Rss Feed
Mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu 2021

Những đóng góp mới của luận án nghiên cứu sinh Lê Thanh Hồng

Đăng lúc: Thứ hai - 21/09/2020 09:56 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN NGHIÊN CỨU SINH LÊ THANH HỒNG
 
Đề tài luận án: Hoạt động phòng ngừa tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy do người nước ngoài thực hiện trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.
Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm. Mã số: 9380105
Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Thanh Hồng       Khoá: 3/2013.
Người Hướng dẫn khoa học:
1. PGS, TS Trần Văn Luyện
2. PGS, TS Trần Ngọc Đức
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an
Những đóng góp mới của luận án
Trước tình hình tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy do người nước ngoài thực hiện trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam có những diễn biến phức tạp cả về số lượng và tính chất mức độ, việc kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn những tội phạm này nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, tạo lòng tin đối với quần chúng nhân dân, tránh để các đối tượng hoạt động phạm tội trong thời gian dài, hình thành các tổ chức tội phạm có quy mô lớn, mang tính chất chuyên nghiệp, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an toàn xã hội là vấn đề cấp thiết đang được đặt ra cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý. Nhận thức được vấn đề đó, trong thời gian qua, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn bước đầu đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động này vẫn còn một số hạn chế nhất định như: Công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước và ngành Công an có lúc chưa kịp thời; Công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, chưa phù hợp cả về nội dung, hình thức và đối tượng tuyên truyền; Các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản như điều tra cơ bản, công tác sưu tra, xác minh hiềm nghi, đấu tranh chuyên án, xây dựng và sử dụng cộng tác viên bí mật chưa đạt hiệu quả và chưa đáp ứng thực tiễn trong phòng ngừa tội phạm; Quan hệ phối hợp giữa lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy với các lực lượng khác, đặc biệt là lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy của Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển còn chưa đồng bộ, thường xuyên; Hợp tác quốc tế chưa đi vào chiều sâu, phần lớn còn mang tính vụ việc… Do đó, việc đi sâu nghiên cứu về lý luận và thực tiễn hoạt động phòng ngừa tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy do người nước ngoài thực hiện trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, từ đó đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này hơn nữa trong thời gian tới là cần thiết, có ý nghĩa cả về phương diện lý luận và thực tiễn.
Luận án là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu về hoạt động phòng ngừa tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý do người nước ngoài thực hiện trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam của lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy. Trên cơ sở kế thừa các công trình khoa học có liên quan, luận án đã xây dựng, bổ sung một số điểm mới sau:
- Luận án xây dựng luận điểm khoa học về hoạt động phòng ngừa tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý do người nước ngoài thực hiện như: Khái niệm, cơ sở pháp lý, đặc điểm, nội dung, biện pháp phòng ngừa tội phạm. Quan hệ phối hợp lực lượng trong phòng ngừa tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý do người nước ngoài thực hiện.
- Luận án khảo sát, phân tích, đánh giá đúng thực trạng hoạt động phòng ngừa tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý do người nước ngoài thực hiện giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2019, luận án đánh giá được những ưu điểm, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế trong quá trình tổ chức hoạt động phòng ngừa loại tội phạm này.
- Luận án đưa ra dự báo những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động phòng ngừa tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý do người nước ngoài thực hiện, và đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa loại tội phạm này thời gian tới.
 
 
INFORMATION
ON NEW CONTRIBUTIONS OF DOCTORAL DISSERTATION
 
- Dissertation title: Operations of Narcotic Investigation Police in Southern region in preventing crimes of illegal transporting and trafficking in drugs committed by foreigners”
- Major: Criminology and Criminal Prevention Code: 9380105
- Name of PhD. Student: Le Thanh Hong Course: 3rd - 2013
- Scientific title, degree and full name of the supervisors:
1. Prof. Dr. Tran Van Luyen
2. Prof. Dr. Tran Ngoc Duc
- Name of training institute: The Peoples Police University – Ministry of Public Security
NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION
The new situation of crimes of illegal transporting and trafficking in drugs committed by foreigners in Southern region has been more and more sophisticated and serious. This requires the Narcotics Investigation Police to have actions to prevent this type of crime as well as to maintain the seriousness of the law, win public confidence and prevent this crime from developing to higher level.
Getting aware of the matter, the Police of Nacortics Investigation has conducted many preventing measures to deal with this type of crimes and had a lot of manifested achievements. However, there are still several short-comings, including: the staff and propaganda operations were not sufficient and appropriate enough, the effeciency of the fundamental tactics of police forces such as the basic investigation tactics, the supervision tactics, the verification tactics to offence suspicion, operation tactics and the use of confidential informants did not meet the reality demand of the operations against this crime. Moreover, the cooperation relationship among the Narcotics Investigation Police and other forces including the Borderlands Security forces, the Customs, the Police Coast Guard was still not synchronized and permanent. Last but not least, the international co-operation to deal with this type of crimes has still been shallow and incidental.
These above-mentioned disadvantages have proven that it is extremely necessary to theoretically and practically study the current situation of operations against the crimes of illegal transportation and trafficking in drugs committed by foreigners in Southern region and propose several specific measures to enhance the efficiency of these operations.
The dissertation is the first research to systematically and comprehensively study the operations of the Narcotics Investigation Police in preventing crimes of illegal transporting and trading drugs committed by foreigners in Southern cities and provinces. The dissertation has contributed several new points as follows:
(1) The dissertation made contributions in building and supplementing theoretical bases of crimes of illegal transporting and trafficking in drugs committed by foreigners, including: concepts, juridical bases, characteristics, contents, preventing measures as well as the cooperation relationship among related forces in dealing with this type of crimes.
(2) The dissertation studied, analyzed and assessed the current situation of operations in preventing crimes of illegal transporting and trafficking in drugs committed by foreigners in the period of 2008 – 2019. On that basic, the dissertation appraised the advantages and disadvantages of the polices operations. It is also pointed out the causes of these advantages in preventing this type of crimes.
(3) The dissertation predicted the developments of this type of crimes and the factors affecting the efficiency of the polices operations. It also scientifically proposed several potential solutions to enhance the efficiency of these operations in the coming time.
 
THÔNG BÁO THỜI GIAN BẢO VỆ LUẬN ÁN
 
Vào lúc 08h00ngày 8/10/2020, Trường Đại học CSND tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ Luật cho nghiên cứu sinh Lê Thanh Hồng tại Hội trường 103 - N6, số 179A, Kha Vạn Cân, P.Linh Tây, Q.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- Tên luận án: Hoạt động phòng ngừa tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy do người nước ngoài thực hiện trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy”.
- Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm; Mã số: 9380105
Kính mời quý vị quan tâm đến dự!
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc