Rss Feed
Mừng đảng mừng xuân tân sửu 2021

Những đóng góp mới của luận án nghiên cứu sinh Phạm Văn Tuân

Đăng lúc: Thứ năm - 19/11/2020 12:41 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
TRANG THÔNG TIN
VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
Đề tài luận án: “Xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh, thành phố phía Nam phục vụ phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng”.
Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm     Mã số: 9380105                              
Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Văn Tuân Khoá: 6 - Năm 2016
Người hướng dẫn khoa học: 1. GS, TS Bùi Minh Thanh
2. PGS, TS Lê Văn Thiệu
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an
 
Những đóng góp mới của luận án
 
Các tỉnh, thành phố phía Nam là khu vực có vị trí quan trọng và phát triển đa dạng các lĩnh vực kinh tế - xã hội của cả nước, đặc biệt là lĩnh vực ngân hàng. Những năm qua, tình hình tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng trên địa bàn này diễn biến phức tạp, thủ đoạn hoạt động tinh vi, hậu quả ngày càng nghiêm trọng, cơ cấu, tính chất, thành phần đối tượng đa dạng, đáng kể có nhiều đối tượng có trình độ, chức vụ làm việc trong các ngân hàng, doanh nghiệp, tổ chức. Trước tình hình đó, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh, thành phố phía Nam đã triển khai đồng bộ, nhất quán các biện pháp, phương pháp, chiến thuật, trong đó, chú trọng công tác xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh, thành phố phía Nam phục vụ phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng vẫn còn hạn chế cần sớm khắc phục. Về lý luận, đã có một số công trình trong và ngoài nước đề cập đến công tác xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật của lực lượng Cảnh sát kinh tế phục vụ phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng nhưng chưa có công trình độc lập nào đi sâu nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh, thành phố phía Nam phục vụ phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng, tìm ra hạn chế, nguyên nhân của hạn chế nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.
Vì vậy, việc nghiên cứu sinh lựa chọn nghiên cứu đề tài luận án: Xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh, thành phố phía Nam phục vụ phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng mang tính cấp thiết trên cả hai phương diện lý luận và thực tiễn.
Thông qua việc hệ thống hóa có phân tích, đánh giá, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn và khái quát các tri thức trong các công trình khoa học trong và ngoài nước..., luận án góp phần mang lại nhận thức chuyên sâu về công tác xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh, thành phố phía Nam phục vụ phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng. Trong đó:
Luận án đã bổ sung góp phần hoàn thiện lý luận về công tác xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật của lực lượng Cảnh sát kinh tế phục vụ phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng như: khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc, yêu cầu và biện pháp xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật của lực lượng Cảnh sát kinh tế phục vụ phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng.
Luận án đã phân tích làm rõ những vấn đề có liên quan đến công tác xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh, thành phố phía Nam phục vụ phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng như: tình hình hoạt động của hệ thống ngân hàng; tình hình, đặc điểm của tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng. Đồng thời, phân tích làm rõ thực trạng công tác xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh, thành phố phía Nam phục vụ phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng như: tổ chức lực lượng; tình hình cơ sở bí mật; biện pháp xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật; kết quả sử dụng cơ sở bí mật của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh, thành phố phía Nam phục vụ phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng. Từ đó, đánh giá, nhận xét, rút ra ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế trong công tác này.
Luận án đã đưa ra dự báo tình hình có liên quan và đề xuất 6 giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh, thành phố phía Nam phục vụ phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng. Các giải pháp đưa ra được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu lý luận, khảo sát thực tiễn nên có cơ sở khoa học và có giá trị tham khảo cho việc nghiên cứu giảng dạy trong các Trường Công an nhân dân và áp dụng trong thực tiễn công tác xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật của lực lượng Cảnh sát kinh tế phục vụ phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng.
 
 
THE INFORMATION OF NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
 
Tittle: “Establishing and making use of confidential agents in prevention and fight against banking crimes by the Economy Police forces in southern cities and provinces.”
Major: Criminology and Crime Prevention                         Code: 9380105
Name of PhD student: Pham Van Tuan                              Course: 6/2016
Name of scientific supervisor:
1. Prof. Dr. Bui Minh Thanh
2. Assoc. Prof. Dr. Le Van Thieu
Educational Institution: University of Police, Ministry of Public Security

 
The new findings of the thesis
Southern provinces and cities play a signigficant role in the economic and social development of the country, especially in banking field. Over the past few years, the banking crimes is increasing sophisticatedly with extremely serious consequenses due to the criminals from banks, companies and other organizations. Hence, the Economy Police forces in southern cities and provinces in corperation to conduct consistent and homogenous methods and strategies, including establishing and making use of confidential agents, in prevention and fight against such crimes.
In spite of achievement, there is still big deficiency in the establishment and use of confidential agents in the Economy Police forces in southern cities and provinces in prevention and fight against crimes in banking. Though there have been several studies on the establishment and use of confidential agents in the Economy Police forces both in Vietnam and other countries, none of them is intensive research on finding the causes and the weaknesses as well as the recommendations of enhancing the use of confidential agents to help the prevention and fight against banking related crimes.
Therefore, this thesis, tilted: “Establishing and making use of confidential agents in prevention and fight against banking crimes by the Economy Police forces in southern cities and provinces”, is urgently practical and theoretical as well.
Moreover, with its systematic analyzation, evaluation and sumarization of similar studies both inside and outside of Vietnam, the thesis contributes great awareness of the establishment and use of confidential agents in prevention and fight against banking crimes by the Economy Police forces in southern cities and provinces, detailed as the following:
Implementing the theories on establishment and use of confidential agents in prevention and fight against banking crimes such as: definitions, charateristics, principles, requirements and procedures of installing and using confidential agents.
Clarifying problems in establishment and use of confidential agents in prevention and fight against banking related crimes, such as: operation of bank systems, features of banking crimes and analyzing current situation including: organising forces, situation of confidential agents, methods and results in establishment and use of confidential agents in prevention and fight against banking crimes by the Economy Police forces in southern cities and provinces. Accordingly, the thesis presents the evaluation of strengths, weaknesses and reasons in establishment and use of confidential agents in prevention and fight against banking related crimes in the south of Vietnam.
Predicting related problems and recommending 6 solutions, which are based on theories and practical researchs,  to enhance the effectiveness of establishment and use of confidential agents, the results in establishment and use of confidential agents in prevention and fight against banking crimes by the Economy Police forces in southern cities and provinces. Those solutions are also considered as scientifically benefitable references for both in teaching and researching in institutions of Public Security Ministry and the economy police force’s jobs in real.
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc