Rss Feed
Chào mừng Khai giảng năm học 2020-2021 Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học giáo dục Cảnh sát nhân dân

Đăng lúc: Thứ tư - 20/04/2016 18:55 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
      1. Sự hình thành,phát triển và kết quả đạt được
      Tạp chí Khoa học giáo dục CSND của Trường Đại học CSND ra đời là sự kế thừa và phát huy truyền thống các tập san, nội san, thông tin, kỷ yếu của Nhà trường trong 40 năm phát triển. Cùng với sự phát triển đi lên của Trường Đại học CSND, Tạp chí KHGD CSND được thành lập theo Quyết định số 1373/GP-BTTTT ngày 12/9/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.Tôn chỉ, mục đích hoạt động của Tạp chí là: Tuyên truyền chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Công an trung ương và Bộ Công an liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo; Thông tin, hướng dẫn về lý luận, thực tiễn cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, giảng dạy, xây dựng lực lượng Công an nhân dân; Trao đổi thông tin về lực lượng trong các lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu khoa học và xây dựng lực lượng; Phản ánh thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự an toàn xã hội.
      Xuất phát từ nhu cầu hoàn thiện chức danh của đội ngũ cán bộ khoa học, giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh Nhà trường và nhu cầu trao đổi kinh nghiệm của cán bộ làm công tác thực tiễn Công an các đơn vị địa phương phía Nam ngày càng lớn. Tháng 4/2012 Tạp chí KHGD CSND đã xây dựng đề án, hoàn thành hồ sơ thủ tục gửi Bộ Thông tin & truyền thông, Cục báo chí và đã được cấp phép tăng kỳ xuất bản tạp chí từ 3 tháng/1 kỳ lên 1 tháng/1 kỳ.
      Từ ngày thành lập đến nay, Tạp chí KHGD CSND đã luôn làm tốt vai trò, trách nhiệm là cơ quan ngôn luận, là diễn đàn của Trường Đại học CSND nói riêng và của lực lượng Cảnh sát nhân dân các tỉnh phía Nam nói chung. Cùng với báo chí của lực lượng Công an nhân dân, Tạp chí KHGDCSND đã trở thành hệ thống thông tin đa phương tiện, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc đối với cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an, luôn bám sát tư tưởng chỉ đạo, quan điểm của Đảng ủy Công an Trung ươngvề những vấn đề phức tạp, nhạy cảm góp phần bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
      Mặc dù mới thành lập được hơn7 năm, nhưng được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và đội ngũ cán bộ luôn tâm huyết, Tạp chí KHGD CSND đã từng bước khẳng định được vai trò, vị trí của mình, đồng thời đang ngày càng hoàn thiện để đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường và Công an các địa phương… Là một tạp chí chuyên ngành của lực lượng Cảnh sát nhân dân, Tạp chí KHGD CSND đã thực hiện đúng tôn chỉ mục đích của mình, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, là diễn đàn trao đổi, nghiên cứu nghiệp vụ Công an. Cổ vũ, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào tích cực “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
      Bên cạnh hoạt động giảng dạy, hoạt động nghiên cứu khoa học đóng vai trò hết sức quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. Là một phương tiện truyền thông về học thuật, Tạp chí KHGD CSND có sức ảnh hưởng quyết định đối với hoạt động khoa học, đặc biệt trong môi trường giáo dục đại học hiện nay.
Hiện nay, công tác tổ chức của Tạp chí KHGD CSND luôn được coi trọng để phù hợp với hoạt động chuyên môn. Tạp chí có Hội đồng biên tập gồm những thành viên là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học, tiến sĩ chuyên ngành có năng lực chuyên môn cao, có khả năng đọc phản biện các bài gửi đến tòa soạn, Tạp chí có đội ngũ cộng tác viên đông đảo là những giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên viên, nhà giáo tham gia hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.Trong sự phát triển chung của Nhà trường, Tạp chí KHGD CSND đã có những bước tiến vững chắc, đáp ứng nhu cầu công tác nghiên cứu khoa học và hoàn thiện chức danh giảng viên của Trường Đại học CSND.
      Từ khi ra đời cho đến nay Tạp chí KHGD CSND đã xuất bản được 73 số tạp chí (trong đó có 8 số chuyên đề), với 1.539 bài viết. Các bài báo chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: Giáo dục đào tạo, nghiên cứu trao đổi thông tin, hướng dẫn lý luận nghiệp vụ, thực tiễn cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng Cảnh sát nhân dân ở các địa phương…
      Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xuất bản tạp chí thời gian qua cũng còn những khó khăn, hạn chế đó là:
      - Các bài viết về thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lãnh đạo Công an các địa phương, Tổng cục còn ít, chủ yếu là bài viết của nghiên cứu sinh và học viên cao học từ các địa phương gửi bài đăng để tính điểm khoa học. Các bài viết của các nhà khoa học đầu ngành còn chưa nhiều.
      - Chất lượng các bài viết tính khoa học chưa cao, chưa có những bài viết mang tính lý luận, thực tiễn định hướng sâu sắc. Do đó, các giải pháp, kiến nghị đưa ra trong bài viết thường chung chung. Những bài viết về những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, những thành tích, sự nỗ lực phấn đấu, hy sinh thầm lặng, vất vả của các chiến sĩ Công an chưa nhiều.
      - Công tác phối hợp giữa Tạp chí KHGD CSND với Công an các đơn vị, địa phương còn nhiều hạn chế, bởi hầu hết các cán bộ thực tế chủ yếu đấu tranh trên mặt trận chống tội phạm, nên ít quan tâm tới công tác viết bài gửi cộng tác. Bên cạnh đó, do lực lượng cán bộ của Tạp chí còn mỏng, quân số ít nên sự kết hợp giao lưu với các đơn vị địa phương chưa nhiều.
      2.  Một số giải pháp nâng cao chất lượng Tạp chí KHGD CSND trong thời gian tới
      Để không ngừng nâng cao chất lượng Tạp chí đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Tạp chí KHGD CSND cần tiếp tục hoàn thiện hơn nữa để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong công tác nghiên cứu, học tập; trong đó, tập trung vào một số vấn đề sau đây:
      Một là, phối hợp bám sát thực tế hoạt động giữa các đơn vị chiến đấu ở các địa phương với tạp chí, phát triển đội ngũ cộng tác viên là những nhà khoa học có học hàm, học vị ở các vụ, viện, trường Công an nhân dân; các đồng chí cán bộ lãnh đạo ở các Tổng cục, Công an địa phương có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác phòng, chống tội phạm, tăng cường đặt bài với chủ đề và nội dung cụ thể.
      Hai là, phải có kế hoạch thật sự cụ thể xây dựng mạng lưới cộng tác viên trong và ngoài ngành Công an để số lượng bài viết ngày càng nhiều và có chất lượng góp phần nâng cao hơn nữa nội dung của tạp chí, bám sát các hoạt động thực tiễn công tác chiến đấu, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, đảm bảo thông tin phải nhanh nhạy, chính xác để thực sự là diễn đàn trao đổi, phổ biến kinh nghiệm, kiến thức thực tế cũng như lý luận cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân; không ngừng cải tiến, làm cho tạp chí gắn bó hơn với bạn đọc, quan hệ mật thiết với Công an các địa phương; tăng cường phối hợp, liên kết, hợp tác với cơ quan khác trên mặt trận tư tưởng để phát huy sở trường, thế mạnh của mình cũng như chia sẻ, học tập kinh nghiệm.
      Ba là, tiếp tục không ngừng đổi mới Tạp chí, nâng cao chất lượng về nội dung các bài viết và đẹp về hình thức để ngày càng nhiều các bài viết có tính khoa học cao phục vụ cho nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên Nhà trường nói riêng và của lực lượng Cảnh sát nhân dân các tỉnh phía Nam nói chung.
      Bốn là, tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ về nghiệp vụ, kỹ năng viết bài báo khoa học cho đội ngũ cộng tác viên hiện có, các cộng tác viên thường xuyên viết bài, có chính sách khen thưởng, động viên các cộng tác viên viết tốt có những đóng góp thường xuyên cho Tạp chí.
      Có thể nói, trong quá trình xây dựng và phát triển của Nhà trường, hoạt động nghiên cứu khoa học, bài báo khoa học đóng một vai trò hết sức quan trọng, là chỉ số xác nhận độ tin cậy và uy tín của một công trình nghiên cứu khoa học. Vì vậy, vai trò của tạp chí khoa học trong một trường đại học rất quan trọng, đó là thước đo, công cụ kiểm định chất lượng, người gác cổng của những công trình nghiên cứu khoa học chuẩn mực, hơn nữa còn đóng vai trò bà đỡ cho những ý tưởng mới, tìm tòi, sáng tạo tri thức và giải pháp mới; là nơi lưu trữ, nguồn cung cấp những thông tin, tư liệu nghiên cứu khoa học có giá trị, được kiểm định và sàng lọc, dùng làm tư liệu tham khảo cho các công trình nghiên cứu kế tiếp; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, hoàn thành mục tiêu, sứ mạng và trách nhiệm của Nhà trường. Trong thời gian tới Tạp chí KHGD CSND sẽ ngày càng phát triển và hoàn thiện hơn nữa, để đáp ứng tốt hơn nhu cầu nghiên cứu và học tập của cán bộ, giảng viên Nhà trường cũng như Công an các địa phương.
Tác giả bài viết: Thiếu tá, ThS. Vũ Thị Thảo – Phó Tổng Biên tập Tạp chí KHGD CSND; Trung uy Nguyễn Thanh Hải - Cán bộ Tạp chí KHGD CSND
Nguồn tin: *Bài viết đã được đăng trên Tạp chí KHGD CSND số đặc biệt chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Trường Đại học CSND
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc