Rss Feed
Mừng đảng mừng xuân tân sửu 2021

Tài liệu tuyên truyền Đại hội Biển Đông Á

Đăng lúc: Thứ bảy - 02/04/2016 12:32 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI BIỂN ĐÔNG Á
 
I. TỔ CHỨC ĐỐI TÁC VỀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CÁC BIỂN ĐÔNG Á (PEMSEA)
1. Mục tiêu và tổ chức hoạt động
Tổ chức Đối tác về quản lý môi trường các biển Đông Á (Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia, gọi tắt là PEMSEA) là một cơ chế hợp tác quốc tế, được thành lập năm 1994 dựa trên thỏa thuận giữa các bên liên quan trong vùng biển Đông Á, bao gồm một số quốc gia và địa phương, xã hội dân sự, khu vực tư nhân, một số viện nghiên cứu và giáo dục, các cộng đồng, tổ chức quốc tế, chương trình địa phương, các tổ chức tài chính và các nhà tài trợ. PEMSEA cũng là một cơ chế điều phối trong khu vực để thực hiện Chiến lược phát triển bền vững biển Đông Á (gọi tắt là SDS-SEA).
1.1. Mục tiêu
- Tăng cường sự đồng thuận giữa các đối tác về chiến lược, phương pháp giải quyết các mối đe dọa đối với môi trường và phát triển bền vững của vùng biển Đông Á;
- Xây dựng lòng tin giữa các đối tác thông qua các dự án và chương trình hợp tác;
- Hợp tác và liên kết trong việc thực hiện SDS-SEA giữa các đối tác;
- Giảm thiểu chênh lệch về năng lực phát triển, quản lý biển và vùng bờ bền vững trong từng quốc gia và khu vực.
1.2.Tổ chức hoạt động
Để hỗ trợ các quốc gia thành viên và đối tác thực hiện tầm nhìn và sứ mệnh của mình, PEMSEA thực hiện các hoạt động tập trung vào những nội dung:
- Quan hệ đối tác và quản trị: Thành lập những cơ chế khu vực dài hạn, tự duy trì, xây dựng những chương trình hợp tác để triển khai thực hiện có hiệu quả SDS-SEA.
- Hoạt động nòng cốt: Hỗ trợ trực tiếp các quốc gia để cải cách chính sách, mở rộng quy mô của chương trình quản lý tổng hợp vùng bờ (ICM) ở cấp quốc gia và địa phương, hợp tác kỹ thuật trong quản lý tổng hợp và hệ sinh thái dựa trên các lưu vực sông, vùng cửa sông và vùng biển gần bờ.
- Hoạt động hỗ trợ: Phát triển nguồn lực con người, tài chính, khoa học, kỹ thuật, pháp luật và thông tin cần thiết để thực hiện hiệu quả các chương trình SDS-SEA và đảm bảo điều kiện cho sự bền vững của các sáng kiến SDS-SEA.
2.  Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của PEMSEA
   Tháng 12 năm 1993 với sự hỗ trợ của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF), Dự án nước quốc tế đầu tiên đã được khởi động có tên là Phòng chống và quản lý ô nhiễm biển tại vùng biển Đông Á do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) thực hiện. Văn phòng Dự án đặt tại trụ sở Bộ Môi trường và Tài nguyên Phi-líp-pin (DERN) ở Manila, Phi-líp-pin.
Một nội dung quan trọng của dự án tập trung vào phòng ngừa và quản lý ô nhiễm biển thông qua thiết lập quản lý tổng hợp vùng bờ tại nơi thí điểm ở Hạ Môn (Trung Quốc) và Vịnh Ba-tang-ga (Phi-lip-pin); huy động nguồn lực tiểu khu vực (In-đô-nê-xi-a, Ma-lay-xi-a và Xinh-ga-po) để giải quyết vấn đề ô nhiễm biển ở eo biển Ma-lac-ca và Xinh-ga-po; tăng cường phát triển năng lực, đặc biệt là ở các nước đang phát triển như Cam-pu-chia, Trung Quốc, Triều Tiên, In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin, Thái Lan và Việt Nam.
Thành công của Dự án đã củng cố lòng tin và làm rõ sự cần thiết phải phát triển quan hệ đối tác giữa các bên trong việc giải quyết những thách thức môi trường ngày càng tăng ở các vùng biển khu vực Đông Á. Dự án giai đoạn II (1999 - 2007) do GEF hỗ trợ tập trung xây dựng những quan hệ đối tác liên chính phủ, liên ngành trong quản lý môi trường, bắt đầu từ tháng 10 năm 1999. Mục tiêu chính của dự án mới là xây dựng quan hệ đối tác, do vậy dự án có tên là Tổ chức Đối tác về quản lý môi trường các biển Đông Á để thể hiện những sáng kiến mới này.
Tháng 12 năm 2003, tại Ma-lay-xi-a, Việt Nam cùng với 11 quốc gia khác (Cam-pu-chia, Trung Quốc, Hàn Quốc, In-đô-nê-xi-a, Nhật Bản, Lào, Phi-lip- pin, Triều Tiên, Xinh-ga-po, Ti-mo Lex-te, và Thái Lan) đã ký Tuyên bố Pu-tra-jay-a cam kết thực hiện SDS-SEA. Ngày 15/12/2006, 11 quốc gia đã ký Thỏa thuận Đối tác Hải Khẩu về việc chính thức thành lập PEMSEA là Cơ chế hợp tác vùng cho việc thực hiện SDS-SEA. Ngày 16/12/2006, 12 tổ chức phi chính phủ cũng đã ký kết thỏa thuận đối tác và chính thức được công nhận là thành viên của PEMSEA để thực hiện SDS-SEA.
II. ĐẠI HỘI BIỂN ĐÔNG Á
1.  Vai trò của Biển Đông Á
Biển Đông Á, một phần quan trọng của Đại dương thế giới, là nguồn cảm hứng vô tận và nguồn của cải để nuôi sống một bộ phận rất lớn cư dân các nước Đông Á. Việc khai thác, sử dụng những nguồn tài nguyên quý giá của biển Đông Á đã tạo điều kiện cho sự lớn mạnh của nền kinh tế các nước ven biển Đông Á và của nhiều nước ngoài khu vực.
Tầm quan trọng của Biển Đông Á và Đại dương thế giới mang lại cho con người là vô cùng to lớn nhưng nguồn tài nguyên và sức tải môi trường không phải là vô tận. Trong những năm qua, con người đã khai thác, sử dụng quá mức, thậm chí hủy diệt các nguồn tài nguyên, trong đó quan trọng nhất là nguồn tài nguyên sinh vật và các hệ sinh thái. Những tác động xấu do những hoạt động của con người và của biến đổi khí hậu đã tạo ra những đe dọa nghiêm trọng tới nguồn tài nguyên, môi trường, tới sức khỏe của đại dương thế giới và của Biển Đông Á. Do vậy, phòng chống ô nhiễm, bảo vệ tài nguyên, môi trường và các hệ sinh thái biển để phục vụ phát triển bền vững không chỉ cần nỗ lực của một quốc gia mà còn cần sự chung tay của nhiều quốc gia, đặc biệt là của các quốc gia ven bờ biển.
2. Thông tin chung về Đại hội Biển Đông Á
Đại hội Biển Đông Á (Đại hội) do PEMSEA và các quốc gia thành viên tổ chức định kỳ 3 năm một lần luân phiên tại các quốc gia thành viên. Đại hội là một hội nghị quốc tế hàng đầu về phát triển bền vững và quản lý các khu vực vùng bờ, đại dương, tập trung vào các biển Đông Á; là nơi trao đổi thông tin tương tác, trung tâm xây dựng và phát triển các quan hệ đối tác và là cơ chế giám sát và lập kế hoạch cho sự phát triển bền vững của khu vực các biển Đông Á.
Đại hội có sự tham gia đông đảo của các nhà quản lý, khoa học, các tổ chức quốc tế cũng như các tổ chức tài trợ và nhà đầu tư, Đại hội sẽ tiến hành nhiều hoạt động hội thảo, tọa đàm và thảo luận bàn tròn để tạo cơ hội giao lưu giữa các nhà quản lý, lãnh đạo các doanh nghiệp, lãnh đạo cộng đồng, các nhà khoa học về các giải pháp và cơ hội đối thoại trực tiếp với lãnh đạo các Bộ, ngành và địa phương.
Đến nay, PEMSEA và các quốc gia thành viên đã tổ chức được 4 kỳ Đại hội:
- Đại hội lần thứ I (năm 2003) tổ chức tại thành phố Pu-tra-jay-a, Ma-lay-xi-a;
- Đại hội lần thứ II (năm 2006) tổ chức tại thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc;
- Đại hội lần thứ III (năm 2009) tổ chức tại thủ đô Ma-ni-la, Phi-lip-pin;
- Đại hội lần thứ IV (năm 2012) tổ chức tại thành phố Chang Won, tỉnh Nam Gyeongsang, Hàn Quốc.
3. Đai hội Biển Đông Á lần thứ 5 năm 2015 tại Việt Nam
3.1. Thời gian, địa điểm tổ chức, thành phần, số lượng đại biểu và chủ đề của Đại hội
Đại hội Biển Đông Á lần thứ 5 năm 2015 là một sự kiện quốc tế tầm cỡ, rất quan trọng đối với lĩnh vực biển, hải đảo. Việc đăng cai tổ chức Đại hội nhằm khẳng định vị thế, vai trò và đóng góp của Việt Nam đối với hòa bình, hữu nghị, phát triển trong khu vực biển Đông Á nói riêng và trên trường quốc tế nói chung.
Đại hội lần này có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu thuộc nhiều thành phần, quốc gia tham gia, các sự kiện, hoạt động trong khuôn khổ của Đại hội cũng đa dạng cả về hình thức lẫn nội dung.
Việc đánh giá sát thực các kết quả của chương trình được thực hiện trong 22 năm qua cùng với sự tụ hội của các chuyên gia tiên phong đến từ các vùng biển Đông Á sẽ mang lại sự hợp tác chặt chẽ hơn, các sáng kiến có tầm ảnh hưởng lớn hơn và một cái nhìn khách quan về các bài học kinh nghiệm.
- Thời gian và địa điểm tổ chức: Đại hội Biển Đông Á lần thứ 5 năm 2015 được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng - Việt Nam, Đại hội diễn ra từ ngày 16 đến ngày 21/11/2015 (chưa bao gồm các các hoạt động diễn ra trước và sau Đại hội).
- Thành phần và số lượng đại biểu tham dự Đại hội:
+ Đại diện Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam: Tham dự và phát biểu chào mừng tại Lễ Khai mạc Đại hội;
+ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, Bộ trưởng các Bộ liên quan của các nước thành viên PEMSEA;
+ Các nhà quản lý, khoa học, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương trong nước và quốc tế, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ, doanh nghiệp.
Trong đó, số lượng đại biểu quốc tế khoảng 400 người; số lượng đại biểu Việt Nam là 250 - 300 người.
-  Chủ đề của Đại hội: Năm 2015 là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử nỗ lực và cam kết về bền vững toàn cầu. Đại hội lần này được xem là nền tảng để đánh giá những bài học kinh nghiệm và tiến bộ đạt được, mở rộng các hoạt động hiệu quả, hướng tới xây dựng một nền kinh tế xanh, xác định mục tiêu và kế hoạch mới cho khu vực Đông Á theo các cam kết toàn cầu về mục tiêu phát triển bền vững. Vì vậy, chủ đề của Đại hội lần này được các quốc gia thành viên và PEMSEA thống nhất lựa chọn là “Mục tiêu toàn cầu, lợi ích địa phương - Thiết lập Chương trình nghị sự cho phát triển bền vững các Biển Đông Á sau năm 2015” (Global targets, local benefits - Setting the Sustainable Develoument Agenda for the Seas of East Asia beyond 2015).
  3.2. Nội dung chương trình Đại hội
a)  Các hội nghị, hội thảo quốc tế
Phần hội nghị, hội thảo quốc tế chính diễn ra từ ngày 17 đến 19/11/2015, bao gồm 03 phiên theo 03 nhóm chủ đề lớn chia thành 09 nội dung. Những nội dung này được thực hiện tại 13 hội thảo. Hàng ngày, các đại biểu sẽ tham dự họp toàn thể, sau đó tiếp tục tham dự các hội thảo và sự kiện đặc biệt được tổ chức đồng thời trong ngày.
Mục tiêu chính của các hội nghị, hội thảo quốc tế là đánh giá bài học kinh nghiệm và tiến bộ đạt được, mở rộng hoạt động thực tiễn có hiệu quả và hướng tới xây dựng một nền kinh tế đại dương xanh, xác định các mục tiêu và kế hoạch mới cho khu vực Đông Á theo các cam kết toàn cầu về Mục tiêu phát triển bền vững.
- Phiên 1: Một thập kỷ của quan hệ đối tác trong phát triển bền vững vùng biển Đông Á: Hiệp lực và thành tựu. Bao gồm 03 nội dung và 05 hội thảo:
Nội dung 1: Quản lý rủi ro trong biến đổi khí hậu và thảm họa ở các biển Đông Á (02 hội thảo);
Nội dung 2: Đóng góp trong lĩnh vực hàng hải cho nền kinh tế xanh ở các biển Đông Á (01 hội thảo);
Nội dung 3: Quản trị đại dương và vùng bờ tại các biển Đông Á: Từ quốc gia đến khu vực (02 hội thảo).
- Phiên 2: Đẩy mạnh hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Bao gồm 03 nội dung và 05 hội thảo:
Nội dung 1: Mở rộng quản lý tổng hợp vùng bờ: Thành tựu và tác động ở cấp địa phương, quốc gia và khu vực (03 hội thảo);
Nội dung 2: Áp dụng quản lý tri thức trong việc mở rộng đầu tư của khu vực công và tư trong nền kinh tế xanh (01 hội thảo);
Nội dung 3: Lượng giá dịch vụ hệ sinh thái vùng bờ và quy hoạch không gian biển: Những công cụ phục vụ tốt hơn cho việc lập và thực hiện quy hoạch (01 hội thảo).
- Phiên 3: Từ tầm nhìn tới thực tế: Gắn kết Chương trình nghị sự toàn cầu với lợi ích địa phương. Bao gồm 03 nội dung và 03 hội thảo:
Nội dung 1: Thông qua mô hình hợp tác công - tư, đáp ứng những yêu cầu đòi hỏi của xã hội để phát triển kinh tế đại dương xanh (01 hội thảo);
Nội dung 2: Thành phố tương lai - Tương lai của thành phố (01 hội thảo);
Nội dung 3: Phát triển kinh tế xanh: Hiện trạng và hướng đi (01 hội thảo).
b) Diễn đàn quản lý tổng hợp vùng bờ và Hội thảo thông điệp Việt Nam là Hội thảo quốc tế với chủ đề “Các thực hành tốt và rào cản trong triển khai quản lý tổng hợp vùng bờ tại Việt Nam và hợp tác bảo vệ tài nguyên, môi trường biển các biển Đông Á - Lợi ích của chúng ta” do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì diễn ra vào ngày 19/11/2015.
c) Các diễn đàn
Đại hội tổ chức 03 diễn đàn bao gồm Diễn đàn Bộ trưởng, Diễn đàn Thanh niên và Diễn đàn Mạng lưới chính quyền địa phương.
- Diễn đàn Bộ trưởng:
Một trong những hoạt động quan trọng nhất của Đại hội là Diễn đàn Bộ trưởng được tổ chức vào ngày 20/11/2015 với sự tham gia của Bộ trưởng các Bộ liên quan của các quốc gia thành viên, do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam chủ trì. Diễn đàn đề cập đến những nội dung chính: Đánh giá khu vực về tình hình thực hiện Chiến lược phát triển bền vững biển Đông Á; Giới thiệu về Chiến lược cập nhật phát triển bền vững biển Đông Á và các mục tiêu sau năm 2015; Ký kết bản Tuyên bố Đà Nẵng và thông qua một số văn kiện cấp Bộ trưởng: Chiến lược cập nhật phát triển bền vững biển Đông Á và các mục tiêu chiến lược sau năm 2015 trong khu vực.
- Diễn đàn Thanh niên:
Diễn đàn Thanh niên lần thứ 4 (Diễn đàn) mang chủ đề "Xây dựng tương lai chúng ta mong muốn: Huy động những thanh niên tiêu biểu cống hiến cho đại dương sau năm 2015" - “Charting the Future We Want: Engaging Young Champions for the Ocean Beyond 2015”.
Số lượng đại biểu tham gia Diễn đàn là 70 người, trong đó 35 đại biểu trong nước và 35 đại biểu quốc tế. Các đại biểu sẽ tham dự các hoạt động chung của Đại hội và hoạt động của Diễn đàn từ ngày 16 đến 20/11/2015 (chưa bao gồm hoạt động chuẩn bị từ ngày 15/11/2015 và tham quan thực địa ngày 21/11/2015).
- Diễn đàn Mạng lưới chính quyền địa phương:
Diễn đàn Mạng lưới chính quyền địa phương là diễn đàn của đại diện các chính quyền địa phương tham gia mạng lưới PEMSEA (thành viên hiện tại gồm 35 địa phương và 2 tổ chức).
Diễn đàn được tổ chức vào ngày 20/11/2015 dưới sự chủ trì của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng với chủ đề “Hoạch định Chương trình nghị sự phát triển cho cộng đồng và các thành phố ven biển sau năm 2015”, số lượng đại biểu từ 100 đến 150 người từ các địa phương và các tổ chức là thành viên của Mạng lưới chính quyền địa phương.
d)  Các sự kiện đặc biệt của Đại hội, bao gồm
- Hội nghị quan chức cấp cao Chính phủ (SGOM):
Hội nghị quan chức cấp cao Chính phủ (SGOM) gồm các đầu mối quốc gia các nước thành viên của PEMSEA sẽ họp vào ngày 18/11/2015 để kiểm tra, rà soát lần cuối công tác chuẩn bị cho Diễn đàn Bộ trưởng bao gồm chương trình, tài liệu, thủ tục và những vấn đề liên quan khác.
- Cuộc họp đặc biệt Hội đồng Đối tác biển ĐôngÁ:
PEMSEA tổ chức cuộc họp đặc biệt Hội đồng Đối tác biển Đông Á vào ngày 18/11/2015 gồm các thành viên Ban điều hành, đại diện các nước thành viên PEMSEA, các đối tác và các tổ chức tài trợ. Cuộc họp sẽ xem xét, thảo luận việc thực hiện Chiến lược phát triển bền vững các biển Đông Á sau năm 2015 và kế hoạch để xây dựng PEMSEA thành một tổ chức tự chủ.
- Triển lãm môi trường biển và hải đảo:
Triển lãm môi trường biển và hải đảo diễn ra trong 05 ngày, từ ngày 16 đến ngày 20/11/2015 với chủ đề “Xây dựng nền kinh tế xanh và kết nối các đối tác”.
- Tham quan thực địa:
Trong khuôn khổ Đại hội các đại biểu sẽ đi thực địa trong ngày 21/11/2015 nhằm mục đích tham quan các hệ sinh thái vùng bờ và các địa điểm thực hiện dự án quản lý tổng hợp vùng bờ địa phương hoặc một số chương trình, sáng kiến liên quan đến phát triển bền vững vùng bờ. Địa điểm dự kiến là nơi đã thực hiện một số chương trình quản lý tổng hợp vùng bờ tại bán đảo Sơn Trà và xung quanh thành phố Đà Nẵng, bao gồm khu thử nghiệm nuôi cấy san hô và khu liên hợp xử lý rác thải của thành phố.
- Hội thảo tập huấn quốc tế lần thứ 2 về Lượng giá hệ sinh thái và ứng dụng trong quy hoạch và quản lý không gian biển tổ chức ngày 16/11/2015, do PEMSEA và Viện Biển Hàn Quốc (KMI) chủ trì nội dung.
- Hội thảo về sự phát triển và xu thế gần đây trong việc chuẩn bị, ứng phó và bồi thường sự cố tràn dầu và cuộc họp Đầu mối quốc gia lần thứ 9 về việc thực hiện Chương trình khung về hợp tác sẵn sàng và ứng phó sự cố tràn dầu ở vùng Vịnh Thái Lan tổ chức ngày 17/11/2015; Chủ trì nội dung: PEMSEA, IMO, IPIECA, ITOPF, Quỹ IOPC và OSRL phối hợp.
- Hội nghị bàn tròn Đầu tư và các tác động trong nền kinh tế xanh để bảo tồn tổ chức ngày 18/11/2015 do PEMSEA chủ trì nội dung.
- Hội nghị Thương mại và nền kinh tế xanh Xây dựng mạng lưới thương mại bền vững tại khu vực Đông Á tổ chức ngày 19/11/2015 do PEMSEA chủ trì nội dung.
- Hội thảo Kỹ thuật và chính sách quản lý dưỡng chất bền vững trong khuôn khổ Chương trình hành động toàn cầu - khu vực Châu Á, do Quỹ Môi trường toàn cầu hỗ trợ nhằm giảm thiểu phú dưỡng và cạn kiệt oxy từ ô nhiễm trên đất liền, trong khuôn khổ Dự án Chu trình dưỡng chất toàn cầu tổ chức ngày 18/11/2015 do PEMSEA và UNEP GPA chủ trì nội dung.
    3.3. Mục đích của Đại hội
- Thông qua các Hội thảo quốc tế, các diễn đàn, các hội nghị bàn tròn, Đại hội sẽ là cơ hội để các nhà khoa học, các nhà quản lý biển, vùng bờ biển và hải đảo gặp gỡ, trao đổi, cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và những sáng kiến, thành tựu đạt được trong lĩnh vực quản lý và phát triển bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường đại dương, đặc biệt là các biển Đông Á; giới thiệu các chính sách đổi mới, kinh nghiệm và thực tiễn thành công và xem xét những mục tiêu góp phần vào việc thúc đẩy các nỗ lực và hành động cho phát triển bền vững. Đại hội cũng sẽ cung cấp một diễn đàn cho các tổ chức và các bên liên quan trong khu vực xác nhận mục tiêu trọng điểm, lịch trình và cơ hội hợp tác góp phần thiết lập Chương trình nghị sự phát triển bền vững biển Đông Á.
- Đại hội cũng sẽ cung cấp một diễn đàn cho các tổ chức và các bên liên quan trong khu vực xác nhận mục tiêu trọng điểm, lịch trình và cơ hội hợp tác góp phần thiết lập Chương trình nghị sự phát triển bền vững biển Đông Á. Tại Diễn đàn Bộ trưởng, các Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực tài nguyên, môi trường biển, vùng bờ biển và hải đảo của 14 quốc gia Đông Á, trong đó có 12 quốc gia thành viên PEMSEA sẽ đưa ra các cam kết và mục tiêu mới cho phát triển vùng biển Đông Á từ sau năm 2015 và thông qua Chiến lược cập nhật phát triển bền vững biển Đông Á cũng như những cam kết và mục tiêu toàn cầu mới.
- Ngoài ra, thông qua Diễn đàn thanh niên lần thứ 4 mang chủ đề “Xây dựng tương lai chúng ta mong muốn: Huy động những thanh niên tiêu biểu cống hiến cho đại dương sau năm 2015”, thanh niên sẽ khẳng định ý chí đoàn kết, bảo vệ tài nguyên, môi trường các biển Đông Á của chúng ta cho tương lai. Diễn đàn Mạng lưới chính quyền địa phương sẽ mang lại cơ hội gặp gỡ cho các quan chức chính quyền địa phương để học hỏi, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, kết nối và thiết lập quan hệ gắn kết giữa các chính quyền địa phương từ các quốc gia khác nhau để cùng nhau bảo vệ tài nguyên, môi trường các biển Đông Á.
- Đại hội cũng sẽ xác định các Mục tiêu Chiến lược sau năm 2015 của PEMSEA và thông qua phương án tái cơ cấu PEMSEA thành tổ chức quốc tế độc lập, tự chủ về tài chính.
III. VIỆT NAM VỚI VIỆC THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CỦA ĐẠI HỘI BIỂN ĐÔNG Á TRONG THỜI GIAN QUA
Biển Đông Á là không gian liên thông với nhiều nguồn tài nguyên mang tính chất chia sẻ. Vì vậy, để bảo vệ tài nguyên, môi trường các biển Đông Á, cần sự hợp tác của tất cả các nước trong khu vực.
Trong những năm qua, kinh tế biển đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của Việt Nam. Hiện nay, GDP kinh tế biển và vùng ven biển Việt Nam đạt khoảng trên 50% tổng GDP của cả nước và đang gia tăng. Tăng trưởng nhanh của kinh tế vùng ven biển đóng góp rất lớn vào việc tạo công ăn việc làm, xóa đói, giảm nghèo, tăng cường phúc lợi, cải thiện điều kiện sống, tạo thêm cơ hội và từng bước bảo đảm công bằng xã hội cho cư dân ven biển Việt Nam nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung.
Song cũng giống như các quốc gia khác, biển Việt Nam đang đối mặt với rất nhiều nguy cơ. Môi trường biển bị ô nhiễm, các hệ sinh thái biển bị suy thoái, nguồn lợi thủy sản suy giảm, thiên tai biển có chiều hướng gia tăng và các tác động xấu của biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt. Để ngăn chặn xu thế suy thoái biển Việt Nam và đại dương thế giới, giảm thiểu rủi ro thảm họa và biến đổi khí hậu, từ Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất về Môi trường và Phát triển tại Rio de Janeiro năm 1992 cho đến nay, Việt Nam đã tham gia và rất nỗ lực thực hiện các cam kết quốc tế về nền kinh tế xanh, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.
Việt Nam đang từng bước thực hiện phương thức quản lý tổng hợp và thống nhất biển và hải đảo theo cách tiếp cận hệ sinh thái cũng như hoàn thiện hệ thống quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo để đảm bảo khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên, đạt đồng thời các mục tiêu phát triển kinh tế biển và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ngăn ngừa, khắc phục các tác động xấu của thiên tai và biến đổi khí hậu, bảo vệ, khôi phục đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển Việt Nam; đóng góp vào việc cải thiện môi trường các Biển Đông Á, giảm thiểu biến đổi khí hậu.
Theo nguyên tắc cơ bản của quản lý tổng hợp theo cách tiếp cận hệ sinh thái, cơ chế dân chủ ở cơ sở cũng đang được phát huy triệt để để đảm bảo cho cộng đồng và các cá nhân dân cư địa phương hiểu biết và tham gia thực chất và hiệu quả vào quá trình quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường biển. Với những nỗ lực nêu trên, Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường biển, ngăn chặn xu thế suy thoái của rừng ngập mặn, khôi phục đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản, bước đầu giảm được xu thế suy thoái các rạn san hô và nhiều hệ sinh thái biển quan trọng khác. Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp vào những nỗ lực của các nước khu vực biển Đông Á để đảm bảo một nền kinh tế biển xanh, tăng trưởng xanh.
Trong thời gian vừa qua, bằng cách thể chế hóa và lồng ghép các chương trình quản lý tổng hợp biển và hải đảo vào hệ thống các chính sách, chiến lược đã giúp cho Việt Nam trở thành một trong những nước trong khu vực thực hiện tích cực nhất Chiến lược Phát triển bền vững các biển Đông Á (SDS-SEA).
Chính phủ Việt Nam, thông qua Bộ Tài nguyên và Môi trường, cam kết đạt được mục tiêu phát triển bền vững vùng bờ biển thông qua việc thực hiện quản lý tổng hợp biển và hải đảo, trong đó có quản lý tổng hợp vùng bờ (QLTHVB). Quan hệ đối tác với PEMSEA và các bên liên quan khác đã cho phép mở rộng quy mô của QLTHVB đến các khu vực ven biển khác của đất nước. Bảy tỉnh, thành phố ven biển gồm Nam Định, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang, Sóc Trăng và Khánh Hòa đã trở thành các khu vực ưu tiên để thực hiện QLTHVB cho giai đoạn 2011-2015 cùng với ba điểm trình diễn QLTHVB hiện có của PEMSEA, đó là Đà Nẵng, Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế. Cam kết về hợp tác và phát triển bền vững đã giúp cho Việt Nam trở thành địa điểm lý tưởng của Đại hội năm 2015.
Chiến lược phát triển bền vững quốc gia giai đoạn 2011-2020 của Việt Nam hướng đến mục đích cân bằng sự tăng trưởng bền vững với tiến bộ và bình đẳng xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường quốc gia và các mục tiêu khác. Định hướng chiến lược phát triển bền vững (Chương trình nghị sự 21) của Việt Nam, được sử dụng như là một khung cho các Bộ, ngành và các bên liên quan làm theo trong suốt quá trình thực hiện chương trình. Việt Nam đã dành thời gian và nỗ lực để soạn thảo các kế hoạch quốc gia và sự đảm bảo tối đa các nguồn lực để thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh.
Chủ đề của Đại hội năm nay là "Mục tiêu toàn cầu, lợi ích địa phương: Thiết lập chương trình nghị sự phát triển bền vững cho các biển Đông Á sau năm 2015" phù hợp với sự thành công về triển khai thực hiện quản lý tổng hợp biển và hải đảo của Việt Nam. Bảo tồn và bảo vệ các biển Đông Á là một hoạt động có khả năng đoàn kết các nước trong khu vực. Đây cũng là dịp để Việt Nam cùng các tổ chức, quốc gia trong khu vực cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, ý tưởng mới nhất trong lĩnh vực này và hỗ trợ việc xây dựng các chiến lược sáng tạo để mở rộng các chương trình QLTHVB ở các khu vực khác./
Tác giả bài viết: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Nguồn tin: hvcsnd.edu.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc