Rss Feed
chào mừng 45 năm ngày truyền thống Trường Đại học CSND

Hội thảo khoa học quốc gia "Xây dựng Đảng về đạo đức - Những vấn đề lý luận và thực tiễn"

Đăng lúc: Thứ năm - 23/11/2017 10:44 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
Ngày 22/11/2017, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Xây dựng Đảng về đạo đức - Những vấn đề lý luận và thực tiễn".
 
Các đồng chí: Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo đồng chủ trì Hội thảo.
 
Toàn cảnh Hội thảo.
 
Đến dự Hội thảo có các đồng chí: Lâm Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương; Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...
 
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nêu rõ: Đạo đức của Đảng Cộng sản Việt Nam là đạo đức mới do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng xây dựng; là sản phẩm của sự kết hợp những quan điểm đạo đức của chủ nghĩa Mác - Lênin với tinh hoa đạo đức dân tộc và nhân loại; là hệ thống những quy tắc, chuẩn mực, giá trị đạo đức tiên tiến, biểu hiện tư tưởng, tình cảm, hành vi đạo đức của người đảng viên, nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hội thảo "Xây dựng Đảng về đạo đức - Những vấn đề lý luận và thực tiễn" là nhu cầu cấp thiết của công tác xây dựng Đảng, là yêu cầu cấp bách, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ chính trị, là biểu hiện sinh động đổi mới tư duy của Đảng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn mới…
 
 
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa; PGS.TS Đoàn Minh Huấn đồng chủ trì Hội thảo.
 
Hội thảo khoa học quốc gia "Xây dựng Đảng về đạo đức - Những vấn đề lý luận và thực tiễn" được chuẩn bị công phu, nghiêm túc với 129 báo cáo tham luận tâm huyết, sâu sắc có giá trị cao cả về lý luận và thực tiễn của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; các nhà khoa học thuộc các cơ quan nghiên cứu, học viện, trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân…
 
Phát biểu Đề dẫn tại Hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đảng ta đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2021; trong đó vấn đề xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh được đặt ở vị trí đầu tiên trong chủ đề Đại hội, trong mục tiêu tổng quát và là nhiệm vụ số 1 trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội XII. Đó là: “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Đây cũng là lần đầu tiên, Đảng ta quyết định một vấn đề vô cùng mệnh hệ. Đó là đưa vấn đề về đạo đức là 1 trong 4 “trụ cột” chính của công tác xây dựng Đảng: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”. Đồng chí Thứ trưởng khẳng định, công tác xây dựng Đảng có vị trí, vai trò rất quan trọng, then chốt, được xác định là nhân tố quyết định thành công của công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ của chúng ta trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.
 
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu đề dẫn tại Hội thảo.
 
Vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức là xây dựng sức mạnh nội sinh bền vững của cách mạng; xây dựng cái nền gốc tinh thần vững chắc của Đảng và sức mạnh nội sinh của dân tộc, bảo đảm cho toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng ngang tầm mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", xứng đáng với vị thế là đội tiền phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Đây không chỉ là lý tưởng chính trị mà còn là chuẩn mực đạo đức cao nhất trước hết mỗi hành động của mỗi tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên. Đó không chỉ là trọng trách lịch sử mà dân tộc giao phó “là người lãnh đạo” mà còn là lương tri, là đạo lý của Đảng “là người đày tớ trung thành của nhân dân” - “đứa con nòi của giai cấp lao động” Việt Nam. Cũng là vấn đề có tính quy luật của công tác xây dựng Đảng của chúng ta...
 
Tại Hội thảo, dưới dự điều hành của Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo, các đại biểu tham dự là những nhà khoa học, những cán bộ, đảng viên giàu kinh nghiệm, có uy tín đã trình bày tham luận nhằm làm rõ nội hàm của xây dựng Đảng về đạo đức; trao đổi, phân tích, cụ thể hóa các nội dung xây dựng Đảng về đạo đức trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là xây dựng hệ thống chuẩn mực về đạo đức của Đảng và đảng viên. Từ đó, đề xuất hệ giải pháp quan trọng từ lý luận và thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là nhìn nhận, đánh giá đúng thực trạng, khơi dậy và phát huy các giá trị đạo đức, truyền thống tốt đẹp, đấu tranh khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
 
Các đại biểu dự Hội thảo.
 
Nguyễn Anh.

Nguồn tin: mps.gov.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc