Rss Feed
Chào mừng Khai giảng năm học 2020-2021 Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Xây dựng, hướng dẫn lực lượng bảo vệ dân phố của Công an thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Đăng lúc: Thứ tư - 15/03/2017 08:00 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
       Theo Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của chính phủ, bảo vệ dân phố là lượng quần chúng tự nguyện làm nòng cốt trong phong trào bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, được thành lập ở các phường, thị trấn, nơi bố trí lực lượng Công an chính quy, do UBND phường, thị trấn ra quyết định thành lập. Lực lượng bảo vệ dân phố có trách nhiệm làm nòng cốt trong việc thực hiện phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện một số biện pháp công tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác theo quy định của pháp luật, nhằm bảo vệ đảng, chính quyền, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của công dân trên địa bàn.
       Thành phố Cao Lãnh là địa bàn trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, an ninh quốc phòng của tỉnh Đồng Tháp. Trên địa bàn thành phố có 41.135 hộ với 178.028 nhân khẩu, trong đó 89.262 nhân khẩu nữ, 14 tuổi trở lên là 139.056 nhân khẩu. Tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố trong những năm qua diễn biến tương đối phức tạp, số vụ phạm pháp hình sự có xu hướng gia tăng, gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Để góp phần đảm bảo an ninh, trật tự ở địa bàn thành phố Cao Lãnh, ngoài lực lượng Công an cần có thêm sự hỗ trợ đắc lực của lực lượng bảo vệ dân phố. Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của chính phủ về bảo vệ dân phố; Thông tư liên tịch số 02 ngày 01/3/2007 của Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của chính phủ; các Kế hoạch xây dựng lực lượng bảo vệ dân phố của UBND và Công an tỉnh Đồng Tháp.
      Qua 10 năm (2006 - 2016), Công an thành phố Cao Lãnh đã xây dựng được 8 ban BVDP, 78 Tổ bảo vệ dân phố với 383 thành viên. Lực lượng bảo vệ dân phố thành phố Cao lãnh đã phối kết hợp với Công an phường, Cảnh sát khu vực, phường đội, lực lượng Dân quân đã tổ chức tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự được 3.266 lượt người dân; cung cấp 700 tin có giá trị cho lực lượng Công an, giải quyết 694 vụ mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ nhân dân; phối hợp Công an phường, Cảnh sát khu vực tuần tra, kiểm soát được trên 9.200 lượt; phát hiện và giao cho Công an phường xử lý 83 vụ trộm cắp tài sản, 148 vụ gây rối, đánh nhau; nhắc nhở, giải tán 380 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya; phối hợp tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông được 2.360 lượt, phối hợp Công an kiểm tra tạm trú, tạm vắng được 235 lượt. Đã tham gia nhắc nhở người dân chấp hành các quy định pháp luật về quản lý nhân, hộ khẩu, sử dụng, quản lý chứng minh nhân dân và các loại giấy tờ tuỳ thân, hoà giải tranh chấp ở cơ sở; tham gia giữ gìn trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; cảm hoá giáo dục, giúp đỡ nhiều đối tượng…
       Đối với công tác xây dựng, hướng dẫn lực lượng bảo vệ dân phố, từ năm 2006 đến 2016, Công an thành phố Cao Lãnh kết hợp Công an phường mở 15 lượt đợt tập huấn bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ dân phố. Quá trình hướng dẫn nghiệp vụ bám sát với thực tế địa bàn công tác, nắm bắt khả năng nhận thức, những hạn chế trong quá trình thực hiện của từng cá nhân bảo vệ dân phố để kịp thời chấn chỉnh, bổ sung trong các đợt tập huấn. Hàng tháng, Công an phường đều mở các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng cho bảo vệ dân phố. Đặc biệt, Công an thành phố Cao Lãnh đã phối hợp với Công an phường đã có những cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phương thức thủ đoạn của tội phạm cho cho bảo vệ dân phố; tổ chức 95 cuộc sơ kết, tổng kết ở cấp phường và cấp thành phố để phát huy kết quả đạt được, nêu ra những hạn chế để khắc phục trong quá trình xây dựng, hướng dẫn bảo vệ dân phố.
        Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng, hướng dẫn bảo vệ dân phố của lực lượng Công an thành phố Cao Lãnh vẫn còn khó khăn, hạn chế như:
        - Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, phương thức thủ đoạn của tội phạm cho lực lượng bảo vệ dân phố chưa thật sự nhiều, có những lúc mang tính hình thức, chưa cập nhật được những quy định mới, những phương thức thủ đoạn mới của tội phạm một cách kịp thời cho bảo vệ dân phố. Đặc biệt, một số đồng chí Cảnh sát khu vực hướng dẫn nghiệp vụ cho bảo vệ dân phố chưa đáp ứng yêu cầu, chủ yếu là mang tính chất hình thức, chưa đi vào chiều sâu. Do đó, công tác nắm tình hình của bảo vệ dân phố một số lúc, số nơi chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; Khi có vụ việc về an ninh, trật tự xảy ra trên địa bàn, một số thành viên bảo vệ dân phố được đều động tham gia hỗ trợ chưa có mặt kịp thời, việc cung cấp thông tin cho Công an phường của một số thành viên bảo vệ dân phố còn chậm.
       - Công tác giao việc cho bảo vệ dân phố của một số đồng chí Cảnh sát khu vực còn dàn trải, chạy theo vụ việc; trong đó giao cả những việc không phải là nhiệm vụ của bảo vệ dân phố theo Nghị định 38/2006/NĐ-CP; Cảnh sát khu vực và lãnh đạo Công an phường một số nơi chưa tham mưu xây dựng được quy chế, nội quy rõ ràng trong tổ chức của ban, tổ bảo vệ dân phố và giữa bảo vệ dân phố với các tổ chức quần chúng tham gia giữ gìn an ninh, trật tự khác (Dân quân tự vệ, Tổ nhân dân tự quản cộng đồng,…). Chính điều này gây khó khăn cho bảo vệ dân phố khi thực hiện nhiệm vụ. Nhiều đồng chí bảo vệ dân phố thực hiện nhiệm vụ có chồng chéo với nhiệm vụ của tổ chức khác, làm thay nhiệm vụ của Công an; công tác khen thưởng đôi lúc chưa kịp thời.
       - Sinh hoạt ban, tổ bảo vệ dân phố, một số nơi, đôi lúc mang tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu, chưa xứng tầm là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; một số tổ bảo vệ dân phố khi sinh hoạt, Cảnh sát khu vực không thường xuyên tham dự.
        Những khó khăn, hạn chế nêu trên do những nguyên nhân sau:
       - Việc đôn đốc, kiểm tra của cấp uỷ Đảng, chính quyền và Công an thành phố Cao Lãnh đối với Công an phường, Cảnh sát khu vực đã có nhưng chưa thường xuyên. Một số nơi, UBND phường, ban nhân dân Khóm chưa thường xuyên chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng bảo vệ dân phố.
       - Các đồng chí cán bộ Cảnh sát khu vực trên địa bàn thành phố Cao Lãnh đa số còn trẻ, đặc biệt một số đồng chí chưa được đào tạo đúng chuyên ngành Cảnh sát khu vực, chưa có nhiều kinh nghiệm, kỹ năng trong xây dựng, hướng dẫn lực lượng bảo vệ dân phố, trong khi đó lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn thành phố Cao Lãnh đa số có tuổi đời từ 36 trở lên (chiếm 60 %). Do đó, công tác xây dựng, hướng dẫn bảo vệ dân phố đối với một số đồng chí Cảnh sát khu vực còn khó khăn, hướng dẫn chưa đi vào chiều sâu.
       - Chế độ phụ cấp vẫn còn thấp so với mức sống hiện tại (theo Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 12/8/2011 của UBND tỉnh Đồng Tháp cụ thể như sau: Trưởng ban: 0,6; phó trưởng ban: 0,55; Tổ trưởng: 0,5; Tổ phó: 0,45; Tổ viên: 0,4 tính theo mức lương cơ bản hiện nay) nên một số thành viên của lực lượng này chưa thật sự yên tâm, chủ động trong công tác; Bên Cạnh đó lực lượng bảo vệ dân phố ở thành phố Cao Lãnh chưa có trụ sở làm việc riêng, vẫn còn ở ghép với Công an phường và mượn trụ sở ban nhân dân khóm làm nơi trực, sinh hoạt và họp. Chính đều này đã hạn chế trong quá trình chủ động sinh hoạt, thực hiện nhiệm vụ của bảo vệ dân phố cũng như quá trình xây dựng, hướng dẫn bảo vệ dân phố.
        Trong thời gian tới, để phát huy hiệu quả công tác xây dựng, hướng dẫn lực lượng bảo vệ dân phố của Công an thành phố Cao Lãnh, cần tập trung vào một số biện pháp sau:
       Thứ nhất, Lãnh đạo Công an thành phố cần thường xuyên tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác hướng dẫn nghiệp vụ, pháp luật cho bảo vệ dân phố. Để thực hiện được điều này, trước hết cần thường xuyên mở các lớp tập huấn để phổ biến các văn bản pháp luật mới quy định về công tác đảm bảo an ninh, trật tự và các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, các hoạt động tệ nạn xã hội cho bảo vệ dân phố biết. Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra công tác xây dựng, hướng dẫn bảo vệ dân phố của Cảnh sát khu vực. Bố trí Cảnh sát khu vực là những người đã từng công tác, học tập qua chuyên ngành quản lý hành chính về trật tự xã hội hoặc đã được đào tạo chuyên ngành Cảnh sát khu vực. Hàng năm, Công an thành phố phải rà soát, báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh có kế hoạch mở các lớp tập huấn chuyên ngành Cảnh sát khu vực, đặc biệt là chú ý tập huấn công tác xây dựng, hướng dẫn các tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự.
       Thứ hai, tăng cường bồi dưỡng về kiến thức pháp luật, phổ biến, hướng dẫn cách nắm bắt, giải quyết các tình huống thực tế xảy ra cho lực lượng bảo vệ dân phố. Để đáp ứng đòi hỏi trên, Công an phường cần đề xuất Công an thành phố Cao Lãnh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) Công an tỉnh Đồng Tháp thường xuyên mở các lớp tập huấn nghiệp vụ, pháp luật cho lực lượng bảo vệ dân phố. Lãnh đạo Công an phường, Cảnh sát khu vực phụ trách các khóm cần thường xuyên thông qua việc tham dự các buổi họp ban bảo vệ dân phố, tổ bảo vệ dân phố, các cuộc tuần tra, giải quyết các vụ tai nạn giao thông, gây rối trật tự, kiểm tra nhân, hộ khẩu… để hướng dẫn nghiệp vụ, pháp luật cho lực lượng bảo vệ dân phố.
       Thứ ba, Công an phường phải tham mưu cho UBND phường xây dựng quy chế, nội quy rõ ràng trong tổ chức của ban, tổ bảo vệ dân phố và giữa bảo vệ dân phố với các tổ chức quần chúng tham gia giữ gìn an ninh, trật tự khác nhằm tránh sự chồng chéo khi thực hiện nhiệm vụ. Chính điều này sẽ cụ thể hoá chức năng, nhiệm vụ của bảo vệ dân phố phù hợp với địa bàn công tác. Làm cho việc thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên đi vào nề nếp, đảm bảo đạt hiệu quả, tránh tình trạng đùn đẩy nhau, đảm bảo sự công bằng trong việc khen thưởng, kỷ luật.
       Thứ tư, Công an thành phố Cao Lãnh cần nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh huy động nguồn kinh phí để tăng mức phụ cấp hàng tháng cho lực lượng bảo vệ dân phố. Bên cạnh mức phụ cấp hàng tháng theo Quyết định của UBND tỉnh như hiện nay, cần vận động các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp đóng quỹ đảm bảo an ninh, trật tự. Đối với các thành viên bảo vệ dân phố có hoàn cảnh khó khăn cần thường xuyên quan tâm, động viên và vận động các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ giúp đỡ về vật chất lẫn tinh thần; trực ngày lễ, tết, trực bảo vệ vào các ngày đặc biệt quan trọng phải hỗ trợ tiền ăn uống, đi lại.
Tác giả bài viết: Phạm Văn Suôl - Trường Trung cấp CSND III
Nguồn tin: Bài đã được đăng trên Tạp chí KHGD CSND số 85 - 01/2017
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc