Rss Feed
Mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu 2021

Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên của Phòng Quản lý học viên – Trường Đại học CSND trong giai đoạn hiện nay

Đăng lúc: Thứ sáu - 01/04/2016 12:05 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
       Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng CAND luôn  xứng đáng là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; là công cụ sắc bén bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ; làm tốt vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự - an toàn xã hội; góp phần quan trọng làm nên những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Lịch sử của lực lượng CAND đã chứng minh: Điều kiện tiên quyết và then chốt làm nền tảng cho những thành tựu đạt được đó xuất phát từ việc thường xuyên chăm lo, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đặc biệt là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Đây không chỉ là nhân tố giữ vị trí quan trọng hàng đầu đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, mà còn có ý nghĩa quyết định bảo đảm cho lực lượng CAND luôn trung thành tuyệt đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với nhân dân lao động Việt Nam, luôn có ý chí cách mạng kiên cường, quyết tâm sắt đá, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ chuyên môn vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Do đó, giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được coi là công tác quan trọng hàng đầu trong xây dựng lực lượng, là động lực thúc đẩy ý chí và hành động cho mỗi cán bộ chiến sĩ. Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực và trong nước có những diễn biến phức tạp; những khó khăn, thách thức của quá trình toàn cầu hóa và xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng, cùng với sự gia tăng hoạt động chống phá Việt Nam quyết liệt của các thế lực thù địch thì càng phải quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Trên những cơ sở đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính  trị,  tư  tưởng  cho  sinh viên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường là yêu cầu tất yếu, là nhiệm vụ thường xuyên trong các trường CAND - nơi đào tạo ra những cán bộ, chiến sĩ “vừa hồng, vừa chuyên” cho lực lượng vũ trang nước nhà.
       Hiểu rõ vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong sinh viên tại Trường Đại học CSND. Trong những năm qua, Nhà trường đã luôn quan tâm, chỉ đạo các phòng, khoa liên quan xây dựng và ban hành nhiều chủ trương về quản lý, giáo dục học viên nhằm  nghiêm  túc  thực  hiện  công  tác chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống. Về phía Phòng Quản lý học viên (QLHV) - với vai trò là đơn vị trực tiếp quản lý, theo dõi công tác sinh viên, Đảng ủy, lãnh đạo Phòng QLHV đã thường xuyên chủ động đề xuất, phối hợp với các đơn vị hữu quan để thực hiện các nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng trong chương trình đào tạo và rèn luyện của sinh viên như: giáo dục để sinh viên nhận thức về thời cơ, vận hội, nguy cơ, thách thức của đất nước trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, cảnh giác trước âm mưu, hoạt động xâm phạm đến chủ quyền lãnh thổ quốc gia, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch; giáo dục để sinh viên hiểu rõ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, về kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; giáo dục truyền thống, định hướng cho sinh viên rèn luyện phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm cao đối với công việc, gương mẫu, có lối sống trong sạch, lành mạnh, văn hóa, văn minh, có ý thức tổ chức kỉ luật, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân công. Tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chống mọi biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, cơ hội, hữu khuynh trong đấu tranh phê bình và tự phê bình, ý thức tự hoàn thiện mình về mọi mặt; nắm vững những vấn đề cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, kết hợp lý luận và  thực  tiễn,  góp  phần  xây  dựng  lực lượng công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại... Phòng QLHV đã lồng ghép, gắn giáo dục chính trị, tư tưởng với các phong trào thực tiễn như “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, chương trình hành động “Xây dựng phong cách người Cảnh sát nhân dân vì nhân dân phục vụ”, chiến dịch “Mùa hè xanh tình nguyện”, các hoạt động kí kết giao ước thi đua, sinh hoạt chính trị, hoạt động về nguồn... để công tác giáo dục diễn ra một cách thường xuyên, liên tục. Qua đó, góp phần tạo ra không khí phấn khởi, động viên sinh viên phát huy truyền thống, xây dựng phẩm chất trong sáng, khơi dậy tinh thần phấn đấu, rèn luyện vươn lên.
       Nhờ có sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường trong năm học 2014-2015 vừa qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của  phòng  QLHV  đã  đạt  được  những kết quả thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo Chương trình công tác năm học, trong Hội thi Cán bộ Trung đội giỏi, 100% các lớp học tham gia dự thi theo đúng quy định, Ban Giám hiệu đã tặng Giấy khen và phần thưởng cho 06 học viên (01 giải Nhất, 02 giải Nhì và 03 giải Ba). Tổng kết phong trào thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, có 22 tập thể được tặng Giấy khen, 06 tập thể và 114 cá nhân được biểu dương. Năm học 2014- 2015 có 45 học viên, 05 tập thể đạt danh hiệu điển hình tiên tiến cấp trường, 05 học viên, 02 tập thể đạt danh hiệu điển hình tiên tiến cấp Bộ; 1321 học viên đạt kết quả rèn luyện xuất sắc (đạt 36.84%), 1955 học viên đạt kết quả rèn luyện tốt (đạt 54.52%), 306 học viên đạt kết quả rèn  luyện  khá  (đạt  8.53%);  phân  loại học tập có 128 học viên Giỏi và Xuất sắc (đạt 3.57%), 1193 học viên Khá (đạt 33.24%), 1960 học viên Trung bình khá (đạt 54.68%). Phòng QLHV thường xuyên thực hiện việc thông báo về kết quả học tập, rèn luyện, lỗi vi phạm của học viên cho gia đình, đơn vị cử đi học (2.833 lượt) để phối hợp quản lý, giáo dục học viên. Tổ chức cho học viên duy trì tốt các hoạt động học tập, rèn luyện, hoạt động tự quản, học tập ngoại khóa, võ thuật chính khóa ngoài giờ. Động viên học viên tích cực tham gia viết chuyên đề, nghiên cứu khoa học, thi học sinh giỏi và các hoạt động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn. Tích cực tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc chấp hành Điều lệnh của học viên để ngăn ngừa, phát hiện, cũng như xử lý kịp thời vi phạm trên tinh thần cảm hóa, giáo dục. Công tác xử lý kỷ luật học viên được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan. Song song với đó, công tác giáo dục, thử thách học viên vi phạm kỷ luật được chú trọng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để học viên tiến bộ. Trong năm học có 11 học bị xử lý kỷ luật (chiếm tỉ lệ 0,18%), so với năm học 2013-2014, tỷ lệ kỷ luật giảm 0,07%.
       Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả trên đây, quá trình giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên của Phòng QLHV hiện nay còn bộc lộ một số hạn chế nhất định, xuất phát từ những nguyên nhân khách quan, chủ quan khác nhau. Một bộ phận nhỏ cán bộ, chủ nhiệm lớp còn chưa thực sự nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của giáo dục chính trị, tư tưởng để đẩy mạnh ý thức sinh viên rèn luyện tu dưỡng phẩm chất chính trị. Cơ chế trao đổi thông tin hai chiều (giữa chủ nhiệm lớp - sinh viên) để có thể nắm được tâm tư, nguyện vọng của sinh viên chưa được thực hiện một cách triệt để. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có lúc còn mang tính cầm chừng, chưa đủ tác động mạnh mẽ đến nhận thức của sinh viên. Việc biểu dương và nhân rộng gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến chưa thực hiện thường xuyên. Do vậy, có một bộ phận sinh viên mang tư tưởng trung bình chủ nghĩa, chưa thấu hiểu về vai trò trách nhiệm của mình khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường, trong hoạt động công tác về sau, cũng như có biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm, không dám đấu tranh quyết liệt với vi phạm, thiếu sót của đồng đội. Bên cạnh đó, sự không đồng đều về mặt bằng trình độ nhận thức của mỗi sinh viên, giữa học sinh phổ thông với đối tượng là chiến sĩ nghĩa vụ, cán bộ đi học..., đặt ra những khó khăn nhất định để tạo nên thống nhất chung. Đặc biệt là những hạn chế, tồn tại nêu trên diễn ra trong điều kiện tác động  mặt  trái  của  cơ  chế  thị trường, yếu kém, bất cập của nền kinh tế trong nước chưa được khắc phục triệt để, những nguy cơ mà Đại hội VII của Đảng đã chỉ ra vẫn tồn tại, có mặt bộc lộ rõ hơn, đặc biệt là tình trạng “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống” trở thành nguy cơ hiện hữu, đe dọa sự tồn vong của chế độ. Những yếu tố đó đã tác động không nhỏ đến nhận thức, tư tưởng của sinh viên, đặt ra những khó khăn, thách thức đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.
       Trong bối cảnh tình chính trị - kinh tế thế giới đang có nhiều diễn biến phức tạp, cùng với đó là sự suy thoái đạo đức, những biểu hiện xa rời mục tiêu xã hội chủ nghĩa, mơ hồ mất cảnh giác, chạy theo lối sống thực dụng, “tự diễn biến, tự chuyển hóa”…, thì công tác giáo dục chính  trị,  tư  tưởng  cho  sinh  viên  cần phải  được  nghiêm  túc  thực  hiện  chặt chẽ hơn nữa. Để góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong sinh viên của Phòng QLHV, tôi xin đề xuất một số giải pháp sau:
       Mt là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy - Ban Giám hiệu, Đảng ủy - Lãnh đạo phòng QLHV. Nhất là định hướng về nội dung, biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên như: thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm; bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức, năng lực hoạt động thực tiễn và ý thức tổ chức kỷ luật cho đảng viên, sinh viên; đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ban hành các nghị quyết chuyên đề về công tác quản lý, giáo dục học viên để triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý, giáo dục học viên và kéo giảm tỷ lệ học viên vi phạm kỷ luật góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường.
       Hai là, bản thân mỗi cán bộ, chủ nhiệm lớp trực tiếp thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và nhận thức đúng đắn về vai trò, tầm quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng. Phải thấy rõ giáo dục chính trị, tư tưởng là vấn đề then chốt trong xây dựng lực lượng CAND nói chung và trong công tác rèn luyện sinh viên nói riêng. Công tác này phải được thực hiện đồng bộ trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tác phong, tuyệt đối không được xem nhẹ mặt nào. Từ đó, bản thân mỗi người sẽ thường xuyên chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên các lớp, đưa ra phương hướng giáo dục, khuyến khích phù hợp với sinh viên, giúp công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thiết thực hơn.
       Ba là, cần  nâng  cao  hơn  nữa  chất lượng hiệu quả công tác nắm, đánh giá và giải quyết  tình  hình  tư  tưởng  khối sinh viên, trên cơ sở đó có những nội dung, phương pháp, hình thức tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phù hợp với từng đối tượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra. Để nắm bắt, đánh giá tình hình tư tưởng sinh viên phải từ nhiều nguồn, bằng nhiều hình thức, thông qua việc thực hiện nhiệm vụ công tác được giao, thông qua sinh hoạt đảng, chuyên môn, đoàn thể quần chúng;  trao  đổi,  tọa  đàm,  đối  thoại, gặp gỡ trực tiếp, phản ánh tình hình tư tưởng… Có nắm chắc tình hình tư tưởng sinh viên mới giúp chủ nhiệm lớp và các đơn vị hữu quan đề ra được nội dung, biện pháp công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đúng, sát hợp và có hiệu quả cao. Ngoài ra, các phòng, ban hữu quan cũng cần quan tâm đến công tác dự báo tư tưởng, xu hướng tư tưởng, phải đánh giá những tác động tư tưởng khi triển khai kế hoạch, nội dung công tác, sinh viên để giành thế chủ động, đi trước khi áp dụng.
       Bn là, căn cứ tình hình thực tiễn và mục tiêu, nhiệm vụ của từng giai đoạn mà phối hợp với các đơn vị xây dựng nội  dung,  chương  trình  công  tác  giáo dục chính trị, tư tưởng cho phù hợp, với hình thức thường xuyên được đổi mới, phương pháp giáo dục hướng về cơ sở, nâng cao tính giáo dục, tính hiện thực, khuyến khích sinh viên tự giáo dục, rèn luyện. Phương pháp giáo dục phải thiết thực, hiệu quả, hình thức linh hoạt sáng tạo, hấp dẫn, phù hợp với đặc điểm tâm lý, đặc thù của sinh viên từng khóa, chuyên  ngành  đào  tạo.  Bên  cạnh  đó, cần đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, bồi dưỡng tình cảm cách mạng và khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm, phát huy truyền thống của lực lượng CAND và trường Đại học CSND.
       Năm là, xây  dựng  môi  trường  giáo dục chính trị, tư tưởng trong sinh viên thực sự trong sạch lành mạnh và thường xuyên đấu tranh có hiệu quả với sai phạm và những vấn đề nổi cộm trong tư tưởng sinh viên. Môi trường giáo dục chính trị, tư tưởng trong sạch, vững mạnh phải bắt đầu từ sự nêu gương của mỗi cán bộ trực tiếp quản lý chi bộ, gương điển hình tiên tiến trong các chi bộ, bởi sự nêu gương có tác dụng rất lớn, như Bác Hồ đã từng nói: “...Các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm và đối với họ, một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài văn tuyên truyền”. Cùng với đó, phải tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” đi vào chiều sâu, nhằm tạo ra phong trào thi đua sâu rộng, nói đi đôi với làm, góp phần xây dựng sức mạnh tinh thần, chính trị, tư tưởng cho sinh viên.
       Sáu là, xuất phát từ mỗi học viên, phải có ý thức tự giác rèn luyện và tu dưỡng, học tập để nâng cao phẩm chất chính trị đạo đức cách mạng, có lối sống giản dị, lành mạnh khiêm tốn, bồi dưỡng năng lực, kiến thức chuyên môn. Ngay từng đơn vị lớp học phải nâng cao ý thức tự giác, tự quản dưới sự quản lý trực tiếp của chủ nhiệm và ban chỉ huy lớp, kịp thời uốn nắn những tư tưởng lệch lạc, phê phán những thói hư tật xấu, chây lười trong tập thể.
Tác giả bài viết: Đoàn Trường Cang - Cán bộ Phòng QLHV, Trường Đại học CSND
Nguồn tin: Bài viết đã được đăng tải trên Tạp chí KHGD CSND số 71 (tháng 1/2016)
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc