Rss Feed
Chào mừng Khai giảng năm học 2020-2021 Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Rèn luyện kỹ năng thực hành các môn tin học tại Trường Đại học CSND

Đăng lúc: Thứ sáu - 01/04/2016 11:05 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
      Quá trình giáo dục chỉ toàn diện khi nó tạo ra ở người học cả năng lực lý luận và năng lực áp dụng thành thạo, sáng tạo, có hiệu quả lý luận đó vào thực tiễn. Chính vì vậy, công cuộc đổi mới đất nước trong xu thế hội nhập hiện nay đang đặt ra những đòi hỏi cho sự nghiệp đổi mới giáo dục nhằm đào tạo con người phát triển toàn diện, không chỉ có tri thức mà còn phải có năng lực tư duy và khả năng thực hành. Đây là một yêu cầu quan trọng của việc giáo dục thế hệ trẻ như trong Luật Giáo dục đã nêu “Hoạt động giáo dục phải thực hiện theo nguyên lí học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lí luận gắn với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với gia đình và giáo dục xã hội”1.
       Vì vậy, việc nâng cao chất lượng thực hành môn tin học là yêu cầu cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn tin học trong giai đoạn hiện nay. Đối với môn Tin học, mục tiêu cần đạt được là bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giảng viên, đồng thời tăng cường khả năng thực hành trên máy tính cho sinh viên, giúp sinh viên nắm vững kiến thức đã học một cách vững chắc, sâu sắc để từ đó vận dụng được vào nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống.
      Thời gian qua, hoạt động giảng dạy thực hành  các môn  Tin học ở Trường Đại học Cảnh sát nhân dân đã đạt được những  hiệu quả nhất  định,  giảng viên năng động, linh  hoạt  trong  điều hành các buổi thực hành, sinh viên hăng hái, tham gia tích cực. Theo số liệu khảo sát đối với 203 sinh viên hệ Chính quy từ khóa D20S đến D24S của Trường  cho thấy: Số sinh viên cho rằng động lực học tập các môn Tin học của sinh viên vì thấy cần thiết là 114 đồng chí, chiếm 56,16%; số sinh viên lựa chọn lý do học các môn Tin học do có thể đạt được điểm số cao chỉ là 2 đồng chí, chiếm 0,99%. Khi trả lời câu hỏi “Đồng chí có thấy hứng thú khi học các môn Tin học không?” thì có tới 168 sinh viên (chiếm 82,76%) trả lời “”, số sinh viên trả lời “Không” chỉ có 35 đồng chí, chiếm 17,24%. Các giảng viên trong Bộ môn được sinh viên đánh giá có chất lượng cao (185 ý kiến cho rằng chất lượng của đội ngũ giảng viên giảng dạy các môn Tin học có chất lượng rất tốt và tốt, chiếm 91,14%)2. Hiện nay, tổng số giảng viên của Bộ môn Toán - Tin học là 13 đồng chí, trong đó có 2 đồng chí có học vị Tiến sĩ, 4 Thạc sĩ, 3 đồng chí đang học cao học. Về chức danh giảng dạy, có 2 Giảng viên chính, 7 Giảng viên, 3 Trợ giảng và 01 giảng viên Tập sự. Bộ môn Toán - Tin học có 03 đồng chí có thâm niên giảng dạy trên 10 năm, có 02 đồng chí có thâm niên giảng dạy từ 05 đến dưới 10 năm và 8 đồng chí có thâm niên giảng dạy dưới 5 năm. Giảng viên Bộ môn tích cực tham gia công tác giảng giỏi và đạt kết quả khá cao. Cụ thể, từ năm 2010 đến tháng 6 năm 2015, giảng viên Bộ môn có 02 giảng viên được công nhận giảng viên giỏi cấp Bộ, 8 lượt giảng viên được công nhận giảng viên giỏi cấp Trường. Hàng năm, số bài dạy giỏi cấp Trường,  cấp Bộ môn cao. Như vậy, có thể thấy, chất lượng đội ngũ giảng viên giảng dạy và ý thức học tập thực hành các môn Tin học của sinh viên Nhà trường là khá tốt.
      Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những hạn chế, một số sinh viên chưa có sự chuẩn bị chu đáo cho bài tập thực hành, hoạt động thực hành còn mang tính đối phó, có tư tưởng ỷ lại,... Bên cạnh đó, việc bố trí lớp quá đông sinh viên, các lớp có số lượng sinh viên từ 80 trở lên khá cao, đặc biệt những lớp Liên thông, Vừa làm Vừa học, số lượng sinh viên có thể lên đến 120, 130 sinh viên. Trong khi đó, số lượng máy tính trong mỗi phòng học thực hành chỉ dao động từ 50 đến 65 máy. Thêm nữa, đôi khi, do việc bố trí lịch học các môn Tin học chưa thực sự hợp lý nên vẫn xảy ra trường  hợp  số lượng lớp cùng học các môn Tin học trong cùng một thời điểm lớn. Điều này dẫn tới số lượng máy vi tính  trong  phòng  thực hành  ít hơn số sinh viên, do đó, việc học phải chia ca dẫn đến chất lượng tổ chức quản lý, giảng dạy thực hành các môn Tin học chưa đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, trình độ nhận thức của sinh viên không đồng đều, sinh viên thi vào Trường ở nhiều khối thi khác nhau: A, A1, C và D1 với nhiều đối tượng khác nhau: Học sinh phổ thông, chiến sĩ nghĩa vụ và cán bộ đi học.
      Từ thực trạng, khó khăn gặp phải trong quá trình rèn luyện kỹ năng thực hành các môn Tin học tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, bài báo đề xuất một số giải pháp nhằm  nâng cao chất lượng hoạt động này như sau:
      Một là, giảng viên cần xây dựng nội dung bài học có liên quan đến chuyên ngành học của mỗi lớp như: Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý cấp phát biển số xe (giảng dạy chuyên ngành Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt); cơ sở dữ liệu quản lý nhân khẩu (giảng dạy chuyên ngành Quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội); cơ sở dữ liệu quản lý thăm gặp, tiếp tế (giảng dạy chuyên ngành Thi hành  án hình  sự và hỗ trợ tư pháp)… Điều này một mặt giúp sinh viên có thể hình  dung hoạt động công tác sau khi ra trường, mặt khác sinh viên cũng thấy được việc ứng dụng  công nghệ  thông tin trong công tác đối với chuyên ngành mình đang theo học. Đây chính là yếu tố nâng cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm trong học tập các môn Tin học.
      Hai là, tiếp tục  thực  hiện  phương pháp giảng dạy lý thuyết kết hợp với thực hành ngay trên phòng máy vi tính khi giảng các môn Tin học, giúp sinh viên có thể nắm lý thuyết và thao tác ngay những nội dung, yêu cầu của bài học. Trong quá trình  giảng dạy, giảng viên cần sử dụng phương tiện dạy học, hệ thống đa phương tiễn hỗ trợ tạo điều kiện cho sinh viên quan sát, thực hành theo yêu cầu được dễ dàng hơn.
      Ba là, khi tổ chức thực hành, giảng viên nên bố trí vị trí ngồi thực hành cố định cho mỗi sinh viên trong các buổi thực hành của cùng một môn học. Điều này giúp sinh viên có thể tiếp tục thực hành những nội dung tiếp theo từ buổi học trước, vì nội dung bài học thường có tính xâu chuỗi, liên quan đến nhau, để thực hành được nội dung bài đang học cần có dữ liệu và kết quả thực hành của bài trước, tránh tình trạng thực hành lặp đi lặp lại nhiều lần cùng một nội dung, không có thời gian thực hành nội dung mới của bài học. Hơn nữa, việc bố trí sinh viên ngồi thực hành cố định trong phòng thực hành còn giúp nâng cao trách nhiệm của mỗi người trong bảo quản tài sản chung của Nhà trường, truy trách nhiệm khi xảy ra hỏng hóc, mất tài sản.
      Bốn là, trong  quá  trình  thực  hành, giảng viên có thể kết hợp với một số sinh viên nhận thức tốt, thực hành đúng theo nội dung, yêu cầu đã đề ra để hướng dẫn cho các bạn ngồi gần vị trí thực hành của mình. Điều này vừa giúp các đồng chí chưa thực hiện được nội dung thực hành có thể hỏi đồng chí thực hành tốt hơn, vừa giúp giảng viên có thể hướng dẫn được nhiều sinh viên trong quá trình thực hành. Lưu ý, khi sử dụng phương pháp này, giảng viên cần duy trì trật tự lớp học, đồng thời kịp thời hướng dẫn, giải đáp khi sinh viên có xung khắc về cách giải quyết yêu cầu đặt ra của bài thực hành.
      Năm là, nâng cao ý thức tự học, học hỏi giúp đỡ lẫn nhau của sinh viên. Thời gian thực hành trên lớp là không đủ để thực hành hết tất cả các nội dung mà giảng viên đề ra, do vậy, sinh viên cần tự giác thực hành những bài tập tương tự, chủ động trao đổi với các đồng chí khác, giảng viên hoặc tham khảo trên Internet những nội dung mình chưa rõ, chưa thực hành được.
      Sáu là, kiến nghị với Phòng Quản lý đào tạo sắp xếp hợp lý hơn lịch học các môn Tin học nói riêng và các môn thuộc Bộ môn Toán - Tin học đảm nhận. Đây là các môn thuộc khối kiến thức khoa học tự nhiên  trong  Chương trình  đào tạo. Đặc thù của các môn khoa học tự nhiên là việc tiếp thu kiến thức, hiểu và có thể thực hành các nội dung của bài học  thường mất khá nhiều thời gian. Hơn nữa, lượng kiến thức giảng dạy trong mỗi buổi học là rất nhiều, nên nếu lịch học bố trí quá dày đặc thì sinh viên chưa kịp nắm bắt, hiểu nội dung trước đã phải học nội dung sau để đảm bảo kế hoạch giảng dạy của môn học. Điều này dẫn đến hiệu ứng đô-mi-nô và sinh viên không hiểu cả môn học và từ đó nảy sinh tâm lý ngại, sợ học các môn Tin học. Do vậy, nên sắp xếp xen kẽ lịch học các môn Tin học với các môn khác, mỗi tuần chỉ khoảng từ hai tới ba buổi học Tin học để sinh viên có thời gian tự thực hành những nội dung đã được giảng dạy.
      Tóm lại, để nâng cao chất lượng giảng dạy nói chung, kỹ năng thực hành các môn Tin học nói riêng cần có sự phối hợp thay đổi theo hướng tích cực từ phía Nhà trường, đội ngũ giảng viên cũng như tinh thần tự giác học tập của sinh viên. Hy vọng thông qua bài viết, kỹ năng thực hành các môn Tin  học của sinh  viên được cải thiện, từ đó góp phần cho ra đời “những thành phẩm” có chất lượng của công tác đào tạo tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.
Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Vịnh - Giảng viên Bộ môn Toán - Tin học - Trường Đại học CSND
Nguồn tin: Bài viết đã được đăng tải trên Tạp chí KHGD CSND số 70 (tháng 12/2015)
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc