Rss Feed
Chào mừng Khai giảng năm học 2020-2021 Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Những đóng góp mới của Luận án NCS Nguyễn Thị Thúy Hắng

Đăng lúc: Thứ năm - 30/05/2019 23:26 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
TP.Hồ Chí Minh, ngày       tháng     năm 2019
 
TRANG THÔNG TIN
VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
        Tên luận án: “Lấy lời khai người bị hại trong điều tra vụ án xâm hại tình dục trẻ em của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố miền Đông Nam bộ”.
        Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm. Mã số: 9380105
        Nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG, Khóa: 04, Năm 2014
        Đơn vị công tác: Khoa Cảnh sát hình sự, Trường Cao đẳng CSND II.
        Người hướng dẫn khoa học:
        Hướng dẫn 1: GS, TS Đường Minh Giới.
        Hướng dẫn 2: PGS, TS Nguyễn Giang Nam.
        Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.
        Những đóng góp mới của luận án:
        Các tỉnh, thành phố miền Đông Nam bộ là khu vực kinh tế trọng điểm năng động của cả nước, tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, trường đại học, bệnh viện, bến xe, bến tàu nên đã thu hút nhiều dân cư từ các vùng, miền trong cả nước về lao động, học tập, sinh sống, trong đó có các đối tượng phạm pháp hình sự nói chung và các đối tượng xâm hại tình dục trẻ em nói riêng đến lẩn trốn.
        Thực tế cho thấy, trẻ em bị xâm hại tình dục xảy ra ở nhiều độ tuổi, đặc biệt có cả những em bé tuổi mầm non; hiếp dâm tập thể, hiếp dâm rồi giết trẻ em; thầy giáo, nhân viên bảo vệ nhà trường xâm hại tình dục nhiều học sinh; người cao tuổi xâm hại tình dục trẻ em nhỏ tuổi; một số vụ hiếp dâm mang tính loạn luân trong một thời gian dài. Hậu quả xâm hại tình dục trẻ em gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển lành mạnh của trẻ em, trẻ em có nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, một số trẻ em gái mang thai ngoài ý muốn, có thể bị mất khả năng sinh sản. Bên cạnh đó, trẻ em còn có tâm lý sợ hãi, xấu hổ, mặc cảm, học kém, một số em trốn học, bỏ nhà ra đi lang thang. Đây chính là những nguy cơ đẩy trẻ em vào TNXH và hoạt động tội phạm. Đối tượng xâm hại tình dục trẻ em thể hiện sự suy đồi về lối sống, sự xuống cấp về các giá trị văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục.
        Trước tình hình trên, lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an các tỉnh, thành phố miền Đông Nam bộ đã có nhiều cố gắng lớn trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và đã điều tra khám phá thành công nhiều vụ án xâm hại tình dục trẻ em. Để đạt được kết quả này có sự đóng góp rất lớn của các biện pháp điều tra, trong đó có hoạt động lấy lời khai người bị hại. Qua nghiên cứu các vụ án xâm hại tình dục trẻ em cho thấy, hoạt động lấy lời khai người bị hại đã mang lại nhiều hiệu quả cho công tác đấu tranh làm rõ tội phạm như: Xây dựng giả thuyết điều tra về vụ án, về thủ phạm, về vật chứng, về vũ khí, công cụ, phương tiện phạm tội, thu thập các chứng cứ mới…Kết quả của hoạt động lấy lời khai người bị hại là một trong những nguồn chứng cứ phổ biến để chứng minh tội phạm và người thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên, đi sâu vào nghiên cứu thực tiễn hoạt động lấy lời khai người bị hại mà lực lượng CSHS Công an các tỉnh, thành phố miền Đông Nam bộ đã thực hiện trong điều tra các vụ án xâm hại tình dục trẻ em từ năm 2009 – 2018 cho thấy, hoạt động này còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế như sau: Điều tra viên chưa làm tốt công tác nghiên cứu hồ sơ vụ án trước khi lấy lời khai, nếu có thì việc nghiên cứu hồ sơ vụ án chỉ mang tính hình thức; Điều tra viên chưa tập trung đi sâu phân tích, đánh giá, mở rộng các tài liệu, chứng cứ trực tiếp của có trong hồ sơ vụ án, đặc biệt là những thông tin về đặc điểm nhân thân của người bị hại...; việc gửi giấy triệu tập cho người bị hại, người đại diện hợp pháp và việc tạo sự tiếp xúc tâm lý thuận lợi với người bị hại của một số Điều tra viên chưa tốt; kinh phí, phương tiện, kỹ thuật phục vụ cho hoạt động lấy lời khai còn nhiều hạn chế; tính chuyên môn hóa trong hoạt động lấy lời khai người bị hại chưa cao...Những khó khăn, hạn chế nói trên đặt ra cho lực lượng CSHS Công an các tỉnh, thành phố miền Đông Nam bộ cần phải nghiên cứu một cách toàn diện để đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động lấy lời khai người bị hại trong điều tra vụ án xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian tới, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả điều tra, khám phá tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn.
        Trong những năm qua đã có một số công trình nghiên cứu về hoạt động phòng ngừa và điều tra khám phá tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, tuy nhiên ở cấp luận án Tiến sĩ thì chưa có công trình nào nghiên cứu một cách toàn diện về lý luận và thực tiễn hoạt động lấy lời khai người bị hại. Chính vì vậy, Nghiên cứu sinh chọn đề tài: “Lấy lời khai người bị hại trong điều tra vụ án xâm hại tình dục trẻ em của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố miền Đông Nam bộ” để nghiên cứu làm luận án Tiến sĩ luật học là vấn đề cấp thiết, có ý nghĩa lý luận, thực tiễn trong tình hình hiện nay.
        Đây là luận án nghiên cứu một cách chuyên sâu, có hệ thống và toàn diện về lấy lời khai người bị hại trong điều tra vụ án xâm hại tình dục trẻ em của lực lượng CSHS Công an các tỉnh, thành phố miền Đông Nam bộ. Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận về lấy lời khai người bị hại nói chung và lấy lời khai người bị hại trong điều tra vụ án xâm hại tình dục trẻ em nói riêng theo chức năng của lực lượng CSHS.
        Luận án đã làm rõ tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước, những vấn đề lý luận về lấy lời khai người bị hại trong điều tra vụ án xâm hại tình dục trẻ em, bao gồm: Khái niệm về trẻ em, vụ án xâm hại tình dục trẻ em, người bị hại trong điều tra vụ án xâm hại tình dục trẻ em và đặc điểm người bị hại trong vụ án xâm hại tình dục trẻ em về tâm, sinh lý và pháp lý; khái niệm và cơ sở pháp lý của hoạt động lấy lời khai người bị hại trong điều tra vụ án xâm hại tình dục trẻ em; các thủ tục tố tụng hình sự và các nội dung cần làm rõ trong quá trình lấy lời khai người bị hại trong điều tra vụ án xâm hại tình dục trẻ em; phương pháp lấy lời khai người bị hại trong điều tra các vụ án xâm hại tình dục trẻ em qua các giai đoạn như: Chuẩn bị lấy lời khai, tiến hành lấy lời khai, lập biên bản ghi lời khai; nghiên cứu, kiểm tra, đánh giá, sử dụng kết quả lấy lời khai và quan hệ phối hợp lực lượng trong lấy lời khai người bị hại và chủ thể tiến hành và quan hệ phối hợp trong lấy lời khai người bị hại trong điều tra vụ án xâm hại tình dục trẻ em.
        Trên cơ sở phân tích tình hình và đặc điểm tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, luận án đã tập trung phân tích về số lượng, cơ cấu tội phạm xâm hại tình dục trẻ em và kết quả điều tra khám phá; đặc điểm tội phạm xâm hại tình dục trẻ em; đặc điểm về địa điểm và thời gian gây án; phương thức, thủ đoạn gây án phổ biến của tội phạm xâm hại tình dục trẻ em; đặc điểm người bị hại trong vụ án xâm hại tình dục trẻ em. Nghiên cứu phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động lấy lời khai người bị hại trong điều tra vụ án xâm hại tình dục trẻ em của lực lượng CSHS Công an các tỉnh, thành phố miền Đông Nam bộ. Qua đó, Luận án rút ra những nhận xét, đánh giá về những ưu điểm; những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế.
        Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng hoạt động lấy lời khai người bị hại vụ án xâm hại tình dục trẻ em của lực lượng CSHS Công an các tỉnh, thành phố miền Đông Nam bộ, luận án đã đưa ra dự báo các yếu tố ảnh hưởng đến lấy lời khai người bị hại trong điều tra vụ án xâm hại tình dục trẻ em của lực lượng CSHS Công an các tỉnh, thành phố miền Đông Nam bộ trong thời gian tới, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động lấy lời khai người bị hại trong điều tra vụ án xâm hại tình dục trẻ em.      
                    
ĐẠI DIỆN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
NGƯỜI HƯỚNG DẪN 1
 
GS, TS Đường Minh Giới
NGHIÊN CỨU SINH
 
 
Nguyễn Thị Thúy Hằng
 
                              

 
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
 
Ho Chi Minh City, ……….2019
 
INFORMATION ABOUT NEW ACADEMIC AND THEORETICAL CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
 
        The thesis topic: “Taking testimony of the victims in the investigation of child sexual abuse cases of the Police Police of the provinces and cities in the South East region”.
        Major: Criminology and Crime Prevention. ID: 9380105
        Researcher: NGUYEN THI THUY HANG
        Course number: 4,           Year: 2014
        Current working unit: Criminal police department, People's Police College 2.
        Science instructor:
        Science instructor 1: Prof. Dr. Đuong Minh Gioi
        Science instructor 2: Assoc.Prof. Dr. Nguyen Giang Nam
        University: People's Police University - Public Security Ministry
        New conclusions from the thesis:
        The provinces and cities in the South East region are the key economic areas of the whole country, concentrating many industrial parks, export processing zones, universities, hospitals, bus stations and wharves, thus attracting many People from regions and regions throughout the country on labor, study and living, including criminal offenders in general and sexually abused children in particular, are hiding.            
        In fact, sexually abused children occur in many ages, especially children of preschool age; gang rape, rape and murder of children; teachers and school security guards sexually abuse many students; sexually abusive elderly children younger children; Some rape cases are incest for a long time. The consequences of child sexual abuse seriously affect the healthy development of children, children at risk of sexually transmitted diseases, some unintended pregnant women, Can lose fertility. Besides, children also have psychological fear, shame, guilt, poor learning, some of them go out of school, leave home to wander. These are the risks that push children into social responsibility and criminal activities. Child sexual abuse objects show a deterioration in lifestyle, degradation in cultural values, morality and fine traditions.
        Before this situation, the Criminal Police (CSHS) of the police of the provinces and cities in the South East region have made great efforts in the fight against crimes and investigated and successfully discovered many cases. child sexual abuse. To achieve this result, there is a great contribution of investigative measures, including taking testimony of victims. Through studying the cases of child sexual abuse, the activities of taking victims' testimony have brought about many effects for the struggle to clarify crimes such as: Building an investigation hypothesis about the case, about perpetrators, material evidence, weapons, tools, means of committing crimes, collecting new evidence...The results of taking victims' testimony is one of the common sources of evidence to prove criminals and offenders. However, going into the practical study of taking the statements of the victims that the police force of the police in the provinces and cities in the South East region have done in investigating the cases of child sexual abuse since the year 2009 - 2018 showed that this activity also revealed shortcomings and limitations as follows: Investigators have not done well the study of case files before taking testimony, if any, the study of case files the project is only formal; The investigators have not focused deeply on analyzing, evaluating and expanding the documents and direct evidence of the case files, especially information on the personal characteristics of the victims...; it is not good to send a summons to the victim, a legal representative and the creation of favorable psychological contact with the victim of some investigators; funds, facilities and techniques for the operation of taking testimonies are still limited; The specialization in the activity of taking the victim's testimony is not high...The above mentioned difficulties and limitations are imposed on the police force of the police in the provinces and cities in the South East region. to propose solutions to improve operational efficiency, taking testimony of the victims in the investigation of child sexual abuse cases in the coming time, thereby contributing to improving the effectiveness of investigating and discovering criminals Child sexual harm in the area.
        In recent years, there have been a number of research projects on prevention and investigation of child sexual offenses, however, at the doctoral thesis level, there have not been any researches in all aspects of theory and practice of taking statements of victims. Therefore, the PhD student chooses the topic: “Taking testimony of the victims in the investigation of child sexual abuse cases of the Police Police of the provinces and cities in the South East region” To study and make a thesis Doctorate of law is an urgent issue, with theoretical and practical significance in the current situation.
        This is a research thesis that is intensive, systematic and comprehensive about taking testimonies of victims in the investigation of child sexual abuse cases of police officers of the provinces and cities in the Southeast. . Research results of the thesis contribute to perfecting the theoretical system of taking testimony of victims in general and taking testimony of victims in investigating child sexual abuse cases in particular according to the function of the force CSHS.
        The thesis has clarified the situation of domestic and foreign studies, theoretical issues about taking testimonies of victims in investigating cases of child sexual abuse, including: Concept of children, cases sexually abusing children and victims in investigating cases of child sexual abuse and characteristics of victims in child sexual abuse cases of psychological, physiological and legal abuse; the concept and legal basis of the activity of taking testimony of victims in investigating child sexual abuse cases; criminal proceedings and contents to be clarified in the process of taking testimonies of victims in investigating child sexual abuse cases; method of taking testimony of victims in investigating child sexual abuse cases through stages such as: Preparing to take testimony, taking testimony, making testimony records; study, check, evaluate, use the results of taking testimony and coordination in force to take testimony of the victim and the subject conducting and coordinating relations in taking testimony of the victim in the investigation Child sexual abuse case.
        On the basis of analyzing the situation and characteristics of child sexual assault crimes, the thesis has focused on analyzing the number, structure of child sexual abuse crimes and results of investigation and investigation; characteristics of child sexual abuse; characteristics of the location and time of the project; common crime-causing methods and tricks of child sexual abuse crimes; characteristics of victims in child sexual abuse cases. Researching, analyzing and assessing the status of activities of taking testimony of victims in the investigation of child sexual abuse cases of the police force of the provinces and cities in the South East region. Thereby, the dissertation draws remarks and evaluations on advantages; limitations and causes of limitations.
        On the basis of theoretical research and survey of the actual situation of activities of taking testimony of victims of child sexual abuse cases of the police force of the provinces and cities in the Southeast region, the dissertation came to report the factors affecting the testimony of the victims in the investigation of child sexual abuse cases of the police force of the provinces and cities in the Southeast region in the coming time, and propose some solutions to improve operational efficiency, taking testimony of victims in investigating child sexual abuse cases.       
REPRESENTATIVE OF THE SCIENTIFIC INSTRUCTOR
SCIENCE INSTRUCTOR 1Prof. Dr. Đuong Minh Gioi

RESEARCHER
 


 

Nguyen Thi Thuy Hang

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc