Rss Feed
Mừng đảng mừng xuân tân sửu 2021

Những đóng góp mới của luận án nghiên cứu sinh Võ Tấn Lập

Đăng lúc: Thứ tư - 27/01/2021 01:37 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
TRANG THÔNG TIN
VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
- Tên luận án: Chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm về mại dâm của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Nam”.
- Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm. Mã số: 9.38.01.05
- Tên tác giả: Võ Tấn Lập, Khóa 6 - Năm 2016
- Người hướng dẫn khoa học:     PGS.TS Trần Thành Hưng
                                              PGS.TS Trần Hữu Ứng
- Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an
 
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
1. Về lý luận:
Luận án là công trình nghiên cứu hệ thống, toàn diện và khoa học về chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm về mại dâm.  Trên phương diện lý luận, luận án đã xây dựng khái niệm chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm về mại dâm; phân tích, làm rõ nội dung công tác chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm về mại dâm; làm rõ cơ sở pháp lý, nguyên tắc và các phương pháp, chiến thuật trinh sát vận dụng trong đấu tranh chuyên án trinh sát chống tội phạm về mại dâm của lực lượng Cảnh sát hình sự.
Với kết quả nghiên cứu trên, luận án góp phần bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận về chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm về mại dâm của lực lượng Cảnh sát hình sự.
2. Về thực tiễn:
Luận án khảo sát, phân tích, làm rõ tình hình, đặc điểm tội phạm về mại dâm xảy ra tại các tỉnh, thành phố phía Nam trên các phương diện: Diễn biến, cơ cấu, tính chất của tình hình tội phạm; đặc điểm nhân thân, phương thức, thủ đoạn của tội phạm về mại dâm xảy ra tại các tỉnh, thành phố phía Nam trong thời gian khảo sát từ năm 2011 đến hết năm 2020. Luận án cũng nghiên cứu, khảo sát, phân tích, làm rõ thực trạng chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm về mại dâm của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Nam trên hai phương diện là: Tổ chức lực lượng và thực trạng tiến hành chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm về mại dâm. Từ đó, luận án có những nhận xét, đánh giá về ưu điểm, hạn chế và chỉ ra được nguyên nhân của những hạn chế trong công tác chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm về mại dâm của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Nam.
Kết quả nghiên cứu trên của luận án cung cấp các luận cứ khoa học về chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm về mại dâm, đồng thời mang lại nhận thức đúng đắn về thực trạng công tác chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm về mại dâm của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Nam và là cơ sở để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới
3. Về dự báo và giải pháp:
Luận án dự báo khoa học về các yếu tố tác động đến chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm về mại dâm của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Nam. Qua đó, luận án đã xây dựng 6 giải pháp mang tính khả thi, góp phần nâng cao hiệu quả chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm về mại dâm trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam trong thời gian tới. Đây là những giải pháp có cơ sở khoa học, bám sát kết quả nghiên cứu của luận án. Những giải pháp này khi được áp dụng đồng bộ vào thực tiễn sẽ giúp nâng cao hiệu quả công tác chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm về  mại dâm trên địa bàn  các tỉnh, thành phố phía Nam trong thời gian tới./.
 

 
ANNOUNCEMENT ON NEW CONTRIBUTIONS
MADE BY THE DOCTORAL THESIS
 
- Thesis’s title: “Criminal surveillance cases against prostitution-related offences by criminal police forces in the Southern provinces and cities”.
- Major: Criminology and Criminal Prevention and Suppression. Code: 9.38.01.05
- Candidate: Võ Tấn Lập, Term No.6 - 2016
- Supervisors:                        Dr, Associate. Professor.Trần Thành Hưng
                                              Dr, Associate. Professor.Trần Hữu Ứng
- Training and educational setting: The People’s Police University – Ministry of Public Security
 
NEW CONTRIBUTIONS MADE BY THE THESIS
 
1. Theoretical contributions:
The thesis, theoretically, acts as a scientific, all-round and methodological study of criminal surveillance operations against prostitution-related offences. It has managed to work out a rigorous definition of criminal surveillance cases against prostitution concerning crimes, thereby to a large extent succeeding in making in-depth analysis and clarification of facts of professional practices of such kind, as well as specifying relevant legal grounds, under-lying principles, and surveillance tactics and strategies that need bringing into full play in the cause of criminal surveillance operations against illicit prostitution-related acts by specialized police forces.
Given the afore-mentioned outcomes, the thesis has greatly contributed to enriching, towards perfecting the theoretical fundamentals of criminal surveillance operations against prostitution-related offences by criminal police forces.
 
2. Empirical contributions:
Within the scope of the study, the thesis has made an elaborate analysis and assessments of existential developments and criminological characteristics of prostitution-related crimes committed in the Southern localities, on from such perspectives as their on-going developments, organizational facts, distinctive features, personal status, modus operandi of prostitution concerning offences committed in the Southern provinces and cities during the 2011-2020 period. Concerted efforts have also been made to rigorously examine, survey, as well as elaborate the factual situation of current criminal surveillance practices against prostitution-related crimes by specialized police forces in the designated localities. The work has been executed on a couple of aspects, namely manpower organization and deployment, and the course of putting suppressive operations in action, respectively. Hereafter, intensive judgements have been made of benefits and drawbacks of such detective practices. Simultaneously, under-lying causes have also been shed light on associated with corresponding shortcomings remained in professional measures during the time frame.
The aforementioned outcomes have acted as a facilitator when it comes to the further provision of scientific arguments for criminal surveillance operations against prostitution-related offences, coupled with the sublime consolidation of dimensions of rightful insights into the fact of such suppressive actions performed by criminal police forces headquartered in the Southern localities. Thereby, it has helped to stimulate highly efficient measures to be promptly put forward and enacted in the coming time.    
3. Anticipations and solutions:
Scientifically, the thesis has managed to come up with anticipations of factors that are likely to exert impacts on criminal surveillance practices against prostitution-related offences by specialized police forces in the Southern provinces and cities. Accordingly, up to six highly feasible measures have been worked out and put forward for prompt enaction, helping to make breakthrough steps towards bringing into full play criminal surveillance operations against prostitution-related crimes in the coming time. Such are acknowledged as strikingly empirical solutions that are closely attached to the scientific outcomes by the thesis. Once put in practice in a harmonized manner, there is a great likelihood that suppressive operations against prostitution concerning offences by specialized police forces will beat fruit in the Southern localities in the long run.  
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc