Rss Feed
chào mừng 45 năm ngày truyền thống Trường Đại học CSND

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh - Danh nhân văn hóa kiệt xuất

Đăng lúc: Thứ hai - 18/05/2020 08:00 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
                      “Hồn biển lớn đón muôn lời thủ thỉ
                       Lắng từng câu, từng ý chưa thành
                       Người là Cha, là Bác, là Anh
                       Quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ
                       Người ngồi đó, với cây chì đỏ
                       Vạch đường đi, từng bước, từng giờ…”
Trích “Sáng tháng năm” - Tố Hữu
 
        Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bức tượng đài vĩ đại về một chiến sĩ cách mạng kiên trung, một nhà lãnh đạo uyên bác và một nhân cách cao đẹp về lối sống. Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn trở thành đề tài bất tận cho rất nhiều nhà thơ, nhà văn bày tỏ lòng thành kính vô hạn trước người Cha, người Bác, người Anh của dân tộc Việt Nam. Những trang sử vàng Việt Nam ghi danh biết bao thế hệ cha anh đi trước xây dựng và bảo vệ độc lập dân tộc. Và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành người anh hùng vĩ đại nhất, người để lại trên những trang sử ấy nét sáng ngời và chói lọi nhất. Khi nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh là nói đến tấm lòng trung với Đảng, hiếu với dân, trọn đời phấn đấu hi sinh vì độc lập dân tộc, cho sự nghiệp giải phóng con người khỏi áp bức bóc lột. Đối với Bác, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân là bổn phận, trách nhiệm thiêng liêng. Người từng nói: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn đến tột bậc là làm sao cho nước nhà được độc lập, dân tộc ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”(1). Tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử cách mạng thế giới như là người khởi xướng cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa trong thế kỷ XX.
        Song song với việc dành trọn trái tim và sức lực cho sự nghiệp cách mạng, Chủ tịch Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không ngừng tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và phát triển nguồn tri thức của mình. Người là vị lãnh tụ xuất sắc hội tụ đầy đủ tài năng lãnh đạo của một nhà cách mạng, tri thức uyên bác của một danh nhân văn hóa. Cách đây hơn 30 năm khi đất nước Việt Nam đang bắt đầu tiến hành công cuộc đổi mới đất nước phát triển kinh tế xã hội thì ở bên kia địa cầu, từ ngày 20/10 đến ngày 20/11/1987, tại Thủ đô Paris tráng lệ của nước Cộng hoà Pháp đã diễn ra cuộc họp của Đại hội đồng UNESCO thế giới khóa 24, có gần 90 quốc gia thành viên Liên Chính phủ tham gia bàn nhiều nội dung về Văn hóa Hòa bình, về các môi trường đại dương, về Thập kỉ văn hóa giữa các nền văn minh, về khuyến cáo từ các di sản… trong đó có phần vinh danh các nhân vật nổi tiếng trong khoa học, văn hóa, lịch sử và giáo dục. Và tại đây Đại hội đồng UNESCO đã nhất trí thông qua bản Nghị quyết Vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh là: “Anh hùng giải phóng dân tộc; Danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”. Trong nghị quyết có ghi nhận như sau:
        “Ghi nhận năm 1990 sẽ đánh dấu 100 năm Kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam.
        Nhận thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh, một biểu tượng xuất sắc về sự tự khẳng định dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
        Nhận thấy những đóng góp quan trọng và nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật chính là sự kết tinh của truyền thống văn hóa hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam, và những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc mong muốn được khẳng định bản sắc văn hóa của mình và mong muốn tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc”(2).
        Tài năng và sự đóng góp của Người đối với sự phát triển, tiến bộ của xã hội đã nhận được tình cảm và sự ghi nhận từ nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày UNESCO vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bà Irina Bokova - Tổng Giám đốc UNESCO nhấn mạnh: “Cách đây 30 năm, Nghị quyết của UNESCO đã ghi rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một “Biểu tượng xuất sắc về sự tự khẳng định dân tộc, người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”(3).
        Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác giáo dục và phát triển con người. Sinh ra trong hoàn cảnh đất nước bị thực dân đô hộ, chúng kìm hãm sự phát triển của giáo dục nước nhà. Người đã từng là một nhà thơ, một nhà báo và một nhà giáo và Người đã hiểu rất rõ sức mạnh của giáo dục. Tư tưởng của Người về sự nghiệp giáo dục đã được thể hiện rõ trong câu nói: "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người". Người muốn xây dựng một nền giáo dục nhắm đến phát triển toàn diện con người, một nền giáo dục vì con người và hướng tới việc xây dựng con người mới - con người Xã hội chủ nghĩa. Trong thời gian trước khi rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã dạy học ở Trường Dục Thanh, Phan Thiết, tại đây Người không chỉ dạy kiến thức thức văn hóa mà còn khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu nước và dạy học trò cách làm người. Sau khi Cách mạng tháng 8/1945 thành công, nước ta đối diện muôn vàn khó khăn và đặc biệt là nạn mù chữ, ngay sau đó Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cho lập ra các Nha Bình dân học vụ để xóa nạn mù chữ cho đồng bào. Người đã kêu gọi: "Để bảo vệ nền độc lập quốc gia, để nâng cao vị thế và làm giàu đất nước, mỗi người trong chúng ta cần phải biết đích xác quyền lợi và trách nhiệm của mình là gì... Trước hết, mỗi người cần phải biết đọc, biết viết". Giáo dục là con đường bền vững nhất để hình thành nên một con người có ích cho gia đình và xã hội, thông qua giáo dục chúng ta tiếp cận được với những tiến bộ của xã hội để cải thiện bản thân và cuộc sống của mình. Kiến thức là điều kiện cần thiết để kiến thiết quốc gia, bảo vệ đất nước nhưng Người cũng chỉ ra rằng đạo đức đóng vai trò nền tảng để hình thành và phát triển nhân cách con người. Nếu không có đạo đức cách mạng thì có tài cũng vô dụng. Cùng với đó, việc giáo dục phải được tiến hành toàn diện và phù hợp với từng lứa tuổi khác nhau. Như vậy, những nội dung về giáo dục mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ dẫn là những yếu tố bắt buộc của một nền giáo dục mới để đào tạo ra những con người mới. Giáo dục trở thành vấn đề quan trọng mang tầm vóc quốc gia, việc giáo dục tốt hay không sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cả một đất nước.
        Là một danh nhân văn hóa kiệt xuất - Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ muốn hướng tới một nền giáo dục phát triển mà Người còn mong muốn đem ánh sáng văn hóa đến những người cùng khổ để soi đường cho họ đấu tranh lại những áp bức bất công và đứng lên tự giải phóng mình. Người ý thức sâu sắc bước khởi đầu của công cuộc cách mạng là phải trang bị một bản lĩnh văn hóa để có được sự soi sáng về nhận thức và lý luận. Bác hiểu rõ về sức mạnh của văn hóa khi từng nói rằng: "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi". Văn hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh được hình thành từ trong cái nôi văn hóa dân tộc. Chặng đường 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước và quãng thời gian lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã hình thành nên vị danh nhân văn hóa kiệt xuất - Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người kết hợp truyền thống văn hóa gia đình, quê hương và tiếp thu chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại để biến thành vũ khí có lợi cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc mình và các dân tộc chung số phận. Sự nghiệp văn hóa của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc còn mang lại ý nghĩa to lớn đối với nền văn hóa thế giới, đã chỉ ra cho nhân dân các nước thuộc địa con đường đứng lên đập tan xiềng xích nô lệ, giành lại độc lập tự do cho đất nước, tạo nên làn sóng xóa bỏ chế độ thuộc địa trên thế giới…Vị lãnh tụ của chúng ta đã để lại một dấu ấn trong quá trình phát triển của nhân loại, hiện thân của một nền văn hóa hòa bình, chủ nghĩa nhân văn cao cả và thấm đượm tình đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc. Sự đặc biệt ở danh nhân văn hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh được Nhà thơ Xôviết Ôxip Mandextam thốt lên rằng: “Từ Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một nền văn hóa, không phải là văn hóa Châu Âu, mà có lẽ là một nền văn hóa của tương lai”.
        Bên cạnh là một nhà cách mạng thiên tài, Bác Hồ còn là một nhà văn, nhà thơ lớn. Người đã để lại cho dân tộc Việt Nam di sản văn học có giá trị gắn liền với tiến trình phát triển của cách mạng và đời sống tinh thần của dân tộc. Trên con đường hoạt động cách mạng gian khổ, Người nhận ra rằng văn chương cũng có thể là vũ khí đấu tranh cách mạng. Người xem văn nghệ là vũ khí, nghệ sĩ là chiến sĩ vì văn chương phải phục vụ cách mạng, phục vụ công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, chống lại cái ác, cái bất công ngang trái. Sự nghiệp sáng tác văn chương của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tác động sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm của mỗi con người Việt Nam. Với báo chí cách mạng Việt Nam, Bác là người đi đầu trong việc hình thành và định hướng phát triển cho nền báo chí cách mạng Việt Nam. Suốt hơn nửa thế kỷ gắn bó với báo chí, Người đã để lại một sự nghiệp văn chương đồ sộ. Trên 2.000 bài viết với hàng trăm bút danh khác nhau đã được đăng ở nhiều báo trong, ngoài nước bằng tiếng Việt, Pháp, Hán, Nga, Anh... với chủ đề đa dạng, sinh động, văn phong vừa độc đáo vừa gần gũi, dễ hiểu, luôn chiếm được sự mến mộ của bạn đọc. Bác đưa ra các tư tưởng, phương pháp báo chí mới mẻ, tiến bộ mà phù hợp với phong trào báo chí cách mạng, báo chí hiện đại trên thế giới.
        Suốt cuộc đời dành trọn trái tim và sức lực vì độc lập tự do của dân tộc vì cuộc sống bình yên của nhân dân lao động, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại trong lòng những con người yêu chuộng hòa bình trên thế giới một hình ảnh đẹp về một “Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất”. Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư cách là danh nhân văn hóa kiệt xuất đã góp phần tạo ra một chế độ mới, một thời đại mới và tạo ra một nền văn hóa mới trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam, góp phần to lớn vào sự phát triển chung của văn hóa nhân loại. Như vậy, chúng ta có thể thấy được tầm vóc vĩ đại của tư tưởng và những cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của lãnh tụ vĩ đại - Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính vì thế, là những người trẻ gánh trên vai trách nhiệm và sứ mệnh xây dựng và phát triển đất nước, mỗi một chúng ta cần có những nhận thức và hành động đúng đắn góp phần vào sự phát triển lớn mạnh của Tổ quốc. Luôn ra sức học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, để xứng đáng là hậu thế của người “Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất”.
 
Tài liệu tham khảo:
(1) Bác Hồ - Một tình yêu tha thiết, Trang tin điện tử Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, 2016.
(2) Về Nghị quyết của UNESCO vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo Tàng Hồ Chí Minh, 2019.
(3) Kỷ niệm 30 năm ngày UNESCO vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Báo Nhân dân điện tử, 2017.
- PGS.TS Bùi Đình Phong, Hồ Chí Minh, nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, 2014.
- Ths Trịnh Thanh Hà, Một số quan điểm về giáo dục trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, 2018.
 
Hoàng Thị Nga - QLHC D28
Bài dự thi “cảm xúc trong tôi”
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 96 trong 22 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc