Rss Feed
Mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu 2021

Những đóng góp mới của luận án nghiên cứu sinh Trương Trọng Kiệt

Đăng lúc: Thứ tư - 23/09/2020 10:53 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
TRANG THÔNG TIN
VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
Đề tài luận án: Phòng ngừa tội phạm tham ô tài sản trong lĩnh vực ngân hàng theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh, thành phố phía Nam”.
Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm     Mã số: 9380105                             
Họ và tên nghiên cứu sinh: Trương Trọng Kiệt                   Khoá: 3/2013
Người Hướng dẫn khoa học:
1. GS, TS Nguyễn Đắc Hoan
2. TS Hà Hữu Phúc
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an
 
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
Hệ thống ngân hàng hiện nay có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, là nơi cung ứng vốn chủ yếu cho nền kinh tế. Trong những năm qua, sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam có sự đóng góp quan trọng của hệ thống ngân hàng, nhưng sự bất ổn của nền kinh tế nước ta nếu có xảy ra thì cũng sẽ bắt nguồn từ chính hoạt động yếu kém của các ngân hàng, bởi phần lớn nguồn tài chính để đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp nhà nước và các thành phần kinh tế khác là vốn vay từ ngân hàng. Mặt khác, trong thời gian gần đây tình hình vi phạm, tội phạm kinh tế xảy ra trong lĩnh vực ngân hàng rất phức tạp, gia tăng về số vụ và mức độ thiệt hại, với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, đặc biệt là tội phạm tham ô tài sản tài sản trong lĩnh vực ngân hàng gây thiệt hại nghiêm trọng cho các ngân hàng, niềm tin của người dân, các nhà đầu tư và bất ổn kinh tế vĩ mô.
Trong quá trình nghiên cứu, cho thấy bên cạnh những kết quả quan trọng mà các ngân hàng đã đạt được trong hoạt động kinh doanh. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, các sơ hở trong chính sách tài chính - tiền tệ của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, trình độ quản trị các ngân hàng còn hạn chế, quy trình, quy chế còn nhiều sơ hở, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật trong hoạt động ngân hàng còn kém hiệu quả, các chính sách quản lý trong lĩnh vực ngân hàng chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn là những nguyên nhân và điều kiện làm phát sinh, phát triển các tội phạm. Nhiều đối tượng trong và ngoài ngành ngân hàng đã lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trên để hoạt động phạm tội, gây thiệt hại lớn đến tài sản của Nhà nước, của các ngân hàng, trong đó tập trung là tội phạm tham ô tài sản có xu hướng diễn biến phức tạp về quy mô, tính chất và mức độ thiệt hại.
Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu hệ thống, toàn diện và khoa học cả lý luận và thực tiễn về phòng ngừa tội phạm tham ô tài sản trong lĩnh vực ngân hàng của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh, thành phố phía Nam. Những đóng góp mới của luận án bao gồm:
- Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích, tổng hợp các công trình khoa học, tài liệu lý luận, văn bản quy phạm pháp luật, tác giả đã khái quát chỉ ra dưới góc độ Tội phạm học những nội dung lý luận cơ bản về lĩnh vực ngân hàng, tội phạm tham ô tài sản trong lĩnh vực ngân hàng và hoạt động phòng ngừa theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát kinh tế. Những nội dung lý luận mà tác giả khái quát về cơ bản phù hợp, cập nhật với lý luận và thực tiễn hiện nay, có ý nghĩa làm phong phú thêm lý luận và thực tiễn phòng ngừa tội phạm. 
- Tác giả đã khảo sát phản ánh được những vấn đề cơ bản về đặc điểm tội phạm học của tội tham ô tài sản trong lĩnh vực ngân hàng và thực trạng tổ chức, tiến hành phòng ngừa của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh, thành phố phía Nam. Kết quả nghiên cứu, khảo sát của tác giả đã cung cấp nhiều thông tin, số liệu, tài liệu, cập nhật tình hình thực tiễn phòng ngừa tội phạm này; đã bàn luận và rút ra được một số nhận xét, đánh giá, kết luận từ thực tiễn có ý nghĩa cho việc nhận thức đánh giá đúng tình hình và tìm ra các giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề  phòng ngừa tội phạm tham ô trong lĩnh vực ngân hàng trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam hiện nay.
- Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, khảo sát tác giả đã đưa ra một số dự báo khoa học về tình hình tội phạm tham ô trong lĩnh vực ngân hàng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh, thành phố phía Nam. Về cơ bản, các giải pháp mà  tác giả đề xuất là đúng hướng, có ý tưởng khoa học và phù hợp với yêu cầu đấu tranh chống tội phạm tham ô hiện nay.
 
INTRODUCTION OF NEWLY CONTRIBUTION
OF THE THESIS
 
- Name of the thesis: “Preventing crime of embezzling property in the banking sector under the functions of the economic police forces in the Southern provinces and cities”
- Specialty: Criminology and Crime Investigation    Thesis code: 9380105
- Name of Candidate: Truong Trong Kiet             Course: 03/2013
- Name of Instructors:     1. Professor, Doctor Nguyen Dac Hoan
2. Doctor Ha Huu Phuc
- Name of Training Institution: The People’s Police University – Ministry of Public Security
 
NEWLY CONTRIBUTED ASPECTS OF THE THESIS:
  
In this day and age, the current banking system plays a particularly important role in the socio-economic development as the main capital source of the whole economy. It has been the banking system that has greatly contributed to our sharp economic growth over the past years. However, any potential instability of our economy will also derive from the banks’ weak operations because they have a big influence on the financial resources to ensure most enterprises’ production and business activities. Besides, the modern time has seen the increase of various economic violations and crimes in the banking sector with complicated manner and modus operandi, especially crimes of corruption appropriating property in banks which have caused serious damage to banks, people and invertors’ trust, leading to the macroeconomic instability.
The current researches have shown that apart from the important results that banks have achieved in business operations, different causes have led to the banking crime rise. They can be named as the world economic crisis; loopholes in the Government and State Bank’s financial and monetary policies; the limitation of banking governance which contains several gaps; ineffective inspection, examination and supervision of the legal process in banking operations, and the unreal management policies in the banking sector. A number of banking insiders and outsiders have made use of the above loopholes to carry out illegal activities, causing great damage to the State and banks’ property, in which the crime of embezzling property tend to vary in size, nature and extent of damage.
As the first systematic, comprehensive and scientific research on both theory and practice of preventing crime of embezzling property in the banking sector under the functions of the economic police forces in the Southern provinces and cities, the thesis has made a number of new contributions:
- On the basis of studying, analyzing, and systemizing scientific works, theoretical documents, and legal materials, the author, under the perspective of criminology, has initially generalized and figured out the theoretical basic contents of the banking system; the crime of embezzling property in the banking sector; and the economic police’s preventive activities. These theoretical contents are considered basically consistent and updated which enrich our crime prevention’s theory and practice.
- The thesis’ surveys have successfully exploited the basic contents of the criminal characteristics of the crime of property embezzlement in the banking sector as well as the situation of organizing preventive operations of the economic police forces in the Southern provinces and cities. In addition, the research has provided a lot of up-to-date information, data, documents, and situation of the crime prevention in reality; discussed and drawn a number of comments, assessments and practical conclusions which help to analyze the situation, then work out suitable solutions to ensure the prevention of property embezzlement in the banking sector in the Southern provinces and cities.
- In the research, the author has made a number of scientific forecasts about the crime property embezzlement in the banking sector as well as proposed different solutions to improve the effectiveness of the crime prevention by the economic police forces in the Southern provinces and cities. Basically, these solutions are supposed to be in the right direction with numerous scientific clues and totally match with the current struggle against crime of property embezzlement.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc