Rss Feed
Chào mừng Khai giảng năm học 2020-2021 Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Một số biện pháp phát triển thông tin khoa học phục vụ công tác giáo dục đào tạo tại Trường Đại học CSND

Đăng lúc: Thứ sáu - 23/12/2016 08:11 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
       Thời đại ngày nay, khoa học công nghệ đang phát triển mạnh mẽ; hệ thống thông tin khoa học (TTKH) được truyền tải, khai thác, cập nhật rất thuận tiện, nhanh nhạy và đầy hiệu quả. Trong xu hướng chung, tất yếu đó, những năm vừa qua, việc ứng dụng, phát triển công nghệ để phục vụ công tác TTKH được Trường Đại học CSND quan tâm và đã đạt được những hiệu quả thiết thực, góp phần không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của Nhà trường.
       Tuy nhiên, trước yêu cầu, nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao; đồng thời, những tiến bộ về khoa học công nghệ, TTKH tiếp tục phát triển thì Nhà trường cần tiếp tục nghiên cứu, có giải pháp hữu ích để không ngừng nâng cao hiệu quả công tác TTKH nhằm đạt được những thành tựu mới, cao hơn. Với ý nghĩa đó, xin trao đổi: Một số biện pháp phát triển thông tin khoa học phục vụ công tác giáo dục đào tạo tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.
       1.  Thực trạng hoạt động TTKH của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân
       Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (CSND) được thành lập ngày 24/4/1976. Các hoạt động về TTKH được quan tâm, đầu tư đáng kể và phát huy hiệu quả tốt. Ngay từ năm 1983, với chức năng đào tạo ở bậc học trung cấp, Trường đã ban hành nội san “Thông tin khoa học giáo dục”, tiền thân của Tạp chí khoa học giáo dục Cảnh sát nhân dân ngày nay.
       Đến nay, hoạt động TTKH của Trường trở thành một động lực tích cực, là môi trường làm việc không thể thiếu trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu của cán bộ, giảng viên và sinh viên, thể hiện trên ba lĩnh vực chủ yếu như sau:
       a.  Tổ chức hoạt động và khai thác TTKH qua hệ thống mạng
       Nhà trường đã đầu tư kinh phí để xây dựng mạng nội bộ (LAN), kết nối mạng Internet, mở rộng hệ thống đường truyền, trang bị phương tiện kỹ thuật hiện đại giúp cho cán bộ, giảng viên, sinh viên tiếp cận với khoa học công nghệ; tra cứu, khai thác nhanh chóng hệ thống dữ liệu của Trường (qua mạng LAN) cũng như thông tin trên mạng Internet. Hoạt động TTKH đã đảm bảo tốt các yêu cầu công tác đào tạo ở cả 2 cơ sở của Trường, trong đó: Mạng thông tin trên Internet đã được trang bị tương đối hoàn chỉnh. Đường truyền được kết nối phủ sóng ở tất cả các khu vực trong khuôn viên Trường (Phòng làm việc, phòng học, kí túc xá, nơi công cộng, thư viện.). Cán bộ, giảng viên và sinh viên có thể truy cập mạng 24/24h trong ngày và hoàn toàn miễn phí.
       Mạng thông tin nội bộ (LAN) được kết nối tới từng đơn vị, từng phòng ở của sinh viên và từng phòng học để có thể tra cứu, truy cập thông tin của tất cả các đơn vị trong Trường, tất cả hệ thống thư viện, phòng đọc.
       Trường đã trang bị hệ thống máy chủ, xây dựng phần mềm quản lý đào tạo để đưa các thông tin ở lĩnh vực này lên mạng; với tinh thần khẩu hiệu “Năm học công nghệ thông tin trong nhà trường” do Bộ Giáo dục và đào tạo đề ra, toàn bộ tài liệu giáo trình và nội dung công tác giảng dạy đã được đưa lên mạng nội bộ (và một phần lên mạng Internet) để cán bộ giảng viên cùng khai thác, tra cứu, dùng chung kiến thức, giáo trình và chương trình dạy học.
       Trong điều kiện còn nhiều khó khăn về kinh phí, Trường đã khuyến khích phụ huynh và sinh viên tự trang bị máy tính. Theo phương châm “Nhà trường và cán bộ, giảng viên và sinh viên cùng làm” và chủ trương mà Đề án công tác năm học 2008 - 2009 đã đề ra “Đảm bảo liên thông thư viện trong toàn trường”, đến nay đa số cán bộ, giảng viên, sinh viên hệ chính qui của Nhà trường đều có máy tính và sử dụng máy tính trong công tác, học tập.
       b.  Tổ chức khai thác thông tin qua hệ thống Thư viện - Tư liệu giáo khoa
       Trung tâm Lưu trữ & Thư viện đang quản lý gần 500 cuốn giáo trình và trên 100.000 cuốn tài liệu tham khảo đã được số hóa; toàn bộ việc tổ chức khai thác, phục vụ đều thực hiện bằng thiết bị công nghệ. Nhờ đó, tình trạng thiếu tài liệu dạy học đã được khắc phục. Chất lượng, hình thức giáo trình, tài liệu tham khảo được nâng lên rõ rệt, góp phần tạo nên hưng phấn trong việc nghiên cứu của cán bộ, sinh viên.
       Nhìn chung, công tác Thư viện tư liệu được nhà trường quan tâm đầu tư và hoạt động đạt hiệu quả tốt. Trung tâm Lưu trữ & Thư viện đã đổi mới công nghệ phục vụ bạn đọc. Thư viện tổng hợp với hơn 2000 ấn phẩm, gần 15.000 cuốn được sắp xếp khoa học, ngăn nắp và tổ chức phục vụ người đọc bằng hình thức “Siêu thị tự chọn”. Phần mềm quản lý thư viện Libol 6.0 với với hệ thống Cơ sở dữ liệu toàn văn tương đối phong phú có hơn 60.000 file - ứng với hơn 60.000 ấn phẩm. Hệ thống sách nghiệp vụ, tạp chí; đề tài nghiên cứu khoa học, luận án tiến sĩ, thạc sĩ. đã có thể cung cấp đầy đủ thông tin, khoa học về chính trị, pháp luật. Phòng đọc trực tuyến với 01 máy chủ được kết nối với máy trạm thường xuyên cập nhật hệ thống Cơ sở dữ liệu về giáo trình, tài liệu được quản lý phục vụ theo chế độ “bảo mật”, cùng với hệ thống đề tài NCKH của trường, hệ thống tài liệu tham khảo. phục vụ nhu cầu đọc khai thác tại chỗ của cán bộ, giảng viên, sinh viên.
       Để phục vụ nhiệm vụ đào tạo Sau Đại học, Nhà trường đã đầu tư xây dựng “Thư viện Sau đại học” gồm 02 phòng Hội thảo, 02 phòng đọc với hàng trăm loại ấn phẩm, đáp ứng nhu cầu tra cứu của học viên cao học và nghiên cứu sinh. Nhà trường đã thực hiện thành công chủ trương “Xây dựng thư viện liên thông toàn trường”. Ngoài hệ thống cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý như trên, 30 đơn vị trực thuộc đều xây dựng thư viện của đơn vị mình để nối với thư viện Trung tâm thông qua hệ thống mạng nội bộ (LAN) góp phần làm cho môi trường mạng thư viện của Trường thật sự có ý nghĩa, hiệu quả vì ở bất kỳ nơi nào trong khuôn viên Trường mọi người đều có thể tra cứu được tài liệu trong thư viện và tham khảo được công tác của các đơn vị khoa, phòng, bộ môn, trung tâm. Hơn nữa, trong điều kiện kinh phí hạn hẹp, phòng ốc thư viện còn hạn chế, thì đầu tư hạ tầng công nghệ và xây dựng phần mềm, kết nối liên thông trên đây giảm kinh phí đầu tư nhưng đã góp phần đắc lực, hiệu quả cho việc cung cấp TTKH, tư liệu trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập của cán bộ, giảng viên và sinh viên.
       c.  Khai thác TTKH qua hệ thống phim ảnh đã được số hóa
       Đi đôi với xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu các ấn phẩm, nhà trường đã xây dựng, thiết kế phần mềm và tổ chức số hóa hệ thống phim giáo khoa nghiệp vụ để phục vụ dạy học. Hiện nay, thay vì phải tổ chức các buổi chiếu phim phục vụ học tập thì thông qua LAN, hệ thống phim ảnh đã được kết nối tới từng phòng học. Với toàn bộ số phim giáo khoa đã được số hóa, khi giảng dạy trên lớp, giảng viên có thể cập nhật nội dung, sử dụng phim ảnh minh họa cụ thể cho từng bài học.
       Nhìn chung, với việc đầu tư kinh phí, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tương đối hoàn chỉnh., Trường Đại học Cảnh sát nhân dân đã tổ chức tốt việc khai thác, phục vụ mọi mặt về thông tin khoa học cho cán bộ, giảng viên và sinh viên.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác TTKH còn có những tồn tại và hạn chế như sau:
       -  Thông tin khoa học tại Trường Đại học CSND vẫn còn đơn lẻ, bó hẹp trong phạm vi của từng đơn vị; chưa được kết nối để cùng chia sẻ, dùng chung, chưa khai thác hết giá trị, hiệu quả của nguồn TTKH.
       -  Công tác TTKH chưa phát huy hoạt động giao lưu, học hỏi kinh nghiệm về công tác TTKH giữa các đơn vị trong nhà trường.
       -  Một số cán bộ làm công tác TTKH chưa được đào tạo về nghiệp vụ công tác lưu trữ, thư viện.
       Công tác TTKH, thư viện là một mảng quan trọng của trường đại học, một trong các tiêu chí đánh giá chất lượng nhà trường. Tuy nhiên, việc đầu tư kinh phí cho lĩnh này chưa được quan tâm đúng mức. Cơ sở vật chất còn nghèo nàn, chưa đảm bảo điều kiện cho tác lưu trữ, khai thác, sử dụng thông tin khoa học.
       2.  Một số biện pháp phát triển thông tin khoa học Công an phục vụ công tác giáo dục đào tạo tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân
       Trên cơ sở tổ chức tốt công tác TTKH của Trường, trong xu hướng phát triển chung hiện nay, xin đề xuất một số biện pháp sau đây:
       a.  Giải pháp về công nghệ
     
 Có thể nói rằng, Trường Đại học CSND đã quan tâm, đầu tư, phát huy tốt vai trò hiệu quả công tác TTKH trong nhà trường, đó là hướng đi bắt buộc, cần thiết nhưng chưa đầy đủ.
       Với sự bùng nổ của thông tin hiện nay, chúng ta đã kết nối khai thác, cập nhật thông tin với mạng quốc tế, với các wesite của tất cả các lĩnh vực trên toàn quốc. Tuy nhiên, qua khảo sát những thông tin khoa học của các đơn vị trong lực lượng CAND thì vẫn còn đơn lẻ, bó hẹp trong phạm vi của nhà trường; chưa được kết nối để cùng chia sẻ, dùng chung. Vì vậy, giá trị, hiệu quả của nguồn TTKH chưa được khai thác sử dụng có hiệu quả triệt để.
       Thời gian qua, Trường Đại học CSND, dưới sự điều hành quản lý nhà nước về công tác giáo dục đào tạo của Tổng cục III chúng ta đã có hệ thống giáo trình dùng chung, một số tài liệu tham khảo dùng chung. Thiết nghĩ, với kỹ thuật công nghệ, chúng ta nên tổ chức kết nối hệ thống thông tin thư viện để toàn bộ hệ thống cơ sở dữ liệu của các trường sẽ được số hóa và đều được dùng chung trong tất cả các trường Công an nhân dân. Từ đó, khi cần kết nối mạng, khai thác thông tin nghiệp vụ của các đơn vị, địa phương để phục vụ công tác giáo dục, đào tạo có hiệu quả nhất. Để làm được điều này chúng tôi đề nghị V21, mà trực tiếp là Trung tâm TTKH của V21 là đơn vị đầu mối triển khai đầu tư xây dựng hệ thống thiết bị công nghệ để cùng kết nối, chia sẻ thông tin qua mạng đảm bảo vừa nhanh nhạy, thuận tiện và hiệu quả cho từng đơn vị trong ngành (thay vì chỉ thông báo bằng văn bản những ấn phẩm TTKH hiện có ở Trung tâm như thời gian vừa qua).
       Cách thực hiện trên đây đảm bảo thuận lợi cho việc đầu tư kinh phí tập trung để V21 và Tổng cục III thực hiện vai trò quản lý, tổng hợp và chia sẻ thông tin trong toàn lực lượng Công an nhân dân. Các ứng dụng về công nghệ, TTKH đều được triển khai đồng bộ; góp phần nâng cao trình độ đội ngũ phục vụ và tổ chức khai thác thông tin; các đơn vị đồng loạt được kết nối với mạng LAN của Bộ - tạo điều kiện để tham khảo, truy cập thông tin với các đơn vị trong ngành; mỗi đơn vị ngoài việc chủ động xây dựng TTKH của mình còn được khai thác, cập nhật chia sẻ thông tin trong hệ thống các đơn vị trong ngành.
       Để thực hiện kết nối được hệ thống như trên, các giải pháp về công nghệ sẽ được đặt ra. Sẽ còn nhiều vấn đề về mặt kỹ thuật phải bàn bạc, trao đổi thống nhất giữa Trung tâm TTKH - V21, các Trung tâm TTKH của các Trường và các đơn vị địa phương trong ngành nhằm phát huy hữu ích giá trị của TTKH, đồng thời đảm bảo tính đặc thù của lực lượng Công an nhân dân là yêu cầu bảo mật và an toàn tuyệt đối về an ninh mạng. Theo hướng này, đề nghị V21, Tổng cục III nên có chuyên đề bàn bạc, thảo luận thống nhất; theo tôi đây là một ý tưởng rất khả thi.
       b. Một số giải pháp cụ thể về tổ chức
       -  Tăng cường tổ chức giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về công tác TTKH giữa V21, Trường Công an nhân dân, và đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương để không ngừng bổ sung cho nhau và thật sự khai thác hết tiềm năng nguồn TTKH phong phú ở tất cả các đơn vị, tất cả các lĩnh vực công tác, chiến đấu của ngành.
       -  Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác TTKH cho cán bộ trực tiếp làm công tác này của các đơn vị trong ngành CAND nói chung và các Trường CAND nói riêng. Việc này từ trước tới nay Bộ Công an và V21 chưa thực hiện; vì vậy còn thiếu đồng bộ thống nhất, hiệu quả thấp.
       -  Cần bổ sung kịp thời đội ngũ cán bộ có đầy đủ kiến thức năng lực, trình độ nghiệp vụ về chuyên môn để tổ chức tốt công tác TTKH; đi đôi với thực hiện tốt chế độ chính sách, động viên cán bộ, giảng viên của nhà Trường tích cực tham gia, hoạt động TTKH.
       Về chính sách, thù lao cho tác giả tham gia viết bài, đăng tin trên website của Trường, các đơn vị cũng chưa có chuẩn mực, chưa có qui định, hướng dẫn cụ thể để thực hiện, nên chưa khuyến khích cán bộ chiến sĩ.
       -  Về bồi dưỡng kiến thức, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ làm công tác TTKH nên được quan tâm một cách toàn diện: cả về phẩm chất đạo đức lẫn tinh thần say mê nghề nghiệp; cả kiến thức chuyên môn lẫn trình độ tin học, công nghệ. Định kỳ hằng năm hay 2 – 3 năm, nên tổ chức các hội thi tay nghề trong đội ngũ cán bộ TTKH nhằm động viên sự phấn đấu, tìm tòi, sáng tạo của họ; thông qua đó tôn vinh tự hào nghề nghiệp, ghi nhận sự nỗ lực cống hiến trong công tác này ở nhà trường.
       -  Tăng cường đầu tư kinh phí để ưu tiên xây dựng các Trung tâm TTKH của Trường thật sự vững mạnh, hiện đại nhằm phục vụ tốt công tác nghiên cứu, khai thác của cán bộ, chiến sĩ. Với các Trường CAND thì “Giữa những cơ sở hay phòng ban của một Trường đại học, không có cơ sở nào thiết yếu hơn thư viện đại học. Ngày nay, không có công trình khoa học nào được thực hiện mà không cần sự hỗ trợ của một thư viện đích thực, ngoại trừ những trường hợp ngoại lệ của những thiên tài thỉnh thoảng xảy ra trong lịch sử nhân loại”. Đó là những lời phát biểu nhằm tôn vinh tầm quan trọng của thư viện đại học của ông Edmand J.James, Viện trưởng Viện Đại học Illimois Hoa Kỳ.
       -  Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các quy định của Bộ Công an về trách nhiệm cung cấp thông tin khoa học nghiệp vụ của Công an các đơn vị, địa phương đối với các trường Công an nhân dân. Việc này thời gian qua chúng ta thực hiện đã đạt được những kết quả tốt. Tuy nhiên, trong thời buổi công nghệ hiện nay, V21 cần phải tận dụng, sử dụng các phương tiện kỹ thuật hiện đại để tuyên truyền thông tin, lưu giữ thông tin, cung cấp thông tin với năng suất hiệu quả hơn.

-----------------------
Tài liệu tham khảo
1. Quyết định số 2008/2006-QĐ- BCA(X13) ngày 25/12/2006 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.
2. Chỉ thị số 55/2008/CT-BGD&ĐT về tăng cường giảng dạy ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012.
3. Quyết định số 1336/QĐ- T48(TTKH) ngày 20/8/2008 của Hiệu trưởng về ban hành Quy định về tổ chức hoạt động của Trang thông tin điện tử Trường Đại học CSND.

 
Tác giả bài viết: Võ Thị Kim Chung
Nguồn tin: Bài viết đã được đăng tải trên Tạp chí KHGD CSND số 80 (tháng 9/2016)
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc