Rss Feed

Quá trình hình thành, phát triển của Đảng bộ Trường Đại học Cảnh sát nhân dân và những bài học kinh nghiệm

Đăng lúc: Thứ tư - 20/04/2016 08:44 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
      Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tiền thân là Trường hạ sĩ quan CSNDIIđược thành lập ngày 24/4/1976, theo Quyết định số 13/QĐ-NV của Bộ nội vụ (nay là Bộ Công an). 40 năm xây dựng và phát triển Trường đã có nhiều thành thành tích xuất sắc trong đào tạo nguồn nhân lực bảo vệ an ninh Tổ Quốc có trình độ cao góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND là bảo vệ ANQG và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Nhân kỷ niệm 40 năm ngày truyển thống chúng tôi xin được trình bày những suy nghỉ của minh với bài viết: Quá trình hình thành, phát triển của đảng bộ trường Đại học cảnh sát nhân dân và những bài học kinh nghiệm.
 

Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học CSND lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020
 
      1.  Quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ Trường Đại học CSND
      Vài nét về quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ
      Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nhà trường, ngày 18/6/1976, Đảng uỷ Ban an ninh Trung ương cục miền Nam có quyết định 216/NQ-TC về thành lập Chi bộ Đảng trường HSQCSND II, trực thuộc Đảng bộ 177. Chi bộ gồm có 9 Đảng viên, đó là: đồng chí Bùi Hoán, Nguyễn Văn tấn, Nguyễn Quốc Trân, Lê Ngọc Lan,… Đồng chí Bùi Hoán được chỉ định làm Bí thư, đồng chí Nguyễn Quốc Trân là Phó Bí thư.
      Một năm sau ngày thành lập để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện đối với công tác của Nhà trường khi có nhiều cán bộ mới được tuyển dụng, nhiều học viên mới được nhập học là đảng viên, theo đề nghị của cơ quan Bộ Nội vụở phía Nam tại công văn số 246/TC - ĐU, ngày 19 /7/1977 Đảng uỷ cơ qua dân chính Đảng Trung ương đã có quyết định số 1917/NQ-ĐU, ngày 25 tháng 7 năm 1977 thành lập Đảng bộ trường Hạ sĩ quan Cảnh sát nhân dân II trực thuộc Đảng uỷ Bộ nội vụ, và tiếp đó Đảng uỷ Bộ Nội vụ ra Nghị quyết số 379/TC ĐU, ngày 20/9/1977 chỉ định Ban Chấp hành lâm thời gồm 5 đồng chí: đồng chí Bùi Hoán được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Văn Hoá, Phó Bí thư. Ủy viên gồm có các đồng chí: Nguyễn Quốc Trân, Lê Ngọc Lan, Nguyễn Ngọc Ky. Đảng bộ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 1977 với tư cách là Đảng bộ cơ sở.
      Từ năm 1997 đến năm 2011 Đảng bộ trường là Đảng bộ cơ sở, cùng với quá trình chuyển đổi thực hiện nhiệm vụ đào tạo Đảng bộ trường có nhiều tên gọi khác nhau, đó là: Đảng bộ trường Hạ sĩ quan CSND II; Đảng bộ trường Cao Đẳng CSND II, Đảng bộ Cơ sở phía Nam trường Đại học CSND; Đảng bộ Phân hiệu Đại học CSND; Đảng bộ Phân hiệu Học viện CSND; Đảng bộ trường Đại học CSND.
      Từ ngày 13/4/2011, Đảng ủy Công an Trung ương có Quyết định số 25/QĐ-ĐUCA (X13) giao nhiệm vụ Đảng bộ cấp trên cơ sở cho Đảng bộ Trường và Đảng bộ vẫn là Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng cục Chính trị CAND. Đảng bộ có 1 Đảng bộ cơ sở (Đảng bộ phòng Quản lý học viên) và 33 Chi bộ cơ sở trực thuộc (100% đơn vị đầu mối thuộc Trường có chi bộ Đảng). Từ 9 đảng viên khi thành lập đến nay Đảng bộ có trên 1.700 đảng viên.
      Qua các thời kỳ Đảng bộ được chuyển trực tiếp quản lý của nhiều cơ quan Đảng bộ cấp trên đó là Đảng bộ cơ quan Bộ Nội vụ; Đảng bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh; Đảng bộ Tổng cục CSND; Đảng bộ Tổng cục XDLL CAND (nay là Tổng cục Chính trị CAND); Đảng bộ Công an Trung ương và từ năm 2003 Đảng bộ vẫn thuộc Đảng bộ Công an Trung ương, nhưng được chuyển giao cho Đảng bộ Tổng cục Chính trị CAND trực tiếp quản lý.
      Từ ngày thành lập đến nay Đảng bộ Trường Đại học CSND đã qua 15 kỳ đại hội và mỗi kỳ đại hội đã thể hiện sâu sắc kết quả xây dựng Đảng bộ trong sách vững mạnh, lãnh đạo nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.
       Những kết quả đạt được qua 40 năm
      Nghiên cứu, tổng kết lịch sử 40 mươi năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ Trường Đại học Cảnh sát nhân dân chúng tôi thấy có nhiều kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị vừa thể hiện những mặt mạnh, sự vượt trội trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu qua các thời kỳ và có thể nói đó là những dấu ấncủa Đảng bộ trong lãnh đạo Nhà trường thực hiện nhiệm vụ chính trị, đó là:
      Thứ nhất, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên. Với 40 năm xây dựng và trưởng thành trường được giao nhiệm vụ đào tạo nhiều bậc học khác nhau: Hạ sĩ quan CSND, Cao đẳng CNND, Đại học CSND, Thạc sĩ luật, Tiến sĩ luật. Thực hiện đào tạo gần 80.000 sinh viên, học viên các hệ và bồi dưỡng; trong đó có gần 40.000 sinh viên chính quy, tập trung. Điều này không chỉ nói lên nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, mà còn phản ánh sự phát triển toàn diện về đào tạo đội ngũ cán bộ, giảng viên; tổ chức nghiên cứu khoa học; tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học. Từ đào tạo Hạ sĩ quan CSND đến đào tạo Tiến sĩ thể hiện sự vươn lên mạnh mẽ, đầy nghị lực của đội ngũ cán bộ, giảng viên đưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu đội ngũ cán bộ, giảng viên không ngừng được bổ sung về số lượng, trình độ nghiệp vụ được nâng cao. Có 100% các khoa, bộ môn Trưởng đơn vị có trình độ Tiến sĩ. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Nhà trường tuy còn khiêm tốn so với những trường đàn anh trong lực lượng như Học viện ANND, Học viện CSND nhưng đã thể hiện sự phấn đấu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu.
     Thứ hai,về cơ cấu tổ chức bộ máy. Thời kỳ mới thành lập Trường chỉ có 6 đơn vị khoa, phòng, tổ đội đến này Nhà trường đã có 34 đơn vị phòng, khoa, bộ môn, trung tâm, ban quản lý dự án. Việc từng bước kiện toàn phát triển về tổ chức cho thấy được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và nhất là việc đề ra Nghị quyết triển khai đề án về xây dựng các khoa nghiệp vụ. Từ chỉ có 3 khoa nghiệp vụ thời kỳ mới thành lập đến nay Nhà trường đã có 11 khoa thực thực hiện đào tạo theo chuyên ngành. Các khoa không ngừng vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật trong nghiên cứu khoa học, trong tổng kết lý luận thực tiễn phục vụ cho giảng dạy.
      Thứ ba, Đảng ủy luôn quan tâm lãnh đạo công tác xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức, xây dựng các tổ chức đoàn thể.
      Từ khi thành lập đến nay, từng thời khắc lịch sử nhà trường có nhiều biện động về tổ chức, về nhận sự, có những khiếm khuyết khuyết trong công tác lãnh đạo của một vài cán bộ. Nhưng xét trên tổng thể, nhìn nhận một cách toàn diện, Đảng ủy, Ban Giám hiệu luôn tự đánh giá, kiểm điểm một cách nghiêm túc những mặt mạnh, mặt yếu,… chủ động đề ra phương hướng khắc phục, đưa Nhà trường phát triển đi lên. Nhất là từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã tổ chức kiểm điểm, đánh giá nghiêm tục những mặt mạnh, những hạn chế, xây dựng nhiều văn bản nhằm tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên. Kết quả qua các ký phân loại từ năm 2003 đến với 13 năm liền được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh được nhận Cờ và Bằng khen của Đảng ủy Công an Trung ương; nhiều chi bộ cơ sở được công nhận tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu như: Chi bộ phòng Tổ chức cán bộ, P. CTĐ, CTCT & CTQC, P. HCTH, P. QLNCKH, Bộ môn NVCB, Khoa CSHS, CSĐT,…
      Các tổ chức đoàn thể bao gồm: Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn luôn thể hiện là những tổ chức đoàn thể vững mạnh tiêu biểu trong Tổng cục Chính trị Công an nhân dân; luôn được Trung ương Đoàn, Trung ương Hội, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam khen ngợi, được tặng Huân chương, tặng Cờ thi đua và Bằng khen. Các đoàn thể đã có nhiều hoạt động phong trào sôi nổi, góp phần quan trọng khích lệ tinh thần thi đua trong đoàn viên, hội viên góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.
      Thứ tư,về công tác hậu cần đảm bảo. Ngoài việc tổ chức tốt công tác hậu cần phục vụ cho công tác giáo dục đào tạo và các mặt công tác khác, điểm nổi lên chính là vấn đề tìm địa điểm xây dựng trường. Nói đến nhà trường là nói đến giảng dạy và học tập, ngay từ những ngày đầu mới thành lập trước đòi hỏi rất cấp bách của cách mạng miền Nam sau ngày giải phóng, tại cơ sở 27-29B, Bùi Thị Xuân, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, do diện tích chật hẹp chỉ có thể làm chỗ ở cho cán bộ, giáo viên và nơi làm việc cho bộ máy tổ chức của Trường. Để có địa điểm xây dựng phòng học, nơi ăn ở cho học sinh, trường phải tìm kiếm một địa điểm mới, đây là băn khoăn, lo lắng lớn nhất của lãnh đạo nhà trường và toàn thể cán bộ giáo viên. Trên cơ sở đánh giá tình hình các mặt, Chi bộ đảng Trường Hạ sĩ quan CSND đã ra Nghị quyết mang tính lịch sử xác định 4 công tác lớn phải tiến hành khẩn trương trong năm học (1976-1977):Tích cực tìm ra địa điểm mở lớp; ra sức phát triển tổ chức bộ máy; tranh thủ thời cơ mua sắm trang thiết bị cần thiết cho nhà trường kể cả việc mua sắm dự trữ vật liệu, kiến thiết; xúc tiến nghiên cứu biên soạn tài liệu để chuẩn bị giảng dạy.
Cho đến nay trường đã trải qua 4 địa điểm đóng quân, dân ta có câu “an cư, mới lập nghiệp”. Mỗi thời kỳ phát triển, Đảng ủy, Ban Giám hiệu luôn quan tâm đến công tác xây dựng cơ sở vật chất cho trường. Nhưng dường như sự lo toan của mỗi thành viên trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Chúng ta cần nhận thức đúng và ghi nhận sự cố gắng nổ lực của tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu qua các thời kỳ.
       Những khó khăn và hạn chế
      Bên những kết quả đã đạt được, 40 năm xây dựng và phát triển, để lãnh đạo Nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, theo chúng tôi Đảng bộ có ba khó khăn dẫn đến hạn chế thành tựu đã đạt được, đó là:
      Một là, phải thường xuyên có áp lực tìm địa điểm để xây dựng trường do Trường luôn được giao nhiệm vụ nâng bậc đào tạo và tăng lưu lượng sinh viên. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất có nhiều hạn chế, từ giảng đường, phòng ở của sinh viên đến phòng làm việc của cán bộ chiến sĩ. Vì vậy, đã 40 năm Trường vẫn chưa có một cơ ngơi để “Trường cho ra trường”.
       Hai là, Đảng bộ từ khi thành lập đến nay phải luân chuyên trực thuộc sự quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ của nhiều Đảng bộ cấp trên cơ sở. Có trên 10 năm Đảng bộ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác Đảng, nhưng về chuyên môn lại là cơ sở, phân hiệu của Học viện Cảnh sát nhân dân.
       Ba là, trong tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên, do sự bất cấp trong nâng bậc đào tạo, trong giao quy mô đào tạo,… nên có thời điểm Nhà trường không được giao chỉ tiêu tuyển dụng hoặc giao với số lượng ít, dẫn đến tình trạng thiếu hụt đội ngũ cán bộ, giảng viên kế cận.
      2.     Một số bài học kinh nghiệm rút ra qua 40 năm
Qua 40 năm lãnh đạo Nhà trường thực hiện nhiệm vụ chính trị có thể rút ra những bài học lớn về vai trò lãnh đạo của Đảng bộ:
      Thứ nhất, phải chú trọng xây dựng Nghị quyết để lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, ngoài Nghị quyết qua các kỳ đại hội, cần có các Nghị quyết chuyên đề. 40 năm qua đảng bộ đã có các nghị quyết chuyên đề thực sự có hiệu quả, như: nghị quyết về tìm địa điểm xây dựng trường, nghị quyết về công tác hậu cần, nghị quyết về công tác cán bộ, nghị quyết về nâng cao chất lượng công tác đào tạo, nghị quyết về công tác kiểm tra giám sát,…
     Thứ hai, đặc biệt chú trọng xây dựng sự đoàn kết trong tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu; chú trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng và tổ chức; thực hiện có kế hoạch trong công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo các cấp. Thực tiễn cho thấy từ năm 2003 đến nay với sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám hiệu về những nội dung trên đã tạo cho Nhà trường bước tiến quan trọng về đội ngũ, về trình độ cán bộ, giảng viên và về tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
      Thứ ba, trong lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, ngoài yếu tố đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất phục vụ cho đào đạo, cần hết sức quan tâm lãnh đạo công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn tài liệu. Công tác này không chỉ góp phần cho cán bộ, giảng viên hoàn thiện chức danh mà còn tạo điều kiện cho Nhà trường chủ động tài liệu dạy học, nghiên cứu khoa học, nhất là góp phần tổng kết lý luận thực tiễn về nghiệp vụ Cảnh sát nhân dân.
     Thứ tư, cần chú trọng lãnh đạo công tác quan hệ đối ngoại, giao lưu và hợp tác quốc tế. Công tác quan hệ đối ngoại, giao lưu và hợp tác quốc tế của Trường triển khai còn chậm và chưa toàn diện, chỉ mới phát triển trong vài năm gần đây và điều đó đã làm hạn chế đến sự giúp đỡ của các cơ quan ban ngành trong và ngoài lực lượng cũng như trong hợp tác quốc tế.
     Bốn mươi năm xây dựng và phát triển, đến hôm nay chúng ta có thể khẳng định Đảng bộ Trường Đại học cảnh sát nhân dân thực sự là một đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Có được kết quả đóvừa thể hiện bản lĩnh trong lãnh đạo của tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu qua các thời kỳ. Vừa thể hiện sự nổ lực, cố gắng phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên, công nhân viên và sinh viên. Những thành công của Nhà trường cho đến ngày hôm nay có vai trò to lớn thể hiện sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu. Ghi nhận những đóng góp to lớn đó, chúng tôi hơn ai hết những cán bộ, đảng viên, giảng viên, công nhân viên, sinh viên hôm nay luôn mong mỏi Đảng ủy, Ban Giám tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đưa Nhà trường tiến lên với những thành công mới./.                                                                                        
Tác giả bài viết: Đại tá, TS. Trần Đăng Kế - Trưởng Phòng CTĐ, CTCT & CTQC, Trường Đại học CSND
Nguồn tin: *Bài viết đã được đăng trên Tạp chí KHGD CSND số đặc biệt chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Trường Đại học CSND
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Văn bản mới

Số: 01/QĐ-BCĐTW
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (14/08/2018)

Số: 772/QĐ-TTg
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (25/06/2018)

Số: 491/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất răn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050)

Ngày BH: (06/05/2018)

Số: 1250/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030)

Ngày BH: (30/07/2013)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (10/04/2013)

Số: 25/CT-TTg
Tên: (CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG)

Ngày BH: (30/08/2016)

Số: 991/BGDĐT-QLCL
Tên: (Về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018)

Ngày BH: (14/03/2018)

Số: Số: 430/QĐ-BCA-V19
Tên: (Ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2018)

Ngày BH: (28/01/2018)

Số: Số: 304/T48
Tên: (V/v khảo sát chất lượng đào tạo của Nhà trường)

Ngày BH: (13/03/2018)

Số: 13/2017/QH14
Tên: (Luật Cảnh vệ)

Ngày BH: (19/06/2017)