Rss Feed
Chào mừng Khai giảng năm học 2020-2021 Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Nâng cao chất lượng dạy giỏi của giảng viên Khoa Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp

Đăng lúc: Thứ hai - 28/08/2017 23:12 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
        Ngày 14/11/2010, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 56/2010/TT-BCA Quy định về dạy giỏi trong các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp trong CAND. Thực hiện nghiêm túc quy định tại Thông tư số 56/2010/TT-BCA, trường Đại học CSND hằng năm đều tổ chức hoạt động dạy giỏi nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong cán bộ, giảng viên và sinh viên; một mặt, nhằm không ngừng nâng cao trình độ sư phạm của giảng viên, mặt khác, góp phần hoàn thiện các tiêu chí chức danh cho đội ngũ giảng viên Nhà trường.
        Khoa Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (tiền thân là Bộ môn Nghiệp vụ quản lý trại giam) được thành lập vào tháng 02 năm 1996, là đơn vị đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành của lực lượng Cảnh sát trực thuộc Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, có trách nhiệm giúp Hiệu trưởng tổ chức giảng dạy nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục, cải tạo phạm nhân theo chương trình đào tạo của Bộ Công an; tổ chức nghiên cứu Khoa học trong giảng viên và sinh viên; quản lý cán bộ giảng dạy; tham gia quản lý, giáo dục sinh viên theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an và quy định của Trường.
        Từ năm học 2010 – 2011 đến nay, thực hiện Thông tư số 56/2010/TT-BCA, lãnh đạo Khoa THAHS&HTTP đã tổ chức quán triệt và phổ biến rộng rãi, sâu sắc đến các giảng viên trong Khoa. Trong những năm qua, Chi bộ, lãnh đạo Khoa luôn coi trọng và chỉ đạo sát sao các phong trào thi đua dạy giỏi thông qua việc Chi bộ ra các Nghị quyết từ đầu năm học, từ đó lãnh đạo Khoa, Tổ nghiệp vụ đề ra chương trình, kế hoạch hoàn thiện chức danh, dạy giỏi trong đơn vị. Lãnh đạo Khoa đã chỉ đạo xây dựng các kế hoạch để thực hiện Thông tư 56/2010/TT-BCA và các văn bản hướng dẫn của nhà trường như: Kế hoạch hoàn thiện chức danh cho các giảng viên trong đơn vị, kế hoạch giảng giỏi, giảng mẫu, hội giảng hàng năm… Để thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, Trưởng Khoa đã phân công trực tiếp 01 lãnh đạo Khoa theo dõi tổ chức thực hiện, kịp thời báo cáo trưởng Khoa giải quyết khi có khó khăn, vướng mắc.
        1. Về tình hình, kết quả công tác dạy giỏi từ năm học 2010-2011 đến nay
        a. Tình hình công tác dạy giỏi
        Trên cơ sở quy định của Thông tư số 56/2010/TT-BCA, căn cứ các kế hoạch tổ chức phong trào dạy giỏi của nhà trường triển khai đến các đơn vị hàng năm, Khoa THAHS&HTTP đã xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào dạy giỏi triển khai đến các Tổ nghiệp vụ và từng giảng viên. Khoa đã tham gia tổ chức thực hiện phong trào dạy giỏi trong Nhà  trường bằng các hình thức là: Cử giảng viên tham gia dạy giỏi cấp trường, giảng mẫu, hội giảng; tổ chức các Hội đồng đánh giá giờ dạy giỏi và bài dạy giỏi cấp Khoa trong từng năm học của đơn vị; lãnh đạo Khoa tham gia thành viên các hội đồng dạy giỏi, giảng mẫu, hội giảng của nhà trường, tham gia thành phần trong hội đồng tổ chức thẩm định, công nhận giảng viên dạy giỏi cấp trường, đề nghị xét công nhận danh hiệu giảng viên giỏi cấp Bộ…
         b. Kết quả thực hiện
        Qua hơn 6 năm học thực hiện Thông tư 56, Khoa đã có 31 lượt giảng viên đăng ký thực hiện giờ dạy giỏi, bài dạy giỏi và tham gia giảng mẫu cấp trường, hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường, cấp Bộ. Kết quả cụ thể:
        - Giờ dạy giỏi cấp Khoa: Có 05 lượt giảng viên đăng ký thực hiện giờ dạy giỏi cấp Khoa, Tiểu ban dạy giỏi đã dự và đánh giá 05/05 giờ đạt yêu cầu của giờ dạy giỏi cấp Khoa.
        - Bài dạy giỏi cấp Khoa: Có 11 lượt giảng viên đăng ký thực hiện bài dạy giỏi cấp Khoa, Tiểu ban dạy giỏi đã dự và đánh giá 11/11 bài đạt yêu cầu của bài dạy giỏi cấp Khoa.
        - Bài dạy giỏi cấp trường: Có 10 lượt giảng viên đăng ký thực hiện 10 bài dạy giỏi cấp trường, Hội đồng dạy giỏi đã dự và đánh giá 10/10 bài đạt yêu cầu của bài dạy giỏi cấp trường.
        - Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường: Có 02 giảng viên đăng ký tham
gia, thực hiện 02 bài dạy giỏi. Kết quả, có 02/02 bài dự thi đạt yêu cầu của bài dạy giỏi cấp trường.
        - Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Bộ: Có 01 giảng viên được nhà trường cử tham gia. Kết quả, có 01/01 bài dự thi đạt yêu cầu của bài dạy giỏi cấp Bộ. Kết quả: Giải nhì cá nhân, giải nhì tập thể khối nghiệp vụ.
        - Hội thi giảng viên giảng mẫu cấp trường: Có 02 giảng viên đăng ký tham
gia. Kết quả, có 02/02 bài dự thi đạt yêu cầu của bài giảng mẫu cấp trường. Kết quả: Hội đồng đánh giá tốt.
        Trong những năm qua, Khoa đã có 31/31 (100%) chỉ tiêu dạy giỏi được thực hiện đúng tiến độ, đạt yêu cầu.  Qua tổng kết phong trào dạy giỏi, đối chiếu với các tiêu chí theo quy định trong Thông tư 56/2010/TT-BCA ngày  14/12/2010  của  Bộ  Công  an  quy định về dạy giỏi trong các học viện, các trường Công an nhân dân, Nhà trường đã  thành lập  Hội  đồng  xét  danh  hiệu giảng viên dạy giỏi cấp trường và tổ chức họp xét, đề nghị Tổng cục III công nhận, khen thưởng  04 lượt  giảng  viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp trường; được Bộ Công an công nhận, khen thưởng 02 lượt giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp Bộ. Từ năm học 2010 - 2011 đến nay, các giảng viên trong Khoa đã được bổ nhiệm 05 chức danh trợ giảng; 03 chức danh giảng viên; 04 chức danh giảng viên chính; 01 giảng viên được công nhận giảng viên điển hình tiên tiến.
        b. Công tác phối hợp giữa Khoa với các đơn vị chức năng của nhà trường trong tổ chức phong trào dạy giỏi
        Trong thời gian qua, thực hiện theo quy định của Thông tư 56 và các văn bản hướng dẫn của nhà trường, Khoa đã tích cực chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng để các giảng viên tham gia thực hiện tốt các yêu cầu của bài giảng giỏi. Các đơn vị chức năng như: Phòng QLĐT, Phòng Hậu Cần, Phòng QLHV, Trung tâm Thư Viện đã nhiệt tình hỗ trợ, giúp đỡ cho Khoa và các giảng viên tham gia giảng giỏi, nhờ vậy nên phần lớn các bài giảng giỏi của giảng viên trong Khoa được đánh giá cao.
        2. Ưu điểm và hạn chế
        a. Ưu điểm
        - Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị rất quan tâm chỉ đạo đội ngũ giảng viên tham gia hoạt động giảng giỏi theo Thông tư 56/2010/TT-BCA và các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện của nhà trường. Nhờ vậy, các giảng viên trong Khoa đã nhiệt tình, tích cực tham gia và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Thông qua hoạt động dạy giỏi góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên của Khoa trong thời gian qua, các chức danh giảng dạy ngày càng được hoàn thiện hơn (hiện nay trong Khoa có 6 giảng viên chính; 3 giảng viên; 3 trợ giảng; 3 giảng viên tập sự). Thông qua hoạt động giảng giỏi giúp cho các giảng viên được học tập kinh nghiệm lẫn nhau, đặc biệt là các giảng trẻ có cơ hội học hỏi kinh nghiệm từ những giảng viên đi trước.
        -  Thông qua phong trào dạy giỏi nhằm đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp sư phạm của giảng viên; nâng cao vị thế của người thầy; các giảng viên đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, công trình sáng kiến vào công tác giảng dạy; khuyến khích đội ngũ giảng viên trẻ tích cực đăng ký tham gia phong trào dạy giỏi để phấn đấu hoàn thiện các chức danh theo quy định.
        - Các bài giảng, giờ giảng của các giảng viên tham gia giảng giỏi đều có sự đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng về bài dạy, tư liệu, dụng cụ, tư thế, tác phong sư phạm của giảng viên mẫu mực, chuẩn xác, giọng nói rõ ràng, truyền cảm, tạo được không khí thân thiện, cởi mở, sôi nổi trong các tiết giảng. Hầu hết các bài giảng,  giờ  giảng đều đảm bảo truyền tải đầy đủ các nội dung trọng tâm, kiến thức, kỹ năng đảm bảo chính xác, có hệ thống. Nhiều giảng viên đã liên hệ thực tiễn sinh động, hấp dẫn, hình thành thái độ đúng đắn cho người học.
        -  Các giảng viên tham gia giảng giỏi luôn tìm tòi đổi mới phương pháp giảng dạy cho phù hợp với người học. Các bài giảng, giờ giảng đều thể hiện việc đổi mới phương pháp theo hướng tích cực lấy sinh viên làm trung tâm của quá trình dạy học, phù hợp với nội dung bài học, phù hợp với chuyên ngành đào tạo. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy sử dụng nhuần nhuyễn, hiệu quả; tư liệu dạy học được chọn lọc, khai thác làm nổi bật kiến thức trọng tâm của bài học. Các hình thức dạy học thảo luận theo nhóm được tổ chức hợp lý. Việc tổ chức, bao quát lớp học, điều khiển hoạt động học tập, phân bổ thời gian hợp lý.
        Đạt được những thành tích nêu trên, trước hết do có sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu bằng những chủ trương, kế hoạch cụ thể. Bên cạnh đó, các Lãnh đạo đã nắm bắt, chỉ đạo kịp thời và tổ chức cho giảng viên các đơn vị mạnh dạn đăng ký tham gia ở nhiều cấp khác nhau, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong Khoa và toàn Trường.
         b. Hạn chế
        -  Ngoài tính tích cực do giảng giỏi, hội giảng mang lại, bản thân mỗi giảng viên khi tham gia do tâm lý "thi" đã tập trung cho bài giảng, giờ giảng cao hơn mức bình thường, thậm chí vượt lên chính mình nhưng sau đó có xu hướng trở lại trạng thái ban đầu trong những giờ lên lớp hàng ngày, chưa phát huy hết những khả năng sẵn có của bản thân, những gì đã đạt được trong giảng giỏi, hội giảng.
        - Một số giảng viên tham gia giảng giỏi còn thụ động, phụ thuộc nhiều vào giáo trình, hồ sơ bài giảng, powerpoint có sẵn. Bài giảng vẫn chưa để lại những dấu ấn riêng của người thầy trong các tiết giảng.
        - Kết thúc giảng giỏi, hội giảng hàng năm, Khoa chưa thường xuyên họp chuyên môn đánh giá, rút kinh nghiệm để có cái nhìn tổng quan về công tác này trên mọi phương diện từ đó có những biện pháp chấn chỉnh để lần sau sẽ được tổ chức tốt hơn. Khoa chưa có có chế độ, chính sách khen thưởng đối với những giảng viên có thành tích cao trong giảng giỏi, hội giảng.
        3. Nguyên nhân của những hạn chế
        - Trong thời gian qua Khoa phải đảm nhiệm giảng dạy nhiều khóa học kể cả trong trường và ngoài trường, trong khi đó số lượng giảng viên còn thiếu so với quy định, do đó giảng viên tham gia giảng giỏi phần nào cũng chịu áp lực công việc, chưa có nhiều thời gian đầu tư cho bài giảng giỏi.
        - Bản thân một số giảng viên chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, chưa thật sự tập trung đầu tư thời gian chuẩn bị hồ sơ bài giảng, tập giảng, chuẩn bị các dụng cụ, phương tiện đồ dung dạy học, chưa thường xuyên nghiên cứu, sưu tầm và cập nhật những kiến thức mới. Vì vậy, nội dung, phương pháp giảng dạy của một số giảng viên chưa đạt chất lượng như khả năng của họ.
        - Một số thành viên trong Hội đồng được phân công tham gia đánh giá bài dạy giỏi còn chưa tham dự đầy đủ các khâu, khi tham gia đánh giá còn có sự nể nang dẫn đến tình trạng giảng viên còn chủ quan, không đầu tư thời gian nghiên cứu cũng như chuẩn bị vì luôn có tư tưởng đăng ký tham gia là đạt.
        4. Một số kinh nghiệm rút ra trong quá trình tổ chức thực hiện Thông tư 56 để phù hợp với thực tế và giải pháp nâng cao chất lượng công tác này trong thời gian tới
        Trong thời gian tới, để công tác giảng giỏi, hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường, cấp Bộ ngày càng có chất lượng hơn, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua "dạy tốt, học tốt" của Khoa và nhà trường, xin mạnh dạn đề xuất một số nhiệm vụ giải pháp như sau:
        - Giảng viên đăng ký tham gia thực hiện bài dạy giỏi, giờ dạy giỏi, tham gia Hội thi dạy giỏi phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung đầu tư thời gian chuẩn bị hồ sơ bài giảng, tập giảng, giảng thử trước đơn vị, tích cực chuẩn bị các công cụ, phương tiện, đồ dụng dạy học, đầu tư ứng dụng các công nghệ hiện dại như U-poiter… Đặc biệt chú trọng đầu tư nội dung bài giảng, phương pháp sư phạm cũng như những ví dụ, tình huống mới, hấp dẫn phù hợp với đối tượng học. Giảng viên thực hiện bài dạy giỏi phải thực hiện đúng tiến độ đã đăng ký, thực hiện theo quy trình mà Nhà trường quy định.
        - Hàng năm, ngay từ đầu năm Ban Giám hiệu cần chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức giảng giỏi, hội thi cho phù hợp, trên cơ sở đó các Khoa, phòng chủ động triển khai thực hiện. Đối tượng tham gia không chỉ đối với giảng viên cơ hữu ở các Khoa mà có thể mở rộng đến cả đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm, giảng viên thỉnh giảng của Trường. Qua đó, tất cả giảng viên có điều kiện học tập, trao đổi kinh nghiệm, góp ý cho nhau, mặt khác sẽ khắc phục tâm lý e ngại của giảng viên khi "bị" dự giờ vì tất cả giảng viên đều "được" dự giờ.
        - Để tổ chức giờ giảng giỏi, bài giảng giỏi cấp Khoa ở các Khoa đạt chất lượng tốt, trách nhiệm chính thuộc về lãnh đạo các Khoa. Vì vậy, sau khi có kế hoạch giảng giỏi của nhà trường, Khoa cần thực hiện nghiêm túc, đúng lộ trình, tránh hiện tượng làm hình thức, làm cho xong. Khi tổ chức ngoài Tiểu ban chấm phải đảm bảo 100% giảng viên trong Khoa tham dự. Nếu thấy cần thiết, Ban Giám hiệu có thể yêu cầu cán bộ quản lý của Trường, giảng viên các Khoa khác có điều kiện đến tham dự để học tập, trao đổi kinh nghiệm.
        - Đánh giá giảng giỏi, hội giảng là đánh giá chất lượng quá trình giảng dạy, học tập của giảng viên và học viên được thể hiện trên nhiều mặt: Nội dung, phương pháp, phong cách giảng dạy của giảng viên; khả năng tiếp thu kiến thức, ý thức thái độ học tập của học viên... Đánh giá để giảng viên phát huy những ưu điểm và khắc phục những hạn chế của mình. Đây là nội dung quan trọng nhất trong công tác giảng giỏi, hội giảng, do đó việc đánh giá, nhận xét cần trao đổi thẳng thắn, chân tình tránh việc "bới móc" các khuyết điểm hoặc thái độ nể nang, dĩ hòa vi quý. Thành viên Tiểu ban, Hội đồng khi được Trưởng Khoa, Ban Giám hiệu phân công dự giờ đánh giá bài dạy giỏi phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ các khâu, khi tham gia đánh giá bài dạy giỏi phải khách quan, không có sự nể nang.
        - Các phòng tham mưu chủ động giúp Ban Giám hiệu tổ chức giảng giỏi, hội thi hàng năm đảm bảo các mặt: Tiến độ thời gian, hình thức tổ chức, nội dung công việc, cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng Ban Giám khảo, phiếu nhận xét, chấm điểm; khen thưởng động viên đối với những giảng viên dạy giỏi của Trường.
        - Sau mỗi lần giảng giỏi, hội giảng, Ban Giám hiệu nhà trường cần đánh giá, rút kinh nghiệm để có cái nhìn tổng quan về công tác này trên mọi phương diện từ đó có những biện pháp chấn chỉnh để lần sau sẽ được tổ chức tốt hơn; đồng thời căn cứ vào kết quả giảng giỏi, hội giảng của từng giảng viên có chế độ, chính sách khen thưởng và phân công bố trí cán bộ phù hợp, nhất là đối với những giảng viên có thành tích cao.
        Trên đây là ý kiến của Khoa THSHS&HTTP về việc sơ kết thực hiện Thông tư số 56/2010/TT-BCA, ngày 14/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an Quy định về dạy giỏi trong các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp CAND và tham gia tham luận chuyên đề “Nâng cao chất lượng dạy giỏi trong các trường CAND”.
Tác giả bài viết: Nguyễn Minh Thu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc