Rss Feed

Một số biện pháp đào tạo gắn lý luận với thực tiễn đối với sinh viên chuyên ngành cảnh sát điều tra tại trường đại học cảnh sát nhân dân

Đăng lúc: Thứ năm - 09/03/2017 20:11 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
        Ngày 18/01/2015 Bộ trưởng  Bộ Công an ban hành Quyết định số 6491/2015/QĐ-BCA về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (thay thế cho quyết định số 2008/2006/QĐ-BCA(X13) ngày 25/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Công an); theo đó “Trường Đại học CSND có trách nhiệm đào tạo cán bộ CSND có trình độ đại học và sau đại học; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, chỉ huy của lực lượng CSND và của Bộ Công an; là trung tâm nghiên cứu khoa học của lực lượng Công an nhân dân”. Khoa Cảnh sát điều tra là một khoa chuyên ngành của Trường Đại học Cảnh sát nhân nhân có nhiệm vụ giúp Hiệu trưởng tổ chức giảng dạy nghiệp vụ chuyên ngành Cảnh sát điều tra (Quyết định số 1641/2007/QĐ-X11(X12) ngày 23/8/2007 của Tổng Cục trưởng Tổng cục III quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Khoa nghiệp vụ Cảnh sát điều tra thuộc Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Sinh viên theo học chuyên ngành Cảnh sát điều tra sau khi ra trường là một trong những nguồn nhân lực quan trọng chủ yếu của lực lượng Điều tra viên, cán bộ điều tra Công an các tỉnh, thành phía Nam.
        Chuyên ngành Cảnh sát điều tra được tổ chức đào tạo tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân từ năm 1989, với mục tiêu đào tạo cán bộ có trình độ đại học chuyên ngành Cảnh sát điều tra, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, tin học, ngoại ngữ; có phương pháp tư duy khoa học, có trình độ, năng lực nghiệp vụ chuyên môn và sức khoẻ tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Những năm qua,  Khoa Cảnh sát điều tra kết hợp với các khoa, phòng, bộ môn khác của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân đã tổ chức đào tạo chuyên ngành Cảnh sát điều tra có kết quả tốt, cung cấp cho Công an các tỉnh, thành phố phía Nam hàng trăm sĩ quan chuyên ngành Cảnh sát điều tra có trình độ đại học, vững vàng về chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực về chuyên môn. Các sinh viên chuyên ngành Cảnh sát điều tra của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân sau khi tốt nghiệp, nhận công tác tại Công an các đơn vị, địa phương đã phát huy tốt những kiến thức được học tại nhà trường để vận dụng có hiệu quả trong thực tiễn công tác, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, được lãnh đạo Công an các cấp ghi nhận, quần chúng nhân dân khen ngợi và tin tưởng.
        Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã xác định, chiến lược đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các cơ quan tư pháp là “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo cán bộ nguồn của các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp, bồi dưỡng cán bộ tư pháp theo hướng cập nhật các kiến thức mới về chính trị, pháp luật, kinh tế, xã hội, có kỹ năng nghề nghiệp và kiến thức thực tiễn, có phẩm chất đạo đức trong sạch, dũng cảm đấu tranh vì công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa”. Nhận thức sâu sắc về quan điểm chỉ đạo này, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân nói chung và Khoa Cảnh sát điều tra nói riêng đã xác định chiến lược lâu dài cũng như lộ trình thực hiện cụ thể trong đào tạo nguồn nhân lực cho lực lượng Điều tra viên, cán bộ điều tra Công an các tỉnh thành phía Nam.
        Yêu cầu rất rõ nét được đặt ra và trở thành mục tiêu phải đạt được trong đào tạo sinh viên chuyên ngành Cảnh sát điều tra tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân là:
        Thứ nhất, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt.
        Nghĩa là, đào tạo cán bộ Công an có trình độ trung cấp lý luận chính trị MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có thế giới quan, nhân sinh quan đúng đắn; trung thành tuyệt đối với Đảng Cộng sản và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có lối sống trong sạch, lành mạnh, không bị sa ngã trước mọi cám dỗ, kiên trì, nhẫn nại, tận tâm, tận lực, thận trọng không để phạm sai lầm trong hoạt động điều tra, có ý thức tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
        Thứ hai, có kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và các kiến thức lĩnh vực chuyên ngành khác như tin học, ngoại ngữ... am hiểu các kiến thức xã hội.
        Sinh viên chuyên ngành Cảnh sát điều tra phải nắm vững và biết vận dụng những kiến thức cơ bản của pháp luật (đặc biệt là Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự), có kiến thức khoa học điều tra hình sự; biết tổ chức điều tra một vụ án hình sự; nhận diện và tổ chức, thực hiện các phương pháp và chiến thuật điều tra hình sự, chủ động phát hiện, xử lý các tình huống trong điều tra vụ án hình sự, có khả năng thực hiện nhiệm vụ của điều tra viên; có tác phong làm việc khách quan, thận trọng, biết tổng kết chuyên đề, có phương pháp nghiên cứu khoa học và có khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
        Thứ ba, có sức khoẻ tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình đào tạo và rèn  luyện tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, sinh viên có sức khoẻ tốt, có tác phong nhanh nhẹn, bền bỉ, thích ứng với môi trường điều kiện công tác, chiến đấu, sẵn sàng nhận hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
        Để đạt được yêu cầu, mục tiêu nêu trên, Khoa Cảnh sát điều tra đã xác định và triển khai các biện pháp như sau:
        Một là, xác định chính xác mục tiêu đào tạo cho sinh viên chuyên ngành Cảnh sát điều tra.
        Cần phải nhận thức sâu sắc rằng điều tra hình sự là một nghề - nghề điều tra tội phạm, một loại nghề rất đặc biệt vì nó liên quan đến sinh mạng chính trị của một con người, một gia đình và thậm chí là cả dòng họ. Chính vì vậy, việc xác định chính xác, cụ thể mục tiêu đào tạo, không chung chung là vấn đề cần phải được đặt ra đầu tiên trong quá trình đào tạo.
        Theo Quyết định số 2208/QĐ-T48(QLĐT) ngày 12/12/2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân về ban hành Chương trình các môn học dùng cho bậc đại học Cảnh sát nhân dân, thì mục tiêu tổng quát của đào tạo sinh viên chuyên ngành Cảnh sát điều tra là đào tạo cán bộ Công an đạt trình độ đại học ngành Điều tra hình sự, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có phương pháp tư duy khoa học, có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, tin học, ngoại ngữ; có trình độ, năng lực nghiệp vụ chuyên môn và sức khoẻ tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
        Hai là, đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo nhằm trang bị một cách toàn diện về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn của sinh viên chuyên ngành Cảnh sát điều tra nhằm đáp ứng được đòi hỏi của công tác điều tra hình sự trong tình hình mới.
        Tình hình tội phạm trong thời gian qua và sắp tới có nhiều diễn biến phức tạp đã và đang đặt ra những yêu cầu mới về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp của lực lượng Cảnh sát mà trực tiếp là người tiến hành tố tụng của Cơ quan điều tra. Để đáp ứng được đòi hỏi thực tiễn công tác điều tra hình sự trong tình hình mới, đặt ra yêu cầu cấp thiết cho công tác đào tạo sinh viên chuyên ngành Cảnh sát điều tra. Sinh viên chuyên ngành Cảnh sát điều tra sau khi tốt nghiệp ra trường phải “đạt chuẩn”  về phẩm chất đạo đức, nghề nghiệp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ sức để bảo vệ công lý, bảo vệ lẽ phải; không hoang mang dao động “mềm lòng” trước những thủ đoạn mua chuộc, dụ dỗ, đe doạ về vật chất và tinh thần của tội phạm. Chính vì vậy việc đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo là biện pháp cơ bản, quyết định đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Cảnh sát điều tra.
        Trước hết là tăng cường thời lượng về các môn học pháp luật, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, võ thuật và các môn học bổ trợ cho hoạt động điều tra tội phạm (Nghiệp vụ chuyên ngành Cảnh sát điều tra có trên 700 tiết các kiến thức ngành và chuyên ngành đều tăng thời lượng ví dụ bài hỏi cung, lấy lời khai, đối chất tăng từ 45 tiết lên 75 tiết; bài phương pháp điều tra vụ án giết người từ 20 tiết tăng lên 30 tiết). Cùng với việc tăng thời lượng giảng dạy các kiến thức ngành và chuyên ngành thì nội dung giảng dạy cũng bám sát vào tiêu chí đào tạo nghề tức là ngoài những kiến thức mang tính căn bản thì luôn được bổ sung cập nhật kiến thức mới về phương thức thủ đoạn phạm tội của tội phạm, quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, nhà nước trong đấu tranh phòng chống tội phạm… Song song với việc đổi mới nội dung giảng dạy thì phương pháp giảng dạy cũng được Ban Giám hiệu Trường Đại học Cảnh sát nhân dân rất quan tâm chỉ đạo thực hiện. Khoa Cảnh sát điều tra chịu trách nhiệm thực hiện việc đổi mới phương pháp đào tạo. Trong những năm qua rất nhiều đề tài khoa học, công trình sáng kiến có liên quan đến hoạt động giảng dạy nghiệp vụ Cảnh sát điều tra đã được Khoa nghiên cứu và thực hiện. Trong lên lớp, vấn đề “lấy sinh viên làm trung tâm” đã được quán triệt đến tất cả các giảng viên, các phương pháp học tập nhóm, phương pháp song giảng (kết hợp giảng viên với Điều tra viên cùng tham gia giảng trong tiết học, bài học), thời lượng báo cáo thực tế, thực hành tay nghề trong các môn học, bài học đã được tăng cường.
        Ba là, từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tăng cường và nâng cao cao chất lượng cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
Giảng viên và học viên là hai nhân tố quan trọng quyết định chất lượng đào tạo của Nhà trường, đặc biệt là đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy. Nhận thức rất rõ vấn đề này cho nên trong thời gian vừa qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường. Cấp uỷ và lãnh đạo khoa Cảnh sát điều tra đã đề ra nhiều biện pháp để không ngừng bổ sung hoàn thiện cơ cấu tổ chức và nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên của khoa như: Tuyển giảng viên từ nguồn lực là các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Cảnh sát điều tra hệ chính quy, có kết quả học tập cao, có nguyện vọng công tác tại Nhà trường; gửi cán bộ giáo viên đi học tập nâng cao trình độ với nhiều loại hình đa dạng; luân chuyển giảng viên nghiệp vụ về công tác tại các Công an các đơn vị, địa phương trong thời gian ít nhất là 2 năm; mời các giảng viên kiêm chức là những cán bộ thực tiễn có trình độ học vấn cao, là chuyên gia trong từng lĩnh vực cụ thể của hoạt động điều tra hình sự để tham gia vào công tác đào tạo. Mặt khác, lãnh đạo khoa làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ giảng viên để khắc phục và vượt qua những khó khăn về cơ sở vật chất, công cụ phương tiện hỗ trợ giảng dạy của nhà trường để thi đua dạy tốt, thi đua nghiên cứu khoa học, thực hiện các công trình sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Trong những năm qua đã có 05 giáo trình, 07 chuyên đề chuyên sâu, 05 nhiệm vụ khoa học 03 công trình sáng kiến... được nghiệm thu và đưa vào sử dụng, phục vụ tốt cho công tác giảng dạy.
Tác giả bài viết: Đại tá Phạm Tuấn Hải - Trường Đại học CSND
Nguồn tin: Bài viết đã được đăng trên Tạp chí KHGD CSND số 85 - 01/2017
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Văn bản mới

Số: 491/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất răn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050)

Ngày BH: (06/05/2018)

Số: 1250/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030)

Ngày BH: (30/07/2013)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (10/04/2013)

Số: 25/CT-TTg
Tên: (CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG)

Ngày BH: (30/08/2016)

Số: 991/BGDĐT-QLCL
Tên: (Về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018)

Ngày BH: (14/03/2018)

Số: Số: 430/QĐ-BCA-V19
Tên: (Ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2018)

Ngày BH: (28/01/2018)

Số: Số: 304/T48
Tên: (V/v khảo sát chất lượng đào tạo của Nhà trường)

Ngày BH: (13/03/2018)

Số: 13/2017/QH14
Tên: (Luật Cảnh vệ)

Ngày BH: (19/06/2017)

Số: Chỉ thị số 13-CT/TW
Tên: (Về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng)

Ngày BH: (11/01/2017)

Số: Thông tư 49/2017/TT-BCA
Tên: (Quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; thành phần, số người thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai quật tử thi)

Ngày BH: (25/10/2017)