luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu nghiêm túc và khoa học để giải quyết một cách sâu sắc, toàn diện, có hệ thống các vấn đề:
        - Bổ sung và hoàn thiện lý luận về hoạt động đấu tranh chuyên án trinh sát chống tội phạm cướp giật tài sản của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Nam như: Xây dựng khái niệm tội phạm cướp giật tài sản, khái niệm chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm cướp giật tài sản, nghiên cứu, phân tích đặc điểm, nhiệm vụ, nguyên tắc, nội dung, phương pháp, chủ thể tiến hành chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm cướp giật tài sản.
        - Trên cơ sở nghiên cứu thực tế, luận án làm rõ đặc điểm, tình hình tội phạm cướp giật tài sản hiện nay về: Phương thức thủ đoạn; địa điểm và địa bàn gây án; phương tiện gây án; nơi tiêu thụ tài sản; loại tài sản; nhân thân đối tượng phạm tội; đặc điểm nạn nhân… Qua đó chỉ ra những thuận lợi, khó khăn khi tiến hành hoạt động đấu tranh chuyên án trinh sát chống tội phạm cướp giật tài sản của lực lượng Cảnh sát hình sự để có cơ sở đưa ra những giải pháp khắc phục, đặc biệt là phòng, chống tội phạm cướp giật tài sản do các đối tượng liên quan đến tội phạm về ma tuý gây ra.
        - Dự báo các yếu tố tác động đến hoạt động đấu tranh chuyên án trinh sát chống tội phạm cướp giật tài sản của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Nam thời gian tới. Trong đó quan tâm diễn biến và mức độ phức tạp của tội phạm cướp giật tài sản, về thủ đoạn phạm tội sẽ manh động hơn, về phương tiện, thành phần đối tượng phạm tội, địa bàn tội phạm gây án.
        - Luận án đề xuất các giải pháp, kiến nghị mang tính đồng bộ để nâng cao hiệu quả đấu tranh chuyên án trinh sát chống tội phạm cướp giật tài sản của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Nam; hệ thống các giải pháp của luận án từng bước bổ sung, hoàn thiện lý luận đấu tranh chuyên án trinh sát; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh chuyên án trinh sát chống tội phạm cướp giật tài sản nói riêng cũng như góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, bảo vệ An ninh trật tự trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa và mở rộng giao lưu hội nhập quốc tế của đất nước./.
 
  TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2019
TẬP THỂ NGƯỜI HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU SINH
(đã ký) (đã ký)
GS, TS Đường Minh Giới     PGS, TS Võ Quốc Công Nguyễn Đình Trọng


 
MINISTRY OF PUBLIC SECURITY
PEOPLE’S POLICE UNIVERSITY
  SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

      Thesis title: The special cases of criminal police force in the Southern regions against property snatching              
THE INFORMATION OF NEW CONTRIBUTIONS
OF THESIS

 
        Major: Criminology and Crime prevention              Code: 9380105
        Name of PhD candidate: Nguyen Dinh Trong       Batch: 5 - 2015
        Names of Scientific Supervisor:
        Supervisor 1: Prof. Dr.  Duong Minh Gioi
        Supervisor 2: Assoc. Prof. Dr. Vo Quoc Cong
        Training Institution: People's Police University - Ministry of Public Security

 
        New contributions of the Thesis:
 
        The special criminal cases against snatching are particularly significant professional measures. Therefore, the study on the special reconnaissance investigation against snatching is always researchers’ and police officers’ concerns. However, among their published studies, there have hardly been any works related to the special cases of criminal investigators against property snatching in the Southern provinces and cities. Consequently, the current dissertation may be the first one which has been conducted seriously and scientifically to provide a comprehensive, universal and systematical solution for the following problems:
        - Supplementing and completing the theories on the criminal police’s operations in the special reconnaissance cases against property snatching in the  Southern provinces and cities such as forming  the concepts of property snatching, special reconnaissance cases against property robbery, studying and analyzing the characteristics, duties, principles, contents, methods, and agents conducting special reconnaissance investigations against the crime of property robbery.
        - Illuminating the current characteristics and situations of property- snatched crime  on  the basis of practical research, in terms of tricks, criminal scene, tools, places of property consumption, types of properties, relatives of the offenders, characteristics of victims..., to address the advantages and disadvantages when conducting the criminal investigators’ operations of special  reconnaissance cases against property snatching and to propose solutions to overcome, especially the prevention of property snatching caused by offenders using drug.
        - Conducting surveys and evaluating the criminal investigators’ operations of special reconnaissance cases against property snatching in  the Southern provinces and cities during period from 2009 to the end of 2018. The dissertation is also the first work to study and evaluate the criminal police’s the current situation of organizing forces and results of reconnaissance struggle against property robbery in the Southern provinces and cities (Analyzing the advantages, limitations, shortcomings and identifying the causes from those limitations and shortcomings).
        - Predicting the factors impacting on the criminal police’s operations of the reconnaissance struggle against property-robbed crime in the Southern provinces and cities in the upcoming time. More specifically, the thesis focuses on the development and the complexity of this crime in which the tricks are more spontaneous and the tools and participants are more intricate.
- The thesis proposes consistent solutions and suggestions to enhance the effectiveness of special reconnaissance case against property robbery by the criminal investigation Police of the Southern provinces and cities; solutions of the thesis step-by-step supplement and perfect the theory of the reconnaissance projects, improve the quality and effectiveness of reconnaissance projects fighting against property criminals in particular as well as contributing to the prevention and combat of crimes in general, and maintain the security in the period of industrialization, modernization and expand international integration expansion of the country./.

 
  Ho Chi Minh City, October 28th, 2019
INSTRUCTORS PHD. CANDIDATE
(Signed and inscribed with academic titles)
Prof. Duong Minh Gioi, PhD
Assoc.Prof. Vo Quoc Cong, PhD
(Name and signature)
Nguyen Dinh Trong

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc