Rss Feed
Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng Sản Việt Nam

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Minh Đức

Đăng lúc: Thứ hai - 13/07/2020 15:07 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
Đề tài luận án: “Hoạt động phòng, chống tội phạm vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của lực lượng Cảnh sát môi trường Công an các tỉnh, thành phố phía Nam”.
 
Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm     Mã số: 9380105
Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Minh Đức                Khoá:  6/2016
 
Người Hướng dẫn khoa học:   
1. PGS, TS. Trần Ngọc Đức
2. TS. Hà Hữu Phúc
 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an
 
Những đóng góp mới của luận án
 
Trong những năm qua, tình hình tội phạm vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam có chiều hướng gia tăng cả về số lượng, tính chất và mức độ thể hiện ở số vụ, số đối tượng phạm tội và số lượng cá thể, khối lượng động vật nguy cấp, quý, hiếm thu giữ. Phương thức thủ đoạn của các đối tượng phạm tội ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Để thực hiện tội phạm, các đối tượng phạm tội cấu kết với nhau, hình thành các băng nhóm, đường dây liên tỉnh, xuyên quốc gia, có sự tổ chức, phân chia nhiệm vụ theo từng khâu săn bắt, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán… Trước tình hình trên, lực lượng Cảnh sát môi trường Công an các tỉnh, thành phố phía Nam đã tiến hành nhiều hoạt động phòng, chống và đạt những kết quả nhất định.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động phòng, chống tội phạm vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của lực lượng Cảnh sát môi trường Công an các tỉnh, thành phố phía Nam vẫn còn có những hạn chế cần được khắc phục. Về mặt lý luận, đã có một số công trình trong và ngoài nước đề cập đến các biện pháp phòng, chống tội phạm vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm, tuy nhiên chưa có công trình độc lập nào đi sâu nghiên cứu đánh giá thực trạng hoạt động phòng, chống tội phạm vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của lực lượng Cảnh sát môi trường Công an các tỉnh, thành phố phía Nam, tìm ra hạn chế, nguyên nhân nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này trong thời gian tới.
 
Vì vậy, việc Nghiên cứu sinh lựa chọn nghiên cứu luận án tiến sĩ với tên luận án Hoạt động phòng, chống tội phạm vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của lực lượng Cảnh sát môi trường Công an các tỉnh, thành phố phía Nammang tính cấp thiết trên cả hai phương diện lý luận, thực tiễn.
 
Thông qua việc hệ thống hóa có phân tích, đánh giá và khái quát các tri thức trong các công trình khoa học của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, luận án góp phần mang lại nhận thức rộng hơn, sâu hơn về hoạt động phòng, chống tội phạm vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.
 
Trên cơ sở chọn lọc, kế thừa các tri thức trong các công trình khoa học đã được công bố của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, luận án đã xây dựng, bổ sung, hoàn thiện lý luận về hoạt động phòng, chống tội phạm vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của lực lượng Cảnh sát môi trường như: khái niệm, đặc điểm, nội dung, cơ sở pháp lý, biện pháp và quan hệ phối hợp, hợp tác quốc tế trong hoạt động phòng, chống tội phạm vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của lực lượng Cảnh sát môi trường.
 
Luận án đã phân tích làm rõ những vấn đề có liên quan đến hoạt động phòng, chống tội phạm vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của lực lượng Cảnh sát môi trường như:  Đặc điểm địa lý, dân cư, kinh tế, xã hội của các tỉnh, thành phố phía Nam; Tình hình, đặc điểm, nguyên nhân, điều kiện của tội phạm vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam. Đồng thời, luận án đã phân tích làm rõ thực trạng hoạt động phòng, chống tội phạm vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của lực lượng Cảnh sát môi trường ở các mặt: Tổ chức lực lượng, lãnh đạo, chỉ đạo; Hoạt động phòng ngừa; Hoạt động phát hiện, điều tra, khám phá, Quan hệ phối hợp và hợp tác quốc tế của lực lượng Cảnh sát môi trường Công an các tỉnh, thành phố phía Nam trong phòng, chống tội phạm vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.
 
Luận án đã đưa ra dự báo về tình hình tội phạm vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm ở phía Nam trong thời gian tới và xây dựng 08 giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống tội phạm vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của lực lượng Cảnh sát môi trường Công an các tỉnh, thành phố phía Nam. Các giải pháp đưa ra được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu lý luận, khảo sát thực tiễn nên có cơ sở khoa học và có giá trị tham khảo cho việc nghiên cứu giảng dạy trong các trường Công an nhân dân và áp dụng trong thực tiễn hoạt động phòng, chống tội phạm này của lực lượng Cảnh sát môi trường.
 
INFORMATION OF NEW CONTRIBUTION OF THE THESIS
 
Thesis: "Preventing and combating offences against regulations on protection of endangered and rare animals  according to the functions of the Environmental Police force in the Southern provinces and cities ".
 
Major: Criminology and Crime Prevention         Code: 9380105
PhD Candidate: Nguyen Minh Duc                    Course: 6/2016
 
Supervisors:         
1. Ass. Prof. Tran Ngoc Duc
2. Dr. Ha Huu Phuc
 
Training institution: The People’s Police University - Ministry of Public Security
 
New contribution of the thesis

In recent years, the offences against regulations on protection of endangered and rare animals have tended to increase both in quantity, nature and degree, which has been reflected in the number of cases, the number of offenders and the amount of animals seized. Tricks and methods of offenders are increasingly sophisticated and cunning. In order to commit crimes, offenders collude and form inter-provincial and transnational groups, in which they organize and divide their tasks as follows: hunting, transporting, storing and trading. Facing the above situation, the Environmental Police force of Southern provinces and cities have taken many measures to prevent, combat and achieve certain results.
 
In spite of the positve achievement,  the prevention and combat  offences against regulations on protection of endangered and rare animals  according to the functions of the Environmental Police force in the Southern provinces and cities still have limitations that need to be overcome. Theoretically, there are several  domestic and foreign research mentioning preventing and combating offences against regulations on protection of endangered and rare animals. However, there has not an independent research which deeply assesses the current situation of preventing and combating offences against regulations on protection of endangered and rare animals according to the functions of the Environmental Police force in the Southern provinces and cities, finds out the limitations and causes to improve the effectiveness of these activities in the coming time.
 
Therefore, it is imperative for myself  to study a doctoral thesis with the title of  "Preventing and combating offences against regulations on protection of endangered and rare animals  according to the functions of the Environmental Police force in the Southern provinces and cities" theoretically and practically.
 
By conducting  systematic literature review, analysing , evaluating  and generalizing knowledge in scientific works of domestic and foreign researchers, the thesis helps to bring a broader and deeper awareness of preventing and combating offences against regulations on protection of endangered and rare animals.
 
Inheriting and selecting knowledge in published scientific works of domestic and foreign researchers, the thesis has elaborated, supplemented and perfected the theory of preventing and combating offences against regulations on protection of endangered and rare animals according to the functions of the Environmental Police force such as: concepts, characteristics, contents, legal grounds, measures and cooperation in preventing and combating.
 
The thesis studies, analyzes and evaluates the real situation of preventing and combating offences against regulations on protection of endangered and rare animals according to the functions of the Environmental Police force in the Southern provinces and cities, explores advantages, limitations and causes of limitations of these activitives.
 
In the light of this, the thesis makes forecasts and proposes some advanced solutions to enhance the effectiveness in preventing and combating offences against regulations on protection of endangered and rare animals according to the functions of the Environmental Police force in the Southern provinces and cities in the future.
 
Trường Đại học CSND tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ Luật cho nghiên cứu sinh Nguyễn Minh Đức vào lúc 8 giờ ngày 09/8/2020, tại Hội trường 103 - N6, số 179A, Kha Vạn Cân, P.Linh Tây, Q.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Kính mời quý vị quan tâm đến dự!
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc