Rss Feed
Mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu 2021

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Đào Công Chức

Đăng lúc: Thứ hai - 03/08/2020 10:09 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
Đề tài luận án: “Hoạt động của lực lượng Công an cơ sở các tỉnh, thành phố phía Nam trong phòng ngừa tội phạm do người nghiện ma túy thực hiện”.

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm     Mã số: 9380105
Họ và tên nghiên cứu sinh: Đào Công Chức                Khóa:  3/2013

Người Hướng dẫn khoa học:     
1. PGS, TS. Vũ Đức Trung
2. PGS, TS. Trần Văn Luyện


Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an
 
Những đóng góp mới của luận án
 
Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm do người nghiện ma túy thực hiện có những diễn biến phức tạp, hoạt động ngày càng tinh vi với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, tính chất hoạt động manh động, liều lĩnh, gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe và tài sản của Nhân dân và Nhà nước, nhất là khi tội phạm sử dụng trái phép chất ma túy được bãi bỏ, chỉ coi là hành vi vi phạm hành chính vào năm 2009. Số lượng người nghiện ma túy ngày càng tăng và có xu hướng trẻ hóa, đa dạng về thành phần. Kéo theo đó là tội phạm do người nghiện ma túy thực hiện có chiều hướng tăng cao. Lực lượng CAND đã có nhiều nỗ lực đấu tranh triệt phá nhiều băng, nhóm tội phạm liên quan đến người nghiện ma túy, điều tra khám phá nhanh các vụ án do người nghiện ma túy thực hiện, góp phần đáng kể vào công tác đảm bảo ANTT. Trong đó, lực lượng Công an cơ sở đóng vai trò rất quan trọng trong phòng ngừa tội phạm do người nghiện ma túy thực hiện góp phần kiềm chế tội phạm, đảm bảo tình hình ANTT. Tuy nhiên, thực tế việc lập hồ sơ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đối với người nghiện ma túy còn nhiều khó khăn, bất cập; một số chế tài cho hành vi sử dụng trái phép chất ma túy chưa đủ sức răn đe người nghiện ma túy nên tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy còn xảy ra phổ biến, nhất là trong tầng lớp thanh thiếu niên, kéo theo tỷ lệ tội phạm do người nghiện ma túy thực hiện cũng có chiều hướng gia tăng. Vì vậy, nghiên cứu sinh chọn đề tài “Hoạt động của lực lượng Công an cơ sở các tỉnh, thành phố phía Nam trong phòng ngừa tội phạm do người nghiện ma túy thực hiện” làm đề tài luận án tiến sĩ Luật học là thật sự có tính cấp thiết, tính thời sự trong tình hình hiện nay, phù hợp trên cả hai phương diện lý luận, thực tiễn.

Phần tổng quan tình hình nghiên cứu, nghiên cứu sinh đã đưa ra nhiều công trình khoa học nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan đến đề tài luận án, qua đó đã xác định, đặt ra những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ trong luận án. Từ đó, nghiên cứu sinh đã xây dựng và làm sáng tỏ các khái niệm như: Tội phạm do người nghiện ma túy thực hiện; Lực lượng Công an cơ sở; Hoạt động của lực lượng Công an cơ sở trong phòng ngừa tội phạm do người nghiện ma túy thực hiện. Đồng thời làm rõ nội dung, biện pháp của lực lượng Công an cơ sở trong phòng ngừa tội phạm do người nghiện ma túy thực hiện.

Nghiên cứu sinh đã khảo sát khá chi tiết và có số liệu phong phú nên đã làm tăng giá trị thực tiễn của đề tài, nêu lên tình hình về dân cư - kinh tế - xã hội, tình hình người nghiện ma túy trên các tỉnh, thành phố phía Nam, đặc điểm tội phạm học của tội phạm do người nghiện ma túy thực hiện và thực trạng hoạt động của lực lượng Công an cơ sở các tỉnh, thành phố phía Nam trong phòng ngừa tội phạm do người nghiện ma túy thực hiện. Trên cơ sở phân tích thực trạng, nghiên cứu sinh đã có những lập luận khoa học, logic về những ưu điểm, hạn chế. Đây là kết quả của quá trình khảo sát thực tiễn, những điểm mới trong công trình nghiên cứu và là cơ sở để nghiên cứu sinh đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an cơ sở các tỉnh, thành phố phía Nam trong phòng ngừa tội phạm do người nghiện ma túy thực hiện tại chương 3.

Luận án đã dự báo và chỉ ra các yếu tố có ảnh hưởng đến hoạt động của lực lượng Công an cơ sở các tỉnh, thành phố phía Nam trong phòng ngừa tội phạm do người nghiện ma túy thực hiện. Đồng thời, nghiên cứu sinh đã đưa ra 06 giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an cơ sở các tỉnh, thành phố phía Nam trong phòng ngừa tội phạm do người nghiện ma túy thực hiện trong thời gian tới.

 
INFORMATION OF NEW CONTRIBUTION OF THE THESIS

Thesis: "Activities of the local policemen’ Southern provinces and cities which are preventing crime committed by drug addicts".

Major: Criminology and Crime Prevention                   Code: 9380105   
Name of PhD Candidate: Đào Công Chức                   Course: 3/2013

Supervisors:
1. Assoc. Prof. Dr. Vu Duc Trung
2. Assoc. Prof. Dr. Tran Van Luyen


Training institution: The People’s Police University – Ministry of Public Security

New contribution of the thesis


In recent years, the crime which is committed by drug addicts has tended complicated and increasingly sophisticated operations with a lot of new methods, dynamic properties, reckless that made much serious consequences about people’s lives, health and the properties of government, especially the crime used illegal narcotics. In this case, it is called administrative violence in 2009. The amount of drug addicts have been increasing and tending rejuvenation, diversity of original component. That leads to crime is committed by drug addicts and has been tended to be increasing. The Vietnam People’s Police force have to make efforts to investigate discovery many gangs which were related to drug addicts and cases committed by drug addicts that significantly contribution to protect the security. Besides, the local policemen play an important role in preventing crimes committed by drug addicts that contributed to decrease the crime and protecting the security. However, in practical of doing applying administrative methods files work to drug addicts has still a lot of difficulties and inadequacies; some of punishments for illegal use of narcotics were not enough powers to punish drug addicts. That is a reason of popularly illegal use of narcotics, especially in youth, led to the rates of crime committed by drug addicts was also increasing.

Therefore, PhD’s candidate chose the topic was named at: "Activities of the local policemen’ Southern provinces and cities which are preventing the crime that committed by drug addicts" as a PhD thesis in jurisprudence that is actually necessary, updating news in nowadays situation, that suitable on both of theoretical and practical aspects.

Part of an overview research situation, PhD candidate gave a lot of domestic and foreign scientific works which are related to the thesis that determined continuing on the research problems. So, PhD candidate build and made a clear concepts such as: Crime committed by drug addicts; the local policemen; Activities of the local policemen which are preventing crime committed by drug addicts. At the same time, PhD candidate made the contents and methods of the local policemen has been clearly preventing the crime that committed by drug addicts.

Throughout systematization, analysis, evaluation and generalization of knowledge about residential, economics, social, drug addicts’ situation in the Southern’s provinces and cities, criminological characteristics of crime committed by drug addicts and the situation of activities of the local policemen’ Southern provinces and cities which are preventing crime committed by drug addicts. By analyzing the real situation of activities of the local policemen’ Southern provinces and cities which are preventing crime committed by drug addicts, PhD candidate have got scientific and logically arguments about advantages, limitations and causes of limitations to serve as a basis for finding solutions to improve the efficiency of activities of the local policemen in preventing this type of crime in the upcoming time.

On the basis of studying the reality, the thesis makes forecasts that affect to the activities of local policemen’ Southern provinces and cities which are preventing crime committed by drug addicts and proposes six advanced solutions and recommendations to enhance activities of the local policemen results for this type of crime in the future.

Trường Đại học CSND tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ Luật cho nghiên cứu sinh Đào Công Chức dự kiến vào cuối tháng 8/2020.


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc