Rss Feed
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM (19/8/1945 - 19/8/2020), 15 NĂM NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC (19/8/2005 - 19/8/2020)

Nâng cao hiệu quả giảng dạy triết học Mác – Lê nin ở Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Đăng lúc: Thứ hai - 15/08/2016 21:50 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
       Dạy học không chỉ là truyền đạt tri thức, mà còn góp phần hoàn thiện nhân cách con người phù hợp với yêu cầu xã hội. Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, nơi đào tạo những chiến sĩ Cảnh sát - lực lượng nòng cốt giữ gìn trật tự bình yên của Tổ quốc. Do đó, giảng dạy triết học không chỉ là bồi dưỡng kiến thức, trang bị cho người học thế giới quan và phương pháp luận khoa học mà còn giúp người học có thái độ đúng đắn với hiện thực, có khả năng phân tích các vấn đề, từ đó xây dựng niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Cộng sản, làm cơ sở cho người học xây dựng lập trường chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, quán triệt sâu sắc và thực hiện triệt để đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết, điều lệnh nội vụ vủa Ngành.
       Với mục đích đó, nội dung chương trình triết học nghiên cứu những qui luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy. Phần duy vật biện chứng gồm: Vật chất và ý thức, nguyên lý, qui luật, phạm ưù... Đây là những lý luận cơ bản trong triết học, phải nắm được những lý luận cơ bản này để nghiên cứu các khoa học khác hoặc soi rọi vào thực tiễn hình thành cách nhìn nhận đúng đắn, khách quan. Phần duy vật lịch sử là những vấn đề có tính thực tiễn như: Hình thái kinh tế - xã hội, giai cấp, nhà nước, cách mạng, quần chúng và cá nhân. Thời gian qua, giảng dạy triết học ở Trường Đại học Cảnh sát nhân dân đã đạt được những kết quả nhất định như: Giảng viên luôn nghiên cứu những vấn đề lý luận cũng như thực tiễn để áp dụng cho bài giảng hiệu quả và đạt chất lượng tốt, thể hiện trong quá trình giảng dạy đã đem lại sự hứng thú, giúp sinh viên tiếp thu bài học tốt hơn; đã kết hợp các phương pháp truyền đạt tri thức, ngoài phương pháp giảng dạy truyền thống là thuyết trình, còn kết hợp các phương pháp như nêu vấn đề, đàm thoại. để lôi cuốn sinh viên vào môn học. Tuy nhiên phương pháp giảng dạy vẫn dựa vào quyền uy sư phạm, ưu tiên rõ rệt cho các đức tính trật tự, kỷ luật, chưa phát huy hết khả năng độc lập, sáng tạo của sinh viên. Do khống chế về thời gian nên phương pháp thuyết trình vẫn là chủ yếu, đã làm hạn chế việc tiếp thu tri thức của sinh viên. Bởi triết học là môn khoa học trừu tượng nhất, khái quát nhất, cho nên để tri thức đến được với sinh viên thì giảng viên phải giảng giải lấy ví dụ nhiều, trao đổi nhiều với sinh viên, giúp sinh viên thấy được những tri thức khoa học thú vị và cần thiết do môn học đem lại. Hay đôi khi, giảng viên chỉ quan tâm đến tính logic của các khái niệm, nguyên lý, qui luật làm cho việc giảng dạy trở nên khô khan nặng nề. Để khắc phục phần nào những hạn chế, nâng cao chất lượng giảng dạy triết học thì cần thiết phải chú ý những vấn đề sau:
       Thứ nhất, giảng dạy triết học nhằm giúp người học nắm được những vấn đề cơ bản của triết học Mác - Lênin, tin tưởng vào chủ nghĩa Mác - Lênin và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công cuộc đổi mới của đất nước. Khi giảng một nguyên lý, qui luật triết học nào đó cần liên hệ vào thực tiễn tình hình trong nước và thế giới, những đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để thấy được sự đúng đắn của nó. Đồng thời phải định hướng cho sinh viên vận dụng, liên hệ với công tác của lực lượng Cảnh sát nhân dân để thấy được ý nghĩa của việc học tập, nghiên cứu triết học đối với bản thân. Trong giảng dạy lý luận triết học phải liên hệ với thực tiễn là vấn đề có tính nguyên tắc, có thực tiễn minh họa sẽ làm cho các vấn đề lý luận sinh động hẳn lên, góp phần hiểu đúng đắn bản chất của lý luận, đem lại cho môn học tính hiện đại và cập nhật, đồng thời nâng cao niềm tin cho người học vào chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung, triết học Mác - Lênin nói riêng. Khi liên hệ thực tiễn cần chú ý: Các sự kiện nêu ra phải mang tính điển hình chứ không phải ngẫu nhiên, cá biệt, các vấn đề liên hệ phải mang tính thời sự, phải sát, phù hợp với lý luận định làm rõ, chứng minh, có sự phân tích nhất định để người học hiểu được rằng thực tế liên hệ ấy là phù hợp hay không với lý luận, mang ý nghĩa tích cực hay tiêu cực. Tuy nhiên, không phải tất cả vấn đề trong bài giảng đều phải có ví dụ thực tiễn mà chỉ có ở nội dung nào quan trọng, khó hiểu, cần thiết làm rõ để thuyết phục người học hơn, như thế sẽ không làm mất thời gian cho những nội dung không cơ bản, không trọng tâm của bài giảng.
       Thứ hai, trong bài giảng triết học Mác - Lênin nói riêng, chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung cần chú ý đến sử dụng tri thức kinh điển. Kinh điển là gốc, là tinh thần nguyên thủy của chủ nghĩa Mác - Lênin. Khi cần nhấn mạnh một vấn đề, một nội dung trong bài giảng việc sử dụng hợp lý kinh điển, trích dẫn “đúng”, “trúng”, “đắt” sẽ đem lại kết quả lớn, nâng cao chất lượng giảng dạy, đem lại sự hấp dẫn và cả niềm tin cho người học. Tuy nhiên, nếu quá lạm dụng, trích dẫn quá nhiều theo kiểu “tầm chương trích cú” hoặc sử dụng quá ít tri thức kinh điển trong giảng dạy - cả hai khuynh hướng này đều cần khắc phục.
       Thứ ba, khi giảng dạy triết học, giảng viên rất quan tâm đến tính chính xác của các vấn đề, trình bày tính logic của các khái niệm, phạm trù, nguyên lý, qui luật. Điều đó là cần thiết nhưng dễ làm cho việc giảng dạy trở nên khô khan, nặng nề. Giảng dạy không chỉ là một khoa học mà còn là một nghệ thuật, nghệ thuật thu hút, tác động tới đời sống, cảm xúc, tình cảm của sinh viên. Giảng viên trong quá trình giảng dạy cùng với việc gợi mở sự tìm tòi sáng tạo, phát triển trí tuệ còn phải gây hứng thú ở người học, để họ có thể cảm thụ cái hay, cái đẹp của tri thức triết học. Vì thế quá trình truyền thụ tri thức phải giàu hiện tượng cảm xúc thì mới có sức thuyết phục cao. Triết học là một môn khoa học trừu tượng mang tính khái quát cao, đòi hỏi phải có một phương pháp giảng dạy thích hợp để đưa tri thức đến cho người học. Thực tế cho thấy, chất lượng của việc giảng dạy nói chung và giảng dạy triết học nói riêng không chỉ phụ thuộc vào trình độ khoa học, kiến thức chuyên môn của giảng viên mà còn phụ thuộc rất nhiều vào phương pháp giảng dạy. Hiện nay đang nói nhiều về đổi mới phương pháp giảng dạy nhưng cần phải xác định, đổi mới không có nghĩa là loại bỏ, phủ nhận hoàn toàn phương pháp truyền thống. Ở đây cần có sự đánh giá khách quan và chính xác về các phương pháp giảng dạy truyền thống, phát huy yếu tố đúng đắn hợp lý đồng thời loại bỏ những yếu tố không phù hợp, bổ sung những yếu tố mới làm cho phương pháp giảng dạy hiệu quả hơn. Những yếu tố mới được đưa ra phải có tính khả thi cao, bảo đảm khả năng ứng dụng rộng rãi trong thực tế, nhất là phải thúc đẩy khát vọng tự vươn lên, tự thân vận động ở người học, có tác dụng hướng dẫn tổ chức tốt hoạt động nhận thức của người học. Vì vậy đổi mới phương pháp giảng dạy triết học Mác - Lênin hiện nay phải kết hợp nhuần nhuyễn các phương pháp giảng dạy: Vẫn cần phải thuyết trình, giải thích song không phải là sự thuyết giáo đơn thuần mà phải phân tích, giảng giải, sử dụng các kiểu phương pháp kết hợp được hoạt động của cả giảng viên và người học như: Thông báo - tái hiện; giải thích - tìm kiếm; nêu vấn đề nghiên cứu. tạo điều kiện cho sinh viên tự suy nghĩ, tranh luận; tăng cường hình thức xêmina, thảo luận. Người dạy phải bao quát, quan sát, không can thiệp cứng nhắc vào quá trình sinh viên tự tìm hiểu, tranh luận mà người dạy là người kết luận vấn đề. Cần tránh sự phân biệt máy móc giữa phương pháp truyền thống và phương pháp hiện đại, phương pháp cũ và phương pháp mới. Tất cả các phương pháp đó đều có mặt mạnh mặt yếu nhất định, phải được nghiên cứu, vận dụng có hiệu quả. Cần thấu suốt quan điểm đổi mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh:
       “Không phải cái gì cũ cũng bỏ hết, không phải cái gì cũng làm mới.
       Cái gì cũ mà xấu, thì phải bỏ.
       Cái gì cũ mà không xấu, nhưng phiền phức thì phải sửa đổi lại cho hợp lý.
       Cái gì cũ mà tốt, thì phải phát triển thêm.
       Cái gì mới mà hay, thì ta phải làm.
Tác giả bài viết: Đặng Thị Thúy Hoa - Trường Đại học CSND
Nguồn tin: Bài viết đã được đăng tải trên Tạp chí KHGD CSND số 77 (tháng 6/2016)
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc