Rss Feed
Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng Sản Việt Nam

Công tác đào tạo sinh viên chuyên ngành tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân và những đề xuất, kiến nghị

Đăng lúc: Thứ năm - 21/04/2016 05:04 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
      Theo quy định của pháp luật, CAND có chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Pháp luật đã quy định cho lực lượng CAND nhiều nhiệm vụ, quyền hạn. Trong đó phải xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ quan trọng. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ nói trên, lực lượng CAND phải không ngừng đổi mới, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ chiến sĩ.
      Là cơ sở giáo dục đại học, Trường Đại học CSND có chức năng đào tạo cán bộ Cảnh sát có trình độ đại học, sau đại học nhằm xây dựng lực lượng CSND có trình độ, năng lực đáp ứng việc hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ý thức được trách nhiệm của mình, trong quá trình hình thành và phát triển, Trường Đại học CSND đã không ngừng phấn đấu ngày càng hoàn thiện mình, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ chiến sĩ CSND ở các tỉnh thành phía Nam. Trong đó tập trung chủ yếu cho việc đào tạo sinh viên chuyên ngành nhằm góp phần xây dựng lực lượng CSND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
 
Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Cảnh sát kinh tế khóa D20S năm 2015
 
      Hiện nay Trường Đại học CSND đang đào tạo 11 khoa chuyên ngành ở bậc đại học: Cảnh sát hình sự; Cảnh sát kinh tế; Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy; Cảnh sát môi trường; Cảnh sát điều tra; Kỹ thuật hình sự; Quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội; Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt; Cảnh sát đường thủy; Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; Cảnh sát vũ trang. Đào tạo sau đại học cũng đã được tiến hành với 02 chuyên ngành: Tội phạm học và điều tra tội phạm; Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự.
Trường Đại học Cảnh sát đã thường xuyên quán triệt sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp trên, không ngừng nghiên cứu, đổi mới và tổ chức thực hiện một cách sáng tạo các yếu tố cấu thành nên chất lượng đào tạo sinh viên các khoa chuyên ngành. Trong đó đáng kể là những công việc sau đây:
      - Xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo:
      + Chương trình đào tạo đại học ở Trường Đại học CSND đang thực hiện được xây dựng trên cơ sở chương trình khung do Bộ quy định. Trong đó chú ý phối hợp giữa hệ thống lý luận tiên tiến và thực tiễn đa dạng của đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Do đó, chương trình đào tạo có sự kết hợp hài hòa giữa việc trang bị lý luận, kỹ năng, bản lĩnh cho sinh viên. Xây dựng thế giới quan và nhân sinh quan cách mạng; rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị; kỹ năng nghề nghiệp; thể chất và các kỹ năng khác giúp cho sinh viên có thể đáp ứng yêu cầu công tác trong mọi tình huống;
      + Chương trình đào tạo hướng sinh viên đến việc độc lập trong tự học, nghiên cứu kể cả sau khi ra Trường để không ngừng nâng cao trình độ cho bản thân; trang bị kiến thức cần thiết để sinh viên có thể đảm nhận những nhiệm vụ công tác khác nhau.
     + Chương trình môn học thường xuyên được cập nhật, bổ sung để không lạc hậu với thực tiễn công tác. Các khâu giảng dạy được phân chia rõ ràng hợp lý đáp ứng yêu cầu đào tạo những sỹ quan CSND có đủ phẩm chất, năng lực “làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm”.
      - Xây dựng đội ngũgiảng viên đáp ứng yêu cầu đào tạo:
      Giảng viên các khoa chuyên ngành hầu hết là sinh viên chuyên ngành được lựa chọn, điều động ở lại trường và tiếp tục được bồi dưỡng, đào tạo trở thành giảng viên.Vì vậy, giảng viên chuyên ngành có kiến thức chuyên môn vững vàng, khả năng thực hành giảng dạy tốt; yêu ngành, yêu nghề và phấn đấu cho nghề nghiệp của mình. Chương trình rèn luyện, nâng cao tay nghề cho giảng viên được quy định và thực hiện chặt chẽ, theo lộ trình và thời gian nhất định đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên như: lộ trình phấn đấu dạy giỏi; hội giảng; luân chuyển cán bộ... Tiêu chí phấn đấu chức danh giảng viên được quy định tương đối cao đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu liên tục của giảng viên cũng là một động lực tốt để giảng viên không ngừng phấn đấu.
      - Tăng cường biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học:
      Giáo trình, tài liệu dạy học được biên soạn dựa trên chương trình môn học, đề cương chi tiết đã được xây dựng tương đối khoa học, nội dung có sự khái quát cao của thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm, nên cơ bản đáp ứng được yêu cầu đào tạo.
      - Tiến hành hoạt động hỗ trợ công tác đào tạo sinh viên chuyên ngành
      Để thuận lợi cho công tác đào tạo, Nhà trường đã chủ động ký kết với một số Công an địa phương về phối hợp trong việc tổ chức hoạt động đào tạo sinh viên chuyên ngành. Các đơn vị giáo dục, khoa chuyên ngành đã chủ động ký kết với các đơn vị nghiệp vụ Bộ, Công an địa phương trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ, trong đó có nhiều hoạt động nhằm tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học nâng cao hiệu quả đào tạo sinh viên chuyên ngành.
      Với những cố gắng đó, quá trình đào tạo sinh viên chuyên ngành của Trường Đại học CSND đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi.Chất lượng đào tạo ngày càng cao. Sinh viên ra trường đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, tuyệt đối trung thành với chủ trương, đường lối và sự lãnh đạo của Đảng; có ý thức chấp hành pháp luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ; có trình độ nghiệp vụ và năng lực đáp ứng yêu cầu công tác. Hầu hết sinh viên ra đường đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, được đơn vị sử dụng cán bộ đánh giá cao.
      Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình đào tạo sinh viên chuyên ngành còn những hạn chế, trong đó đáng chú ý là kỹ năng nghề nghiệp, nhất là tiến hành các thao tác nghiệp vụ còn hạn chế, chưa thể hòa nhập ngay khi ra trường, phải mất một thời gian nhất định mới thành thạo công việc. Sở dĩ công tác đào tạo sinh viên chuyên ngành còn những hạn chế nói trên xuất phát từ những nguyên nhân cơ bản sau:
      - Giảng viên giỏi kỹ năng nghiệp vụ, am hiểu thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm còn ít.
      Thực tiễn hiện nay cho thấy, giảng viên tuy giỏi về lý luận, nhuần nhuyễn lý thuyết, nhưng hạn chế về kiến thức thực tiễn, chưa nắm chắc tình hình đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng nghiệp vụ mà mình trực tiếp giảng dạy nên không hiểu hết những hạn chế thiếu sót của công tác này; nắm rõ được đầy đủ phương thức, thủ đoạn thực hiện tội phạm của đối tượng; việc hướng dẫn thực hành kỹ năng nghề nghiệp ít được thực hiện và thiếu chiều sâu.
      Vấn đề này là hệ quả của việc giảng viên xuất thân từ sinh viên chuyên ngành hệ chính quy, chưa trải qua thực tiễn chiến đấu.Sau khi tốt nghiệp được điều động ở lại trường để nghiên cứu giảng dạy.Việc nghiên cứu thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm không được nhiều nên kỹ năng thực tế không cao.
      - Công tác tổ chức kiến tập, thực tập hiệu quả chưa cao.
      Trong quá trình đào tạo, thực tập tốt nghiệp là giai đoạn quan trọng.Trong thời gian này, sinh viên sẽ thực hành những kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, qua đó rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho mình.Tuy nhiên, thời gian qua, công tác này chưa đáp ứng được yêu cầu. Nguyên nhân chủ yếu là:
      + Đơn vị tiếp nhận chưa đề cao trách nhiệm của mình trong việc phối hợp với Nhà trường đào tạo sinh viên chuyên ngành. Ít chú trọng tổ chức thực hiện các nội dung thực tập của sinh viên. Có đơn vị sử dụng sinh viên như cán bộ giúp việc (cần việc gì thì đưa sinh viên giải quyết việc đó) nên việc rèn luyện kỹ năng không hiệu quả;
      + Giảng viên được phân công tham gia hướng dẫn sinh viên thực tập không theo sát sinh viên, không cùng với sinh viên trong quá trình thực tập nên không nắm được đầy đủ tình hình thực tập, điều kiện thực hành cũng như kết quả của từng sinh viên.
      - Một số sinh viên không hứng thú với chuyên ngành mình đang học nên không tích cực trong học tập.
      Hiện nay Trường Đại học CSND đang đào tạo 11 chuyên ngành nghiệp vụ. Trong số này, vì nhiều lý do khác nhau, có nhiều chuyên ngành sinh viên không thích học như: Giáo dục, cải tạo phạm nhân; phòng, chống tội phạm về ma túy; kỹ thuật hình sự… Việc này dẫn đến hệ quả tất yếu là khi phân về những chuyên ngành nói trên, sinh viên không tích cực học tập. Đồng thời, thực tiễn phân công công tác ở địa phương vẫn còn tình trạng “trái chuyên ngành đào tạo” nên sinh viên không thể phát huy được kiến thức đã học, tất yếu dẫn đến hiệu quả công tác không cao, tốn nhiều thời gian để làm quen và tự đào tạo.
      Để khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên chuyên ngành, trong thời gian tới, ngoài việc thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy; tích cực biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đầy đủ cho quá trình dạy và học… Chúng tôi có một đề xuất kiến nghị sau đây:
      - Đối với các Khoa chuyên ngành
      + Xây dựng giảng viên thành chuyên gia theo từng lĩnh vực nghiệp vụ
      Để nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên chuyên ngành, trước tiên, giảng viên phải giỏi lý luận và thực hành nghiệp vụ chuyên ngành.Các khoa chuyên ngành cần định hướng để xây dựng giảng viên thành các chuyên gia nghiệp vụ.
      Lãnh đạo khoa cần xác định các lĩnh vực công tác, biện pháp nghiệp vụ thuộc chuyên ngành, phân chia giảng viên theo các nhóm công tác, nghiệp vụ và tạo điều kiện tối đa để giảng viên phấn đấu trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đó. Các hoạt động hỗ trợ cho giảng viên cần tập trung vào việc: Phân công giảng dạy chuyên sâu theo bài học, quy trình công tác, biện pháp nghiệp vụ; tổ chức các hoạt động nghiên cứu thực tế, nghiên cứu khoa học chuyên sâu hoặc các hoạt động khác có liên quan đến lĩnh vực nghiệp vụ được phân công. Thường xuyên kiểm tra sự hoàn thiện kiến thức về lý luận và thực tiễn của giảng viên được phân công để động viên, thức đẩy họ sớm hoàn thiện, đảm bảo phục vụ tốt cho giảng dạy sinh viên chuyên ngành.
      + Tổ chức thực hiện giảng dạy theo hướng: giảm lý luận; tăng cường thực hiện các quy trình công tác; kỹ năng thực hiện; khắc phục những hạn chế thiếu sót của các lực lượng nghiệp vụ đã xảy ra trong thực tế trên sơ sở phát huy tối đa tính chủ động của sinh viên trong tự học, tự nghiên cứu, sang tạo trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.
      Khoa chủ động xác định những nội dung chương trình đào tạo sinh viên có thể tự nghiên cứu, những quy trình, biện pháp nghiệp vụ cần được giảng dạy, rèn luyện thành kỹ năng cho sinh viên để định hướng giảng dạy. Bên cạnh đó, giảng viên phải nghiên cứu làm rõ được thủ đoạn của tội phạm đối với từng lĩnh vực đấu tranh, những hạn chế thiếu sót trong quá trình tổ chức phòng, chống và hướng dẫn sinh viên khắc phục.
      + Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác thực tập tốt nghiệp cho sinh viên.
      Thực tập tốt nghiệp là khâu cuối cùng của quá trình đào tạo trước khi đánh giá quá trình đào tạo.Đây cũng là khâu kiểm tra, khắc phục hạn chế thiếu sót của sinh viên trong việc vận dụng lý luận vào thực tiễn, thực hiện trên thực tế các thao tác, quy trình nghiệp vụ đã được học. Do đó, các khoa phải quản lý tốt quá trình này. Giảng viên phải thường xuyên cùng sinh viên trong quá trình thực tập để hướng dẫn, sửa chữa những khiếm khuyết của họ, kiến nghị kịp thời đến đơn vị tiếp nhận đảm bảo cho sinh viên thực tập đúng kế hoạch, thực hiện hết các yêu cầu và làm đúng, có hiệu quả những hoạt động, quy trình nghiệp vụ.
      - Đối với Nhà trường
      + Ổn định đội ngũ giảng viên và không ngừng nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên
      Để giảng viên có thể trở thành chuyên gia, có trình độ cao, phục vụ tốt cho nâng cao chất lượng đào tạo, giảng viên phải không ngừng học tập, rèn luyện.Nhà trường cần tạo điều kiện để giảng viên tập trung chuyên sâu một chuyên ngành, yên tâm phấn đấu nâng cao trình độ.
      + Xây dựng tốt mối quan hệ giữa Trường Đại học CSND và Công an các đơn vị, địa phương trong quá trình đào tạo
Trong quá trình đào tạo nâng cao trình độ cho lực lượng CSND, giữa Nhà trường và Công an các đơn vị, địa phương có mối quan hệ với nhau là điều tất yếu. Mối quan hệ này được xây dựng trên cơ sở quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.Nếu các bên càng gắn bó thì hiệu quả đào tạo càng cao. Nhà trường có nghĩa vụ giúp Công an các đơn vị địa phương nâng cao nhận thức lý luận và những vấn đề khác có liên quan trong quá trình đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ngược lại Công an các đơn vị, địa phương tạo điều kiện cho Nhà trường nghiên cứu thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm của các đơn vị địa phương, tìm hiểu phương thức, thủ đoạn phạm tội, những sơ hở thiếu sót trong công tác này phục vụ cho việc giảng dạy; tham gia các khâu trong quá trình dạy học, nhất là tham gia rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên.
      Để đạt được yêu cầu trên, các đơn vị, địa phương và Nhà trường phải có lòng tin với nhau, tin vào năng lực của mỗi bên và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Nhà trường tăng cường ký kết phối hợp với các Công an đơn vị, địa phương; các khoa nghiệp vụ tăng cường ký kết với các phòng nghiệp vụ của các Công an các tỉnh, thành phố và tổ chức thực hiện tốt nội dung phối hợp nhằm tăng cường niềm tin lẫn nhau, giữ vững và phát triển quan hệ này. Đây là cơ sở quan trọng trong việc bảo đảm thực hiện những giải pháp khác, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên chuyên ngành.
      + Đề xuất thành lập Trung tâm nghiên cứu tội phạm học
      Thực tế cho thấy, để thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm thì lực lượng tiến hành phải hiểu rõ phương thức, thủ đoạn thực hiện tội phạm của đối tượng, xu hướng phát triển của tội phạm, những hạn chế thiếu sót của chủ thể trong công tác này. Hiện nay tình hình tội phạm đang diễn ra rất phức tạp và đa dạng; thường xuyên thay đổi phương thức thủ đoạn thực hiện tội phạm nên công tác nghiên cứu nắm bắt càng trở nên khó khăn, việc phòng, chống càng kém hiệu quả.
      Là trung tâm đào tạo lực lượng CSND - lực lượng chủ công, trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm, hơn bất kỳ chủ thể nào khác, việc nghiên cứu, nắm chắc tình hình tội phạm hiện nay là cần thiết để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo. Vấn đề này cần được thực hiện bởi cơ quan chuyên trách mới có hiệu quả.Trong thời gian tới Nhà trường cần phải đề xuất và kiên trì thuyết phục lãnh đạo Bộ cho phép thành lập cơ quan chuyên trách nghiên cứu về tình hình tội phạm để đáp ứng yêu cầu nói trên, phục vụ tốt cho công tác đào tạo.
      Các biện pháp trên có quan hệ, tác động qua lại với nhau để nâng cao trình độ lý luận và thực tiễn của giảng viên, làm cơ sở cho việc nâng cao hiệu quả công tác đào tạo. Những biện pháp này không phải là tất cả trong định hướng hoạt động của thời gian tới trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, nhưng đó là biện pháp cần thiết, quan trọng trong tổng thể các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo, cần được thực hiện đầy đủ, nhất quán để đạt được hiệu quả chung./.

 
Tác giả bài viết: Đại tá, TS Trần Thành Hưng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học CSND
Nguồn tin: *Bài viết đã được đăng trên Tạp chí KHGD CSND số đặc biệt chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Trường Đại học CSND
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc