Rss Feed
Mừng đảng mừng xuân tân sửu 2021

Nâng cao hiệu quả mối quan hệ phối hợp giữa Trường Đại học Cảnh sát nhân dân với công an các địa phương trong tổ chức sinh viên thực tập tốt nghiệp

Đăng lúc: Thứ tư - 18/05/2016 07:15 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
       Thực hiện nguyên lý giáo dục của Đảng “học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, nhà trường gắn liền với xã hội” từ đó hình thành và phát triển nhân cách người Công an cách mạng. Thực tập tốt nghiệp là một khâu không thể thiếu trong chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận năng lực của người học, phải nâng cao chất lượng thực tập tốt nghiệp cho sinh viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (CSND) để sinh viên rèn luyện nhân cách, rút ngắn khoảng cách giữa lý luận và thực tiễn, hòa nhập và phát triển năng lực của mình cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
       Theo số liệu thống kê của Phòng Quản lý đào tạo từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015, số lượng sinh viên thực tập tốt nghiệp (không thống kê sinh viên Bộ Quốc phòng gửi Trường Đại học CSND đào tạo) như sau: Tổng số sinh viên Trường Đại học CSND thực tập tại 13 đơn vị Công an các địa phương là 4.052 sinh viên hệ chính quy và hệ liên thông. Từ năm học 2010-2011 đến 2014-2015, có 897 sinh viên (chiếm tỷ lệ 22,14%) đi thực tập tốt nghiệp được Ủy ban nhân dân, Công an các địa phương khen thưởng vì có thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, kết quả thực tập tốt nghiệp cho thấy 100% sinh viên thực tập tốt nghiệp đạt yêu cầu.
       Theo Điều 4 Quy chế thực tập tốt nghiệp của học sinh, sinh viên các học viện, trường Đại học, trung học Công an nhân dân (Ban hành kèm theo Quyết định số 324/QĐ-BCA(X14) ngày 07/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an) quy định về việc phân bổ địa bàn thực tập thì địa bàn thực tập của sinh viên Đại học CSND do Bộ Công an quy định. Vì vậy, trước năm 2005 địa bàn thực tập của sinh viên do Bộ Công an phân công chủ yếu ở các địa phương phức tạp như các tỉnh Tây Nguyên, các tỉnh Tây Nam Bộ và một số địa bàn như Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế. Từ năm 2005 đến nay, Bộ Công an giao cho Trường Đại học CSND liên hệ địa bàn thực tập theo Công văn số 870/X14 của Vụ Đào tạo (nay là Cục Đào tạo) ngày 12/9/2005. Do đó, từ năm học 2005-2006 cho đến nay địa bàn thực tập của sinh viên thường tập trung vào các tỉnh, thành phố như Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Long An, Tiền Giang và các trại giam của Bộ Công an khu vực phía Nam. Riêng năm 2010, địa bàn thực tập của sinh viên thêm địa bàn tỉnh Tây Ninh do Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh có công văn gửi đến Nhà trường xin sinh viên về thực tập tốt nghiệp.
       Trường Đại học CSND đã tổ chức cho sinh viên thực tập tốt nghiệp đạt được kết quả rõ rệt, nhiều sinh viên đã tiếp thu và giải quyết tình huống nghiệp vụ nhanh chóng, chính xác, nhiều đồng chí được Ủy ban nhân dân các cấp, Ban Giám đốc và trưởng Công an các quận, huyện tặng giấy khen. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau nên việc tổ chức thực tập tốt nghiệp của sinh viên không được quan tâm đúng mức, đã bộc lộ một số tồn tại như: Chất lượng thực tập còn nhiều hạn chế; kỹ năng nghề nghiệp còn yếu; sinh viên chậm thích ứng với yêu cầu và nhiệm vụ công tác; nhận thức về việc tổ chức thực tập tốt nghiệp của sinh viên còn một số vấn đề chưa thống nhất từ phía quản lý, mục tiêu, yêu cầu, nội dung thực tập tốt nghiệp còn khác nhau, chưa có căn cứ khoa học để xác định cho phù hợp; sinh viên một số chuyên ngành không thực hiện đủ các tiêu chí theo kế hoạch thực tập, thực tập không đúng chuyên ngành; cán bộ hướng dẫn chưa quan tâm đúng mức trong việc hướng dẫn các sinh viên thực tập, việc kiểm tra sinh viên thực tập còn chưa sâu sát, mối quan hệ phối hợp giữa Nhà trường với Công an các địa phương trong tổ chức thực tập tốt nghiệp sinh viên còn hạn chế nhất định làm ảnh hưởng đến chất lượng thực tập tốt nghiệp của sinh viên.
       Việc phối hợp trong công tác tổ chức thực tập tốt nghiệp cho sinh viên chỉ mới thể hiện ở các nội dung như trao đổi bằng đường công văn về số lượng sinh viên thực tập, đưa sinh viên đến địa bàn thực tập, kiểm tra thực tập theo kế hoạch, tổng kết thực tập tốt nghiệp. Trong khi đó, các nội dung quan trọng khác thì việc phối hợp còn hạn chế như khảo sát địa bàn thực tập, phổ biến các nội dung, tiêu chí thực tập tốt nghiệp với Công an địa phương để tổ chức thực tập tốt nghiệp đạt hiệu quả, giảng viên hướng dẫn và cán bộ hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho sinh viên.
       Các nội dung công việc thể hiện mối quan hệ phối hợp chưa sâu sắc, chưa thường xuyên như phân công địa bàn cụ thể cho sinh viên do Công an các đơn vị, địa phương phân công mà không trao đổi thống nhất cụ thể với Nhà trường, kiểm tra thực tập chỉ có cán bộ phòng PX13, đại diện sinh viên thực tập tốt nghiệp nhưng không có lãnh đạo Công an địa phương, cán bộ hướng dẫn thực tập tốt nghiệp, điều này thể hiện mối quan hệ phối hợp là còn chưa thường xuyên, liên tục cả về mặt thời gian và nội dung trong tổ chức thực tập tốt nghiệp cho sinh viên.
       Các đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức thực tập tốt nghiệp của sinh viên còn chưa nắm hết quy định theo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công an, của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân và Trường Đại học CSND về trách nhiệm của mình; chưa thực hiện đầy đủ, đúng đắn các quy định trong việc tổ chức thực tập cho sinh viên nên làm cho việc phối hợp giữa các chủ thể tổ chức sinh viên thực tập tốt nghiệp còn khá lỏng lẻo, chưa có tính thống nhất cao.
       Sinh viên các chuyên ngành, đoàn trưởng, tổ trưởng các đơn vị thực tập còn thụ động, chưa kịp thời trong việc thông báo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực tập của mình về Ban chỉ đạo thực tập, cán bộ hướng dẫn, lãnh đạo các đơn vị và giảng viên hướng dẫn thực tập nên các khoa nghiệp vụ, cán bộ hướng dẫn, lãnh đạo Công an các địa phương không nắm được các vướng mắc mà sinh viên gặp phải trong quá trình thực tập như được phân công thực tập ở đơn vị không đúng với chuyên ngành được thực tập, đơn vị thực tập công việc ít không đủ để hoàn thành chỉ tiêu thực tập nên việc phối hợp giữa Trường Đại học CSND và Công an các địa phương trong giải quyết các vướng mắc đó chưa được kịp thời.
Mối quan hệ phối hợp giữa Trường Đại học CSND và Công an các đơn vị, địa phương trong công tác tổ chức thực tập tốt nghiệp cho sinh viên Trường Đại học CSND mới chỉ gói gọn trong việc các chủ thể thực hiện các trách nhiệm, nhiệm vụ của mình mà chưa có sự trao đổi, bàn bạc để thống nhất về cách thức thực hiện công tác tổ chức thực tập cho sinh viên.
       Sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý sinh viên tại các địa bàn thực tập chủ yếu qua giảng viên hướng dẫn và các báo cáo hàng tháng, báo cáo từng đợt do đó chưa nắm đầy đủ tâm lý, nguyện vọng cũng như khó khăn, vướng mắc của sinh viên tại đơn vị thực tập.
       Sự phối hợp giữa các phòng nghiệp vụ, Công an quận, huyện, thị xã có sinh viên thực tập tốt nghiệp với Ban chỉ đạo thực tập còn thiếu thường xuyên, thiếu sự kiểm tra chặt chẽ. Một số Công an địa phương bố trí sinh viên thực tập không đúng chuyên ngành đào tạo, sinh viên chỉ được kiến tập mà không được thực tập, không trực tiếp tham gia giải quyết các tình huống xảy ra trong thực tiễn.
       Để nâng cao hiệu quả mối quan hệ phối hợp giữa Trường Đại học CSND với Công an địa phương trong tổ chức sinh viên thực tập tốt nghiệp, theo chúng tôi cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:
       Một là, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các chủ thể tham gia mối quan hệ giữa Trường Đại học CSND với Công an các đơn vị, địa phương trong tổ chức sinh viên thực tập tốt nghiệp.
       Cần quán triệt các văn bản pháp luật, nâng cao nhận thức và vai trò, trácnhiệm của các chủ thể tham gia quan hệ phối hợp giữa Trường Đại học Cảnh sát nhân dân và Công an các địa phương trong tổ chức thực tập tốt nghiệp cho sinh viên Trường Đại học CSND là Ban chỉ đạo thực tập, cán bộ phụ trách sinh viên thực tập của Phòng Quản lý đào tạo, các giảng viên các khoa nghiệp vụ được phân công hướng dẫn thực tập tốt nghiệp, lãnh đạo Công an địa phương có sinh viên thực tập tốt nghiệp, phòng Tổ chức cán bộ Công an các địa phương và các cán bộ địa phương được phân công hướng dẫn thực tập cho sinh viên. Cán bộ, giảng viên được phân công hướng dẫn sinh viên thực tập có trách nhiệm phối hợp với Công an các địa phương để tham gia quản lý sinh viên trong thời gian thực tập tại địa bàn. Công an các địa phương cần phối hợp với Trường Đại học CSND liên hệ phối hợp với Ban chỉ đạo thực tập, phòng Quản lý đào tạo, các giảng viên tổ chức buổi tập huấn về tổ chức thực tập tốt nghiệp cho sinh viên. Thời gian tiến hành buổi tập huấn là ngay sau khi có quyết định phân công cán bộ hướng dẫn sinh viên thực tập, phòng PX13 Công an các địa phương viên hướng dẫn để tập huấn cho các cán bộ được phân công hướng dẫn. Nội dung của buổi tập huấn là nội dung hướng dẫn thực tập cho sinh viên, cơ chế phối hợp để cùng với Nhà trường hướng dẫn, kiểm tra quá trình thực tập của sinh viên, đồng thời cán bộ hướng dẫn thực tập có thể cùng trao đổi, bàn bạc với giảng viên các khoa nghiệp vụ về nội dung thực tập của mỗi chuyên ngành để có thể hướng dẫn sinh viên thực tập theo sát với các nội dung kế hoạch thực tập. Công an các địa phương cần tạo điều kiện cho các cán bộ, giảng viên của Trường Đại học CSND được tham gia các buổi tổng kết, rút kinh nghiệm trong đấu tranh với các vụ án, các chuyên án lớn.
       Hai là, tăng cường ký kết các quy chế phối hợp giữa Trường Đại học CSND với Công an các đơn vị, địa phương, trong đó thể hiển rõ chỉ tiêu, tiêu chí và trách nhiệm của các bên trong tổ chức thực tập tốt nghiệp.
       Bộ Công an đã có các văn bản quy định, hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho sinh viên các trường Công an nhân dân đồng thời quy định thẩm quyền, nhiệm vụ và trách nhiệm của các đơn vị trong việc tổ chức, hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho sinh viên. Tuy nhiên, văn bản về quy chế phối hợp giữa Trường Đại học CSND với Công an địa phương có rất ít như ở thời điểm hiện tại, Trường Đại học CSND và Giám thị các trại giam thuộc Tổng cục VIII đã ký Bản giao ước phối hợp tổ chức thực tập, thực tập hoặc ngày 12/12/2014, Trường Đại học CSND tiếp tục ký kết quy chế phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Long An về giữ gìn an ninh trật tự trên các địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, việc cụ thể hóa bản giao ước, quy chế phối hợp giữa Trường Đại học CSND và Công an các địa phương vẫn chưa được thường xuyên áp dụng, do đó, mối quan hệ giữa trường và Công an các địa phương trong tổ chức thực tập vẫn chưa có một cơ sở pháp lý cụ thể để các chủ thể dựa vào đó tiến hành các công tác của mình và thực hiện mối quan hệ phối hợp đạt hiệu quả. Quan hệ phối hợp thông qua việc ký kết quy chế phối hợp giữa Trường Đại học CSND với Công an các địa phương là hình thức thiết lập các mối quan hệ dựa trên các quy định của Ngành về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi bên, từ đó các bên tham gia mối quan hệ tiến hành ký kết quy chế phối hợp tạo cơ sở cho việc thực hiện mối quan hệ. Nhờ có ký kết quy chế phối hợp nên mối quan hệ phối hợp giữa Trường Đại học CSND với Công an các địa phương được thiết lập chặt chẽ, các bên liên quan có tinh thần, thái độ, trách nhiệm cao thực hiện các nội dung phối hợp trong công tác tổ chức thực tập tốt nghiệp.
       Ba là, chú trọng thực hiện có hiệu quả từng khâu của quan hệ phối hợp giữa Trường Đại học CSND với các đơn vị, địa phương.
       - Trong công tác chuẩn bị: Phòng Quản lý đào tạo, các khoa nghiệp vụ Trường Đại học CSND và Công an địa phương được biết việc khảo sát, liên hệ, ký kết địa bàn thực tập với địa phương tiến hành theo từng đợt thực tập. Tuy nhiên, liên hệ với Công an các địa phương để thống nhất đơn vị thực tập, số lượng thời gian sinh viên về thực tập,... cần chú ý yêu cầu mà địa phương quan tâm, bố trí thời gian sinh viên thực hiện các nội dung thực tập theo chuyên ngành, ưu tiên sinh viên viết khóa luận thực tập đúng địa bàn để thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.
       - Phối hợp trong thay đổi, mở rộng địa bàn thực tập: Để mối quan hệ phối hợp trong công tác thực tập tốt được tốt hơn thì chọn địa bàn là một khâu quan trọng. Bộ Công an cũng đã quy định địa bàn thực tập phải đảm bảo các yêu cầu như nhiều vụ việc, có đội ngũ cán bộ hướng dẫn đủ trình độ, có kinh nghiệm, địa bàn phải đảm bảo nơi ăn ở cho sinh viên thực tập vì một số địa bàn có các huyện vùng sâu, công việc ít nên khó cho sinh viên trong việc hoàn thành chỉ tiêu thực tập, lại có địa bàn không có nơi ăn ở cho sinh viên. Vì vậy trong khâu chọn địa bàn Nhà trường nên thực hiện việc mở rộng địa bàn thực tập đến nhiều địa phương khác nhau, liên hệ các địa bàn nhiều vụ việc, đảm bảo có đủ cán bộ hướng dẫn, đảm bảo nơi ăn ở cho sinh viên.
      - Phối hợp trong thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, đánh giá: Công tác kiểm tra thực tập là một khâu quan trọng trong quá trình thực tập tốt nghiệp, thực tập quy định phải thường xuyên kiểm tra, việc kiểm tra nhằm nắm rõ tình hình thực tập của sinh viên để điều chỉnh và đề xuất với Công an địa phương một cách kịp thời nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc của sinh viên trong quá trình thực tập.
       Bốn là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong mối quan phối hợp giữa Trường Đại học CSND với Công an các đơn vị, địa phương trong đó tổ chức thực tập tốt nghiệp cho sinh viên.
       Ban chỉ đạo thực tập tốt nghiệp chủ động đề ra yêu cầu, kế hoạch, nội dung thực tập tốt nghiệp, tiêu chí đánh giá cho khóa học và mỗi chuyên ngành đào tạo, bố trí kế hoạch lịch, cán bộ và chỉ đạo thực hiện mối quan hệ phối hợp với Công an các địa phương. Thống nhất giao cho các khoa chịu trách nhiệm chính trong việc xây kế hoạch, Phòng Quản lý đào tạo chuẩn bị địa bàn thực tập, cử giảng viên hướng dẫn và phối hợp với phòng Quản lý học viên, phòng Đào tạo, phòng Hậu cần chuẩn bị thực hiện kế hoạch, với sự phân công, nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng. Kế hoạch thực tập tốt nghiệp phải phù hợp với từng sinh viên và với địa bàn thực tập; có các chỉ tiêu, yêu cầu cụ thể, phù hợp, không chung chung hoặc cao quá, thấp quá, đảm bảo tính vừa sức, thuận tiện trong việc đánh giá, kiểm tra sinh viên đối với từng chuyên ngành. Công an địa phương có sinh viên thực tập tốt nghiệp cần nhận thức rõ trách nhiệm của Bộ Công an giao cho việc tổ chức sinh viên thực tập tốt nghiệp, đây là việc tổ chức thực hiện theo quy định phân công, phân cấp. Tổ chức cho sinh viên được thực tập đúng chuyên ngành đào tạo, có kế hoạch chọn lựa bồi dưỡng cán bộ hướng dẫn thực tập tốt nghiệp và phân công cụ thể, có yêu cầu rõ ràng, chặt chẽ, mạnh dạn giao việc cho từng sinh viên đồng thời cần có sự phối hợp chặt chẽ với Trường trong chuẩn bị, tiến hành thực tập, kiểm tra, đánh giá chặt chẽ và thường xuyên.
Nâng cao hiệu quả mối quan hệ phối hợp giữa Trường Đại học CSND với Công an các địa phương trong tổ chức thực tập tốt nghiệp cho sinh viên cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo Công an các địa phương, các khoa và đơn vị có liên quan cùng sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể giảng viên, cán bộ địa phương hướng dẫn thực tập, bên cạnh đó cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như trên
Tác giả bài viết: TS. Nguyễn Thành Phúc - Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học CSND
Nguồn tin: Bài viết đã được đăng tải trên Tạp chí KHGD CSND số 73
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc