Rss Feed
Chào mừng Khai giảng năm học 2020-2021 Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Nâng cao hiệu quả quan hệ phối hợp giữa Bộ môn ngoại ngữ và trung tâm Ngoại ngữ - tin học trong đào tạo Tiếng anh theo khung chương trình Chung châu âu tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Đăng lúc: Chủ nhật - 13/03/2016 19:43 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
      Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đang diễn ra đồng bộ trên mọi lĩnh vực, việc đào tạo ngoại ngữ cho sinh viên - một nguồn lực quan trọng tác động tới sự lớn mạnh của quốc gia - có đủ năng lực để giao tiếp và kế thừa, phát huy những thành tựu khoa học kỹ thuật của thế giới là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của công tác giáo dục đào tạo hiện nay.
      Chỉ thị số 01-CT-BCA ngày 06/01/2010 yêu cầu đến năm 2015, học viên tốt nghiệp các trường Công an nhân dân phải đạt chuẩn về trình độ ngoại ngữ bậc ba (B1 - mức trình độ của khung tham chiếu Khung trình độ chung châu Âu) theo quy định của Chính phủ và phấn đấu đạt 30% số sinh viên đại học đạt trình độ B2.
      Theo Khung quy chiếu này, mức trình độ B1 được quy định là “Có khả năng hiểu những  ý chính trong ngôn ngữ thông qua các chủ đề quen thuộc thường gặp trong công việc, ở nhà trường hay khu vui chơi…, có thể xử lý hầu hết các tình  huống xảy ra trong giao tiếp. Có khả năng sử dụng những câu liên kết trong các chủ đề quen thuộc của cuộc sống hoặc liên quan đến sở thích cá nhân. Có thể miêu tả các sự kiện, các trải nghiệm, giấc mơ, ước muốn hay hoài bão của mình và đưa ra những nguyên nhân giải thích cho các ý kiến và dự định đó” (Theo tài liệu dịch của Đại học Ngoại ngữ Hà nội). Trường Đại học Cảnh sát nhân dân là một trung tâm đào tạo có uy tín ở phía Nam. Với điều kiện cơ sở vật chất, số lượng và chất lượng đội ngũ giảng viên tiếng Anh như hiện nay, cùng với chủ trương nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ mà Đảng ủy, Ban Giám hiệu rất quan tâm thì việc đào tạo tiếng Anh mức độ B1 theo Khung trình độ chung châu Âu là nhiệm vụ hoàn toàn mang tính khả thi. Hiện tại, Trường Đại học CSND có 2 đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo ngoại ngữ cho sinh viên với chức năng, nhiệm vụ cụ thể là:
      Bộ môn Ngoại ngữ có nhiệm vụ xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo ngoại ngữ theo chương trình chính khóa mà Bộ Công an quy định.
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học có nhiệm vụ xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học bổ trợ và nâng cao ngoài chương trình chính khóa cho học viên cũng như các đối tượng khác trong và ngoài lực lượng Công an, liên kết với các trung tâm, cơ sở ngoại ngữ - tin học khác để đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ và tin học các cấp độ; tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ theo chức năng cho học viên sau khi đã hoàn thành chương trình quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Nói cách khác, Trung tâm có nhiệm vụ thực hiện các chương trình còn lại để đạt trình độ quy định mà thời lượng của chương trình chính khóa quá ngắn không đủ để thực hiện.
      Vì vậy, sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa Bộ môn Ngoại ngữ và Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học là thực sự cần thiết để đào tạo toàn diện và đầy đủ tiếng Anh cho sinh viên theo Khung chương trình chung châu Âu (viết tắt là CEF).
      Trong phạm vi bài viết này, tác giả đề xuất bốn nội dung phối hợp giữa Bộ môn Ngoại ngữ và Trung  tâm Ngoại ngữ - Tin học, đồng thời đề xuất các điều kiện đảm bảo để cho sự phối hợp giữa hai đơn vị được duy trì hiệu quả và bền vững.
      1. Nội dung phối hợp giữa Bộ môn Ngoại ngữ và Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 
      1.1. Phối hợp  trong việc xây  dựng chương trình, tài liệu giảng dạy
      Chương trình hiện đang áp dụng để giảng dạy là 225 tiết, trong đó có 150 tiết tiếng Anh đại cương. Với điều kiện tiên quyết đầu vào là “Không” như hiện nay, sau khi học xong tiếng Anh đại cương, sinh viên rất khó khăn trong việc học tiếp 75 tiết tiếng Anh chuyên ngành vốn rất cần thiết và không đơn giản. Hơn nữa, so với mức chuẩn của CEF thì chương trình hiện tại đang áp dụng để đào tạo chỉ chú trọng được 2/4 nội dung cần đạt được. Vì vậy, để tránh sự phiến diện trong đào tạo này, Ban Giám hiệu cần phải quy chuẩn trình độ đầu vào và đầu ra theo CEF, sau đó thống nhất xây dựng chương trình và tài liệu giảng dạy để đạt được yêu cầu là việc làm bắt buộc.
      Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, trước tiên phải thay đổi việc cho tất cả sinh viên có trình độ đầu vào môn tiếng Anh cao thấp khác nhau ngồì chung một lớp, học cùng một chương trình. Vấn đề cần thiết là phải quy chuẩn đầu vào đạt trình độ A2 (CEF) trước khi học chung trình độ chính khóa. Sau khi học xong 2 học phần đại cương theo chương trình chính khóa, sinh viên được tiếp tục bổ túc kiến thức, ôn luyện để đạt chương trình B1 (CEF). Chương trình tiếng Anh chuyên ngành chỉ nên thực hiện khi sinh viên đạt trình độ B1. Nếu không, việc học tiếng Anh chuyên ngành sẽ chỉ dừng lại ở mức độ tiếp thu một số thuật ngữ chuyên ngành, hoàn toàn không đủ khả năng giao tiếp và nghiên cứu phục vụ hoạt động chuyên môn.
      Bước kế tiếp là phối hợp xây  dựng chương trình, tài liệu giảng dạy để đạt chuẩn đầu ra B1 (CEF).
      Trên cơ sở quy định chuẩn đầu vào và đầu ra, Bộ môn Ngoại ngữ và Trung tâm phối hợp xây dựng chương trình đảm bảo sự kết nối, hỗ trợ, bổ sung kiến thức hợp lý để đạt được yêu cầu đào tạo. Cụ thể là:
      Thứ nhất, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học xây dựng chương trình, tài liệu để giảng dạy đạt A2 (CEF) cho những sinh viên hệ Chính quy chưa đạt chuẩn đầu vào và xây dựng chương trình bồi dưỡng luyện thi lấy chứng chỉ B1 cho sinh viên sau khi học xong chương trình tiếng Anh chính khóa.
      Thứ hai, Bộ môn Ngoại ngữ xây dựng chương trình, tài liệu giảng dạy tiếp nối với thời lượng 225 tiết để đạt trình độ B1 và chương trình tiếng Anh chuyên ngành.
      Thứ ba, việc xây dựng chương trình, tài liệu dạy học phải được phối hợp thảo luận và thống nhất dựa vào quy định “Mức trình độ theo Khung trình độ chung châu Âu”, nhằm miêu tả tường minh các mục tiêu, nội dung và phương pháp giảng dạy cụ thể, đáp ứng được cả 4 lĩnh vực được nêu trong CEF là lĩnh vực cá nhân, lĩnh vực chuyên môn, lĩnh vực công cộng và lĩnh vực hàn lâm.
      1.2. Phối kết hợp trong việc xây dựng lịch học ngoại ngữ toàn khóa và tổ chức giảng dạy
      Để có thời gian cho sinh viên bổ túc kiến thức đạt chuẩn đầu vào, Bộ môn Ngoại ngữ và Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học phải phối kết hợp với phòng Quản lý Đào tạo để xây dựng lịch học hợp lý. Việc học ngoại ngữ phải được liên tục trong 4 năm học. Cụ thể là:
      Căn cứ kết quả kiểm tra, Bộ môn Ngoại ngữ chọn lọc những sinh viên chưa đạt trình độ chuẩn đầu vào, gửi danh sách xuống Trung tâm, phối hợp tổ chức giảng dạy ngoài giờ chính khóa trong 2 năm đầu và kiểm tra đạt trình độ A2. Sau khi sinh viên toàn khóa đã có trình độ chuẩn đầu vào A2, lịch học chính khóa 225 tiết được Bộ môn Ngoại ngữ tổ chức thực hiện trong 2 năm học tiếp theo.
      1.3. Phối kết hợp trong bồi dưỡng giảng viên để thực hiện công tác giảng dạy
      Mức độ cần đạt được trong Khung trình độ chung châu Âu chỉ rõ 4 lĩnh vực là lĩnh vực cá nhân (tiếng Anh đại cương), lĩnh vực chuyên môn (tiếng Anh chuyên ngành), lĩnh vực công cộng (sử dụng tiếng Anh nơi công sở và nơi công cộng) và lĩnh vực hàn lâm (sử dụng tiếng Anh trong môi trường học thuật). Trên thực tế, theo chương trình hiện nay, hầu hết các trường đại học chỉ đang chú ý đến việc hướng dẫn người học sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp cá nhân và trong lĩnh vực chuyên môn. Điều đó dẫn đến giảng viên coi nhẹ việc hướng dẫn sử dụng tiếng Anh trong môi trường làm việc, khi tham gia các công tác xã hội hoặc tham gia các sinh hoạt hội nghị, hội thảo khoa học...
      Vì vậy, muốn đào tạo sinh viên đạt được yêu cầu của trình độ B1 (CEF), Bộ môn và Trung tâm cần có sự phối hợp tốt trong việc vạch ra nội dung, kế hoạch cho công tác bồi dưỡng giảng viên:
      Trước tiên là, phối hợp tổ chức cho giảng viên tập huấn về chương trình, phương pháp giảng dạy theo Khung chương trình chung châu Âu, dự các hội thảo về phương pháp giảng dạy cũng như kiểm tra đánh giá chất lượng theo Khung chương trình chung châu Âu.
      Phối hợp để nâng cao nhận thức về trách nhiệm của giảng viên trong việc chuyển hướng đào tạo theo chương trình mức B1 (CEF), về những yêu cầu cụ thể của chương trình để có định hướng đúng trong giảng dạy và nghiên cứu. Giáo dục sinh viên nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ học tập để có động cơ học đúng, hướng dẫn sinh viên phương pháp học tập hiệu quả để đạt được yêu cầu đề ra.
     Trao đổi để giảng viên nắm vững chương trình giảng dạy của cả hai đơn vị nhằm phối hợp tốt trong công tác giảng dạy chương trình chính khóa và chương trình bổ trợ, nâng cao.
      Phối hợp trong công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu, trao đổi kinh nghiệm và tài liệu cá nhân để công tác giảng dạy đạt hiệu quả cao.
      1.4. Phối kết hợp trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi đáp ứng yêu cầu của trình độ B1 (CEF)
      Khung trình độ chung châu Âu (Common  European  Framework)  tạo ra một nền tảng thống nhất để thiết kế chương trình, hệ thống kiểm tra đánh giá chất lượng và cấp chứng chỉ công nhận năng lực ngôn ngữ cho người học. Nó xóa đi sự bất đồng giữa những người dạy và học với các đối tượng công nhận và sử dụng kết quả của quá trình dạy và học, tránh được tình trạng nơi này phủ nhận kết quả đánh giá của nơi kia. Đó là ưu điểm lớn nhất của việc dạy và đánh giá chất lượng theo Khung chương trình chung châu Âu (CEF).
      Nghiên cứu yêu cầu nội dung của một đề thi B1 (CEF), chúng tôi nhận thấy các nội dung mỗi đề thi bao quát toàn diện các kỹ năng và đề cập đủ 4 lĩnh vực (cá nhân, chuyên môn, công cộng và lĩnh vực hàn lâm).
      Vì lý do đó, cùng với việc xây dựng chương trình và tài liệu dạy học phù hợp, bước đầu hai đơn vị phối hợp xây dựng ngân hàng câu hỏi theo hướng kiểm tra trình độ A2 và B1 của Khung chương trình chung Châu Âu để kiểm tra đánh giá trình độ sinh viên theo đúng yêu cầu về hình thức và nội dung quy định.
      2. Điều kiện đảm bảo cho sự phối hợp giữa hai đơn vị được thực hiện tốt
     Để đảm bảo việc thực hiện các nội dung nêu trên đạt hiệu quả và đi vào nề nếp, việc cần thiết đầu tiên là Đảng ủy, Ban Giám hiệu ban hành Quy định về chuẩn trình độ tiếng Anh đầu vào A2, đầu ra B1 (CEF) và cơ chế phối hợp, trong đó quy định chi tiết và cụ thể nhiệm vụ của Trung tâm, của Bộ môn và các đơn vị chức năng để làm cơ sở đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng trong công tác đào tạo từ trình độ cơ bản đến trình độ B1 (CEF).
      Dựa trên văn bản quy định về sự phối hợp này, lãnh đạo hai đơn vị Bộ môn Ngoại ngữ và Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học phải có sự thống nhất cao để chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình. Trung tâm và Bộ môn Ngoại ngữ cũng rất cần có sự phối hợp chặt chẽ, toàn diện của các đơn vị chức năng trong việc xây dựng lịch trình, quản lý sinh viên và tạo điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo.
      Với những ưu điểm vượt trội của việc sử dụng Khung chương trình chung châu Âu làm mục tiêu đào tạo ngoại ngữ, với sự quan tâm của Ban giám hiệu Nhà trường về cơ sở vật chất, về đào tạo bồi dưỡng nguồn  nhân lực để có sự phối hợp toàn diện trong hoạt động đào tạo, kiểm tra đánh giá chất lượng của Bộ môn Ngoại ngữ, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và các đơn vị chức năng, chúng ta hy vọng nhiệm vụ đào tạo sinh viên đạt chuẩn đầu ra B1 (CEF) sẽ tạo sự chuyển biến tích cực trong việc học tiếng Anh của sinh viên Trường Đại học CSND.
Tác giả bài viết: Nguyễn Mậu Vũ - Giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ - Trường Đại học CSND
Nguồn tin: Bài viết đã được đăng tải trên Tạp chí KHGD CSND số 68 (tháng 11/2015)
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc