Rss Feed
Chào mừng Khai giảng năm học 2020-2021 Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Xây dựng, hoàn thiện chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở Trường Đại học CSND

Đăng lúc: Thứ ba - 20/12/2016 08:30 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
       Đào tạo theo hệ tín chỉ là một xu hướng lớn hiện nay nhằm tăng cường tính liên thông của hệ thống giáo dục đại học ở nước ta và hội nhập với giáo dục thế giới. Trường Đại học Cảnh sát nhân dân là một trong những cơ sở đào tạo được Bộ Công an lựa chọn triển khai đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Đây là vấn đề lớn nhằm chuyển đổi phương thức đào tạo, liên quan đến cơ chế chính sách, đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, cơ cấu tổ chức, tập quán thói quen cũng như toàn bộ hoạt động của Nhà trường. Trong đó chương trình đào tạo và tổ chức dạy học là vấn đề căn bản có ý nghĩa quyết định.
       Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Cảnh sát nhân dân đã chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai ngay việc rà soát chuyển đổi, xây dựng chương trình đào tạo theo yêu cầu đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Thực hiện Kế hoạch số 221/KH-BCA-X11 ngày 13/9/2012 của Bộ Công an về việc thực hiện rút ngắn thời gian đào tạo trình độ đại học trong các học viện, trường Đại học CAND từ 5 năm xuống 4 năm, Hiệu trưởng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân đã ban hành Quyết định số 1239/QĐ-T48 ngày 25/9/2014 ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ và Quyết định số 1286/QĐ-T48 ngày 09/10/2014 ban hành quy định tạm thời về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi học phần và xét công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Trong đó, danh mục các ngành gồm có: Điều tra trinh sát; Điều tra hình sự; Kỹ thuật hình sự; Quản lý hành chính nhà nước về an ninh trật tự; Quản lý trật tự an toàn giao thông; Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; tham mưu, chỉ huy Công an nhân dân. Danh mục 11 chuyên ngành gồm: Điều tra tội phạm trật tự xã hội; Trinh sát phòng, chống tội phạm trật tự xã hội; Trinh sát phòng, chống tội phạm kinh tế; Trinh sát phòng, chống tội phạm ma túy; Trinh sát phòng, chống tội phạm môi trường; Kỹ thuật hình sự; Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Quản lý trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt; Quản lý trật tự an toàn xã hội trên đường thủy; Quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân; tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ an ninh trật tự... Mặt khác, với việc ban hành quy định tạm thời để triển khai chương trình đào tạo, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân đã quy định cụ thể về tổ chức đào tạo; kiểm tra và thi học phần; xét và công nhận tốt nghiệp áp dụng đối với khóa nhập học bắt đầu từ năm học 2014 – 2015.
       Có thể thấy rằng, ngay khi có chủ trương triển khai đào tạo theo tín chỉ, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân đã chủ động, kịp thời điều chỉnh, xây dựng chương trình đào tạo từ đào tạo niên chế hệ 4 năm sang đào tạo tín chỉ của các chuyên ngành đào tạo trình độ đại học chính quy. Trên cơ sở chương trình đào tạo đã được phê duyệt, tất cả các học phần trong các chương trình đều được xây dựng đề cương chi tiết học phần cụ thể, khoa học phục vụ cho giảng dạy. Các chương trình đào tạo và đề cương chi tiết học phần được xây dựng trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định Bộ Công an; đảm bảo đúng quy định về cấu trúc, nội dung chương trình, thời gian đào tạo cũng như quy trình xây dựng chương trình; bám sát chuẩn đầu ra các ngành, chuyên ngành đào tạo. Để đáp ứng yêu cầu đào tạo theo hệ thống tín chỉ, đồng thời quán triệt mục tiêu đổi mới giáo dục đại học của Đảng, Nhà nước và của ngành Công an, các chương trình đào tạo và đề cương chi tiết học phần đều được thiết kế đảm bảo mục tiêu về kiến thức, về thái độ, chính trị, đạo đức và các  kỹ năng phải rèn luyện cho người học (gồm kỹ năng cứng và kỹ năng mềm) nhằm phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất của người học đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác của Ngành và của xã hội. Chương trình được thiết kế một cách có hệ thống, cấu trúc hợp lý giữa các khối kiến thức, cấu trúc logic giữa các học phần bắt buộc và học phần lựa chọn đáp ứng yêu cầu trang bị kiến thức cơ bản, để người học có thể dễ dàng vận dụng kiến thức được đào tạo vào thực tế công tác của học viên sau khi tốt nghiệp ra trường. So với các chương trình theo niên chế trước đây, các chương trình và đề cương chi tiết học phần theo hệ thống tín chỉ đều đã phân bổ hợp lý theo hướng giảm giờ giảng lý thuyết, tăng các giờ thực hành, thảo luận, tự nghiên cứu bài tập và đảm bảo giờ tự học của học viên (1 tín chỉ có 30 giờ tự học).
       Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm và kết quả đạt được, việc xây dựng các chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Nhà trường vẫn còn một số hạn chế và gặp khó khăn nhất định như:
       Do đặc thù của Trường Đại học CSND nói riêng và các trường đại học trong Công an nói chung, sinh viên phải học tập, sinh hoạt tập trung theo quy định của điều lệnh Công an nhân dân, nên việc thiết kế chương trình đào tạo đều được thiết kế theo ngành đơn, chưa thực sự thuận lợi để người học có thể chuyển đổi hoặc học thêm chuyên ngành thứ 2.
       -   Cấu trúc chương trình đào tạo của một số chuyên ngành chưa thật sự hợp lý giữa các khối kiến thức; còn bố trí thời lượng nhiều và nội dung quá chi tiết phần kiến thức chuyên ngành trong khi giáo trình, tài liệu dạy học, hội trường chưa đáp ứng đầy đủ gây khó khăn cho tổ chức giảng dạy của các bộ môn, khoa chuyên ngành cũng như khó khăn cho việc phân công sinh viên tốt nghiệp ra trường, làm hạn chế sự linh hoạt của địa phương khi sử dụng cán bộ.
       -   Thời gian dành cho thực hành, thảo luận, xemina, bài tập lớn, báo cáo thực tế của một số học phần chưa nhiều, còn nặng về lý thuyết. Các học phần cho phép học viên tự chọn trong các chương trình còn ít, làm hạn chế đến tính linh hoạt của các chương trình.
       -   Do tính đặc thù của khoa học an ninh nên khi xây dựng các chương trình, việc tham khảo các chương trình đào tạo tiên tiến về các ngành An ninh của các trường đại học trong và ngoài ngành gặp nhiều khó khăn. Trong một số đề cương chi tiết học phần vẫn còn trường hợp chưa xác định đúng các mức độ của mục tiêu về kiến thức, kỹ năng; chưa chỉ rõ yêu cầu học viên cần chuẩn bị và địa chỉ các tài liệu để học viên tự học, tự nghiên cứu.
       Để xây dựng chương trình đào tạo và tổ chức dạy học đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của đào tạo theo hệ thống tín chỉ, góp phần nâng cao hiệu quả phương thức đào tạo này trong thời gian tới ở Trường Đại học CSND nói riêng và các trường Công an nói chung, cần tập trung làm tốt những vấn đề sau:
       Thứ nhất, Tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục Chính trị CAND, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học CSND đối với việc tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ
       Đào tạo theo hệ thống tín chỉ là phương thức đào tạo rất mới ở các trường Công an nhân dân và là công việc hết sức khó khăn, phức tạp, tồn tại nhiều bất cập, vướng mắc. Để tiếp tục triển khai đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong Công an nhân dân đạt kết quả cao, cần tăng cường sự chỉ đạo thống nhất của lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục Chính trị CAND, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học CSND về cả nhận thức, cách thức tổ chức thực hiện cũng như hệ thống cơ chế, chính sách, các điều kiện đảm bảo cho đào tạo theo tín chỉ. Đối với việc xây dựng chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ, trong thời gian tới rất cần sự chỉ đạo sát sao, thống nhất của các cấp lãnh đạo, nhất là về quan điểm và biện pháp tháo gỡ những vấn đề khó khăn, bất cập hiện nay như: Có bắt buộc chuẩn đầu ra phải có bằng tin học, tiếng anh, võ thuật hay không?; theo quy định đào tạo theo hệ thống tín chỉ là sau khi học viên tích đầy đủ các học phần thì có thể ra trường sớm, nhưng ở các trường Công an thì có được ra trường sớm hay không? Chế độ, chính sách đối với học viên theo thời gian đào tạo của hệ thống tín chỉ như thế nào?...
       Thứ hai, tiếp tục rà soát, điều chỉnh, chương trình đào tạo cho phù hợp theo hệ thống tín chỉ
       Xây dựng đầy đủ các chương trình đào tạo cho tất cả các chuyên ngành theo đúng quy định là một trong những thành công của Trường Đại học CSND trong tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ thời gian qua. Tuy nhiên, để đáp ứng cao hơn yêu cầu đào tạo theo hệ thống tín chỉ thời gian tới, các chương trình đào tạo cần được tiếp tục rà soát, điều chỉnh theo các hướng sau:
       -  Điều chỉnh các chương trình đào tạo các ngành, chuyên ngành đảm bảo mềm dẻo, linh hoạt hơn bằng cách: Cấu trúc lại hợp lý hơn các khối kiến thức trong chương trình đào tạo của các chuyên ngành để tạo điều kiện cho người học có thể tiếp thu được khối kiến thức cần mà chương trình đặt ra; bổ sung thêm các học phần cho phép học viên lựa chọn ở tất cả các khối kiến thức đại cương, cơ sở ngành, ngành và chuyên ngành.
       -  Rà soát, phân định rõ kiến thức giữa các ngành, chuyên ngành, giữa các trình độ đào tạo để tránh trùng dẫm, kiên quyết cắt những học phần, những nội dung không cần thiết cho từng ngành, chuyên ngành để đảm bảo tính thiết thực, gọn nhẹ cho chương trình.
       -   Phân bổ lại các loại giờ tín chỉ theo hướng giảm số tiết giảng lý thuyết, tăng cường các loại giờ thảo luận, xeemina, thực hành, bài tập... để khuyến khích học viên tự học, tự nghiên cứu, phát triển kỹ năng nghề nghiệp.
       -  Thường xuyên cập nhật, điều chỉnh mục tiêu, nội dung đào tạo trong các chương trình phù hợp với nhu cầu sử dụng cán bộ của ngành, chú trọng đào tạo kỹ năng cho người học.
       Để việc tiến hành hoàn thiện chương trình đào tạo theo các hướng trên được kịp thời, có hiệu quả, trong thời gian tới, Nhà trường sẽ tăng cường thường xuyên hợp tác, trao đổi với các trường Đại học có uy tín trong và ngoài ngành về đào tạo theo hệ thống tín chỉ để có điều kiện tham khảo, tiếp thu những ưu điểm trong các chương trình đào tạo của các trường. Đồng thời, có cơ chế giữa các chuyên gia, Công an các đơn vị địa phương..., thường xuyên lấy ý kiến về chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ, phát hiện những bất cập trong đào tạo theo tín chỉ để kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an có những điều chỉnh về chương trình đào tạo cho phù hợp với thực tiễn đào tạo của Trường Đại học CSND.
       Hội đồng phân định kiến thức của Bộ Công an đã ban hành chương trình khung đào tạo các trình độ thuộc lĩnh vực nghiệp vụ Cảnh sát và dự thảo chương trình đào tạo, sau khi chương trình đào tạo được thẩm định, Nhà trường cần điều chỉnh hệ thống chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần cho phù hợp.
       Thứ ba, phát huy tối đa những mặt tích cực, ưu thế trong tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ.
       Việc giảm thời gian trên lớp được bù đắp bởi thời gian nghiên cứu tự học của sinh viên. Trong quá trình giảng dạy, giảng viên phải có giáo án, phương pháp giảng dạy, giao vấn đề giúp sinh viên có thể tự nghiên cứu. Quá trình nghiên cứu của sinh viên phải được tiến hành liên tục trong quá trình học. Giảng viên không đơn thuần truyền thụ kiến thức mà là người hướng dẫn, hỗ trợ và tư vấn cho sinh viên. Cần sớm ban hành quy định về cố vấn học tập và tổ chức tập huấn về đào tạo tín chỉ cho giảng viên để đảm bảo hoạt động giảng dạy đúng với yêu cầu của đào tạo.
       Trong thời gian trước mắt, cần tập trung làm tốt việc bố trí, sắp xếp lịch học theo quy định về đào tạo theo tín chỉ (sắp xếp lịch học từng học phần theo cặp tiết rải đều trong học kỳ; đảm bảo đủ thời gian tự học của học viên cho một tín chỉ); tổ chức cho học viên được đăng ký lựa chọn và học những học phần lựa chọn trong chương trình đào tạo; thành lập đội ngũ cố vấn học tập cho học viên... Về lâu dài, cần tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện các quy định khác về tổ chức dạy học trong điều kiện đảm bảo nhân lực, phương tiện và kinh phí.
       Thứ tư, ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình xây dựng chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ.
       Công tác xây dựng chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ rất phức tạp. Để đảm bảo tính chính xác, hiệu quả trong quản lý, trong thời gian tới cần ưu tiên việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thông qua việc xây dựng và sử dụng các phần mềm quản lý đào tạo như quản lý điểm, phần mềm tuyển sinh.; cần tập ứng dụng các phần mềm khác vào xây dựng chương trình đào tạo. Mặt khác, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị dạy học, nhất là hệ thống phòng học, phòng chuyên dùng theo hướng hiện đại, đồng bộ, phục vụ hiệu quả công tác giảng dạy, học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ.
----------------------
Tài liệu tham khảo
1.   Kỷ yếu hội nghị Sơ kết triển khai thí điểm đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Học viện ANND giai đoạn 2010 - 2015.
2.   Kỷ yếu hội nghị Sơ kết 05 năm (2010 -  2015) đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại học viện CSND.
3.   Đào tạo Đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ và một số vấn đề cần chú ý trong tổ chức và thực hiện tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. (Ths. Phan Ngọc Sơn - Phó trưởng Phòng Quản lý đào tạo T48).
Tác giả bài viết: Lê Ngọc Ngọ
Nguồn tin: Bài viết đã được đăng tảii trên Tạp chí KHGD CSND số 80 (tháng 9/2016)
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc