Rss Feed
Mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu 2021

Tổng kết công tác Đoàn thanh niên Bộ Công an – Phương hướng công tác Đoàn năm 2015 và những nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn Trường Đại học CSND

Đăng lúc: Thứ tư - 08/04/2015 10:22 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Thật vậy, ở bất cứ một quốc gia, dân tộc nào, lực lượng thanh niên luôn là lực lượng tiên phong trên mọi lĩnh vực, xung kích trong xây dựng và bảo vệ đất nước. Chính vì thế công tác giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cho các thế hệ thanh niên để thanh niên xứng đáng trở thành người kế thừa sự nghiệp cách mạng của dân tộc luôn là một vấn đề mà Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm.
Năm 2014 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại, ý nghĩa như dịp Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng, là năm được Đảng xác định “Năm thanh niên tình nguyện... Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đoàn và phong trào thanh niên, Đoàn thanh niên Bộ Công an đã chủ động triển khai có hiệu quả Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2014 phù hợp với hoàn cảnh lịch sử của thời đại và có ý nghĩa giáo dục, định hướng tư tưởng thanh niên Công an trong thời kỳ mới với nhiều hoạt động nổi bật. Đoàn thanh niên Bộ Công an đã tiến hành đổi mới phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng bằng nhiều hình thức đa dạng, hấp dẫn như tổ chức các chương trình giao lưu, tọa đàm, hành trình về nguồn... vào các dịp kỷ niệm, những ngày lễ lớn đất nước và Ngành Công an đem lại hiệu quả tích cực và thiết thực; Chỉ đạo các cấp Bộ Đoàn tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014. Trong năm 2014 đã có 672 buổi đối thoại, giao lưu trao đổi cấp cơ sở, 15 buổi đối thoại cấp tổng cục giữa đoàn viên thanh niên với cán bộ Đoàn và cấp ủy, lãnh đạo đơn vị được tổ chức thành công. Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Bộ Công an xây dựng và chỉ đạo triển khai Chương trình “Tuổi trẻ Bộ Công an xung kích thực hiện cải cách thủ tục hành chính, xây dựng tác phong công tác chính quy, hiện đại, vì nhân dân phục vụ”; chương trình giáo dục truyền thống và tư tưởng sự nghiệp cho Đoàn viên thanh niên, tập trung vào đoàn viên mới nhập trường; chương trình “Tuổi trẻ Bộ Công an Tiến quân vào khoa học công nghệ” ; khởi xướng và tổ chức thành công Liên hoan võ thuật lần thứ III trong thanh niên Công an năm 2014. Đặc biệt, đứng trước tình hình Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD981 trái phép trong thềm lục địa của nước ta, Đoàn thanh niên Bộ Công an đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho toàn thể đoàn viên thanh niên để xác định đúng đắn thái độ và ứng xử đối với vấn đề Biển Đông.
Hưởng ứng Năm Thanh niên tình nguyện 2014, Đoàn thanh niên Bộ Công an đã tổ chức Chiến dịch thanh niên Công an tình nguyện - Hè 2014 với trọng tâm là các hoạt động chung sức cùng cộng đồng, nghĩa tình biên giới, hải đảo và “Đền ơn đáp nghĩa”, tạo điểm nhấn trong phong trào tình nguyện của tuổi trẻ Bộ Công an trong Năm thanh niên tình nguyện. Đoàn thanh niên Bộ Công an đã xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức Festival “Sáng tạo trẻ” năm 2014 trong tuổi trẻ Bộ Công an. Phát huy tính năng động, sáng tạo của tuổi trẻ, trong năm qua, Đoàn Bộ đã tổ chức nhiều hội thi lớn: Hội thi “Tìm hiểu 60 năm giải phóng Thủ đô”; “Từ Ba sẵn sàng đến Thanh niên tình nguyện”; tìm hiểu truyên thống 70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam; thi viết và sưu tầm kỷ vật “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; thi “Viết cho đồng đội, viết cho người thân”; thi sáng tác các tác phẩm nghệ thuật về đề tài “Tuổi trẻ CAND”... Đặc biệt, Đoàn thanh niên Bộ Công an đã xây dựng và tổ chức thành công Hội thi sân khấu hóa “Công an nhân dân làm theo lời Bác; vì nước quên thân, vì dân phục vụ” từ cơ sở đến cấp cụm với các hình thức đa dạng, phong phú, gây hiệu ứng tuyên truyền mạnh mẽ trong đoàn viên thanh niên. Ngoài ra, trong năm 2014, đã có 10 công trình thanh niên cấp Bộ, 30 công trình thanh niên cấp tổng cục, 1.524 cấp cơ sở được đăng ký mới và triển khai thực hiện.
Thông qua những kết quả đạt được trên những mặt công tác cụ thể, có thể thấy rằng năm 2014 là một năm ghi dấu thành công của công tác đoàn và phong trào thanh niên CAND trên nhiều phương diện. Đoàn viên, thanh niên chủ động, tích cực, tự giác tham gia các phong trào hoạt động của Thanh niên nói chung và tuổi trẻ CAND nói riêng... Bước qua năm 2015 cũng là một năm diễn ra rất nhiều sự kiện quan trọng. Đây là năm giữa nhiệm kỳ triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết đại hội Đoàn các cấp Bộ Công an, năm kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của Đảng, đất nước và của Ngành; năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (2016) và là năm kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng CAND. Quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn  xã  hội, xây  dựng  lực  lượng CAND năm 2015 và Chương trình công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2015 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn thanh niên Bộ Công an xác định mục tiêu phấn đấu trong năm 2015 là tiếp tục phát huy những ưu điểm công tác trong thời gian qua và tích cực khắc phục những hạn chế với chủ đề Phát huy truyền thống 70 năm, tuổi trẻ CAND tự hào tiến bước dưới cờ Đảng. Cụ thể như sau:
Một là, Tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nội dung đặt ra trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đoàn các cấp Bộ Công an gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND năm 2015. Triển khai, quán triệt các nghị quyết, chương trình của Trung ương Đoàn và Đoàn Bộ Công an về công tác giáo dục, trong đó đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống của dân tộc, của lực lượng CAND qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.
Hai là, Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11 ngày 18/4/2014 của Bộ Công an về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ trong CAND; Chỉ thị số 01CT/TWĐTN của Trung ương Đoàn về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”.
Ba là, Tham mưu, tổ chức sơ kết phong trào thi đua “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, giai đoạn 2013-2015; tiếp tục triển khai đợt sinh hoạt chính trị trong tuổi trẻ CAND thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BCA, ngày 19/8/2013 của Bộ trưởng về tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND trong tuổi trẻ  toàn lực lượng.
Bốn là, Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của cấp cơ sở Đoàn; tổ chức đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp và văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn trong bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp Đảng.
Là một tổ chức Đoàn trong hệ thống tổ chức cơ sở của Đoàn thanh niên Bộ Công an, Đoàn thanh niên Đại học CSND tự hào đóng góp một phần công sức vào thành công chung của công tác đoàn và phong trào thanh niên CAND năm 2014. Từ những định hướng kể trên về các chương trình công tác của Đoàn thanh niên Bộ Công an, Đoàn trường Đại học CSND xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015 cụ thể như sau:
Thứ nhất, Tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giáo dục của Đoàn đẩy mạnh việc nghiên cứu, quán triệt và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Lồng ghép với nội dung Nghị quyết 02 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X về “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2013 - 2017”; các cuộc vận động và phong trào thi đua của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Bộ Giáo dục & Đào tạo phát động.
Thứ hai, Tiếp tục thực hiện sáng tạo và có hiệu quả các cuộc vận động của Đảng, của ngành gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và mục tiêu rèn luyện của mỗi đoàn viên, sinh viên với nhiệm vụ chính trị của Trường, góp phần xây dựng môi trường giáo dục trong sạch vững mạnh. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền; tổ chức bình chọn, tuyên dương Sinh viên 5 tốt, tập thể thân thiện lành mạnh; duy trì phát thanh tuyên truyền, xuất bản Nội san Giảng đường xanh; nâng cao vai trò của Đoàn, đoàn viên trong thể hiện chính kiến và có biện pháp đấu tranh với những biểu hiện xấu còn tồn tại trong một bộ phận đoàn viên, sinh viên.
Thứ ba, Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng nhân dịp các ngày kỉ niệm, các ngày lễ lớn như Kỉ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam... Tập trung chú trọng những nội dung xung quanh tới hoạt động Kỷ niệm 70 ngày Truyền thống của lực lượng CAND Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Trong đó, định hướng trọng tâm tham gia thực hiện tốt phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Thanh niên CAND học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy”, cụ thể hóa trong Hội thi “CAND làm theo lời Bác - vì nước quên thân, vì dân phục vụ” chung kết khu vực phía Nam được tổ chức vào tháng 5/2015 mà vừa qua đội thi Đoàn trường Đại học CSND đã xuất sắc dành được giải Nhất toàn đoàn trong Hội thi cấp Cụm được tổ chức vào tháng 11/2014.
Thứ tư, Nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn trường trên tất cả các mặt, đẩy mạnh phong trào thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt và công tác tốt. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học; Đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng của đoàn viên, thanh niên toàn trường; Chú trọng kết hợp tổ chức hoạt động với tuyên truyền, giáo dục để đoàn viên, thanh niên tham gia một cách tự nguyện, tự giác và tích cực; xây dựng quy chế hoạt động Đoàn khối cán bộ; xây dựng mô hình sinh hoạt chi đoàn hiệu quả; chú trọng các kênh thông tin giữa đoàn trường và đoàn viên thanh niên.
Trong quá trình triển khai các mặt công tác, các cơ sở đoàn cần phát huy tính chủ động, tích cực, tinh thần trách nhiệm, phát huy tính năng động, sáng tạo nhằm đảm bảo hiệu quả, chất lượng của từng mặt công tác, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên của nhà trường.
Tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh, phát huy những kết quả quý báu đã đạt được, thanh niên trường Đại học CSND xin nguyện cống hiến tất cả sức trẻ, năng lực và trách nhiệm để góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của nhà trường, tô thắm thêm truyền thống của trường Đại học CSND - một trong những trung tâm đào tạo lớn của lực lượng CAND./

 
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hiền Lương
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc