Rss Feed
Chào mừng Khai giảng năm học 2020-2021 Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý học viên hệ Vừa làm vừa học mở tại công an các đơn vị, địa phương trong giai đoạn hiện nay

Đăng lúc: Thứ hai - 09/05/2016 09:13 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
        Thời gian qua, công tác quản lý học viên hệ VLVH đã có những chuyển biến rõ nét trong tất cả các mặt như: Chương trình, kế hoạch, tổ chức giảng dạy được thực hiện đúng lịch trình, quy định; Ý thức, thái độ học tập của học viên nhìn chung đảm bảo nghiêm túc; Điều lệnh CAND, điều lệnh nội vụ được duy trì; Mối quan hệ phối hợp giữa nhà trường và các đơn vị địa phương đăng cai mở lớp trong công tác quản lý học viên hệ VLVH đạt nhiều kết quả tốt. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, nắm tình hình các lớp hệ VLVH mở tại Công an các đơn vị, địa phương ghi nhận vẫn còn một số tồn tại cụ thể như sau:
       -  Quân số tham gia học tập ở một số lớp học chưa đầy đủ, một số buổi học, học viên nghỉ học còn nhiều, đặc biệt là một số trường hợp học viên nghỉ không lý do, nghỉ học nhiều buổi, qua kiểm tra ghi nhận có buổi học lớp vắng đến 20, 30 học viên và có học viên vắng học không lý do. Tháng 07/2015, Phòng Quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học (Phòng QLĐT hệ VLVH) đã báo cáo Hội đồng kỷ luật Nhà trường xét và đồng chí Hiệu trưởng đã ký Quyết định kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với 02 học viên của lớp D85T12 - Thành phố Hồ Chí Minh với lỗi vi phạm vắng học nhiều ngày không lý do.
       -  Tình trạng học viên đi học trễ giờ, cúp tiết, nghe điện thoại, nói chuyện riêng, ngủ trong giờ học vẫn còn xảy ra; một số lớp còn xảy ra việc học viên vi phạm quy chế thi, từ đầu năm học 2015­2016 đến nay, Phòng QLĐT hệ VLVH đã tiến hành lập 33 biên bản cảnh cáo trong phòng thi và đề nghị xử lý theo quy định với lỗi vi phạm chủ yếu là trao đổi bài thi, giấy nháp và chép bài của nhau.
       -   Đặc biệt, trong năm học 2014-2015, Phòng QLĐT hệ VLVH đã phối hợp với Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện và lập biên bản 01 trường hợp học viên nhờ 01 cán bộ chiến sĩ trong đơn vị mình đi học hộ. Nhà trường đã ra Quyết định kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với học viên trên và đề nghị Công an thành phố Hồ Chí Minh xử lý đối với trường hợp cán bộ chiến sĩ đi học thay.
       -  Việc ghi sổ quản lý giảng dạy, học tập ở một số lớp học chưa đầy đủ, chính xác hoặc còn tẩy xóa, sửa chữa tùy tiện; Một số giảng viên lên lớp chưa thực sự chú ý đến việc kiểm tra quân số học tập của lớp học trước khi ký xác nhận vào sổ theo dõi giảng dạy, học tập, có trường hợp giảng viên ký xác nhận sau khi kết thúc môn học hoặc kết thúc đợt giảng.
       Vẫn còn tình trạng giảng viên (nhất là các giảng viên trẻ) còn tự ý thay đổi lịch trình, chương trình, thời gian giảng dạy, đến trễ, về sớm hơn so với quy định; Việc quản lý, chấm bài kiểm tra điều kiện, thống kê điểm kiểm tra điều kiện đôi lúc còn chưa kịp thời, thiếu chính xác. Thực tiễn công tác quản lý học viên hệ VLVH thời gian qua cho thấy, những tồn tại trên có thể xuất phát từ một số nguyên nhân của công tác quản lý học viên hệ VLVH, cụ thể:
       Thứ nhất, Chủ nhiệm lớp học, người được giao nhiệm vụ trực tiếp tiến hành quản lý học viên hệ VLVH, “chịu trách nhiệm chính về chất lượng, hiệu quả công tác quản lý học viên, chủ trì phối hợp với cán bộ được Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ cử để quản lý lớp học”, tuy nhiên đôi lúc chỉ tập trung vào các công việc hành chính đơn thuần, chưa chú trọng đúng mức đến công tác quản lý học viên, còn tình trạng “khoán trắng” cho đồng chủ nhiệm và Ban chỉ huy lớp trong quản lý, một số đồng chí chưa được đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về công tác quản lý học viên, chưa thường xuyên trao đổi với đồng chủ nhiệm, giảng viên lên lớp về tình hình của lớp học để kịp thời có biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh.
       Thứ hai, đồng chủ nhiệm lớp của một số đơn vị, địa phương còn thiếu kinh nghiệm cũng như phương pháp quản lý, chưa nắm vững các quy chế, quy định của Bộ Công an và của Nhà trường trong công tác quản lý học viên hệ VLVH, chưa thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình lớp học với chủ nhiệm lớp để thống nhất trong cách quản lý, một số đồng chí còn nể nang, ngại va chạm nên thiếu kiên quyết đối với học viên vi phạm.
       Thứ ba,“Việc thực hiện cơ chế phối hợp giữa Phòng QLĐT hệ VLVH với các khoa, phòng, bộ môn được phân công giảng dạy, Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an đơn vị, địa phương đăng cai mở lớp đôi lúc còn chưa kịp thời, chưa thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình lớp học để phối hợp quản lý”.
       Thứ tư, “Một bộ phận giảng viên giảng dạy chưa nhận thức, xác định đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình trong quản lý học viên do đó chưa phối hợp, hỗ trợ trong công tác quản lý; Có giảng viên cho rằng công tác quản lý học viên là trách nhiệm của bộ phận quản lý chuyên trách, giảng viên chỉ lo thực hiện nội dung bài giảng theo lịch trình mà không cần quan tâm đến việc học viên có mặt học tập đông đủ hay vắng mặt, ý thức học tập như thế nào. Vì vậy, việc ký sổ theo dõi giảng dạy của một số giảng viên chưa chú ý đúng mức, chưa ghi đầy đủ các thông tin theo đúng quy định; Ngoài vấn đề giảng dạy, nhiều giảng viên chưa quan tâm đến việc theo dõi, chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, tư thế, điều lệnh của học viên. Vì vậy, tình trạng học viên vi phạm điều lệnh nội vụ, lễ tiết tác phong đặc biệt là hút thuốc lá, sử dụng điện thoại, ngủ, làm việc riêng trong các lớp VLVH vẫn còn xảy ra”.
       Thứ năm, Ban chỉ huy chưa làm hết trách nhiệm của mình, một số lớp học có lúc còn bao che, nể nang, ngại va chạm trong việc đôn đốc, nhắc nhở và đề xuất xử lý học viên vi phạm nội quy, kỷ luật; điều kiện học tập của một số học viên hệ đào tạo VLVH gặp khó khăn do đơn vị, địa phương cử đi học chưa tạo điều kiện về thời gian để họ tham gia học tập, còn phân công công tác, giao nhiều việc trong thời gian học viên có lịch học, một số trường hợp có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà xa nơi học đi lại vất vả; một số học viên chưa xác định động cơ học tập đúng đắn, họ cho rằng, mục đích của hệ học này cốt để hoàn thiện bằng cấp, để được thăng cấp, đề bạt nên còn học đối phó, nghỉ học nhiều, chưa cố gắng, tích cực học tập.
        Qua phân tích, tổng hợp từ thực tiễn nêu trên, tác giả đề xuất một số biện pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý học viên hệ VLVH trong thời gian tới, cụ thể:
       Một là, tiếp tục tăng cường sự Lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đối với công tác quản lý giáo dục học viên hệ VLVH, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đào tạo của Nhà trường nói chung và đào tạo hệ VLVH nói riêng. Quyết tâm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý giáo dục học viên như chương trình công tác năm học 2015 – 2016 của Trường Đại học CSND đã xác định:Nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục học viên tại 02 cơ sở và ở các địa phương; thực hiện nghiêm túc các quy định, thông tư của Bộ, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nhận thức về pháp luật, siết chặt kỷ cương, kỷ luật; khối học viên phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm học đã đề ra theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học CSND đã thông qua”.
       Hai là, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Thông tư số 16/2010/TT- BCA(X11) ngày 26/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quản lý học viên hệ đào tạo vừa làm vừa học mở tại Công an đơn vị, địa phương; Hướng dẫn số 863/HD-T48 ngày 14/11/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học CSND về thực hiện Thông tư số 16/2010/TT-BCA(X11) ngày 26/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an; Quyết định số 13075/QĐ-X11-X14 ngày 11/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an Ban hành Quy định khung xử lý kỷ luật học viên vi phạm các quy chế, quy định về học tập, rèn luyện trong các học viên, trường đại học, cao đẳng, trung cấp Công an nhân dân; Chỉ thị số 03/CT- BCA-X11 ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ trong Công an nhân dân”; Chỉ thị 14/ CT-BCA ngày 23/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an về chấn chỉnh nền nếp, kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác quản lý giáo dục học viên trong các học viện, các trường CAND.
       Ba là, quan tâm xây dựng, đào tạo bồi dưỡng và sử dụng hợp lý đội ngũ chủ nhiệm và đồng chủ nhiệm lớp đủ sức đáp ứng nhiệm vụ được giao. Đây là giải pháp có ý nghĩa then chốt quyết định hiệu quả và chất lượng quản lý. Trong những năm trước mắt và lâu dài, để làm tốt nhiệm vụ quản lý học viên, Nhà trường và Công an đơn vị, địa phương cần quan tâm trước hết đến đội ngũ chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm lớp; chú trọng đào tạo bồi dưỡng công tác cho đội ngũ này, đồng thời có kiểm tra, đánh giá, sàng lọc để đảm bảo chất lượng đội ngũ; thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề về công tác quản lý giáo dục học viên hệ VLVH. Sinh hoạt chuyên môn là một nội dung trong chương trình công tác năm học của đơn vị, lãnh đạo Phòng QLĐT hệ VLVH cần xây dựng chương trình sinh hoạt chuyên môn theo các chuyên đề cho từng tháng trong năm học. Các chuyên đề cần tổ chức sinh hoạt chuyên môn như: Công tác hồ sơ cá nhân học viên; công tác nắm tình hình các lớp VLVH; công tác tổ chức sinh hoạt sơ kết, tổng kết lớp; công tác thanh tra, kiểm tra các lớp VlVh.
       Bốn là, tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ Quyết định số 816/QĐ-T48 ngày 16/11/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học CSND Quy định trách nhiệm và cơ chế phối hợp trong công tác quản lý học viên hệ VLVH, trong đó chú trọng thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giữa phòng QLĐT hệ VLVH với các khoa, phòng, bộ môn được phân công giảng dạy. Phòng QLĐT hệ VLVH nắm tình hình thường xuyên, nhiều mặt từ giảng viên đi giảng về. Trong và sau đợt giảng, khoa, phòng, bộ môn chủ động trao đổi tình hình với phòng QLĐT hệ VLVH, đồng thời phòng QLĐT hệ VLVH còn phải nắm tình hình giảng viên giảng dạy thông qua lớp học để phản ánh với khoa, bộ môn về tình hình giảng dạy, sinh hoạt của giảng viên, những vấn đề này cần phải quan tâm thường xuyên và thực hiện hiệu quả hơn; Bên cạnh đó phải thực hiện tốt mối quan hệ giữa phòng QLĐT hệ VLVH Trường Đại học CSND với Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an các đơn vị địa phương thông qua đội ngũ chủ nhiệm lớp và đồng chủ nhiệm lớp, kịp thời phát hiện nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để giáo dục chung; thường xuyên trao đổi thông tin trong công tác quản lý với đơn vị công tác của học viên để phối hợp trong quản lý. Phòng Tổ chức cán bộ công an các đơn vị, địa phương phối hợp quán triệt các đơn vị công tác của học viên hạn chế phân công công tác đối với các học viên đang có lịch học tập, hạn chế đến mức thấp nhất học viên nghỉ học do nhu cầu công tác của đơn vị.
       Năm là, nâng cao vai trò trách nhiệm trong quản lý học viên hệ VLVH của đội ngũ giảng viên, đội ngũ giảng viên trực tiếp giảng dạy cần xác định đúng vai trò, trách nhiệm, điều kiện của mình trong tham gia quản lý giáo dục học viên hệ VLVH. Phải coi việc tham gia quản lý học viên là một nhiệm vụ của giảng viên trong suốt đợt giảng dạy tại các lớp VLVH. Cần khắc phục tư tưởng bỏ qua, xem nhẹ chức năng quản lý giáo dục. Bởi vì: giảng viên là người có điều kiện quản lý học viên lên lớp một cách thường xuyên nhất. Khác với điều kiện quản lý của chủ nhiệm lớp, đội ngũ giảng viên là chủ thể trực tiếp giảng dạy liên tục, là lực lượng có điều kiện thường xuyên nhất, sâu sát nhất đối với học viên. Hơn ai hết, người giảng viên trong quá trình giảng dạy cần làm tốt việc quản lý quân số học tập trên lớp và các sinh hoạt ngoài lớp của học viên. Một giảng viên có trách nhiệm cao có thể thực hiện rất nhiều biện pháp để quản lý, như điểm danh quân số thông qua kiểm tra bài cũ, kiểm tra học trình, qua báo cáo của ban chỉ huy lớp học, qua sơ đồ lớp học, qua giao tiếp, sinh hoạt với học viên.
       Sáu là, xây dựng đội ngũ ban chỉ huy lớp học đủ tiêu chuẩn về phẩm chất năng lực có tinh thần trách nhiệm cao, có uy tín và nhiệt tình làm “cầu nối” giữa lớp học với Nhà trường và Công an đơn vị, địa phương đăng cai mở lớp. Ban chỉ huy lớp phải làm tốt hơn nữa công tác quản lý lớp, tăng cường việc kiểm tra nhắc nhở, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời chịu trách nhiệm trước chủ nhiệm lớp và Nhà trường, Công an đơn vị, địa phương về tinh thần, thái độ học tập rèn luyện của lớp học. Thường xuyên kiểm tra phát hiện, xử lý đối với những đồng chí trong Ban chỉ huy lớp thực hiện không đúng chức trách nhiệm vụ của mình, bao che sai phạm, mạnh dạn thay đổi những Ban chỉ huy lớp hoạt động không hiệu quả.
Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Hoàng - Cán bộ Phòng QLĐT hệ VLVH, Trường Đại học CSND
Nguồn tin: Bài viết đã được đăng tải trên Tạp chí KHGD CSND số 73
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc