Rss Feed
Đăng lúc: 24-05-2017 03:16:15 AM | Đã xem: 996 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện , Hoạt động của ngành
Đăng lúc: 07-05-2017 01:30:35 PM | Đã xem: 1248 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện , Hoạt động của ngành
Đăng lúc: 08-04-2017 02:47:43 AM | Đã xem: 439 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hoạt động của ngành
Đăng lúc: 21-02-2017 09:33:37 PM | Đã xem: 1038 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện , Tin trong nước , Hoạt động của ngành
Đăng lúc: 02-01-2017 04:55:16 AM | Đã xem: 1000 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện , Hoạt động của ngành
Đăng lúc: 01-01-2017 06:17:35 AM | Đã xem: 1015 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện , Hoạt động của ngành

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Trang sau
 

Văn bản mới

Số: 991/BGDĐT-QLCL
Tên: (Về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018)

Ngày BH: (14/03/2018)

Số: Số: 430/QĐ-BCA-V19
Tên: (Ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2018)

Ngày BH: (28/01/2018)

Số: Số: 304/T48
Tên: (V/v khảo sát chất lượng đào tạo của Nhà trường)

Ngày BH: (13/03/2018)

Số: 13/2017/QH14
Tên: (Luật Cảnh vệ)

Ngày BH: (19/06/2017)

Số: Chỉ thị số 13-CT/TW
Tên: (Về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng)

Ngày BH: (11/01/2017)

Số: Thông tư 49/2017/TT-BCA
Tên: (Quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; thành phần, số người thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai quật tử thi)

Ngày BH: (25/10/2017)

Số: Chỉ thị số 14-CT/TW
Tên: (Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng)

Ngày BH: (18/07/2017)

Số: 1884/QyĐ-T48
Tên: (Quy định về văn hóa ứng xử của cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên Trường Đại học CSND)

Ngày BH: (12/10/2017)

Số: 27/2017/TT-BCA
Tên: (Quy định về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân)

Ngày BH: (21/08/2017)

Số: 124/2015/NĐ-CP
Tên: (NGHỊ ĐỊNH SỐ 185/2013/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2013)

Ngày BH: (14/11/2013)