Rss Feed
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM (19/8/1945 - 19/8/2020), 15 NĂM NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC (19/8/2005 - 19/8/2020)

Hội thảo khoa học công tác Công an phục vụ hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới

Đăng lúc: Thứ ba - 13/09/2016 20:57 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
       Ngày 13/9/2016, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học "Công tác Công an phục vụ hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới". Đến dự có các đồng chí: Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo; Thượng tướng, TS. Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. 
 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội thảo khoa học

       Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: Qua 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện; đổi mới sâu sắc về nhận thức, tư duy, biện pháp, đối sách trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (TTATXH); luôn nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp cơ bản, có ý nghĩa chiến lược về an ninh, trật tự (ANTT). Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH trong tình hình mới, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học "Công tác Công an phục vụ hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới" nhằm đánh giá những thời cơ, thách thức đối với Việt Nam nói chung, công tác đảm bảo ANTT nói riêng trong quá trình hội nhập quốc tế sắp tới và đề xuất các giải pháp công tác Công an góp phần bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH trong tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước. Hội thảo cũng là cơ sở quan trọng giúp lãnh đạo Bộ chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện "Đề án Công tác Công an phục vụ hội nhập quốc tế" và "Chiến lược hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ANTT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030". 
       Trình bày Đề dẫn Hội thảo khoa học, Thứ trưởng Lê Quý Vương nêu rõ: Quán triệt, thực hiện chủ trương của Đảng về hợp tác và hội nhập quốc tế, những năm qua Việt Nam đã không ngừng củng cố, mở rộng các quan hệ quốc tế theo hướng ngày càng đi vào chiều sâu, ổn định và thực chất. Kết quả hội nhập quốc tế đã góp phần quan trọng vào thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, củng cố tiềm lực quốc gia, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Những thành công trên có sự đóng góp to lớn, quan trọng của lực lượng CAND. Để tiếp tục nâng cao nhận thức về bối cảnh mới của hội nhập quốc tế, đánh giá những thời cơ, thách thức của quá trình hội nhập trong giai đoạn mới đối với ANQG và đề xuất các giải pháp góp phần bảo vệ ANQG, ngày 25/02/2016, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác Công an phục vụ hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới”…

 

Các đại biểu dự Hội thảo khoa học

       Để triển khai thực hiện Kế hoạch Hội thảo, Bộ Công an đã chỉ đạo Viện Chiến lược và Khoa học Công an phối hợp với các đơn vị chức năng và Công an các đơn vị, địa phương chuẩn bị nội dung Hội thảo. Đến nay, Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 86 báo cáo khoa học của Công an các đơn vị, địa phương, các trường CAND và các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu trong và ngoài ngành Công an. Nội dung các báo cáo phong phú, thiết thực đề cập đầy đủ các vấn đề công tác Công an và xây dựng lực lượng CAND, đảm bảo có căn cứ khoa học và thực tiễn cao, bám sát chủ đề Hội thảo, tập trung vào 04 nhóm vấn đề: Đánh giá, dự báo các yếu tố bên ngoài và bên trong tác động đến ANQG và TTATXH của Việt Nam; Thời cơ, thuận lợi và những thách thức, khó khăn trong công tác đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng; Kết quả đạt được trên các mặt công tác Công an trong thời gian qua, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; Đề xuất với Bộ và kiến nghị Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp nhằm giữ vững ANQG và TTATXH trong tình hình mới. 
       Kết luận Hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, các tham luận được trình bày tại Hội thảo và các báo cáo khoa học được đăng trong Kỷ yếu Hội thảo đã đề xuất được các nhóm giải pháp công tác Công an mang tính căn bản, toàn diện, chiến lược. Để thống nhất nhận thức và triển khai đồng bộ các mặt công tác Công an trong thời gian tới nhằm giữ vững ANQG và TTATXH, phục vụ hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới an toàn, ổn định và thắng lợi, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị lực lượng Công an tiếp tục nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế; trong đó phải nhận thức sâu sắc về tính tất yếu của xu thế hội nhập, thời cơ và các thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ bảo đảm ANTT; tập trung quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về bảo đảm ANTT trong tình hình mới… Tập trung nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, tăng cường đầu tư cho công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược; kịp thời phát hiện các nguy cơ đe dọa ANQG và TTATXH để tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp bảo đảm ANTT và triển khai có hiệu quả chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với bảo đảm ANQG, giữ gìn TTATXH. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành triển khai các giải pháp ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống từ sớm, từ xa. 

 
Thứ trưởng Lê Quý Vương trình bày Đề dẫn Hội thảo khoa học

       Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác Công an để đấu tranh hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng quá trình hội nhập quốc tế để xâm phạm ANQG. Tập trung triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm kinh tế, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm môi trường… Tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, coi phòng ngừa xã hội là công tác trọng tâm để làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Tập trung rà soát, xây dựng, hoàn thiện các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng. Tập trung hoàn thiện “Đề án công tác Công an phục vụ hội nhập quốc tế”; hoàn thiện cơ chế phối hợp trong vào ngoài lực lượng CAND để phát huy sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp bảo vệ ANTT trong bối cảnh mới.
       Tập trung hoàn thiện pháp luật về bảo vệ ANTT, phục vụ hội nhập quốc tế sâu rộng. Chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng thể chế, chính sách, pháp luật ở tầm vĩ mô; gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng, thẩm định pháp luật về ANTT với tổng kết thực tiễn, đánh giá dự báo khả năng phản ứng và tác động xã hội với các chính sách, pháp luật mới trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế sâu rộng… Tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ANTT, đưa các mối quan hệ hợp tác đã có giữa Bộ Công an với các đối tác nước ngoài đi vào chiều sâu, ổn định, hiệu quả và từng bước mở rộng các mối quan hệ khác để tranh thủ sức mạnh quốc tế trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, ANQG và TTATXH.

 
Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu tại Hội thảo khoa học
Tác giả bài viết: Anh Minh
Nguồn tin: www.mps.gov.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc